Dosje javnega naročila 007521/2021
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA, Rožna ulica 10, 6230 Postojna
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI in PID s spremljajočimi deli ter spremljanje gradnje
ZJN-3: Odprti postopek

JN007521/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007521/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
Rožna ulica 10
6230
SI
Postojna
Slovenija
Kristina Katern
kristina.katern@du-po.si
+38 657001121

Internetni naslovi
https://www.du-po.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.du-po.si/ostalo/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8114
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI in PID s spremljajočimi deli ter spremljanje gradnje
Referenčna številka dokumenta: JN-8114
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Namen izvedbe del je izdelava projektne dokumentacije v fazi PZI in PID s spremljajočimi projektantskimi deli za rekonstrukcijo in prizidavo objekta Dom upokojencev Postojna, s potresno, energetsko, požarnovarnostno in funkcionalno tehnično sanacijo, vključno z ukrepi proti Covid-19.
Več razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 227.617,41 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 170
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Razvidno iz razpisne dokumentacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.11.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
Rožna ulica 10
6230
Postojna
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2021   10:23
VPRAŠANJE
dokument v razpisni dokumentaciji ni razviden, prosim dodajte ga se enkrat v razpisno dok.

ODGOVOR
Na spletno stran naročnika https://www.du-po.si/ostalo/javna-narocila je dodana dokumentacija, ki se je ne da ekstrahirati: DIIP in DGD.Datum objave: 08.11.2021   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede reference ponudnika iz zadnjih treh let s področja projektive PZI ali DGD dokumentacije ZA NOVOGRADNJO zahtevnega objekta s klasifikacijo CC-SI 11302, ki presega 4000 m2 bruto tlorisne površine sprašujemo:
Ali se lahko ta referenca nanaša tudi na REKONSTRUKCIJO OZ. PRIZIDAVO zahtevnega objekta s klasifikacijo CC-SI 11302, pri čemer imajo rekonstruirani oz. prizidani deli objekta klasifikacijo CC-SI 11302 in presegajo 4000 m2 bruto tlorisne površine ?

ODGOVOR
Da - tudi pri nas se bo ivajala rekonstrukcija in ne novogradnja.
Datum objave: 08.11.2021   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da gre pri obrazcih za napake, in sicer:

- obrazec št. 7 : v zadnji alineji je zahtevana izpolnitev obrazca št. 6a (ki ga ni v prilogi) in v nogi obrazca obkrožitev točke A ali B (te možnosti ni v obrazcu)

- obrazec št. 13 : da se zahtevana referenca ne nanaša na pooblaščenega arhitekta, temveč na pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti

- obrazec št. 13-1 : da se zahtevana referenca ne nanaša na odgovornega projektanta, temveč na sodelujočega pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti


ODGOVOR
Spoštovani,

Hvala za poslano, na spletni strani naročnika smo objavili nov dokument "2021-11-08_RD-projektna dokumentacija_ponudbeni del", kjer so upoštevani predlagani popravki.