Dosje javnega naročila 007667/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVA ANALIZATORJEV ZA KEMIJSKO ANALIZO URINA IN ZA ANALIZO SEDIMENTA URINA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007667/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.11.2021
JN007667/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.11.2021
JN007667/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2021
JN007667/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007667/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Lidija Ceglar
lidija.ceglar@kclj.si
+386 15221226

Internetni naslovi
https://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/424533/RAZPIS_analizator.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8342
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ANALIZATORJEV ZA KEMIJSKO ANALIZO URINA IN ZA ANALIZO SEDIMENTA URINA Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM
Referenčna številka dokumenta: JN-8342
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Brezplačna uporaba analizatorja za izvajanje analiz sedimenta z vključenim vzdrževanjem in potrošnim materialom za obdobje 48 mesecev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Najem analizatorja za kemijsko analizo urina s testnimi trakovi z vključenim vzdrževanjem in potrošnim materialom za obdobje 12 mesecev
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Razvidno iz razpisne dokumentacije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.11.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.11.2021   10:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.11.2021   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na današnjo objavo javnega naročila (11.11.2021) vas prosimo za podaljšanje roka za vprašanja (na voljo samo en dan za pregled dokumentacije 12.11.2021 do 12.ure) in posledično za podaljšanje roka oddaje ponudbe, ki je 19.11. do10. ure.

Zahvaljujemo se vam za odgovor!

ODGOVOR ŠT 1 NA VPRAŠANJE Z DNE Datum prejema: 11.11.2021 13:46


Glede na prošno o podaljšanju roka, vas obveščamo, da bomo na PJN uredili porpavek in sicer bo novi rok za postavljanje vprašanj do 17.11. do 10 ure, rok za oddajo ponudb do 24.11. do 10. ure in odpiranje ponudb 24.11. ob 10.10
Datum objave: 16.11.2021   10:04
VPRAŠANJE

Ponudnik mora predložiti Prilogo št. 1 - Seznam potrošnega materiala, iz katerega bodo razvidni:
- nazivi,
- kataloške številke,
- cene na enoto mere brez in z DDV,
- stopnja DDV,
- vrednosti z DDV in
- količine (preračunane na predvideno letno število preiskav za vse postavke: reagent, kontrolni material in ostali potrebni potrošni material za izvedbo omenjenega števila preiskav).
Ali naj ponudnik pripravi to prilogo na lastnem obrazcu?

ODGOVOR ŠT 2 NA VPRAŠANJE Z DNE 15.11.2021 15:46

Ponudnik pripravi svojo prilogo, ki mora vsebovati zahtevna podatke
Datum objave: 16.11.2021   12:02
VPRAŠANJE
Strokovni kriteriji, sklop 2, 4. alineja:
-Analizator mora podajati rezultate stopenjsko, razdeljene najmanj v 5 območij vrednosti, .
Ali naročnik sprejme kot ustrezno za eritrocite razdeljenost na 4 območja vrednosti in tako bo omogočil večjo konkurenco med ponudniki?


ODGOVOR ŠT 3 NA VPRAŠANJE Z DNE 15.11.2021 15:36


Da, sprejmemo razdeljenost na 4 območja vrednosti za eritrocite.Datum objave: 17.11.2021   08:23
VPRAŠANJE

Zaradi več neskladji v razpisni dokumentaciji, izrednih okoliščin, bolnišk, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.


ODGOVOR ŠT 4 NA VPRAŠANJE Z DNE 17.11.2021 08:16

Naročnik je rok že 1x podaljšal in ga ne bo več podaljševal saj predmetno opremo nujno potrebuje
Datum objave: 17.11.2021   08:24
VPRAŠANJE
Strokovni kriteriji, 2. sklop, 12.točka -odprava okvare v 4 urah -Ta pogoj ni mogoče zmeraj doseči zaradi različnih okoliščin. Ali sprejema ponudnik možnost dobave manjšega »back up« aparat, ki bi bil na lokaciji naročnik in bi se uporabil v primeru, da okvara ni odpravljena v 4 urah?
V pogodbi o najemu aparata imate v 12.členu naveden drug rok za opravo napake - kateri je potem veljavni?


ODGOVOR št 5 na vprašanje z dne 17.11.2021 08:20


Rok za odpravo napak je pravilno naveden v strokovnih zahtevah.

Naročnik se strinja z dobavo manjšega »back up« aparata, ki bi bil na lokaciji naročnik in bi se uporabil v primeru, da okvara ni odpravljena v 4 urah
Datum objave: 17.11.2021   08:25
VPRAŠANJE
Sklop 2-Priloga 1 -Seznam potrošnega materiala-Ali naročnik tukaj zahteva, da so cene ničle, saj je ves material brezplačen, kot tudi testni lističi, kontrole, ?

ODGOVOR št 6 na vprašanje z dne 17.11.2021 08:21

Naročnik prosi,da je priložen seznam s cenami zaradi morebitnega dodatnega naročila potrošnega materiala, če bi presegel navedeno količino v pogodbi. V tem primeru bi se dodatna nabava naročala po tem seznamu oziroma ceniku
Datum objave: 17.11.2021   08:26
VPRAŠANJE
Pogodba za najem aparata, 1.3.e) -kolikšno je število delavcev uporabnika, ki jih je treba šolati?

ODGOVOR št 7 na vprašanje z dne 17.11.2021 08:22

Ponavai gre za dva delavca
Datum objave: 17.11.2021   08:29
VPRAŠANJE
Pogodba o brezplačni dobavi potrošnega materiala, 2.člen: Kakšno nabavno vrednost naj tukaj ponudnik izpolni, saj je ponujeni material brezplačen - cena 0?

ODGOVOR št 8 na vprašanje z dne 17.11.2021 08:24
Navedena mora biti nabavna vrednsot potrošnega materiala, katerega boste brezplačno dobavljali- ta vrednost je pomembna zaradi izračuna višine finančnega zavarovanja.

Kot naročnik želimo imeti za vso opremo, servis ali vzdrževanje, četudi je le to brezplačno, navedeno nabavno vrednost, zaradi morebitnih izračunov prihrankov pri nabavi, raznih analiz.....
Datum objave: 17.11.2021   08:30
VPRAŠANJE
Splošne zahteve -7.,8. točka -Ali mora ponudnik predložiti certifikate v svoji ponudbi?

ODGOVOR št 9 na vprašanje z dne 17.11.2021 08:21

da

Datum objave: 17.11.2021   08:31
VPRAŠANJE
Splošne zahteve -3. točka. Ali lahko ponudnik predloži slovenska navodila pri primopredaji in ne v svoji ponudbi?

ODGOVOR št 10 na vprašanje z dne 17.11.2021 08:17
Naročnik dovoljuje predložitev navodil za uporabo v slovenskem jeziku ob primopredaji opreme
Datum objave: 17.11.2021   08:34
VPRAŠANJE
Pogodba za najem aparata člen 1.3.j-"ponudnik mora dostaviti nov- nadomestni aparat" - ali naročnik dovoli za nadomestni aparat, da ta ni nov?

ODGOVOR št 11 na vprašanje z dne 17.11.2021 08:29

Za nadomestni aparat ni nujno, da je nov, pomembno je, da je enake funkcionalnosti in kvalitete,ter da deluje brezhibno.
Datum objave: 22.11.2021   08:40
VPRAŠANJE
Spoštovani, vezano na strokovne zahteve pod točko 1.2 vas prosimo, da dovolite, da varnostne liste v slovenskem jeziku priložimo šele ob primopredaji in ne v svoji ponudbi.

ODGOVOR št 12 na vprašanje z dne 17.11.2021 09:40
DA
Datum objave: 22.11.2021   08:46
OBVESTILO VSEM PONUDNIKOM

NAROČNI PODALJŠUJE ROK ZA ODDDAJO PONUDB NA 29.11. OB10H, ODPIRANJE PONUDB BO 29.11.2021 OB 10.10.

Datum objave: 22.11.2021   13:39
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudimo naprednejši urinski analizator, ki združuje izvajanje analiz sedimenta in kemijsko analizo urina s testnimi trakovi v enem analizatorju?

ODGOVOR št 13 na vprašanje z dne 17.11.2021 09:10
Ne. Prosimo, če ponudite analizatorja ločeno kot so razpisni pogoji.

Datum objave: 22.11.2021   13:40
VPRAŠANJE
Vezano na strokovno zahtevo v sklopu 1, točka 1.1 »analiza urinskega sedimenta« naročnika sprašujemo, ali lahko ponudimo analizator, ki namesto tehnologije, opisane v drugi in tretji alineji točke 1.1, uporablja tehnologijo Flow type micro-imaging za analizo sedimenta (vzorec teče skozi pretočni citometer v enem sloju celic, kjer ga fotografira visokohitrostna mikroskopska kamera (2500 posnetkov na vzorec), umetna inteligenca pa celice/formirane elemente razvrsti v 25 različnih razredov) in ki poleg barve vzorca meri tudi prevodnost, specifično težo (refraktometer) ter motnost vzorca (turbidimeter)?

ODGOVOR št 14 na vprašanje z dne 17.11.2021 09:38

Ne dopuščamo tehnologije Flow type micro-imaging za analizo sedimenta, ampak je ustrezna tehnologija pretočna citometrija.Datum objave: 22.11.2021   13:40
VPRAŠANJE
Strokovni kriteriji 2 .sklop:

8. točka. prenos vseh demografskih podatkov: Ali naročnik dopušča možnost prikaza drugi demografski podatkov, v posebnem oknu in ne v osnovnem programu ? Osnovni program prikaže kot demo podatke samo ime in priimek pacienta. V kolikor operator želi prikaz tudi drugih demografskih podatkov, mora odpreti posebno okno. Ali naročnik odobri tako opcijo?ODGOVOR št 15 na vprašanje z dne 17.11.2021 09:48
Da, dopuščamo prikazovanje kot navedeno, ime in priimek v osnovnem programu in ostali podatki v posebnem oknu.