Dosje javnega naročila 007587/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče notranje opreme na naslovu Župančičeva ulica 3, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 35.133,00 EUR

JN007587/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2021
JN007587/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2021
JN007587/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2021
JN007587/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.02.2022
JN007587/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007587/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8143
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče notranje opreme na naslovu Župančičeva ulica 3, Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: NMVNOŽ-14/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče notranje opreme na naslovu Župančičeva ulica 3, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Župančičeva ulica 3, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče notranje opreme na naslovu Župančičeva ulica 3, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2021   13:00
Kraj: Sistem e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.11.2021   11:00

Dodatne informacije:
Naročnik ponudnikom pred oddajo ponudbe omogoča neobvezen ogled objekta.

Potencialni ponudnik v primeru interesa za ogled objekta najpozneje pet delovnih dni po objavi obvestila o javnem naročilu posreduje zahtevo preko vprašanj na Portalu javnih naročil. Naročnik bo v primeru izkazanega interesa v doglednem času na Portalu javnih naročil objavil podatke o organiziranju ogleda. Ogled lokacije je informativne narave in ni pogoj za predložitev ponudbe.

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.11.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Smo zainteresirani za ogled.
Ali bo objavljena še kakšna excelova tabela s popisom...in količinami?
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

sporočamo termina ogleda lokacije na naslovu Župančičeva ulica 3, Ljubljana, in sicer:
- torek, 16. 11. 2021, med 10. in 11. uro,
- petek, 19, 11. 2021, med 10. in 11. uro.

Vse količine in opisi/popisi so razvidni v dokumentu »Priloga k tehničnim specifikacijam (Tehnično poročilo). Ostalo je razvidno tudi v aplikaciji e-Dražba v sistemu e-JN.
Datum objave: 19.11.2021   13:07
VPRAŠANJE
Ponudbe ne moremo oddati, saj naročila niste objavili na portal

ODGOVOR
Spoštovani,

ponudbo lahko oddate na spletno povezavo: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8143

Pojasnilo:
Na obrazcu MNV1-Obvestilo o naročilu male vrednosti se je v Oddelku I: JAVNI NAROČNIK, 1.3 Sporočanje, na mestu "Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek", spremenila spletna povezava.

Pravilna povezava, na katero je potrebno poslati ponudbe ali prijave za sodelovanje je: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8143