Dosje javnega naročila 007450/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA PTUJ, Mestni trg 1, 2250 Ptuj
Gradnje: Rekonstrukcija in dozidava slačilnic ŠD Rogoznica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 290.002,76 EUR

JN007450/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.11.2021
JN007450/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.11.2021
JN007450/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.12.2021
JN007450/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007450/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA PTUJ
Mestni trg 1
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Majcen David
david.majcen@ptuj.si
+386 27482980

Internetni naslovi
http://www.ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ptuj.si/razpis/565740
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8058
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija in dozidava slačilnic ŠD Rogoznica
Referenčna številka dokumenta: JN-8058
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji in dozidavi objekta ŠD Rogoznica.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji in dozidavi objekta ŠD Rogoznica.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z dinamiko izvajanja del oz. razlogi povezani s podaljšanjem rokov, ki jih opredeljujejo Posebne gradbene uzance 2020.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.11.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.11.2021   09:01
Kraj: Elektronsko v sistemu eJN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2021   09:00

Dodatne informacije:
Skladno s točko 7.3. Navodil bo ponudnikom omogočen na njihovo zahtevo ogled objekta/lokacije s predhodnim naročilom o
predvidenem datumu in uri ogleda na elektronski naslov david.majcen@ptuj.si.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.11.2021