Dosje javnega naročila 007666/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje počitniških enot na otoku Pag, v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007666/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.11.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007666/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8325
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje počitniških enot na otoku Pag, v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU«
Referenčna številka dokumenta: NMVPAG-18/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje počitniških enot na otoku Pag
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča izvedba GOI del za investicijsko vzdrževanje počitniških enot na otoku Pag, v lasti Republike Slovenije in upravljanju MJU
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Otok Pag.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme, vzmetnic ter bele tehnike za počitniške enote na otoku Pag
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme, vzmetnic ter bele tehnike za počitniške enote na otoku Pag, Republika Hrvaška
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
39100000
39200000
39700000
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Otok Pag
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža okoljsko manj obremenjujoče pohištvene opreme, vzmetnic ter bele tehnike za počitniške enote na otoku Pag
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.11.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.11.2021   14:00
Kraj: Elektronsko v sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2021