Dosje javnega naročila 007393/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-141/21; Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 8.821.787,93 EUR

JN007393/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN007393/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN007393/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2021
JN007393/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN007393/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2022
JN007393/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.03.2022
JN007393/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007393/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 211-549327
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/422337/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7913
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-141/21; Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
Referenčna številka dokumenta: 43001-118/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja kolesarske povezave Celje-Štore-Šentjur
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.10.2021   10:02
Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen »Tehnične dokumentacije«, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na spletni strani naročnika: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000483/narocilo.html

Datum objave: 09.11.2021   10:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pod točko 3.2.3.6. Reference gospodarskega subjekta: Opombe:

Referenčni posel iz točke c, d,e in f, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno izvesti.

Ali je lahko ta gospodarski subjekt -podizvajalec?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
Lahko je tudi podizvajalec.


Datum objave: 09.11.2021   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zavihek DKP ODSEK 2: P12 - P26 postavka 31 333 Cementna stabilizacija tal v deb. 30cm. S frezo se do globine cca 30 cm premelje obstoječa zemljina, ki se ji doda zeolite oz., če je več proda se doda cement. Nato se v treh plasteh po 1cm površinsko posipa pesek, ki se pobrizga z bitumensko emulzijo z vsemi deli in materiali. m3 314,19 in zavihek DKP ODSEK 3: P27 - P119 postavka 31 333 Cementna stabilizacija tal v deb. 30cm. S frezo se do globine cca 30 cm premelje obstoječa zemljina, ki se ji doda zeolite oz., če je več proda se doda cement. Nato se v treh plasteh po 1cm površinsko posipa pesek, ki se pobrizga z bitumensko emulzijo z vsemi deli in materiali. m3 447,43

Koliko kilogramov cementa ali zeolite se doda na m3 obstoeče zemljine ?

ODGOVOR
Točna količina cementa se določi z izdelavo recepture na osnovi odvzetih vzorcev za konkretni obravnavani odsek. Izdelava recepture je sestavni del postavke izvedbe stabilizirane plasti.
V nadaljevanju podajmo okvirni delež cementa.

Za hladno reciklažo z uporabo cementa se dodaja nizko hidratacijski cement (npr. CEM III/B 32,5 N-LH/SR) v okvirni količini 3,5% masnega deleža kar znaša cca. 75 kg/m3 oziroma pri debelini reciklaže 30 cm 22,5 kg/m2.

Pojasnilo se doda k postavki v popis del (zavihek DKP, odsek 2: P12-P26, postavka 31 333 in odsek 3: P27-P119, postavka 31 333), tako da se le-ta glasi:
31 333 Cementna stabilizacija tal v deb. 30cm. S frezo se do globine cca 30 cm premelje obstoječa zemljina, ki se ji doda zeolite oz., če je več proda se doda cement. Nato se v treh plasteh po 1cm površinsko posipa pesek, ki se pobrizga z bitumensko emulzijo z vsemi deli in materiali.
Postavka vključuje izdelavo recepture na osnovi odvzetih vzorcev.
- OCENA: Za hladno reciklažo z uporabo cementa se dodaja nizko hidratacijski cement (npr. CEM III/B 32,5 N-LH/SR) v okvirni količini 3,5% masnega deleža kar znaša cca. 75 kg/m3 oziroma pri debelini reciklaže 30 cm 22,5 kg/m2
Datum objave: 09.11.2021   11:00
VPRAŠANJE
Prosimo da dopustite kot ustrezno referenco za novogradnjo AB premostitvenega objekta za ponudnika tudi na vzdrževalnih poteh.

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil podtočko d) in e) točke, 3.2.3.6 Navodil za pripravo ponudbe na način, da bo dopustna tudi referenca objekta zgrajenega na vzdrževalnih poteh.

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije - Navodila za pripravo ponudb, kjer bo navedena sprememba upoštevana.

Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
Datum objave: 09.11.2021   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali ponudnik zadosti referenčnemu pogoje pod točko 3.2.3.6 c), če je izvedel novogradnjo AB premostitvenega objekta s svetlim razponom 9m med krajnima opornikoma?

ODGOVOR
Ne.Datum objave: 09.11.2021   11:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
vodja del za izgradnjo premostitvenih objektov je izvedel sanacijo premostitvenega objekta namenjenega železniškemu prometu, ki poteka preko ceste. Sanacija se je izvajala iz ceste, torej je sanacija potekala na cesti. Prosimo za potrditev, da je taka referenca ustrezna, glede na to, da za ponudnika dopustite referenco na železnici.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo dopolnil četrto alinejo točke, 3.2.3.4 Navodil za pripravo ponudbe na način, da bo dopustna tudi referenca objekta zgrajenega na železniški infrastrukturi.

Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije - Navodila za pripravo ponudb, kjer bo navedena sprememba upoštevana.

Sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije in jo je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
Datum objave: 11.11.2021   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zavihek DKP ODSEK 6: P226 - P229 postavka 510 011 Dobava materiala in izdelava betonskega opornega zidu do 1,20m nad terenom, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg., izdelan iz betona C25/30, armaturo, opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Ter dobava in postavitev kovinske ograje za pešce, v=1,20m. (po detajlu) m1 61,00
Koliko potrebujemo betona, armature in opaža na m1 ?
Zavihek DKP ODSEK 6: P226 - P229 postavka 510 018 Dobava in montaža drsnih vrat, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg. postavitve nosilne konstrikcije s temelji, priključitev na elektriko in hišno tk omrežje ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi. (enaka, kot obstoječa) kos 1,00
Kakšna je dolžina in višina drsnih vrat ?
Zavihek DKP ODSEK 6: P226 - P229 postavka 59 998 Dobava in postavitev tipske jeklene nadstrešnice 10x6m, v=4,50m, za potrebe železarne z vsemi deli in materialom. kos 1,00
Koliko kilogramov je teža jeklene konstrukcije ?
Zavihek DKP ODSEK 6: P226 - P229 postavka 59 999 Dobava in postavitev tipske dvižne zapornice z vsemi inštalacijami ter vsemi deli in materiali (v skladu z obstoječim tipom Železarne Štore) kos 1,00
Kakšna je dolžina zapornice ?

Lep pozdrav !

ODGOVOR
1. Postavka v popisu del v zavihku DKP, odsek 6: P226 - P229, postavka 510 011 se dopolni, tako da se le-ta glasi:
510 011 Dobava materiala in izdelava betonskega opornega zidu do 1,20m nad terenom, skupaj s potrebnim izkopom zemlje III. ktg., izdelan iz betona C25/30, armaturo, opaži ter ostalimi pomožnimi deli, materiali in prenosi. Ter dobava in postavitev kovinske ograje za pešce, v=1,20m. (po detajlu)
Ocenjene količine:
- opaž 4,0m2/m1
- armatura 90kg/m1
- podložni beton 0,125m3/m
- beton C25/30 do 0,82m3/m1 m1 61,00

2. Dolžina drsnih vrat je 10,0m, višina vrat je 2,20m. Postavka v popisu del se dopolni z opombo glede dimenzij. Na Naročnikovi spletni strani je priložena fotografija drsnih vrat.

3. Na Naročnikovi spletni strani je priložena fotografija nadstrešnice, iz katere naj se oceni količina jeklene konstrukcije.

4. Dolžina zapornice je 5,0m. Postavka v popisu del se dopolni z opombo glede dimenzije.


Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.

Datum objave: 11.11.2021   13:28
VPRAŠANJE
Za izvrednotenje postavke 510005 je v razpisni in tehnični dokumentaciji premalo podatkov. Prosimo, da objavite situacijo nivojskega prehoda čez industrijski tir, iz katerega so razvidne vse dimenzije (širina kolesarske steze, dolžina, na kateri je potrebno položiti Strail plošče), podatke o tiru (prema, krivina, tip tirnic, pragov, naklon proge, kot križanja, ...)

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani je priložena situacija nivojskega prehoda čez industrijski tir iz projektne dokumentacije in fotografija obstoječega stanja.
Kot prečkanja proge je 60°, padec proge je 1,60%.
Datum objave: 11.11.2021   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zavihek DKP ODSEK 5: P189 - P203 postavka 25 233 "Zaščita brežine proti padajočim kamenjem - sidrana jeklena mreža, bolj mehke do preperele hribine se lahko zavaruje tudi z armaturno mrežo in brizganim betonom ali pozidavo s kamnom v betonu.
Obseg in velikost posameznih del (zavarovanja brežine) se določi s strani nadzora tekom izvedbe. Izvajanje izkopov naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom. " m3 365,00
Na osnovi takšnega popisa ni mogoče podati cene, saj se lahko cene glede na način zavarovanja brežine razlikujejo med najvišjo in najnižjo tudi do 30 krat( npr. jeklena mreža proti npr. brizgan beton). Tudi merska enota ne more biti pri vseh zaščitah enaka, mreža mora biti v m2, za brizgan beton je potrebna debelina in količina armature, pozidava s kamnom v betonu je lahko v m3.
Prosimo , da uredite popis.

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Spremeni se opisna postavka, tako da se le-ta razdeli na dva dela, vsaka s svojo vrsto zaščite. Novi postavki se glasita:

25 233 Zaščita brežine proti padajočim kamenjem (cca 450m2)
Obseg in velikost posameznih del (zavarovanja brežine) se določi s strani nadzora tekom izvedbe. Izvajanje izkopov naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom.
OCENA:
- zaščita brežine z armaturno mrežo in brizganim betonom m2 250,00
- pozidava s kamnom v betonu m3 120,00

Sprememba bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 12.11.2021   14:42
VPRAŠANJE
Prosimo, za načrte za strojne in električne inštalacije za novo vratarnico.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja načrta za strojne in električne inštalacije za vratarnico.Datum objave: 15.11.2021   07:49
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da referenčni pogoj za izgradnjo premostitvenih objektov ponudniki lahko izpolnimo z dvema vodjema gradenj. Posebej za novogradnjo ali rekonstrukcijo armiranobetonskega premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 10,0 m med krajnima opornikoma in posebej za novogradnjo ali rekonstrukcijo vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta z razponom vsaj 15,0 m med krajnima opornikoma. Najlepša hvala.

ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo dve vodji del za izgradnjo premostitvenih objektov. V Navodilih za pripravo ponudbe je v zadnjem odstavku opomb k točki 3.2.3.4 med drugim navedeno:
»Izpolnjevanje pogojev iz točke 3.2.3.4 lahko ponudnik izkaže z dvema vodjama del za gradnjo premostitvenih objektov, vsak za eno alinejo iz 4 alineje navedene točke.«

Datum objave: 15.11.2021   13:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vaših odgovorih je napisano, da ste na naročnikovi spleti strani objavili fotografijo in situacijo, vendar jih tam ni. Zanima nas kje so objavljena pojasnila(odgovori na vprašanja) ?

Vezano na vprašanje in odgovor:- zaščita brežine z armaturno mrežo in brizganim betonom m2 250,00 Potrebujemo debelino brizganega betona in količino armature.

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Pojasnila razpisne dokumentacije so objavljena na portalu javnih naročil (https://enarocanje.si), fotografije in situacija pa je objavljena na Naročnikovi spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000483/narocilo.html).

Za zaščito brežine naj se uporabi visečo žično mrežo, ki se sidra na vrhnjem robu in ima nameščene obtežilnike na spodnjem robu mreže. Uporabi se dvojno pleteno pocinkano jekleno žično mrežo visoke natezne trdnosti, z debelino žic min. 2,7 mm. Okenca mreže so lahko romboidne ali šesterokotne oblike, velikost odprtin max. 80 mm. Mreža mora biti površinsko obdelana s prevleko Zn95Al5 (standard SIST EN 10244-2; min. razred B). Mejna natezna trdnost mreže mora znašati min. 80 kN/m. Spajanje mrež se izvaja z objemkami ali drugimi originalnimi spojnimi elementi.
Mrežo se na vrhu sidra z enoredno vrsto sider premera 20 mm in dolžine vpetja v kamnino min. 0,9 m. Raster sider znaša 1,0 m. Injekcijska masa za injektiranje sider je vodocementna mešanica cementa in vode (W/C=0.35-0.45), z dodatkom za nabrekanje (količine po navodilih proizvajalca). Vsa sidra, plošče, matice, podložke itd. morajo biti protikorozijsko zaščitene, skladno s standardom EN ISO 1461.
Mreže naj se na vrhu ojača z nosilno horizontalno jekleno vrvjo min. Ø16mm, spodaj z jekleno vrvjo Ø12mm ter medsebojno poveže z vertikalnimi robnimi jeklenimi vrvmi Ø8 mm ali drugimi originalnimi spojnimi elementi v skladu z navodili proizvajalca.
Skladno z opisanim se ustrezno spremenijo postavke v popisu del:

25 233 Zaščita brežine proti padajočim kamenjem (cca 450m2)
Obseg in velikost posameznih del (zavarovanja brežine) se določi s strani nadzora tekom izvedbe. Izvajanje izkopov naj poteka pod strokovnim geomehanskim nadzorom.
OCENA:
- Zaščita brežine z visečo žično mrežo - pletivo iz pocinkane jeklene žice premera min. 2,7mm, vroče cinkana, velikost odprtin max. 80mm, natezna trdnost min 80kN/m. Postavka vkjučuje nabavo, dostavo, montažo in vgradnjo mreže ter ves potreben material za pritrditev m2 250,00
- Dobava in vgradnja GEWI sider premera 20mm in dolžine 1,0 - 1,5m, vključno z vrtanjem vrtin 40mm in injektiranjem (sidrišče viseče žične mreže). kos 25,00
- Dobava in montaža predizdelanih betonskih obtežilnikov. kos 25,00
- Doplačilo za prenos vsega montažnega materiala na mesto vgradnje. kpl 1,00
- pozidava s kamnom v betonu m3 120,00

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.

Datum objave: 15.11.2021   13:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisu imate zahtevo po ceveh iz nodularne litine dimenzije DN350 - neizvlečni razstavljiv spoj, kar beremo kot npr. Ve, VRS.

Ker v tej dimenziji v praksi t.i. zaklenjeni spoj proizvaja le en proizvajalec (Pont-a-Mousson) nas zanima ali lahko izjemoma ponudimo spoj kot npr Vi, TYTON-SIT? V nasprotnem primeru bi bila vaša zahteva po tem spoju protizakonita, saj ne omogoča konkurence med ponudniki materialov in smo tako izvajalci prisiljeni v enega dobavitelja.

ODGOVOR
Upravljalec vodovoda Vodovod-Kanalizacija Celje, je s projektnimi pogoji podal naslednje zahteve:

»Za gradnjo vodovoda premera DN80 in več naj se uporabijo cevi iz duktilne litine z neizvlečljivim in razstavljivim spojem z zatiči, oziroma varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Vse cevi morajo biti 100% kalibrirane. Notranja zaščita cevi je cementna obloga, zunanja zaščita pa min 400 g/m2 zlitine cinka in aluminija (razmerje 85%-15%) ter epoksidna ali poliuretanska barva.«

Ponudnik mora v ponudbi upoštevati spoj, ki ustreza navedeni zahtevi upravljalca vodovoda.
Datum objave: 17.11.2021   07:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kot sofinancer projekta je navedena Občina Štore. V 2. členu pogodbe je potrebno razdeliti vrednost na investitorja DRSI in sofinancerja Občino Štore. Ker nikjer ni navedeno nas zanima, katera dela sofinancira Občina Štore?

ODGOVOR
Objavljen je vzorec pogodbe, ki ga ponudnik ne izpolnjuje. Pogodbo pripravi naročnik in jo, na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji del, posreduje v podpis izbranemu ponudniku.Datum objave: 17.11.2021   07:45
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da uskladite referenčne pogoje za vodjo del za premostitvene objekte 3.2.3.4, druga alineja in referenčni pogoj za gospodarski subjekt 3.2.3.6 pod e), da pri obeh upoštevate: novogradnjo ALI REKONSTRUKCIJO vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta z razponom vsaj 15,0 m med krajnima opornikoma na državni ali lokalni cesti ALI ŽELEZNICI ali na državnih ali lokalnih kolesarskih površinah.

Pozivamo vas, da pri obeh pogojih upoštevate vse manjkajoče navedbe, ki ste jih pri enem pogoju pisali, pri drugem pa ne, ker strožjih zahtev, pri spremembah navodil, ne smete dajati, pogoji razpisne dokumentacije pa morajo biti usklajeni.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 17.11.2021   09:41
VPRAŠANJE
Odgovor na vprašanje, zastavljeno 04.11.2021, ne zadošča za pravilno izbiro Strail gume:

VPRAŠANJE
Za izvrednotenje postavke 510005 je v razpisni in tehnični dokumentaciji premalo podatkov. Prosimo, da objavite situacijo nivojskega prehoda čez industrijski tir, iz katerega so razvidne vse dimenzije (širina kolesarske steze, dolžina, na kateri je potrebno položiti Strail plošče), podatke o tiru (prema, krivina, tip tirnic, pragov, naklon proge, kot križanja, ...)

ODGOVOR
Na Naročnikovi spletni strani je priložena situacija nivojskega prehoda čez industrijski tir iz projektne dokumentacije in fotografija obstoječega stanja.
Kot prečkanja proge je 60°, padec proge je 1,60%

Prosim, če sporočite vsaj tip tirnic, vrsto pragov in način pritrditve tirnice na prag?

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja lokacijo železniškega prehoda ter povezavo na zemljevidu, kjer lahko ponudnik preveri podatke glede tirnic, pragov in pritrditve tirnice.
https://www.google.com/maps/@46.22223,15.3180309,387m/data=!3m1!1e3

Datum objave: 18.11.2021   15:04
VPRAŠANJE
glede odgovora na spodnje vprašanje
Datum objave: 17.11.2021 07:45
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da uskladite referenčne pogoje za vodjo del za premostitvene objekte 3.2.3.4, druga alineja in referenčni pogoj za gospodarski subjekt 3.2.3.6 pod e), da pri obeh upoštevate: novogradnjo ALI REKONSTRUKCIJO vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta z razponom vsaj 15,0 m med krajnima opornikoma na državni ali lokalni cesti ALI ŽELEZNICI ali na državnih ali lokalnih kolesarskih površinah.

Pozivamo vas, da pri obeh pogojih upoštevate vse manjkajoče navedbe, ki ste jih pri enem pogoju pisali, pri drugem pa ne, ker strožjih zahtev, pri spremembah navodil, ne smete dajati, pogoji razpisne dokumentacije pa morajo biti usklajeni.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev iz razpisne dokumentacije.

! PONOVNO VPRAŠANJE:
Za vodjo del za izgradnjo premostitvenih objektov 3.2.3.4, pod drugo alinejo zahtevate NOVOGRADNJO ali REKONSTRUKCIJO vsaj enega jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta z razponom vsaj 15,0 m med krajnima opornikoma. Na državni ali lokalni cesti ali državnih ali lokalnih kolesarskih površinah.
Za gospodarski subjekt pod 3.2.3.6, pod točko e) zahtevate NOVOGRADNJO jeklenega ali sovprežnega (jeklo in beton) premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 15 metrov med krajnima opornikoma na državni ali lokalni cesti ali ŽELEZNICI ali na državnih ali lokalnih kolesarskih površinah.

Še enkrat vas pozivamo, da uskladite pogoja (z razširitvijo pogojev da bosta usklajena) tako, da bo za oba zapisano isto, saj gre za isti projekt in pogoji morajo biti po zakonu usklajeni.
Pri 3.2.3.4 zapišite, da je referenca dovoljena tudi na železnici, pod točko e) pri 3.2.3.6 pa zapišite, da je referenca lahko tudi rekonstrukcija.

ODGOVOR
Naročnik Ponudnika poziva, da v zvezi s predmetnim naročilom spremlja objave na portalu enarocanje.si, kjer je bila objavljena sprememba Navodil, ki vključuje tudi spremembo točke 3.2.3.4 Navodil.

Referenčnih pogojev iz točke 3.2.3.6 Naročnik ne bo spreminjal.

Datum objave: 19.11.2021   09:05
VPRAŠANJE
Predvideli ste zaščito brežine z mrežo debeline 2,7 mm in natezne trdosti 80 kN, ki je obtežena z obtežilniki.

Naše vprašanje je:
Ali gre za ''navadno'' heksagonalno mrežo iz žice 2,7mm z natezno trdnostjo ca. 50kN? Če ne, ali je podatek 80kN mišljen kot natezna trdnost seštevka nateznih trdnosti mreže in 8 mm jeklenice? Če je tako, potem vas prosimo, da nam napišete lastnosti predvidenih jeklenic in pošljete detajl spajanja mreže z 8 mm jeklenico. Če je to seštevek ali lahko potem uporabimo mrežo, ki ima 65 kN natezne trdnosti in tanjšo vertikalno jeklenico?

ODGOVOR
Predvidena je »navadna« heksagonalna mreža iz žice 2,7mm z natezno trdnostjo minimalno 50kN/m. V popisu del bo v postavki spremenjena natezna trdnost (iz 80kN/m bo spremenjeno na 50kN/m).

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 22.11.2021   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Odsek 5 P189-P203, postavka 12 482, je velikost objekta ki se ruši v profilu P191 res tako velik, 119 m2 ?

lp,

ODGOVOR
Objekt je zidan iz betonskih blokov, skupna kvadratura sten in strehe je 119m2, tlorisna površina je 45m2, dimenzije so 5,25m x 8,50m.Datum objave: 22.11.2021   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri ODSEK 5: P189 - P203; Čiščenje terena; Porušitev in odstranitev objektov, prosimo za bolj natančen opis rušitve objekta pod postavko 12 482 in objavo slik objekta.

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja fotografiji in lokacijo objekta, da si ponudnik lahko ogleda objekt, ki je predmet rušitve.
Lokacija: https://www.google.com/maps/@46.2226966,15.3040499,137m/data=!3m1!1e3
Datum objave: 22.11.2021   12:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da poda več podatkov glede predvdenih/željenih elementov urbane opreme iz pozicije 1.4 OPREMA počivališča.

lp,

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil tehnični opis in načrt počivališč, iz katerih je razvidna urbana oprema počivališč.Datum objave: 23.11.2021   07:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da zaradi obsežnosti projekta ter težavnostjo pridobivanja ponudb obstnikov in materiala (prezasedenost), podaljša rok za oddajo ponudbe za 7 dni.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 23.11.2021   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da čistopisa popisa del še ni objavljenega, kot tudi ni še vseh odgovorov na zastavljena vprašanja. Poleg tega zaradi trenutnega stanja na trgu s težavo pridobovamo ponudbe za obrtniška dela, Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za teden dni. Le tako bomo lahko pripravili obojestansko korektno ponudbo.

Hvala za razumevanje,

lp,

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 23.11.2021   10:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni v vaših odgovorih ste navedli:

Datum objave: 12.11.2021 14:42
VPRAŠANJE
Prosimo, za načrte za strojne in električne inštalacije za novo vratarnico.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik na svoji spletni strani objavlja načrta za strojne in električne inštalacije za vratarnico.

Prosimo za navodilo kako pridemo do te dokumentacije, mi je na naročnikovem spletnem mestu ne najdemo.

Dodatno prosimo tudi za objavo vseh načrtov za električne inštalacije.

Hvala za odgovore in načrte. LP!

ODGOVOR
Vsa dodatna dokumentacija je objavljena na Naročnikovi spletni strani; http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000483/narocilo.html

Naročnik objavlja še načrt 3 elektro inštalacij in elektro opreme - CR in EE.

Datum objave: 23.11.2021   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop ZAŠČITA PRENOSNEGA PLINOVODA:
- v postavkah 1. se navaja, da se izkop izvaja ročno. Kolikšen procent celotne količine iz te postavke naj se predvidi, da se izvede ročno? Menda ne celotne?

lp,

ODGOVOR
Skladno s projektnimi pogoji upravljavca, se izkop v celoti izvaja ročno.Datum objave: 23.11.2021   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop PRESTAVITEV TEHNOLOŠKEGA VODA:
- Začasni obvod: postavka 6. Humuziranje v debelini 20 cm, ali je enota mere m3 oziroma količina 250 pravilna ?

lp

ODGOVOR
Pravilna količina je 48 m3.

Postavka se ustrezno popravi, tako da se glasi:

6 Humusiranje v debelini 20 cm z valjanjem in zatravitev s travnim semenom m3 48,00

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.

Datum objave: 23.11.2021   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da objavite še načrte 2/8 Premostitev čez hladilno vodo in sanacije premostitvenih objektov. Za postavko N montaža montažnih plošč, brez načrta ne moremo odvrednotiti. Kdo dobavi/izdela montažne plošče?

lp,

ODGOVOR
Naročnik objavlja načrte in tehnično poročilo za načrt 2/8 »Premostitev čez hladilno vodo in novogradnja manjših prepustov«.

Material za izdelavo montažne plošče je zajet v postavki 53 361 »Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v prekladno konstrukcijo tipa polne plošče; Opomba: XC3, XF2, XD1, PV-II«, opaž za izdelavo plošče je zajet v postavkah 51 621 in 51 631, armatura pa v postavkah 52 216 in 52 222.
V tehničnem opisu je pri tehnologiji gradnje predvidena
- Izvedba prekladne konstrukcije (lahko v delavnici) (v popisu postavka 53 361)
- Montaža prekladne konstrukcije na grede opornikov (postavka N »montaža montažnih plošč«)
Datum objave: 23.11.2021   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ODSEK 12:
- Postavka 34 319 metlan beton. Prosimo še za podatek koliko opaža in armature (kakšne) se upošteva v 1 m2 betona.

lp,

ODGOVOR
Predviden je metlan beton C30/37 XF4 XD2 v debelini 18cm. Beton je mikroarmiran, dilatacijske rege izvesti na 3,0m.
Pri izvedbi betonske konstrukcije, pripravi betona, transportu, vgrajevanju betona, negi betona, izvedbi in tesnenju reg je upoštevati TSC 06.420 (vezane obrabnonosilne plasti - cementni beton), SIST 1026 in ostale standarde v povezavi s standardom SIST EN 206-1. Dodatna zahteve glede metlanega betona so kot opomba dodane k postavki 34 319 v popisu del.

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 24.11.2021   08:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi obsežnosti razpisa vas vljudno prosimo za podaljšanje roke za oddajo ponudb za 2 tedna.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 24.11.2021   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:
a) ODSEK 3
- Objavite detalj (vzdolžni in prečni pogled) predvidene lesene ograje, tudi detajl predvidne snemljive LVO ob železnici
- Objavite detajl (vzdolžni in prečni pogled) predvidene kovinske-pocinkane ograje z varovalom za kolesarje.
- Za postavko 59 999 dvižna zapornica, rabimo še podatek o dolžini zapornice, vrsti pogona, v kolikor bo elektro pogon, potem potrebujemo še vse podatke in specifikacije za potrebe priključnega dovoda elektrike. (dolžina, tip kabla, omarica, priklop,.....)

lp,

ODGOVOR
Naročnik objavlja detajle ograje (lesena ograja, snemljiva lesena ograja in kovinska-pocinkana ograja) - http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000483/narocilo.html

Dolžina zapornice je 5,0m. Zapornica je na elektro pogon, elektrika je v neposredni bližini. Upravljanje zapornice je predvideno iz vratarnice v neposredni bližini zapornice.
Datum objave: 24.11.2021   13:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede vprašanja in vašega odgovora:

Datum objave: 23.11.2021 10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ODSEK 12:
- Postavka 34 319 metlan beton. Prosimo še za podatek koliko opaža in armature (kakšne) se upošteva v 1 m2 betona.

lp,

ODGOVOR
Predviden je metlan beton C30/37 XF4 XD2 v debelini 18cm. Beton je mikroarmiran, dilatacijske rege izvesti na 3,0m.
Pri izvedbi betonske konstrukcije, pripravi betona, transportu, vgrajevanju betona, negi betona, izvedbi in tesnenju reg je upoštevati TSC 06.420 (vezane obrabnonosilne plasti - cementni beton), SIST 1026 in ostale standarde v povezavi s standardom SIST EN 206-1. Dodatna zahteve glede metlanega betona so kot opomba dodane k postavki 34 319 v popisu del.

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.

Prosimo, da bolj natančno specificirate na katero postavko se nanaša ta sprememba. Pri Tasi kolesarske povezave, Odsek 12 je v postavki 34 319, že specificiran beton in debelina betona.

ODGOVOR
Sprememba se nanaša na odsek 12, postavka 34 319. Beton in njegova debelina, ki sta specificirana v objavljenem popisu de (C25/30, debelina 6cm) se zamenja z betonom C30/37 v debelini 18cm, kot je opisano.

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 24.11.2021   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika prosimo za bolj natančno pojasnilo zavarovanja osi obstoječe kanalizacije (na kakšen način je mišljeno zavarovanje), pod postavko:
Zavarovanje osi obstoječe kanalizacije na območju gradbenih del - postavitev ovir pred posegi nad kanalizacijo s težko gradbeno mehanizacijo in uporaba tehnologije izvedbe del, ki preprečuje poškodbe obstoječe kanalizacije.

ODGOVOR
Zavarovanje je mišljeno kot:
- postavitev ovir pred posegi nad kanalizacijo s težko gradbeno mehanizacijo in
- uporaba tehnologije izvedbe del, ki preprečuje poškodbe obstoječe kanalizacije.
Datum objave: 24.11.2021   13:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za pojasnilo postavke Godčev most; Voziščne konstrukcije; Obrabne in zaporne plasti; S 3 2 678 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 B 70/100 A3 v debelini 4 cm. Take vrste asfalt ne obstaja.

ODGOVOR
Pri izdelavi popisa je prišlo pri zgoraj omenjeni postavki do napake.

Kot je navedeno v projektni dokumentaciji (tehnični del in grafični del) je na objektu predvidena obrabna plast asfalta AC 11 surf B 70/100 A3, v debelini 4 cm.

Postavka se popravi, tako da se glasi:

S 3 2 678 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm
- polaganje direktno na hidroizolacijo


Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 24.11.2021   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zakaj naročnik, kljub večkratni prošnji za podaljašnje roka oddaje ponudbe (verjetno različnih ponudnikov), še vedno vztraja pri prvotnemu terminu.

Ali si naročnik ne želi več konkurenčnih ponudb, ki bodo odrazile realno vrednost predvidenih del.

lp,

ODGOVOR
Naročnik ocenjuje, da je bilo za ponudnike predvideno dovolj časa za pripravo in oddajo ponudbe.Datum objave: 25.11.2021   09:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas zakaj imate pri Krajinski ureditvi počivališč, pri gradbenih delih, strojni izkop zemlje enotno mero ura in ne m3? Ali je prišlo do napake?

ODGOVOR
Prišlo je do napake, pravilna enota je m3.

Enota bo popravljena v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.

Datum objave: 25.11.2021   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zavihek VRATARNICA postavka C/1.5.17 Ureditev obstoječe strelovodne instalacije ur in
Zavihek TEHNOLOŠKI VOD I. PREDDELA postavka 4 Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona, komplet z odvozom na ustrezno deponijo* vodovodni jašek m3
Postavki nimata količin !
Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
V postavki C/1.5.17 »Ureditev obstoječe strelovodne instalacije« v zavihku »Vratarnica« je predvidena količina 9 ur.
Postavka TEHNOLOŠKI VOD I. PREDDELA postavka 4 zajema delna rušenja/preboj za montažo cevi skozi stene obstoječih jaškov. Količina se ocenjuje na 0,5 m3.

Količine bodo dodane v čistopis popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 25.11.2021   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za več podatkov glede željenih elementov urbane opreme, kot zgolj slike opreme.

Prosimo če lahko projektant pri opisu postavke navede "kot npr. Pučko", tako bo za vse lažje, tudi na koncu projekta.

lp,

ODGOVOR
Urbana oprema naj bo »kot npr. Ziegler«.
Pred dobavo in montažo opremo bo potrebno le-to preveriti, ali je v skladu z občinskim katalogom urbane opreme.

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 29.11.2021   11:05
Ker čistopis popisa del še vedno čaka na objavo na Portalu TED je Naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb.

Rok za oddajo ponudb: 07.12.2021 ob 9:00

Odpiranje ponudb: 7.12.2021 ob 10:01