Dosje javnega naročila 007365/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-119/21; Izdelava IZP in PZI R1-229/1417, od km 1+550 do km 2+087, R1-229/1286, od km 0+000 do km 0+416 in R3-712/1331, od km 19+745 do km 21+208, 1 in 2 etapa
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.437,93 EUR

JN007365/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.10.2021
JN007365/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2021
JN007365/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.12.2021
JN007365/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.01.2022
JN007365/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2022
JN007365/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 09.01.2023
JN007365/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 09.01.2023
Zahtevek za revizijo

    JN007365/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001790/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/422525/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7930
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-119/21; Izdelava IZP in PZI R1-229/1417, od km 1+550 do km 2+087, R1-229/1286, od km 0+000 do km 0+416 in R3-712/1331, od km 19+745 do km 21+208, 1 in 2 etapa
Referenčna številka dokumenta: 43001-473/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IZP in PZI R1-229/1417, od km 1+550 do km 2+087, R1-229/1286, od km 0+000 do km 0+416 in R3-712/1331, od km 19+745 do km 21+208, 1 in 2 etapa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IZP in PZI R1-229/1417, od km 1+550 do km 2+087, R1-229/1286, od km 0+000 do km 0+416 in R3-712/1331, od km 19+745 do km 21+208, 1 in 2 etapa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.11.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.11.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.10.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2021   09:47
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je v točki 7.3.13 navedeno, da je potrebno vsa križišča dimenzionirati na podlagi prometne študije, ki mora biti sestavljena iz kapacitetne analize ter analize prometne varnosti.
Naročnika prosimo, da detajlneje specificira "vsa križišča", saj projektna naloga obravnava precej široko območje.
Ali je z dikcijo "vsa križišča" mišljena obravnava dveh križišč regionalnih cest?


ODGOVOR

Na podlagi prometne študije je potrebno dimenzionirati naslednja križišča:
- predvideno krožišče na stičišču treh obravnavanih državnih cest
- trikrako križišče v km 1+580 ceste R1-229/1417
- štirikrako križišče v km 0+300 ceste R1-229/1286
Datum objave: 12.11.2021   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V postavki 12 Podrobne specifikacije naročila je navedena zahteva za izdelavo načrta semaforizacije, vključno s krmilnim programom in priključitvijo na NN omrežje.
Naročnika obveščamo, da krmilne programe izdelujejo pooblaščeni inženirji: gradbeniki, posebej prometni inženirji, ne pa elektro inženirji. Izdelava krmilnega programa bi tako morala zasedati svojo postavko.
Glede na povedano, vas prosimo, da izdelavo krmilnega programa vključite kot ločeno postavko, še boljše pa je, da zahtevate izdelavo semaforizacije križišča z izdelavo krmilnega programa - prometni del in posebej izdelavo semaforizacije križišča z izdelavo krmilnega programa - elektro del, saj projektanti moramo tudi tako pripraviti projektno dokumentacijo. Tako tudi zahtevajo tudi recenzenti.
Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR
Prilagamo novo Specifikacijo naročila razdeljeno na elektro del in prometni del.Datum objave: 12.11.2021   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Na R3-712/1331 se nahaja most čez Rogoznico. Nikjer v projektni nalogi ni omenjen.
Ali je potrebno v HH analizi preveriti njegovo pretočnost?
V primeru, da njegova pretočnost ne bo ustrezna, ali pa njegov prečni prerez ni ustrezen, ga bo potrebno zamenjati v celoti ali delno.

Ko bodo v času projektiranja zgoraj navedena dejstva znana, se bo naročniku poslala ponudba za dodatna dela (odvisno od obsega dela).
Prosimo naročnika, da odgovori z DA ali NE.
Lepo vas pozdravljamo

ODGOVOR

Most čez Rogoznico ni predmet te projektne naloge oziroma projekta.


Datum objave: 16.11.2021   06:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V km cca 1+790 (pri Kroni) se nahaja obstoječe semaforizirano križišče. Nikjer v projektni nalogi ni omenjeno, tudi v zadnjem odgovoru naročnik ne navaja tega križišča.
Vprašanje: Ali se navedeno križišče obdela v sklopu vseh sestavnih delov predvidenega projekta, kot so: prometna študija...če ostane semaforizirano: dolžina levih zavijalcev,...., gradbeni načrt ceste: poprava elementov križišča, prometni, odvodnjavanje, načrt semaforizacije, krmilni program (sinhronizacija s sosednjim(i) predvidenim(i) križišči), zaščita/prestavitev komunalnih vodov, elaborati, popis, predračun, itd....

Prosimo naročnika, da odgovori na vprašanje z DA ali NE.
Lepo vas pozdravljamo

ODGOVOR

Križišče, ki je omenjeno je predmet tega projekta in se ga ustrezno obdela. V odgovoru na pojasnilo številka 1 je vključeno pod drugo alinejo.
Prav tako se ustrezno obdelajo vsa križišča na omenjeni trasi, kot je tudi navedeno v Projektni nalogi, v poglavju 7.3.13 Križišča, priključki.

Za spodaj navedena križišča se izdela prometna študija in se jih dimenzionira na osnovi študije:
- predvideno krožišče na stičišču treh obravnavanih državnih cest R1-229/1417 (v cca. km 2+050), R3-712/1331 (v cca. km 21+167) in R1-229/1286 (v km 0+000);
- trikrako semaforizirano križišče (pri Kroni) na cesti R1-229/1417, v cca. km 1+790;
- štirikrako križišče na cesti R1-229/1286 (v cca. km 0+290).

Naročnik opozarja vse ponudnike, da natančno preberejo projektno nalogo in pred oddajo ponudbe opravijo terenski ogled, kar potrdijo s podpisom Izjave ponudnika.