Dosje javnega naročila 007325/2021
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ d.o.o., Mlaka 6, 4290 Tržič
Blago: Dobava smetarskega vozila
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007325/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.10.2021
JN007325/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.11.2021
JN007325/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007325/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o.
Mlaka 6
4290
SI
Tržič
Slovenija
Jana Čebašek
jana.cebasek@komunala-trzic.si
+386 45971316
+386 45971320

Internetni naslovi
http://komunala-trzic.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/422285/Razpisna_dokumentacija_objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7901
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava smetarskega vozila
Referenčna številka dokumenta: 4/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava smetarskega vozila
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34114000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava smetarskega vozila, ki mora izpolnjevati tehnične specifikacije in zahteve naročnika, ki so razvidne iz obrazca 1A.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.11.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.11.2021   10:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.11.2021   13:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo, kakšen poravek je bil narejen v vzorcu pogodbe.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Popravek v vzorcu pogodbe je sledeči:
18. člen
(bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Bančna garancija za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka iz 16. člena te pogodbe.


Datum objave: 03.11.2021   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za informacijo, kakšen poravek je bil narejen v vzorcu pogodbe.

Hvala.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

v nadaljevanju navajam celotni 18. člen iz vzorca Pogodbe :

"18. člen
(bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v desetih (10) dni po obojestranskem podpisu pogodbe predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka iz 16. člena te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Bančna garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje dobavitelja:
Njegove obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi, skladno z določili 16. člena te pogodbe,
Njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi napak utrpel in zneskom unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi."