Dosje javnega naročila 007660/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje hladilnih naprav Uniflair v sistemskih prostorih MJU
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.067,68 EUR

JN007660/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.11.2021
JN007660/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2022
JN007660/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.02.2022
JN007660/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007660/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8322
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje hladilnih naprav Uniflair v sistemskih prostorih MJU
Referenčna številka dokumenta: NMVKLIMA-19/2021; 4300-84/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50730000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje hladilnih naprav Uniflair v sistemskih prostorih MJU
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50531300
50730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje hladilnih naprav Uniflair v sistemskih prostorih MJU
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2021   13:00
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2021   13:30
VPRAŠANJE

Spoštovani,

zanima nas, kakšen je predviden interval zamenjave zračnih filtrov na klima napravah Uniflair, saj je v razpisni dokumentaciji več med sabo nasprotujočih navedb.
Tako je v dokumentu "Tehnične specifikacije" navedeno v točki I.2 zahtevana menjava filtrov "po potrebi, najmanj enkrat na 6 mesecev", v "Tabeli 1" pod točko I.13, je interval "Menjava filtra zraka" na 3 mesece. V dokumentu "Predračun", je navedeno pod točko "5. Zamenjava filtrov 1x letno".
Ali je interval zamenjave zračnih filtrov 4x, 2x ali 1x letno?

ODGOVOR:

Spoštovani,

velja kot je določeno v Predračunu pod točko »5. Zamenjava filtrov 1x letno«. V skladu s tem se v dokumentu »Tehnične specifikacije« uredijo zapisi na sledeč način:
- v točki I.2 se zapis »po potrebi menjava filtrov, najmanj enkrat na 6 mesecev« uredi tako, da se glasi: »po potrebi menjava filtrov, najmanj enkrat letno«.
- v točki I.8 se zapis »najmanj enkrat na 3 mesece« uredi tako, da se glasi: »najmanj enkrat letno«.
- v »Tabeli 1: Prikaz izhodiščnega terminskega plana vzdrževalnih - servisnih del« se v stolpcu servisni interval doda podstolpec z nazivom »1x letno«. Vrstica z nazivom »Menjava filtra zraka« se uredi tako, da se briše oznaka »X« v podstolpcu »3mesečno« in se jo doda v podstolpec »1x letno«.

Ponudniki navedeno upoštevajo pri pripravi ponudbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis Tehničnih specifikacij v skladu z odgovorjenim na portalu javnih naročil.