Dosje javnega naročila 007777/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.760.103,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007777/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 15.11.2021
JN007777/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2021
JN007777/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007777/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.03.2022
JN007777/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2022
JN007777/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.03.2022
JN007777/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.10.2022

Revizijski zahtevki
30.12.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
30.12.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
17.01.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
19.01.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
21.01.2022 Sprejet je sklep o ustavitvi postopka 018-006-2022_UKC_MB.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN007777/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 222-584561
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo med. materiala in storitev
dragan.selakovic@ukc-mb.si
+386 023212566

Internetni naslovi
https://www.ukc-mb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8359
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-747/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava perkutanih aortnih zaklopk.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: UKC MARIBOR
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava perkutanih aortnih zaklopk.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 lahko stranki okvirnega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
Pospešen postopek.
Utemeljitev:
Nujnost izvedbe postopka, ker je naročnik je že realiziral razpisane količine iz javnega naročila za nabavo blaga: Perkutane aortne zaklopke, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 03.09.2020, številka objave JN005476/2020-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 04.09.2020, številka objave 2020/S 172-413857 in v popravku objavljenem na portalu javnih naročil, datum objave 29.09.2020, številka objave JN005476/2020-K01 in v Uradnem listu EU, datum objave 30.09.2020, številka objave 2020/S 190-458722.
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.12.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.12.2021   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2021   13:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali vam lahko pod identom 920300 ponudimo aortno zaklopko za perkutano transfemoralno, transaortno in transapikalno implantacijo, ki je primerna za bolnike s premerom aortnega obroča, izmerjenega s TEE med 16mm in 28mm, oziroma s premerom med 18,6mm in 29,5mm izmerjenega s CTA?

Najlepša hvala za odgovor.ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.Datum objave: 24.11.2021   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko pod šifro 920400 ponudimo ustrezno samoraztegljivo biološko aortno perkutano zaklopko s tremi lističi iz govejega perikarda in z obročem iz svinjskega perikarda, z zunanjim premerom katetra za implantacijo zaklopke, ki ne presega velikosti 19 F (6,3 mm), kar zagotavlja prehod skozi periferne arterije z notranjim premerom 5,5 mm in več, kot jo že uporabljate?

Hvala.

ODGOVOR
Da. Ponudniki lahko ponudijo tudi artikel predlaganih lastnosti. Naročnik bo ustreznost ponujenih artiklov ugotavljal v fazi analize ponudb.