Dosje javnega naročila 007576/2021
Naročnik: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj
Blago: Nakup gasilskega vozila za prevoz moštva
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 77.714,00 EUR

JN007576/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2021
JN007576/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.11.2021
JN007576/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2021
JN007576/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007576/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ
Bleiweisova cesta 34
4000
SI042
Kranj
Slovenija
Tomaž Vilfan
direktor@gasilcikranj.si
+386 42375251
+386 42375252

Internetni naslovi
http://gasilcikranj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/424004/RD_gasilsko_vozilo_za_prevoz_mostva_5.11.21.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8160
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila za prevoz moštva
Referenčna številka dokumenta: 613-I/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za prevoz moštva za Gasilsko reševalno službo Kranj skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za prevoz moštva za Gasilsko reševalno službo Kranj skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.01.2022
Konec: 15.10.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo je možno podaljšati v primeru nepredvidenih okoliščin.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.11.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.11.2021   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu:
https://ejn.gov.si/


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.11.2021   09:00

Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
63.000,00 EUR brez DDV oz. 76.860,00 EUR z DDV.

Zagotovljena sredstva naročnika za predmetno javno naročilo znašajo:
64.000,00 EUR brez DDV oz. 78.080,00 EUR z DDV.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2021