Dosje javnega naročila 007645/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-123/21; Ureditev hodnika za pešce in gradnja opornega zidu na cesti R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka od km 0,646 do km 0,670 v naselju Studeno
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 143.402,53 EUR

JN007645/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.11.2021
JN007645/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.11.2021
JN007645/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2021
JN007645/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2021
JN007645/2021-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2021
JN007645/2021-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN007645/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.12.2021
JN007645/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.01.2022
JN007645/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.01.2022
JN007645/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 31.03.2022
JN007645/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 31.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007645/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001888/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/424343/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8282
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-123/21; Ureditev hodnika za pešce in gradnja opornega zidu na cesti R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka od km 0,646 do km 0,670 v naselju Studeno
Referenčna številka dokumenta: 43001-418/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev hodnika za pešce in gradnja opornega zidu na cesti R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka od km 0,646 do km 0,670 v naselju Studeno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev hodnika za pešce in gradnja opornega zidu na cesti R2-403/1076 Češnjica - Škofja Loka od km 0,646 do km 0,670 v naselju Studeno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2021   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen »Projektne dokumentacije«, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na spletni strani naročnika: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001888/narocilo.html
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.11.2021   13:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del (Excel) in v popisu del v vodilni mapi PZI se ne ujemajo količine za rušenje asfalta in za izdelavo asfalta. V Excelu je ta količina 1300 m2, kar je veliko preveč.

Prosim uskladite popise.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Projektantski popis del in popis del za izvedbo javnega naročila se ne skladata v celoti. Javno naročilo predvideva obnovo vozne površine smiselno glede na obseg poškodb vozišča v površini 1.300 m². Merodajen je popis del za izvedbo javnega naročila, objavljen v Excelu.


Datum objave: 17.11.2021   13:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V tehničnem poročilu je navedeno "Na vozišču se ponovno nariše srednjo ločilno črto (5111, š=15cm)".

V popisu ločilne črte ni. Prosim za informacijo, če je črto potrebno vključiti v ponudbo in kolikšna je količina.

Hvala!

ODGOVOR

V popis del za izvedbo javnega naročila bo dodana postavka »Izdelava neprekinjene in prekinjene tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 15 cm«.
Datum objave: 17.11.2021   13:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vezano na podčlen 18.3 Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode, najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 je 1.000.000 EUR.

Ali je omenjen znesek sorazmeren glede na vrednost ponudbenih del?

Lep pozdrav

ODGOVOR

V Posebnih pogojih pogodbe, člen 18.3, je najmanjši znesek zavarovanja oseb in škode določen ne glede na vrednost ponudbenih del.
Datum objave: 19.11.2021   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor prosim za situacijo celotne površine, ki se na novo asfaltira.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je na svoji spletni strani objavil sliko situacije celotne površine asfaltiranja.


Datum objave: 19.11.2021   07:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za informacijo glede novega prometnega znaka STOP. V popisu je zajeta samo izdelava stebrička, ali je potrebno dobaviti tudi znak (2102)?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


Potrebno je dobaviti tudi prometni znak 2102. Postavka za dobavo in montažo bo zajeta v popravku popisa del (excel).

Datum objave: 19.11.2021   07:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je v postavki "Vgraditev betonskih tlakovcev na peščeno posteljico." zajeta tudi dobava tlakovcev? In če je, prosim za specifikacijo tlakovcev.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR


V postavki "Vgraditev betonskih tlakovcev na peščeno posteljico" je zajeta tudi dobava - glej Opombe v popisu del. Betonski tlakovci so deb. 6 cm, šesterokotne oblike in dimenzij stranice cca 8 cm.Datum objave: 19.11.2021   10:09
VPRAŠANJE

Spoštovani,

Naročnika prosimo za odgovor: ali pravilno razumemo, da je ograja iz okroglih jeklenih cevnih profilov? Iz grafike - prereza je namreč razvidno le, da je predvidena polna kovinska ograja.
Prosimo za detajlnejši opis ograje.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

- Detajl ograje v merilu 1:10 je razviden iz dokumenta 2.1-PZI_NAČRT ZUNANJE UREDITVE.


Datum objave: 24.11.2021   07:28
VPRAŠANJE
Kot zavarovalnica-garant izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.

ODGOVOR


- Garancija/kavcijsko zavarovanje, izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja.

Datum objave: 24.11.2021   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v postavki 1.9. je v opisu tudi ''tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje'' (za dolžino 9,6 m). Postavka 3.6. ponovno navaja ''obdelava stika asfalta s tesnilno maso'' v dolžini 9,6 m. Ali je postavka podvojena?

Hvala za odgovor,

Lep pozdrav

ODGOVOR

- Postavki 1.9 in 3.6 nista podvojeni. V postavki 1.9 gre za rezanje asfalta, kar spada v preddela, postavka 3.6 pa zajema tesnenje stika asfalta. Za nedvoumno razumevanje bo popravljen opis postavk 1.9 in 3.6. v popisu del.
Datum objave: 24.11.2021   09:25
VPRAŠANJE
naročnika pozivamo, da omili zahtevo po zavarovanju skladno z členom 18.3 splošnih pogojev v vrednosti 1. mio EUR. Taka zahteva je milo rečeno nesorazmerna s predmetom naročila, saj je vrednost razpisanih del zgolj cca 150.000 EUR .

Hvala!

ODGOVOR

- V zvezi s členom 18.3 Splošnih pogojev pogodbe je bilo pojasnilo že podano v Pojasnilu razpisne dokumentacije-03, ki glasi: V Posebnih pogojih pogodbe, člen 18.3, je najmanjši znesek zavarovanja oseb in škode določen ne glede na vrednost ponudbenih del. Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju obravnava tudi FIDIC - rdeča in rumena knjiga v podčlenu 18.3.


Datum objave: 24.11.2021   17:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Internetni naslov profila kupca (URL): http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001888/narocilo.html objavljen na tem razpisu je povezava do JN ZKK za križišče Betin.

Prosimo, če v razpis navedete pravo povezavo.

Hvala.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je napako odpravil.

Pravilna povezava je: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001560/narocilo.html