Dosje javnega naročila 007533/2021
Naročnik: NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško
Storitve: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov (ionske smole)
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN007533/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007533/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2021
JN007533/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007533/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 215-567074
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
SI
Krško
Slovenija
Vesna Deak
vesna.deak@nek.si
+386 74802436

Internetni naslovi
https://www.nek.si/
https://www.nek.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423392/BD_No._615-2021-8212204_for_LLRW_(BR)_Incineration_in_2022.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://tinyurl.com/yh38le56
na zgoraj navedeni naslov.
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: http://suppliers.nek.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sežig nizko radioaktivnih odpadkov (ionske smole)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sežig nizko-radioaktivnih odpadkov - ionske smole
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sežig nizko-radioaktivnih odpadkov - ionske smole
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN), Hrvaščina (HR)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.11.2021   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO d.o.o.
Vrbina 12
8270
Krško
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2021   16:02
VPRAŠANJE
Dear Customer,

We would appreciate your responses on the following questions:

Question 1:
Section 5.3 provides detailed information about the drums (210 and 120 liters) to be used for conditioning secondary waste. In the section it is said that second-hand contaminated drums have being used in other occasions. Additionally, it is described the conditioning method and characteristics of the cement, sand, concrete mixer and the recipe. Should be understood that drums will be provided by NEK?. Should be understood that the conditioning process should be performed on site (Krsko) with existing mixer and materials from NEK?

Question 2:
Is section 7 some general radiological data is provided. It is also said that specific activity concentration of each isotope (per drum) will be provided to the Bider. However this detailed information can not be found in the tender documentation. This data is critical to verify waste acceptance criteria of our incinerator. Is it possible to have the announced information for each 53 drums?

Question 3:
Section 7.4 refers to 100 liter drums instead of the 120 liter drums requested in previous sections. Please confirm the requested size of the inner drum that shall content the secondary waste.

Question 4:
Section 8.1 request the bidder to be authorized for incineration activities. Would it be acceptable to involve the incinerator as a subcontractor, in such a way that the license holder will be the incineration company and not the bidder itself?

Question 5:
As per section 9.1 incineration shall be done in 2021. Considering deadlines of the biding process, necessary administrative steps to perform legal agreements for waste acceptance between counties, international transportation and other administrative constraints, it is not realistic to execute the incineration in 2021, unless a predefined bidder had this paper-work ready in advance. Is it possible to extent the date for accomplish the incineration?

Question 6:
The responses on the questions above have influence on our technical and commercial proposal. Therefore, we would appreciate if the deadline for presenting the proposal can be extended for two additional weeks.

Best regards.

ODGOVOR/RESPONSE:

Ad. 1: NEK will provide 200 l Drums, while we expect from the bidder to provide 100 l drums.
As it is required in TS section 7, the Bidder shall provide nationally approved references about technology of packaging of incineration products, provide a copy of the certificate for solidifying material, determine gamma emitters and TRU isotopes in the final packages.
The conditioning process should not be performed on-site in Krsko.

Ad. 2: Radioactive waste data for 53 drums are part of the Technical Specification, Attachment 14.2

Ad. 3: The requested size of the inner drum that shall content the secondary waste is 100 l, with the following features:
- Materials: steel
- Outside Diameter: 460 Inside Diameter: 458
- Outside Height: 700 Inside Height: 680
- Wall Thickness: 1 Useful Volume: .113
- Gasket Material: EPDM O12 mm (foam rubber profil)
- Lid Closure: Ring with bolt M 10x120 (DIN 912)

Ad. 4: It is allowed for the Bidder to have subcontractor(s). The requirements are described in Chapter 1 of the bidding documentation (more details in Section D and Subsection 23).
In case of subcontracting certain activities required per the TS, all parties involved have to satisfy technical and quality criteria required in the bidding documentation.

Ad. 5: Yes, we agree. Hereby, we extend the date for accomplish the incineration till the end of the year 2022.

Ad. 6: The deadline for submittal of the bids will be extended for two additional weeks i. e. till December 7, 2021 at 1:00 p.m.