Dosje javnega naročila 007547/2021
Naročnik: OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA, Kidričeva ulica 2, 6000 Koper - Capodistria
Blago: HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007547/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2021
JN007547/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007547/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA
Kidričeva ulica 2
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Nataša Aver
natasa.aver@obalne-lekarne.si
+386 56110014
+386 56110044

Internetni naslovi
http://obalne-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423863/RD_Hitri_antigenski_testi_november_2021.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/423863/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8149
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
Referenčna številka dokumenta: JN-8149
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA PAKIRANIH PO 1 KOS
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBALNE LEKARNE KOPER, KIDRIČEVA ULICA 2, 6000 KOPER
II.2.4 Opis javnega naročila
HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA PAKIRANIH PO 1 KOS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA PAKIRANIH PO 5 KOS
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBALNE LEKARNE KOPER, KIDRIČEVA ULICA 2, 6000 KOPER
II.2.4 Opis javnega naročila
HITRI ANTIGENSKI TESTI ZA SARS-COV-2 ZA SAMOTESTIRANJE NAMENJENI ODVZEMU NOSNEGA BRISA PAKIRANIH PO 5 KOS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.11.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.11.2021   13:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.11.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2021   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v obrazcu predračuna imate za 1. sklop navedeno količino 25.000 testov (stran št. 25). V dokumentaciji na strani št. 2 pa količino 50.000 testov. Prosimo za podatek koliko testov želite za 1. sklop.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za opozorilo. Prišlo je do tipkarske napake. Pravilno besedilo v razpisni dokumentaciji na strani 4, točka 3. Informacije o sklopih,
pod A. ) Sklop 1 se glasi: Nabava hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2 za potrebe samotestiranja namenjeni odvzemu nosnega brisa pakiranih po 1 kos (škatla z 1 testom) - količina 25.000 kos.

Povprašujemo v razpisni dokumentaciji - Sklop 1 po 25.000 kos škatlic testov za samotestiranje z 1 testom.

Lepo pozdravljeni,


Datum objave: 09.11.2021   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je v sklopu 2 mišljeno 20.000 testov ali 20.000 škatel po 5 testov.?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

v sklopu 2 je mišljeno 20.000 škatel po 5 testov.

Lepo pozdravljeni


Datum objave: 10.11.2021   11:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je pogodbeno obdobje 5 mesecev ali je 6 mesecev?

ODGOVOR

Spoštovani,

pogodbeno obdobje znaša 5 mesecev, sicer je dobava sukcesivna in naročnik bo dobavljal predmet naročila po potrebi.

Lepo pozdravljeni,
Nataša Aver


Datum objave: 10.11.2021   11:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali upoštevamo 9,5% DDV ali 0% DDV v poudbi?

ODGOVOR

Spoštovani,

za dobavo antigenskih hitrih testov za samotestiranje je oproščeno plačilo DDV po 47. členu ZIUPOPDVE.

Lepo pozdravljeni


Datum objave: 10.11.2021   12:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede referenčnega pogoja vas sprašujemo ali prav razumemo, da boste priznali kot istovrstni posel, posel primerljiv na nivoju števila dobavljenih testov za posamezen sklop? Torej 25.000 testov za sklop 1 in 100.000 testov za sklop 2?

ODGOVOR


Spoštovani,

kot reference naročnik zahteva ponudnikovo izvedbo vsaj dveh istovrstnih poslov po posameznem sklopu - vrednostno (sklop 1: dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje pakiranih po 1 kos; za sklop 2:dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje pakiranih po 5 kos). Kot reference bomo preverjali skupno pogodbeno vrednost pogodbenega naročila.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 10.11.2021   12:13
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

ali je referenčno posel primeren, če je vrednost v eurih primerljiva s ponujeno vrednostjo za posamezen sklop? Prosim obrazložite, kaj točno je primerna referenca. Hvala

ODGOVOR


kot reference naročnik zahteva ponudnikovo izvedbo vsaj dveh istovrstnih poslov po posameznem sklopu - vrednostno (sklop 1: dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje pakiranih po 1 kos. Upoštevana pogodbena vrednost dobave v brez DDV ; za sklop 2:dobava hitrih antigenskih testov za samotestiranje pakiranih po 5 kos. Upoštevana pogodbena vrednost dobave v brez DDV ). Kot reference bomo preverjali skupno pogodbeno vrednost pogodbenega naročila.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 12.11.2021   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
naše dobro namerno pisanje in vprašanje se nanaša na vaš pogoj specifične zahteve in sicer "so hitri antigenski testi za samotestiranje priglašeni pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke in vpisani v slovenski Centralni bazi zdravil s statusom dovoljenja »medicinski pripomoček«;

V Sloveniji je vzpostavljen sistem vpisovanja ponudnikov in hitrih testov za samo-testiranje (ne samo testov), ki so predmet tega javnega naročila, v centralno bazo zdravil (CBZ), ki ga koordinira Ministrstvo za zdravje v želji po zagotovitvi nadzora nad ustreznostjo ponujenih testov na Slovenskem trgu. Nacionalna šifra v CBZ pomeni, da je hitri test za samo-testiranje ustrezen in hkrati ima dobavitelj/ponudnik toliko znanja in volje, da je predložil ustrezne dokumente Ministrstvu za zdravje v pregled.
Predlagamo spremembo in sicer:
''Ponudnik (imetnik dovoljenja), ki ima vpisan določen test in ima tudi svojo nacionalno šifro, morata biti na dan oddaje ponudbe vpisana v Centralno bazo zdravil. V kolikor ponudnik trži oz. ponuja teste, za katere ni imetnik dovoljenja, mora v ponudbi obvezno predložiti Pooblastilo imetnika dovoljenja z navedbo naziva testa, proizvajalca testa in nacionalno šifro.''

Za razjasnitev morebitnih nejasnosti, se prosim obrnite na Ministrstvo za zdravje.
Ali boste upoštevali naš predlog in ustrezno spremenili?
Lep pozdrav.


ODGOVOR


Spoštovani,

dopolnjujemo zahteve iz razpisne dokumentacije pod točko 3. Pogoj - specifične zahteve pod prvo alinjeo, ki se glasi:

o so hitri antigenski testi za samotestiranje priglašeni pri Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke in vpisani v slovenski Centralni bazi zdravil s statusom dovoljenja »medicinski pripomoček«.
Ponudnik (imetnik dovoljenja), ki ima vpisan določen test in ima tudi svojo nacionalno šifro, morata biti na dan oddaje ponudbe vpisana v Centralno bazo zdravil. V kolikor ponudnik trži oz. ponuja teste, za katere ni imetnik dovoljenja, mora v ponudbi obvezno predložiti Pooblastilo imetnika dovoljenja z navedbo naziva testa, proizvajalca testa in nacionalno šifro.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 12.11.2021   11:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vaš referenčni pogoj je nesorazmeren in ne zagotavlja enakopravne obravnave, saj zahtevate, da podamo dobave dvema naročnikoma za vsak posamezen sklop, ki bodo v vrednosti primerljive razpisanim, ob tem, da je pogodbeni čas 5 mesecev testi za samo-tesiranje pa se v Sloveniji na trgu od konec avgusta (torej še ne 3 mesece).
Pozivamo vas, da spremenite pogoj in zmanjšate vrednost ali dovolite, da izkazujemo pogoj z več referenčnimi strankami, vsota vrednosti pa je primerljiva.

ODGOVOR


Spoštovani,

v Obrazcu št. 4/2 Reference za SKLOP 2 ponudnik izkazuje reference, s področja nabave hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2 za potrebe samotestiranja namenjenim odvzemu nosnega brisa pakiranih po 5 kos, z navedbo referenčnega naročnika, naslova in vrednosti dobav v brez DD na podlagi sklenjenega pravnega posla. Vrednost posameznega navedenega referenčnega posla lahko ponudnik izkazuje z več referenčnimi naročniki. Vrednostno skupaj mora biti primerljivo glede na ponujeno vrednost po sklopu.

Lepo pozdravljeni