Dosje javnega naročila 007670/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-121/21; Ureditev križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren - Kranjska Gora v km 1+690 v kraju Kranjska Gora
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 389.259,39 EUR

JN007670/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.11.2021
JN007670/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2021
JN007670/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.12.2021
JN007670/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007670/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001548/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/424545/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8351
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-121/21; Ureditev križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren - Kranjska Gora v km 1+690 v kraju Kranjska Gora
Referenčna številka dokumenta: 43001-414/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren - Kranjska Gora v km 1+690 v kraju Kranjska Gora
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev križišča na regionalni cesti R1-201/0202 Podkoren - Kranjska Gora v km 1+690 v kraju Kranjska Gora
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2021   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2021   07:37
VPRAŠANJE
Prosimo za podatek kje se nahaja lesena brv iz postavke D.1.3., ki jo je treba porušiti.

ODGOVOR

- lesena brv iz postavke D.1.3., ki jo je treba porušiti se nahaja čez reko Savo pri cestnem profilu P4. Naročnik kot prilogo 1 objavlja sliko lesene brvi predvidene za rušitev.


Datum objave: 24.11.2021   07:38
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo po zavarovanju za primer poškodbe oseb in škode na premoženju z najmanjšim zneskom zavarovanja 1.mio.
Ta zahteva je namreč nesorazmerna z vrednostjo razpisanuh del.


ODGOVOR


 Naročnik ne bo spreminjal razpisnih pogojev.

Datum objave: 24.11.2021   07:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za pojasnilo, ali moramo v postavki
21 224 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem m3 1.520,00
upoštevati tudi odvoz na stalno deponijo in plačilo taks?

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR

 DA. Pri oblikovanju cene/enoto je potrebno upoštevati tudi odvoz na stalno deponijo in plačilo taks (skladno z navodili »Splošno« iz zavika popisa del: SKUPNA REKAPITULACIJA.

Datum objave: 26.11.2021   14:25
VPRAŠANJE
Kot zavarovalnica-garant izdajamo garancije oz. kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe po ZJN. V zvezi s tem prosimo za potrditev, da je garancija/kavcijsko zavarovanje izdana s strani zavarovalnice, ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki ga izvajamo s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) in je skladno z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ustrezen instrument zavarovanja, ki ga predloži ponudnik v postopku JN.

ODGOVOR

DA. Instrument zavarovanja za resnost ponudbe ki je podpisana kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom , ki je podpisan s kvalificiranim potrjevanjem (digitalna e-potrditev) je ustrezen.