Dosje javnega naročila 007564/2021
Naročnik: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola
Blago: Nakup sistema SEC, komore za obsevanje in hidravličnega sistema testiranja za potrebe InnoRenew CoE (3 sklopi)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 141.468,07 EUR

JN007564/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2021
JN007564/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
JN007564/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN007564/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2021
JN007564/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2022
JN007564/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 17.03.2022
JN007564/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007564/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 216-567990
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Livade 6
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Tine Šukljan
info@innorenew.eu
+386 31384204

Internetni naslovi
https://innorenew.eu/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423587/Razpisna_dokumentacija_Tender_documentation.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8072
I.4 Vrsta javnega naročnika
zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
izvajanje interdisciplinarnih znanstveno raziskovalnih, razvojnih in strokovnih projektov


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup sistema SEC, komore za obsevanje in hidravličnega sistema testiranja za potrebe InnoRenew CoE (3 sklopi)
Referenčna številka dokumenta: 02-107/2021-AK
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nakup sistema SEC, komore za obsevanje in hidravličnega sistema testiranja za potrebe InnoRenew CoE (3 sklopi).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistem SEC
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja«
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Komora za obsevanje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja«
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Hidravlični sistem testiranja
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Skladno z opisom v razpisni dokumentaciji in priloženem načrtu (za sklop 3).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 224
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
projekt »Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja«
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2021   10:01
Kraj: Odpiranje poteka avtomatično prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Livade 6
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2021   09:33
VPRAŠANJE
Dear sirs
Were bidding your tender and we have few concerns related to the draft contract;
Can you clarify the few following topics please?

- Art. 13, art. 14 and art. 15, isnt exactly clear the kind and the limit of the tenderer liabilities:
We assume that they relate to direct damages only, not indirect ones; is it correct?
We assume that, in any case, the related indemnifications will never exceed the contract amount value; is it correct?

- Art. 22 and art. 23: is valid and applicable the following statement?
In the event of cancellation or termination of the contract, the Contracting Authority may require to the Contractor to transfer title and deliver any of the following items specifically produced or acquired under the contract: (i) completed or partially completed goods, (ii) work in process, and (iii) materials, parts, tools, dies, jigs, and fixtures.


ODGOVOR

Dear Sir/Madam,

1. The contractual penalty may be set at a maximum of 10% of the total contract value. While in the event of damage caused by Contractor, the Contracting Authority may claim compensation for any damage also above the amount of the contractual penalty (i.e. in the amount of the damage incurred). Also the contract does not specifically stipulate only direct damages, so both direct and indirect damages can be taken into account if they occur.

2. Articles 22 and 23 contain provisions that the contracting authority must include in every public procurement contract in accordance with the provisions of Slovenian public procurement legislation. Therefore, the statement as you state in this case is not applicable.

Kind regards.


Datum objave: 19.11.2021   10:59
VPRAŠANJE
We understood that the contractual penalty has a cap at 10% of the contract value;
We also understand that the damages eventually caused by the supplier have to be indemnified to the Contracting Authority and that can be higher than the 10% penalty;
The question is: what is the limit of the possible indemnification? It is limited to the value of the contract?
thanks

ODGOVOR

There is no value limit under the contract regarding possible liability. In accordance with the contract, the contracting Authority is obliged in such case to comply with applicable regulations or. principles regarding liability for damages, which is determined by the model contract in the third paragraph of Article 13.

It is essential for the contracting authority that the tenderer fulfills the contractual obligations by the deadline required by the contracting authority, as the contracting authority cannot extend the delivery period. If tenderer's obligations are fulfilled in accordance with the contract and by the deadline, there is no reason to impose any contractual penalty or any indemnification.

Kind regards.Datum objave: 19.11.2021   12:45
Spoštovani.
Naročnik je poslal v objavo popravek vzorca pogodbe v 13., 14. in 15. členu in se nanaša na omejitev uveljavljanja morebitne škode, ki v nobenem primeru ne sme presegati pogodbene vrednosti. Predmetni popravek morajo ponudniki upoštevati pri oddaji ponudbe.

Lep podzrav.

/

Dear all,

The contracting authority sent for publication a correction of sample contract in Tender documentation. The corrections applies to Articles 13, 14 and 15 and refers to the restriction of claiming any damage, which in no case may exceed the contract value. This correction must be taken into account by the tenderers when submitting the tender.

Kind regards

Datum objave: 24.11.2021   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po pregledu razpisne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da navedene tehnične specifikacije Sklopa 1 »Sistem SEC« ustrezajo samo enemu ponudniku in s tem omejujejo konkurenco. Prosim za spremembo sledečih tehničnih specifikacij, ki same po sebi ne prispevajo k pridobitvi boljših rezultatov eksperimentov, ampak zgolj omejujejo možnost ponudbe drugih instrumentov.

1. Zahteva 3: »Diferencialni detektor refrakcijskega indeksa (valovna dolžina 640 nm)« - prosim, da se briše zahteva po valovni dolžini, kajti diferenčni način delovanja detektorja temelji na merjenju razlike lomnega količnika medija med referenčno in merilno celicama zato valovna dolžina optičnega vira ne vpliva na rezultat meritve, ter tudi ne prispeva k njegovemu izboljšanju. Predlagam, da se zahteva glasi »Diferencialni detektor refrakcijskega indeksa«.

2. Zahteva 4: »Spektrometer UV/Vis z diodno letvico (valovno območje: 190-900 nm)« - prosim, da se zahtevano valovno območje spremeni tako, da ustreza UV/Vis spektralnemu območju - t.j. 190-700 nm. Daljše valovanje namreč spada v NIR območju in ni del UV/Vis detektorjev. Predlagam, da se zahteva glasi »Spektrometer UV/Vis z diodno letvico (valovno območje: 190-700 nm)«.

3. Zahteva 5: »Detektor sipanja svetlobe z delovnimi koti 90 ° in 7 °, z visoko občutljivostjo (valovna dolžina 640 nm)« - prosim, da se iz zahteve umakneta zahtevi po valovni dolžini optičnega vira in po nižjem delovnem kotu 7 °, ker le-ti omejujeta ponudbo na samo enega proizvajalca opreme in ne prinašata prednosti. Rezultat merjenja molskih mas polimerov je odvisen od števila senzorjev v detektorju sipanja svetlobe in ne od delovnih kotov. Senzor z nizkim delovnim kotom ima slabo razmerje signal/šum v vodnih raztopinah, kar je bistveno za naravne polimere. Predlagam, da se zahteva glasi »Detektor sipanja svetlobe z visoko občutljivostjo z vsaj dvema senzorjema kotne odvisnosti sipanja svetlobe, en od katerih je pri delovnemu kotu 90 °«

4. Zahteva 7: »Območje nadzora temperature detektorja 20 - 65 ° C (za detektorje in med detektorji)« - prosim, da se zahteva briše, oz. specificira za detektorja, delovanje katerih pri višjih temperaturah lahko izboljša rezultate (viskozimeter in diferencialni detektor refrakcijskega indeksa), pri čimer se temperatura omeji na 55 °C za DRI in 65 °C za viskozimeter.

5. Zahteva 11: »Opremljenost z avtomatskim vzorčevalnikom z območjem nadzora temperature (4-60ºC), z visoko natančnostjo vbrizgane prostornine« - prosim, da se spremeni zahteva po termostatiranju vzorcev na relevantne delovne temperature (4 - 40 °C).

6. Zahteve 13 - 19, 22 (kolone) - zahtevajo se kolone določenega proizvajalca s komercialnimi imeni. Prosim, da se zahteve spremenijo tako, da se lahko ponudijo ekvivalentne kolone drugih proizvajalcev.

7. Zahteve 23, 24 (standardi) - prosim za obrazložitev zahteve »ozko + široko« in natančno določitev specifikacij standardov.

8. Zahteva 27: »Usposabljanje strank Viscotek« - omenjeno je komercialno ime programske opreme proizvajalca Malvern, kar je nedopustno. Prosim, da se zahteva briše, oz. spremeni v »Usposabljanje strank za delo s sistemom«.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik podaja naslednji odgovor in pojasnila vezana na zastavljena vprašanja v sklopu 1:

1. Zahteva 3 / Requirement 3:

Za izračune končnih rezultatov bomo združili podatke iz Light scattering detektorja in RI kot detektorja za koncentracijo, zato je izredno pomembno da je valovna dolžina obeh LS in RI detektorjev ista. Zaradi tipa naših vzorcev mora biti valovna dolžina v rdečem območju, zato je za naročnika sprejemljiv razpon valovnih dolžin od 625 - 670 nm. / As we will combine the light scattering data with data from the RI as concentration detector and use both sets of information in our calculations it is of great importance that light sources of the RI and LS have the same wavelength. Due to nature of our samples, the light source needs to be in the red region, and we will accept all sources that are within 625 - 670 nm range.

2. Zahteva 4 / Requirement 4:

Za naročnika je sprejemljiv predlog spremembe območja valovnih dolžin za UV detektor, zato se zahteva sedaj glasi: UV/Vis z valovno dolžino v območju od 190 do 700 nm. / We accept to change the range to 190 - 700nm.

3. Zahteva 5 / Requirement 5:

Za izračune končnih rezultatov bomo združili podatke iz Light scattering detektorja in RI kot detektorja za koncentracijo, zato je izredno pomembno da je valovna dolžina obeh LS in RI detektorjev ista. Zaradi tipa naših vzorcev mora biti valovna dolžina v rdečem območju zato bomo sprejeli razpon valovnih dolžin od 625 - 670 nm. Prav tako želimo, da LS detektor meri intenziteto razpršene laserske svetlobe čim bližje kotu 0° in s tem omogoča, da je vrednost izračunane molekulske mase zelo blizu realni vrednosti molekulske mase molekul (Zimm plot, y-intercept). Lahko sprejmemo manjše napake pri izračunu molekulske mase, zato dovoljujemo dva kota detekcije od katerih je eden 90° drugi pa 10° ali manj. / As we will combine the light scattering data with data from the RI as concentration detector and use both sets of information in our calculations it is of great importance that light sources of the RI and LS have the same wavelength. Due to nature of our samples, the light source needs to be in the red region, and we will accept all sources that are within 625 - 670 nm range. Furthermore, the LS detector should be able to measures the intensity of light scattered at an angle that is as close as possible to 0° in order that the calculated molecular weight will be very close to the actual molecular weight of the molecule (Zimm plot, y-intercept). We can accept slightly bigger errors in calculated molecular weight and alter the detection angle requirement to 90° and 10° or lower.

4. Zahteva 7 / Requirement 7:

Vsi štirje detektorji (popolnoma integriran RI, Light scattering, UV in viskozimeter) naj bodo v istem temperaturno kontroliranem ohišju, saj je s tem dosežena minimalna razdalja med detektorji in tako minimizirana možnost band broadening-a in tailing-a. Za naročnika je sprejemljiva razširitev temperaturnega razpona za ohišje, kjer so locirani vsi detektorji, na 20 - 55°C. / Fully integrated RI, Light Scattering, UV detectors and viscometer detectors housed in a single temperature-controlled compartment with absolute minimal distance between the detectors will minimize the level of band broadening and tailing. We accept to alter the detector compartment temperature control range to 20 - 55°C.

5. Zahteva 11 / Requirement 11:

Naročnik spreminja temperaturno območje avtomatskega vzorčevalnika na 20 - 55°C, kot velja za ohišje z detektorji. Zgornja meja temperature je potrebna za izboljšanje disolucije različnih polimerov. / We will change the temperature range to 20 - 55°C as for the detector compartment. The upper limit of autosampler temperature is needed to improve the dissolution of different polymers.

6. Zahteve 13 - 19, 22 (kolone) Requirements 13 - 19, 22 (rows):

Specificirane kolone so bile izbrane na podlagi dobrih rezultatov, ki smo jih dobili z opravljenimi meritvami naših vzorcev. S tem smo potrdili ustreznost kolon za naš tip vzorcev. Za naročnika so sprejemljive kolone tudi od drugih proizvajalcev, dokler usterzajo navedenim tehničnim specifikacijam. Naročnik je namreč v zvezi s tem tudi v razpisni dokumentaciji v poglavju Tehnične specifikacije določil, da blago, ki s svojim opisom v tehničnih specifikacijah kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga. / The specified columns were chosen because they were already tested on our samples and gave us satisfying results. For our type of samples these columns are the right selection. We will accept columns from other providers as long as they meet the requested specifications. In this regard as well, the contracting authority also stipulated in the tender documentation in the chapter Technical specifications that In accordance with paragraph 6 of Article 68 of the ZJN-3, goods which, with their description in the technical specifications, indicate exactly the specific goods or brand, type or manufacturer, are treated as goods with a mandatory addition of the words "or equivalent" as synonyms of the quality level of goods.

7. Zahteve 23, 24 (standardi) / Requirement 23, 24 (standards)

Standardi, ki se bodo uporabljali za kalibracijo naj pokrivajo območje od 1kDa do 4MDa. / Standards used for column calibration should cover the range from 1kDa to 4MDa.

8. Zahteva 27 Requirement 27:

Naročnik spreminja zahtevo tako, da se ta glasi: Zagotovljeno naj bo izobraževanje uporabnikov./ The Contracting Authority amends the request as follows: Customer training should be provided.

Ponudniki so dolžni zgornja pojasnila in spremembe za sklop 1 v polnosti upoštevati pri oddaji ponudbe. Naročnik ne bo posebej objavljal popravka Tehničnih specifikacija za sklop 1, zato predmetni odgovori predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom za sklop 1. / The tenderers are obliged to fully take into account this answers and changes for lot No. 1 when submitting the tender. The Contracting Authority will not specifically publish the revision of the Technical Specifications for Lot 1, therefore the subject answers are an integral part of the tender documentation related to the public procurement for Lot 1.


Lep pozdrav.


Datum objave: 26.11.2021   17:34
Naročnik obvešča vse ponudnike, da je v objavo na Portal javnih naročil in Portal TED poslal popravek razpisa,, ki bo viden na Portalu javnih naročil v naslednjih dneh, in sicer se popravki nanašajo na:

- podaljšanje roka za postavljanje vprašanj do 3.12.2021 do 10:00
- podaljšanje roka za oddajo ponudb do 10.12.2021 do 10:00
- podaljšanje roka za odpiranje ponudb na 10.12.2021 ob 10:01 uri,
- veljavnost ponudb do najmanj 10.3.2022

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.12.2021   13:12
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

We would like to bid the premium system for determination of absolute molar mass of polymers. It utilizes multi-angle light scattering, rather than solely low-angle light scattering and right-angle light scattering. As the esteemed customer aware of, the key equation for true molecular weight determination includes form factor P(theta), which describes the scattered lights angular dependence and depends on the size and structure of the scattering molecules. LALS approach with theta 0 simplifies equation and does not apply fitting of P(theta), that dramatically decreases accuracy of molar mass determination. Plotting Zimm plot with signals of multiple detectors is much more accurate, than using just low-angle light scattering data. Moreover, LALS approach is especially prone to the adverse scattering effects caused by particulate matter, like dust in the solvent, or column shedding. The signals from such particulates often mask or distort the measurements of the solute of interest. We kindly ask the customer to revise the requirement 5 and allow possibility to bid MALS detector without required specification of the low angle detector.

Best regards


ODGOVOR

The change request is not acceptable to the contracting authority. To get the absolute molecular weight of the different conformational macromolecules, low angle light scattering detector is necessary. Low angle detector provides the information about the static scattered light intensity which is then coupled with the polymer concentration determined by the DRI detector would provide the appropriate weight average molecular weight values (Mw). Having a LALS detector would allow to get the information about the potential aggregates even if they exist in low concentration within the sample.

Kind regards.