Dosje javnega naročila 007479/2021
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge DivačaKoper za obdobje 20222023
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 138.335,80 EUR

JN007479/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.11.2021
JN007479/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2021
JN007479/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2021
JN007479/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2022
JN007479/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.03.2022
JN007479/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2022
JN007479/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 15.07.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007479/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Arijana Dronjak
arijana.dronjak@gmail.com
+386 31572811

Internetni naslovi
http://www.drugitir.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423465/Za_OBJAVO.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8060
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija izgradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge DivačaKoper za obdobje 20222023
Referenčna številka dokumenta: JN-09/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79340000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge DivačaKoper za obdobje 2022-2023
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 4
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 4
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve promocije
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79341400
79820000
79822500
79960000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge DivačaKoper za obdobje 20222023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Info točke
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71400000
79950000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge DivačaKoper za obdobje 20222023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Prenova spletne strani
Številka sklopa: C
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72413000
72415000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge DivačaKoper za obdobje 20222023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Organiziranje dogodkov projekta
Številka sklopa: D
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79950000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunikacijske aktivnosti in promocija projekta Drugi tir, nove železniške proge DivačaKoper za obdobje 20222023
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF) in iz Kohezijskih sredstev.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2021   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.11.2021   13:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za dodatna pojasnila:

1. Obrazec 1A - Potrebno ga je kopirati za posamezni sklop; kaj moramo navesti v naslednjih dveh vrsticah, ki sta del tabele, če ponudnik v vseh treh sklopih nastopa kot samostojni ponudnik:
Vrsta in predmet del
Vrednost ter količina* prevzetih del

2. Obrazec 2A - Potrdilo o referenčnem delu in Obrazec 3A - Potrdilo o referenčnem delu za strokovni kader v ponudbi, ni potrebno prilagati?

3. Prosim za pojasnilo naslednjih dokazil: življenjepis oz. opis delovnih izkušenj, izpolnjen obrazec 6 in 9 ali kopije ustreznih dokazil (op.*)
Izpolnjen obrazec 9 - v razpisni dokumentaciji ni priloženega obrazca 9
»ali kopije ustreznih dokazil (op.*)« - katera dokazila?

Hvala.


ODGOVOR


Pozdravljeni,

naročnik podaja naslednje odgovore po točkah:

1.) V kolikor ponudnik nastopa kot samostojni ponudnik v obrazec 1A navede, da prevzema celotno naročilo to je 100 % naročila, v kolikor nastopa s podizvajalci oz. partnerji, opredeli delež in vrsto del, ki jih bi le-ti izvedli. Vrsta in predmet del so dela, ki so predmet posameznega sklopa.

2.) Kot je pojasnjeno v razpisni dokumentaciji ponudniku obrazca 2A in obrazca 3A v fazi oddaje ponudbe ni potrebno prilagati, zaželeno pa je da sta priložena. Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika v fazi preverjanja ponudbe pozove na predložitev navedenih referenčnih potrdil, v kolikor le-ta ne bi bila predložena že v sami ponudbi.

3.) Naročnik bo objavil popravek RD v najkrajšem možnem času. Za kadre je potrebno izpolniti obrazec 3, življenjepis je zaželen v Europass CV obliki oz. v drugem formatu iz katerega bodo jasno razvidne izkušnje in znanja, ki jih kader poseduje. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ponudbe zahteva kopije dokazil s katerimi bo ponudnik dokazal resničnost navedb v obrazcu 3.

Lep pozdrav,
2TDK


Datum objave: 19.11.2021   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni! Prosimo za obrazložitev odločitve, da za reference izdelave spletne strani veljajo le 1 leto stare reference. Obenem nas zanima tudi, ali mora biti torej vrednost spletne strani min. 20.000? HVala!

ODGOVOR


Pozdravljeni,

Naročnik bo upošteval tudi do 3 leta stare reference. Minimalna vrednost referenčnega dela ni določena. Naročnik bo objavil čistopis razpisne dokumentacije v najkrajšem možnem času.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 19.11.2021   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za dodatno pojasnilo glede obsega komunikacijskih aktivnosti v sklopu A - STORITVE PROMOCIJE.

V okviru sklopa A, naročnik med drugim naroča tudi spodnje:
- promocija projekta z objavo PR člankov, organizacija in pomoč pri izvedbi nastopov naročnika (in drugih deležnikov) v pogovornih oddajah predvsem v lokalnih medijih

Ali naročilo zajema tudi medijski zakup za zgoraj omenjeno ali ne?

Najlepša hvala vnaprej.


ODGOVOR


Pozdravljeni,

Da, naročilo zajema tudi medijski zakup.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 19.11.2021   12:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosim za pojasnila:

1. Časopis: predvidena količina za tisk je 6.000 izvodov; ali je skupna količina tiska za vse 4 različice?

2. Promocija projekta z objavo PR člankov in druge aktivnosti: kakšna je predvidena velikost objave oz. članka v tiskanih medijih?

3. Organizaranje dogodkov projekta; je lokacija izvedbe strokovne konference določena, ali jo izbere izvajalec?

Hvala.

ODGOVOR


Pozdravljeni, naročnik v nadaljevanju podaja odgovor k posameznem vprašanju, po točkah:

1. Pri časopisu je predvidena količina 6.000 izvodov skupna količina. Vsak izvod bo tako natisnjen v 1.000 izvodih v slovenskem jeziku in v 500 izvodih v angleškem jeziku. V obeh jezikih skupaj bo tako vsak izvod izšel v nakladi 1.500 kosov, štiri naklade po 1.500 izvodov skupaj torej 6.000 izvodov.
2. Predvidena velikost je formata A5, ne glede na dejansko velikost strani.
3. Lokacijo izvedbe strokovne konference izbere izvajalec. Možni lokaciji: Ljubljana in Obalno-kraška regija.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 19.11.2021   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosili bi za naslednja pojasnila - SKLOP C - prenova spletne strani:
1. Ali vsebinski del obstoječe spletne strani ostane enak?
2. Kakšen je obseg nove vsebine za FAZO A in FAZO B?


ODGOVOR


Pozdravljeni,

Kot izhaja iz projektne naloge se vsebina kreira skupaj z naročnikom. FAZA A zajema celotno spletna stran, ko jo dobi naročnik v testiranje, FAZA B pa korekcije in prestavitev iz testnega serverja na live server.

Lep pozdrav, 2TDK


Datum objave: 19.11.2021   12:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v sklopu A je del naročila tudi priprava in tisk 5000 vizitk. Ali gre za en dizajn vizitke ali so previdene mutacije (npr. imena, pozicije)?
Če da, koliko?

Hvala za odgovor vnaprej.


ODGOVOR


Pozdravljeni,

Gre za en dizajn, predvidene so mutacije glede na potrebe zaposlenih v družbi 2TDK.

Lep pozdrav, 2TDKDatum objave: 19.11.2021   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

SKLOP A - v predračunu je pod točko 3. naveden samo 1 oglas (količina), medtem, ko je v projektni nalogi predvidenih 10 objav.

lp

ODGOVOR


Pozdravljeni,

članki in oglasi so v ponudbenem predračunu navedeni kot celota, kar pomeni za vse navedene količine v projektni nalogi skupaj. Veljajo torej količine iz projektne naloge.

Lep pozdrav, 2TDK