Dosje javnega naročila 007722/2021
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Blago: Dobava in vgradnja notranje opremeza Vrtec Najdihojca2 v Litiji
ZJN-3: Odprti postopek

JN007722/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.11.2021
JN007722/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.12.2021
JN007722/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007722/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Franci Rokavec
obcina.litija@litija.si
+386 18963421
+386 18963460

Internetni naslovi
http://www.litija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.litija.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8292
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in vgradnja notranje opremeza Vrtec Najdihojca2 v Litiji
Referenčna številka dokumenta: JN-8292
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39151000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vgradnja notranje opreme za Vrtec Najdihojca2 v Litiji
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39151300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Litija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vgradnja notranje opreme za nov objekt vrtca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
v primeru nepravočasnega zaključka GOI del
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
v razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2021   12:01
Kraj: v esistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.12.2021   12:00

Dodatne informacije:
v razpisni dokumentaciji
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
Litija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2021   08:45
RD, vsi obrazci in ostalo bo objavljeno tekom delovnega dne na naši spletni strani www.litija.si.

Datum objave: 06.12.2021   11:43
Iz popisa - točka 3 A3 - zavihek Aparati - izhaja, da je potrebno nabaviti dva samostoječa hladilnika - dimenzije in ostale karakteristike so točno navedene.
Prazen prostor, ki bo na voljo za umestitev hladilnika je širine 60 cm, globine 60 cm, tako da bo umestitev tipskega hladilnika širine 55 cm ustrezna.
Dimezija iz vprašanja širina 86 ali 60 cm, če prav razumemo, ni primern. Zaradi zračenja mora biti na vsaki strani vsaj 2,5 cm reže.


Datum objave: 10.12.2021   07:57
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali se kaj od opreme, zlasti v igralnicah, predvideva na podpornih nogicah?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pri večini pozicij opreme, ki stoji na tleh, ki se bodo mokro čistila, je poudarek na vodoodpornih materialih. Zato je potrebno to dosledno upoštevati ter v primeru, da ima oprema cokl, to predhodno postaviti na kovinske nogice višine po projektu, V primeru, da to zaradi zasnove ni mogoče, pa mora biti element izdelan tako, da ne bo mokro čiščenje vplivalo na obstojnost materiala oz. opreme. Cilj je, da se pohištvena oprema dolgotrajno zaščiti proti vlagi, ki je posledica mokrega čiščenja talnih površin.Datum objave: 10.12.2021   12:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo kaj je predmet popisa mizarskih delih prostor P.21, poz.11.
Dodamo delovni pult brez linolej plošče?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
P.21 je prostor za hišnika, poz. 11 opisuje opremo v tem prostoru, linolej, ki bo nalepljen na delovni pult se dobavi s strani investitorja in bo zajet pri polaganju tlakov, predmet ponudbe oz. popisa je pritrditev linoleja na delovni pult, ki mora biti s sprednje vidne strani ustrezno zaključen, lahko ABS 2 mm nalimek.Datum objave: 10.12.2021   12:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali je pri mizarskih delih pri poz.25 predmet razpisa tudi prostostoječi hladilnik, mikrovalovna pečica - ta podatek potrebujemo za vse čajne kuhinje v popisu.

Hvala.

ODGOVOR
V popisu del je točno navedeno, kaj je predmet popisa in v sklopu mizarskih del je prazen prostor za samostoječi hladilnik, ki pa je predmet popisa- poglavje 5. Aparati, poz. A3 - podpultni hladilnik.
Enako velja za vse čajne kuhinje v popisu, aparati so popisani - navedeni v svojem poglavju, ki vsebuje tudi karakteristike za aparate. Predmet te pozicije so zgolj mizarska dela, kamor pa sodi pomivalno korito, saj je vgrajeno v opremo.
Datum objave: 15.12.2021   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zaradi obsežnosti javnega naročila, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Na podlagi prejetih pobud za podaljšanje roka za oddajo ponudb, obveščamo vse ponudnike, da je naročnik sprejel podaljšanje za tri tedne, to je do petka 14.1.2022, tako da bo to JN "odprto" časovno 2 meseca, kar je ne glede na praznični prednovoletni čas in eventuelne COVID ne/zgode, več kot primeren zadosten čas za pripravo resne in kvalitetne ponudbe.


Datum objave: 15.12.2021   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani, v RD na strani 19 imate navedeno, da mora menična izjava za resnost ponudbe veljati vsaj 120 dni od dneva izteka roka za oddajo ponudbe. Na menični izjavi (obrazec 10) pa ni naveden datum veljavnosti. Prosimo za popravek izjave. Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

Rok 120 dni je dopolnjen in usklajen v word - datoteki pri Obrazcih, ki jih izpolnjujejo ponudniki. Menična izjava pa je tudi brez te dopolnitve relevantna, saj so pogoji finančnih zavarovanj jasno opredeljeni v RD v poglavju N na strani 19. Hvala vam za vaše natančno branje in opozorilo.


Datum objave: 16.12.2021   10:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo če lahko pri samostoječem hladilniku navedete referenco, kajti imamo težavo z zahtevo, katero ste podali v popisu, in sicer da naj bo izgled prednjega krila v ALU.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

V popisu notranje opreme je mišljena umestitev samostoječega podpultnega hladilnika, ki se lahko zamenja, prestavi.
Ker je samostoječ, in je sprednja fronta (krilo) vidno, je želja, da je zunanji izgled v ALU.
Tak hladilnik je naprimer. : VOX electronics KS 1430SF podpultni hladilnik, s približno ceno z DDV 200 EUR.