Dosje javnega naročila 007410/2021
Naročnik: DOM PETRA UZARJA, Ročevnica 58, 4290 Tržič
Blago: Sukcesivna dobava živil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.741.560,63 EUR

JN007410/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN007410/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007410/2021-ODL20P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007410/2021-ODL21P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007410/2021-ODL22P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007410/2021-ODL23P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007410/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2021
JN007410/2021-ODL02P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2021
JN007410/2021-ODL09P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2021
JN007410/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.02.2022
JN007410/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2022
JN007410/2021-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.04.2022
JN007410/2021-ODL29 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.07.2022
JN007410/2021-ODL30 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.08.2022
JN007410/2021-ODL31 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2022
JN007410/2021-ODL32 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2022
JN007410/2021-ODL33 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2022
JN007410/2021-ODL34 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.11.2022
JN007410/2021-ODL35 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007410/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 211-551136
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM PETRA UZARJA
Ročevnica 58
4290
SI
Tržič
Slovenija
Nataša Meglič
NATASA.MEGLIC@DPUTRZIC.SI
+386 45980312
+386 45980328

Internetni naslovi
http://www.dputrzic.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/422241/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7890
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil
Referenčna številka dokumenta: JN_B01/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava živil za potrebe Doma Petra Uzarja Tržič
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže meso
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutninsko meso sveže in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko goveje meso
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko perutninsko meso
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe zamrznjene
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe sveže
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlečni izdelki
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sladoledi
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15555000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeni izdelki
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Mlevski izdelki
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
15612000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže in suho sadje
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveža zelenjava
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Krompir
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjena zelenjava in sadje
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Konzervirano sadje in zelenjava
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15332400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: Sirupi in sokovi
Številka sklopa: 21
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 22
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: Artikli za kavarno
Številka sklopa: 23
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15860000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko mlevski izdelki
Številka sklopa: 24
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko sveže sadje in zelenjava
Številka sklopa: 25
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko olje
Številka sklopa: 26
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15411100
15411200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: Eko jajca
Številka sklopa: 27
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava živil
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2021   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM PETRA UZARJA
Ročevnica 58
4290
Tržič
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.11.2021   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponudbo smo oddali do roka: 28.10.2021 do 9.00. ure. Istega dne: 28.10.2021 ob 10.02 uri ste izvedli odpiranje ponudbe.

Vsem zainteresiranim ponudnikom so tako ponudbene vrednosti na voljo za vpogled.

Še istega dne 28.10.2021 ob 18.04. uri ste na UL info tok objavili spremembo te iste ponudbene dokumentacije, za katero je odpiranje
že bilo izvedeno 28.10.2021 ob 10.02. uri.

Ali gre pri tem za v e l j a v e n postopek oddaje naročila blaga po odprtem postopku?

Prosimo za odgovor.

Ponudnik


ODGOVOR


Spoštovani ponudnik,

predvidevamo, da ste nam posredovali vprašanje pomotoma. Predvidevamo ga gre za drugega javnega naročnika.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

Datum objave: 02.11.2021   10:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ker imamo različni ponudniki različna pakiranja, nas zanima ali lahko v primeru, da določenega pakiranja nimamo, ponudimo drugačno pakiranje (najboljši možni približek) in ceno preračunamo na vašo enoto mere?

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

naročnik se strinja s predlogom.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.11.2021   16:02
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vprašanje glede sklopa 6A in 6B:

Ali je možna dostava vsak dan 6-8h?

Hvala, lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

dostava je možna do 8h.

Lep pozdrav.Datum objave: 04.11.2021   10:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za informacijo, ali so količine v predračunu letne ali za celotno obdobje.

Hvala in LP

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

količine so letne.

Lep pozdrav. Ema.


Datum objave: 04.11.2021   10:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim ,da artikel BIO kefir v sklopu 11.EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI dopolnite in poimenujete BIO kefir (iz kefirnega zrna) . Le tako si lahko zagotovite artikle ustrezne kakovosti in slovenskega porekla.

Hvala


ODGOVOR


Spoštovani ponudnik,

naročnik dovoljuje, da ponudnik ponudi BIO kefir iz kefirnega zrna.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.11.2021   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pripravi ponudbe smo naleteli na kar nekaj artiklov, kjer nimate točno definirane enote mere. Zanima nas, kaj pomeni 1/1, 2/1, 3/1 kos?

Artikli so na voljo v različnih pakiranjih in da bi bila ponudba med seboj primerljiva, prosimo, da za vse ponudnike poenotite EM.

Prosimo točno določite EM oz. če ste imeli v mislih, da podamo ceno za KG oz. LITER, potrdite slednje.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

1/1, 2/1, 3/1 pomeni kg oz. liter

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.11.2021   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali lahko ponudimo artikle z drugačnimi pakiranji (približke) s tem, da ceno preračunamo na vašo določeno enoto mere?

Ker imamo ponudniki (od vsakega posebej je odvisno) različna pakiranja in se tudi od vaših zahtevanih razlikujejo in ker nam ni v interesu, da za vsak artikel posebej pišemo na Portal in tako nam kot tudi vam posledično naredimo dodatno delo, vas prosimo, če lahko dovolite, da ponudimo artikel kot najbližji približek vaši zahtevani EM oz. če lahko omogočite odstopanja v teži ponujenih artiklov na vsaj 50% kot to dopuščajo tudi drugi naročniki.

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVORSpoštovani,

naročnik se strinja s predlogom ponudnika.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.11.2021   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se pri točkovanju "sheme kakovosti" upošteva tudi IFS?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

se upošteva.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.11.2021   13:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naše podjetje (kakor večina ponudnikov) ni registrirano za odvoz nepovratne embalaže, ki je komunalni odpadek, za to imamo z ustreznimi podjetji, ki se s tem ukvarjajo, podpisane pogodbe.
Prosimo, da ustrezno spremenite razpisno dokumentacijo, ker menimo, da od nas ponudnikov tega ne morete zahtevati.
Vsa odpadna embalaža šol, vrtcev, domov in drugih ustanov je komunalni odpadek.
Naša vozila so skladna s HACCP-om, zato ne moremo v vozilih, s katerimi vršimo dostavo živil, opravljati tudi dejavnosti odvoza komunalnih odpadkov.
Upamo, da naročnik to razume, saj bi morali torej imeti posebna vozila za odvoz odpadkov - embalaže.

Zato pozivamo naročnika, da popravi in izbriše zahtevo za odvoz nepovratne embalaže, to namreč lahko zahteva le za POVRATNO EMBALAŽO.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani ponudnik,

Obveznosti prevzema odpadne embalaže
Na podlagi 27. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21) morajo ponudniki (distributerji) odpadno transportno ali skupinsko embalažo neposredno po dobavi blaga vzeti nazaj brezplačno. Ponudniki (distributerji) morajo neposredno po dobavi blaga vzeti nazaj brezplačno tudi odpadno prodajno embalažo, ki hkrati opravlja funkcijo transportne ali skupinske embalaže.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.11.2021   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

ali pri oznaki kakovos lahko navedemo vrsto certifikata , bio ifs...ter na certifikat napišemo zaporedno številko sklopa in artikla, iz katerega bo razvidno na kateri sklop oziroma artikel se certifikat nanaša.

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko, vendar vas prosimo, da bo zapis pregleden.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.11.2021   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Referenčna Potrdila

ali lahko priložimo že pridobljena referenčna potrdila naših javnih naročnikov (ki so jih zahtevali pri oddaji ponudbe) in izkazujejo obdobje kot je zahtevano.?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Spoštovani,

lahko priložite.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.11.2021   10:48
VPRAŠANJE
Sklop 21: Artikli za kavarno
Pri posameznih artiklih imate navedeno blagovno znamka artikla. Ker se artikli nanašajo na kavarno , prosimo točno navedite ali bosta od vseh ponudnikov zahtevali navedeno blagovno znamko, ker te artikle potrebujete v kavarni. Tako boste dobili artikle kot jih zahtevate. in bodo ponudbe med seboj primerljive.
V nasprotnem primeru prosimo navedite pri artiklih ali enakovredno.

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

da, bomo zahtevali.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.11.2021   10:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo , da pri točkovanju ponudbe upoštevate sledeče certifikate, ki se nanašajo na kakovost, tako kot zahtevajo ostali naročniki .V nasprotnem primeru boste prejeli certifikate za večina artiklov v ponudbi, kar pa pri pripravi ponudbe zahteva velik delež porabljenega časa tako pri pripravi kot tudi pri naročniku kateri more preveriti vsak certifikat.

Predlagamo, da upoštevate sledeče certifikate:
ekološka kakovost, zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP), višja kakovost (VK), integrirana pridelava (IP), dobrote iz naših kmetij, izbrana kakovost (IK).

Prosimo navedite katere znake kakovosti se upošteva

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

naročnik bo sprejel omenjene certifikate.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.11.2021   16:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za dodatno pojasnitev glede artiklov in dovoljenega odstopanja ( na portalu je bilo dovoljeno odstopanje -+50%)
Sklop 20: Splošno prehrambeno blago
7 Tuna 1705g pločevinka sončnično/rastlinsko olje artikel imamo v raslinskem olju / sojino olje ali ga lahko ponudimo?
9 Mesni narezek 100g (lahko odpiranje) iz puranjega mesa artikel imamo v pakiranju 150g ali ga lahko ponudimo?
24 Napolitanke diabetične lešnik, kakav-vanilija brez sladkorja 50-100g Prosimo ločite postavki ker gre za dva različna polnila , in povsem različne cene artiklov, ali pa navedite kateri okus ponudimo.
16 Mešano čajno domače pecivo 1/1 kg (boljše kvalitete-Brodnjak) keksi boljše kvalitete so v manjšem pakiranju npr. 400g dalje. Prosimo za popravek oziroma razpon gramature.Ali lahko ponudimo manjše pakiranje?
58 Kava pražena, mleta mešanica kave, klasična 1/1 vak. pakirana - v kvaliteti ali enakovredno kot Barcaffe, Droga Kolinska artikel 1 kg ne obstaja vakum pakiran. Prosimo dovolite da ponudimo artikel ki ni vakum pakiran. v kolikor želite kavo bar prosimo zahtevajte sestavo minimalno 70% delež kave vrste arabika in 30% kave vrste robusta KOT BARCAFFE CLASIC ORIGINAL.V nasprotnem premeru boste prejeli drug artikel.

59 Kava pražena, mleta mešanica kave, klasična 200-250g vak. pakirana - v kvaliteti ali enakovredno kot Barcaffe, Droga Kolinska
v kolikor želite kavo bar prosimo zahtevajte sestavo minimalno 70% delež kave vrste arabika in 30% kave vrste robusta KOT BARCAFFE CLASIC ORIGINAL.V nasprotnem premeru boste prejeli drug artikel.

65 Otroška hrana - kašica iz marelic in hrušk 130g (kvalitete FRUTEK), brez konzervansov, umetnih arom in umetnih barvil artikel v 130g pakiranju imamo okus breskev . Ali lahko ponudimo navedeno?j
73 Rastlinsko olje 10/1 l ali lahko ponudimo sončnično olje?
76 Olivno olje 1/1 l ali zahtevate ekstra deviško olivno olje
79 Puding borovnica 1/1 kg artikel je neaktiven. Prosimo za izbris ali dovolite da ponudimo okus malina
83 Pecilni prašek 13g ali lahko ponudimo pakiranje 5*13g
84 Vanilin sladkor 10g ali lahko ponudimo pakiranje 5* 10g
88 Kumina cela (zrno) 100 g ali lahko ponudimo 1kg?
89 Klinčki 100 g-mleti ali lahko ponudimo 160g?
92 Origano 10-15g ali lahko ponudimo 25g?
95 Drobnjak 40-70g ali lahko ponudimo 130g?
97 Lovor list 25g ali lahko ponudimo 100g?
123 Rum 1 L, min. 37% alkohola ali lahko ponudimo artikel ki ima 37,5% alkohola?

Zahvaljujemo se za odgovore , Lep pozdrav


Sklop 19: Sirupi in sokovi
1 Sirup pomaranča min.65% suhe snovi 3-5/1 artikla nismo našli, prosimo brišite navedbo delež suhe snovi.Na deklaraciji tudi največkrat ni naveden delež suhe snovi
2 Sirup malina min. 65% suhe snovi 3-5/1 artikla nismo našli, prosimo brišite navedbo delež suhe snovi.Na deklaraciji tudi največkrat ni naveden delež suhe snovi
3 Sirup banana-kivi min. 65% suhe snovi 1/1 artikla nismo našli, prosimo brišite navedbo delež suhe snovi.Na deklaraciji tudi največkrat ni naveden delež suhe snovi

Sklop 18: Konzervirano sadje in zelenjava
4 Koruzica-sladka 2000-2500g ploč. artikel imamo v večjem odstopanju kot ga dovoljujete(-+50%),ali lahko ponudimo pakiranje 4,2 kg?

Sklop 13: Mlevski izdelki in testenine
15 Špinačni rezanci 6/1 artikel imamo v pakiranju 2kg-Ali ga lahko ponudimo?
20 Zlate kroglice 0,5/1 artikel imamo v pakiranju 200g.Ali ga lahko ponudimo?
32 Makaroni polžki št.32 -polnozrnati ali lahko ponudimo polžke polnozrnate št.26?ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

Prosimo za dodatno pojasnitev glede artiklov in dovoljenega odstopanja ( na portalu je bilo dovoljeno odstopanje -+50%)
Sklop 20: Splošno prehrambeno blago
7 Tuna 1705g pločevinka sončnično/rastlinsko olje artikel imamo v raslinskem olju / sojino olje ali ga lahko ponudimo? V rastlinskem olju
9 Mesni narezek 100g (lahko odpiranje) iz puranjega mesa artikel imamo v pakiranju 150g ali ga lahko ponudimo? Lahko
24 Napolitanke diabetične lešnik, kakav-vanilija brez sladkorja 50-100g Prosimo ločite postavki ker gre za dva različna polnila , in povsem različne cene artiklov, ali pa navedite kateri okus ponudimo. Okus vanilije
16 Mešano čajno domače pecivo 1/1 kg (boljše kvalitete-Brodnjak) keksi boljše kvalitete so v manjšem pakiranju npr. 400g dalje. Prosimo za popravek oziroma razpon gramature.Ali lahko ponudimo manjše pakiranje? Lahko manjše pakiranje
58 Kava pražena, mleta mešanica kave, klasična 1/1 vak. pakirana - v kvaliteti ali enakovredno kot Barcaffe, Droga Kolinska artikel 1 kg ne obstaja vakum pakiran. Prosimo dovolite da ponudimo artikel ki ni vakum pakiran. v kolikor želite kavo bar prosimo zahtevajte sestavo minimalno 70% delež kave vrste arabika in 30% kave vrste robusta KOT BARCAFFE CLASIC ORIGINAL.V nasprotnem premeru boste prejeli drug artikel. Ni zahtevano vakumsko pakirano

59 Kava pražena, mleta mešanica kave, klasična 200-250g vak. pakirana - v kvaliteti ali enakovredno kot Barcaffe, Droga Kolinska
v kolikor želite kavo bar prosimo zahtevajte sestavo minimalno 70% delež kave vrste arabika in 30% kave vrste robusta KOT BARCAFFE CLASIC ORIGINAL.V nasprotnem premeru boste prejeli drug artikel.
v opis se doda minimalno 70% delež kave vrste arabika in 30% kave vrste robusta

65 Otroška hrana - kašica iz marelic in hrušk 130g (kvalitete FRUTEK), brez konzervansov, umetnih arom in umetnih barvil artikel v 130g pakiranju imamo okus breskev . Ali lahko ponudimo navedeno?j lahko
73 Rastlinsko olje 10/1 l ali lahko ponudimo sončnično olje? Lahko
76 Olivno olje 1/1 l ali zahtevate ekstra deviško olivno olje Da
79 Puding borovnica 1/1 kg artikel je neaktiven. Prosimo za izbris ali dovolite da ponudimo okus malina Lahko malina
83 Pecilni prašek 13g ali lahko ponudimo pakiranje 5*13g Lahko
84 Vanilin sladkor 10g ali lahko ponudimo pakiranje 5* 10g Lahko
88 Kumina cela (zrno) 100 g ali lahko ponudimo 1kg? Ne potrebujemo manjše pakiranje
89 Klinčki 100 g-mleti ali lahko ponudimo 160g? Lahko
92 Origano 10-15g ali lahko ponudimo 25g? Lahko
95 Drobnjak 40-70g ali lahko ponudimo 130g? Lahko
97 Lovor list 25g ali lahko ponudimo 100g? Lahko
123 Rum 1 L, min. 37% alkohola ali lahko ponudimo artikel ki ima 37,5% alkohola? Lahko

Zahvaljujemo se za odgovore , Lep pozdrav

Sklop 19: Sirupi in sokovi
1 Sirup pomaranča min.65% suhe snovi 3-5/1 artikla nismo našli, prosimo brišite navedbo delež suhe snovi.Na deklaraciji tudi največkrat ni naveden delež suhe snovi Z navedbo deleža suhe snovi si zagotovimo kvaliteto in tak artikel tudi imamo
2 Sirup malina min. 65% suhe snovi 3-5/1 artikla nismo našli, prosimo brišite navedbo delež suhe snovi.Na deklaraciji tudi največkrat ni naveden delež suhe snovi Z navedbo deleža suhe snovi si zagotovimo kvaliteto in tak artikel tudi imamo

3 Sirup banana-kivi min. 65% suhe snovi 1/1 artikla nismo našli, prosimo brišite navedbo delež suhe snovi.Na deklaraciji tudi največkrat ni naveden delež suhe snovi Z navedbo deleža suhe snovi si zagotovimo kvaliteto in tak artikel tudi imamo


Sklop 18: Konzervirano sadje in zelenjava
4 Koruzica-sladka 2000-2500g ploč. artikel imamo v večjem odstopanju kot ga dovoljujete(-+50%),ali lahko ponudimo pakiranje 4,2 kg? Lahko

Sklop 13: Mlevski izdelki in testenine
15 Špinačni rezanci 6/1 artikel imamo v pakiranju 2kg-Ali ga lahko ponudimo? Lahko
20 Zlate kroglice 0,5/1 artikel imamo v pakiranju 200g.Ali ga lahko ponudimo? Ne
32 Makaroni polžki št.32 -polnozrnati ali lahko ponudimo polžke polnozrnate št.26? Lahko

Lep pozdrav.
Datum objave: 12.11.2021   09:35
VPRAŠANJE
Sklop 17: Zamrznjena zelenjava in sadje
7 Gobe narezane mešane: ali želite mešanico gob Z ali BREZ jurčkov?

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

7 Gobe narezane mešane: ali želite mešanico gob Z ali BREZ jurčkov? BREZ JURČKOV.

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.11.2021   13:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu Sklop 11: Eko mleko in mlečni izdelki naročnik povprašuje po Eko jogurt 1,5% m.m. sadni, različni okusi 150g.
Katere okuse želi naročnik za svoje varovance: češnja, borovnica, jabolko, hruška, gozdni sadeži, ...?

S spoštovanjem.ODGOVOR


Spoštovani ponudnik,

lahko so vsi od naštetih okusov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2021   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V ponudbi je potrebno predložiti BON 2 obrazec. Vam lahko ponudimo z datumom 11.11.2021 ?

Najlepša vam hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

lahko ponudite.

Lep pozdrav.


Datum objave: 15.11.2021   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali lahko namesto BON-2 obrazca priložimo izpisek iz bonitete.si, ki izkazuje, da nismo imeli nikoli blokiranih računov? Ta izpis iz bonitet (www.bisnode.si) ni potrjen s strani bank ali Ajpesa, izkazuje pa, če in kdaj je imel poslovni subjekt blokirane račune (tudi za več let nazaj za vsak dan).
Bisnode Bonitete ponujajo tekoče in zanesljive poslovne informacije o podjetjih, tveganosti in boniteti poslovanja za podjetja.
Hvala


ODGOVOR


Spoštovani,

lahko priložite tudi izpisek iz bonitete. si.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.11.2021   12:59
VPRAŠANJE
Spoštovani

Sklop 14: Sveže in suho sadje
9. Jabolka (porcijska) različne sorte
10. Jabolka debela , različne sorte
Naročniku predlagamo, da jabolka dajo na eno postavko. Tako se naročnik izogne raznim manipulacijam s cenami.

Prav tako naročniku predlagamo, da dajo mandarina, Klementine na eno postavko. Seveda v izogib manipulacijam s cenami.

Svež česen sesekljan v olju 1/1
Naročniku predlagamo, da postavko poimenuje ČESEN SESEKLJAN ALI OLUPLJEN. Brez dodanega olja. Naročnik si tako zagotovi nemoteno dobavo saj je dobava česna sesekljanega pogosto motena.

Sklop 16: Krompir
Naročnik zahteva krompir slovenskega porekla, ki pa ni na voljo celo leto. Predlagamo, da naročnik doda postavko Krompir bel, rdeč - vrtnina gomoljnica (zajema tudi krompir iz uvoza)


ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

Sklop 14: Sveže in suho sadje
9. Jabolka (porcijska) različne sorte
10. Jabolka debela , različne sorte
Naročniku predlagamo, da jabolka dajo na eno postavko. Tako se naročnik izogne raznim manipulacijam s cenami.
Jabolka naj ostanejo ločena ker potrebujemo debela jabolka.

Prav tako naročniku predlagamo, da dajo mandarina, Klementine na eno postavko. Seveda v izogib manipulacijam s cenami.
Klementina in mandarina ni ista stvar zato naj ostane ločeno.

Svež česen sesekljan v olju 1/1
Naročniku predlagamo, da postavko poimenuje ČESEN SESEKLJAN ALI OLUPLJEN. Brez dodanega olja. Naročnik si tako zagotovi nemoteno dobavo saj je dobava česna sesekljanega pogosto motena.
Česen olupljen ali česen sesekljan tudi ni isto zato naj ostane tako kot je.

Sklop 16: Krompir
Naročnik zahteva krompir slovenskega porekla, ki pa ni na voljo celo leto. Predlagamo, da naročnik doda postavko Krompir bel, rdeč - vrtnina gomoljnica (zajema tudi krompir iz uvoza)
Krompir slovenski imamo zagotovljen skoraj celo leto zato naj ostane tako kot je.

Lp

Datum objave: 15.11.2021   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vprašanje glede sklopa 17:
Ali je možna dostava vsak dan do 12.ure?
Hvala, lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

je možna dostava do 12. ure.

Lep dan.

Datum objave: 15.11.2021   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo, da dovolite, da v fazi oddaje ponudb ponudniki sami izpolnimo referenčna potrdila. Potrjena referenčna potrdila lahko zahtevate naknadno v fazi izbiranja ponudnika, oziroma reference sami preverite, in še to v primerih, kjer je smiselno.
Pridobivanje referenc je za nas ponudnike zelo zamudno in neprijetno, saj naročniki niso ravno veseli, da jih stalno obremenjujemo s tem. Sploh v primerih, ko gre za uveljavljena podjetja, ki dnevno proizvedemo in prodamo več deset ton živil.

Menimo, da je komentar na mestu in prosimo, da predlog upoštevate.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

naročnik ponudnika prosi, da mu priloži referenčna potrdila, in sicer skladno z razpisno dokumentacijo (referenčna potrdila podpisana s strani referenčnega naročnika).

Lep pozdrav.