Dosje javnega naročila 007688/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Monitoring ogljika v gozdnih tleh, mokriščih in urbanih tleh
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 517.880,97 EUR

JN007688/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN007688/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
JN007688/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN007688/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007688/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 220-578892
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
alenka.kavcic@gov.si, Alenka Kavčič
alenka.kavcic@gov.si
+386 14789126
+386 14789021
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/424093/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8205
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Monitoring ogljika v gozdnih tleh, mokriščih in urbanih tleh
Referenčna številka dokumenta: JN 430-198/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Cilj naloge Monitoring ogljika v gozdnih tleh, mokriščih in urbanih tleh je pridobiti oceno zalog ogljika in oceniti spremembo zalog ogljika v opadu in mineralnem delu tal za gozdove (raba tal - gozd) in oceniti zaloge ogljika v tleh mokrišč in urbanih tleh v RS.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Cilj naloge Monitoring ogljika v gozdnih tleh, mokriščih in urbanih tleh je pridobiti oceno zalog ogljika in oceniti spremembo zalog ogljika v opadu in mineralnem delu tal za gozdove (raba tal - gozd) in oceniti zaloge ogljika v tleh mokrišč in urbanih tleh v RS. Izvedba monitoringa mora zagotoviti podatke za kredibilno obračunavanje in poročanje v skladu z metodologijo IPCCC in ustrezno mednarodno metodologijo (npr. ICP Forest - za gozdna tla), ki omogoča preverjanje napredka pri doseganju podnebnih ciljev in poročanje v skladu z LULUCF Uredbo (EU) 2018/841. Izvedba monitoringa bo zagotovila, da pridobimo podatke, ki jih ni na razpolago ali pa so okrnjeni, oz. niso pridobljeni na sistematičen način. Pri obračunavanju emisij iz gozdov mora Slovenija razpolagati s kakovostnimi podatki, na podlagi katerih bo lahko utemeljevala razlike v zalogah. Za izvedbo obračuna je ključno upoštevanje oziroma primerjanje novih razpoložljivih rezultatov z referenčno vrednostjo za gospodarjenje z gozdovi, ki je za Slovenijo določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/268.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2550-17-0036
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.12.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.12.2021   12:15
Kraj: Elektronsko, preko sistema e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.12.2021   12:00

Dodatne informacije:
Niso potrebne.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.12.2021   11:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo 1. odstavka točke VI - ZAHTEVANA ZAVAROVANJA:

Kateri datum naj naročnik napiše za dospelost menice za resnost ponudbe, saj ne ve, kdaj bo pogodba začela veljati. Pogodba začne velja od datuma podpisa obeh pogodbenih strank.

Običajno je veljavnost menice za resnost ponudbe 90 dni od datuma za oddajo ponudbe.

Prosimo za odgovor. Hvala

ODGOVOR

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v obrazcu 2 Predračun zapisal, da je rok veljavnosti ponudbe 30 dni od roka za oddajo ponudbe. V tem javnem naročilu je potrebno ponudbe oddati do 10. 12. 2021, torej mora menica za resnost ponudbe veljati 90 dni od tega datuma.