Dosje javnega naročila 007530/2021
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevozi zdravil
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.512.424,00 EUR

JN007530/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
JN007530/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2021
JN007530/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN007530/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007530/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 215-565913
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje, ga. Liljana Petruša
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.nijz.si/sl/nijz/javna-narocila/prevozi-zdravil-0

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8050
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevozi zdravil
Referenčna številka dokumenta: 91K071021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so prevozi zdravil za obdobje 48 mesecev.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V razpisni dokumentaciji.
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevozi zdravil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:


III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.12.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2021   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me, zakaj kot pogoj za prijavo na razpis javnega naročila zahtevate certifikat kakovosti ISO 9001 ali drug primerljiv certifikat in zakaj pogojujete, da ga morajo imeti tudi podizvajalci? V prejšnjem javnem naročilu ste zahtevali zgolj referenco prevoženih kilometrov v hladni verigi.

Menimo, da je s temi razpisnimi pogoji javni razpis prilagojen aktualnemu ponudniku prevozov. Ustreznost razpisnih pogojev bomo posredovali v preverjanje pogodbenemu odvetniku.

Prosim še za informacijo ali zadostuje GDP certifikat?

V pričakovanju hitrega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Spoštovani,

Certifikat kakovosti izkazuje obvladovanje procesov, ki so potrebni, da proizvod ostane kakovosten in neoporečen tudi med prevozom.
Ponudnik mora imeti vsaj leto dni veljaven standard kakovosti (v kolikor ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci morajo imeti sistem kakovosti vzpostavljen tudi oni oziroma morajo biti vključeni v sistem kakovosti ponudnika).
Veljavnost certifikata mora biti potrjena s strani pristojne institucije.
Kot dokazilo ponudnik predloži certifikat kakovosti, npr. ISO 9001, certifikat dobre distribucijske prakse (DDP) v skladu z ZZdr-2 ali drug primerljiv certifikat.

V kolikor ponudnik nastopa s partnerji in podizvajalci, ki nimajo certifikata kakovosti predloži še:
- navodilo za delo vezano na prevoze zdravil,
- poročilo o periodičnem pregledu partnerja / podizvajalca v letu 2021,
- oceno partnerja / podizvajalca v letu 2021,
- dokazilo o izobraževanju partnerja / podizvajalca v letu 2021.Datum objave: 19.11.2021   12:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za dodatna pojasnila.

1. Kako se postopa v situaciji, ko je kandidat za prijavo na razpis veletrgovec, ki ima dovoljenje za opravljanje prometa z zdravili s strani JAZMP, prav tako pa tudi GDP certifikat, ki ga agencija izda samo veletrgovcu, ne pa tudi njegovemu podizvajalcu, čeprav dela opravlja skladno z naročnikovim SOP-jem in GDP smernicami.

2. Menimo, da je ISO 9001 certifikat lahko zahtevan kot dodatek, nebi pa smel biti odločilen faktor oz. pogoj, saj se ne dotika GDP smernic. Prosimo za pojasnilo, zakaj ste se odločili za certifikat ISO 9001, zakaj mora biti ta certifikat veljaven najmanj leto dni in zakaj ravno certifikat s katerim razpolaga vaš obstoječi poslovni partner. Naj vas opomnimo da pred štirimi leti, tega certifikata niste zahtevali.

3. Zakaj ima JN 91K071021 znake korupcije in zakaj je evidentno jasno razpis razpisan za določenega ponudnika?

Hvala za odgovor.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Spoštovani,

Ponudnik mora imeti vsaj leto dni veljaven standard kakovosti (v kolikor ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci morajo imeti sistem kakovosti vzpostavljen tudi oni oziroma morajo biti vključeni v sistem kakovosti ponudnika).
Veljavnost certifikata mora biti potrjena s strani pristojne institucije.
Kot dokazilo ponudnik predloži certifikat kakovosti, npr. ISO 9001, certifikat dobre distribucijske prakse (DDP) v skladu z ZZdr-2 ali drug primerljiv certifikat.

V kolikor ponudnik nastopa s partnerji in podizvajalci, ki nimajo certifikata kakovosti predloži še:
- navodilo za delo vezano na prevoze zdravil,
- poročilo o periodičnem pregledu partnerja / podizvajalca v letu 2021,
- oceno partnerja / podizvajalca v letu 2021,
- dokazilo o izobraževanju partnerja / podizvajalca v letu 2021.


Datum objave: 19.11.2021   12:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za pojasnilo, zakaj je zahtevan ISO standard?

Kako ISO standard pokriva področje dostave cepiv oz. zdravil?

Ali so lahko vozniki upokojenci z sklenjeno podjemno pogodbo?

Kako je glede izobraževanja voznikov?

Kako se dokazuje stalno zaposlene voznike?

Kako glede na to da ste javna inštitucija dovoljujete, da vožnje opravljajo upokojeni vozniki, mar ni to nesprejemljivo za aktualno zakonodajo?

Zakaj se kadrovske sposobnosti ne dokazuje s pogodbo o zaposlitvi in M-1 obrazcem?

Lep pozdrav.
ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik mora imeti vsaj leto dni veljaven standard kakovosti. Kot dokazilo ponudnik predloži certifikat kakovosti, npr. ISO 9001, certifikat dobre distribucijske prakse (DDP) v skladu z ZZdr-2 ali drug primerljiv certifikat.

Prevoznik in vsi vozniki morajo imeti opravljeno interno izobraževanje za prevoze zdravil pri naročniku pred pričetkom prvega prevoza. Interna izobraževanja se lahko na zahtevo naročnika ponovijo, naročnik lahko izvaja tudi preverjanje znanja prevoznika in voznikov.
Naročnik je v Navodilih ponudnikom, v točki 7.1. Kadrovska sposobnost navedel: Ponudnik mora predmetne storitve izvajati z najmanj 8 vozniki.
Naročnik ne posega v obliko zaposlitve pri ponudniku.Datum objave: 19.11.2021   12:23
Spoštovani,
naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer:
Sprememba v Navodilih ponudnikom, točka 7. Preverjanje sposobnosti, Certifikat kakovosti

Novo besedilo:

Pogoj:
CERTIFIKAT KAKOVOSTI
Ponudnik mora imeti vsaj leto dni veljaven standard kakovosti (v kolikor ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci morajo . tudi oni oziroma morajo biti vključeni v sistem kakovosti ponudnika).
Veljavnost certifikata mora biti potrjena s strani pristojne institucije.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
certifikat kakovosti, npr. ISO 9001, certifikat dobre distribucijske prakse (DDP) v skladu z ZZdr-2 ali drug primerljiv certifikat. V kolikor ponudnik nastopa s partnerji in podizvajalci, ki nimajo certifikata kakovosti predloži še:
- navodilo za delo vezano na prevoze zdravil
- poročilo o periodičnem pregledu partnerja / podizvajalca v letu 2021
- oceno partnerja / podizvajalca v letu 2021
- dokazilo o izobraževanju partnerja / podizvajalca v letu 2021


Datum objave: 19.11.2021   13:20
Spoštovani,
naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer:
Sprememba v Navodilih ponudnikom, točka 7. Preverjanje sposobnosti, Certifikat kakovosti

Novo besedilo:

Pogoj:
CERTIFIKAT KAKOVOSTI
Ponudnik mora imeti vsaj leto dni veljaven standard kakovosti (v kolikor ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci morajo imeti sistem kakovosti vzpostavljen tudi oni oziroma morajo biti vključeni v sistem kakovosti ponudnika).

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
certifikat kakovosti, npr. ISO 9001, certifikat dobre distribucijske prakse (DDP) v skladu z ZZdr-2 ali drug primerljiv certifikat. V kolikor ponudnik nastopa s partnerji in podizvajalci, ki nimajo certifikata kakovosti predloži še:
- navodilo za delo vezano na prevoze zdravil
- poročilo o periodičnem pregledu partnerja / podizvajalca v letu 2021
- oceno partnerja / podizvajalca v letu 2021
- dokazilo o izobraževanju partnerja / podizvajalca v letu 2021