Dosje javnega naročila 007730/2021
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA, Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica
Blago: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007730/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.11.2021
JN007730/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2021
JN007730/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2021
JN007730/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2021
JN007730/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2021
JN007730/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.12.2021
JN007730/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007730/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
Gregorčičeva ulica 16
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Verica Gregorč
verica.gregoric@dung.si
+386 53394100
+386 53394160

Internetni naslovi
http://www.dung.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/424719/DUNG_zdravstvo_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8415
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala
Referenčna številka dokumenta: 5/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava zdravstvenega in sanitetnega materiala po razpisanih sklopih s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 12 mesecev
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obvezilni material
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obvezilni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obloge za rane
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obloge za rane
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Enteralna prehrana
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Enteralna prehrana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ostali potrošni material
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ostali potrošni material
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščitne rokavice
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Zaščitne rokavice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Dezinfekcijska sredstva
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dezinfekcijska sredstva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2022   11:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.11.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2021   16:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili nekaj neskladij (v letnicah) glede rokov, objavljenih v vaši RD in tistih, ki so objavljeni na portalu. Prosimo, da preverite vse navedene roke in jih ustrezno popravite.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo.
Rok odpiranja ponudb bo na portalu javnih naročil ustrezno popravljen.Datum objave: 17.11.2021   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu 4: OSTALI POTROŠNI MATERIAL imate razpisane zelo raznovrstne artikle, ki jih lahko ponudi le ena veledrogerija. Verjamemo, da ne želite omejevati konkurence, kar je tudi v nasprotju z zakonodajo na področju javnih naročil, zato vas prosimo, da zaprt sklop ostali potrošni material odprete ali pa ga razdelite na smiselne podsklope. Predlagamo vam razdelitev na podsklope, kot naprimer podsklop za brizge, igle in iv kanile, podsklop za urinske katetre itd

Hvala in lep pozdrav,


ODGOVOR
Spoštovani!
Glede na dosedanjo prakso in raziskavo trga ugotavljamo, da lahko blago iz razpisanega sklopa ponudi oz. zagotovi več ponudnikov in ne zgolj samo eden.
Sklop ostaja nespremenjen.Datum objave: 19.11.2021   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 1, zap. št. 18: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki ima drugačen sistem za lažje nameščanje , je pa ustrezne velikosti in kvalitete?

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 1, zap. št. 19: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel ustrezne kvalitete, ki pa je dimenzije 5cmx7cm oziroma 5cmx7,2 cm?

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 1, zap.št. 22: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel, ki ga navajate pod kot npr. in je dimenzije 10cmx9,14 m ( kot npr Medipore H)?

ODGOVOR
Dimenzija je lahko 10cmx9,14m, kvaliteta pa mora biti ista kot Medipore H.Datum objave: 19.11.2021   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap. št. 2: Ali lahko ponudimo popolnoma ustrezen artikel po sestavi, načinu in namenu uporabe, ki pa je zunanjih mer 12,5x12,5 cm in ima blazinico s supervpojnim jedrom veliko 10x10cm ( kot. Npr Mextra 12,5x12,5cm)?

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap. št. 13: Ali lahko ponudimo visokovpojen alginat s srebrom, ki se uporablja na enak način in v enak namen, kot razpisan alginat s srebrom, je pa dimenzije 15x15cm, kar je običajna dimenzija alginatov s srebrom?

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap. št. 30: Ali lahko ponudimo oblogo iz iste terapevtske skupine - tanki hidrokoloidi, ki je delno drugačne sestave, se uporablja na enak način in v enak namen, nima pa delcev živalskega izvora( kot npr Hydrocoll thin 15x15cm)?

ODGOVOR
DA, pri ocenjevanju ponudb bomo potrebovali vzorecDatum objave: 19.11.2021   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap. št. 31: Ali lahko ponudimo ustrezno oblogo, ki jo navajate pod kot npr (Mepilex) in je dimenzije 21x22 cm oziroma ali dopuščate odstopanje +/- 1 cm?

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sklop 2: pri artiklih za zap. št. od 42 do 48 nimate vpisane merske enote. Ali so vse enote kos?

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 2, zap.št. 3: ali ceno za kos podamo za 1 trakec? Hvala.

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, zap.št.14: Distributer za Slovenijo tega artikla ne trži več. Ali vam lahko ponudimo trak za fiksacijo kožne barve s silikonskim lepilom, vodoodporen, dimenzije 2cmx3m (kot npr.Mepitac 2cmx3m)?

ODGOVOR
DaDatum objave: 19.11.2021   12:38
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje na portalu.

ODGOVOR
Rok bo naročnik podaljšal do 30. 11.Datum objave: 19.11.2021   12:47
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite popravljeno verzijo ESPD obrazca.
Objavljen imate namreč ESPD z nazivom "Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil".

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Objavljen bo popravek.Datum objave: 19.11.2021   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka z oddajo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Rok bo podaljšanj.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo vas. da popravite datume v RD in na portalu.
Rok za vprašanja, dan: 24.11.2022 ura: do19:00 | Oddaja ponudb, dan: 26.11. 2021 ura: do 11:00.
Rok oddaje je glede na rok za vprašanja, absolutno prekratek. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo.


ODGOVOR
Rok bo podaljšanj.Datum objave: 22.11.2021   13:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
lahko v sklopu 4, zaporedna št. artikla 27, ponudimo ustrezen lonček za pitje z 1 nastavkom?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Da


Datum objave: 22.11.2021   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali vam lahko v sklopu 5: zaščitne rokavice od zap. št. 3-6 ponudimo nitrilne rokavice ki imajo AQL:1 in izpolnjujejo vse ostale zahteve?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
NE. Zahtevani AQL je 0,65 - za visoko stopnjo tveganja.Datum objave: 24.11.2021   06:31
VPRAŠANJE
Sklop 4, zap. št. 18: V opisu navajate mini klistir volumna 120ml. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo enakovredno klizmo volumna 135 ml.
Sklop 1, zap. št. 24: V opisu navajate sanitetno mrežico za fiksacijo dimenzije 50m. Prosim potrdite, da vam lahko ponudimo enakovredno mrežico dimenzije 25m.


ODGOVOR
Sklop 4, zap. št. 18: Da.
Sklop 1, zap. št. 24: Da.Datum objave: 24.11.2021   09:07
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!
V skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 mora naročnik v primeru, če predmet javnega naročila dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti velikost in predmet takšnih sklopov. Pri tem mora zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in s tem večjo dostopnost javnega naročila gospodarskim subjektom. Sklop torej predstavlja (manjši) del javnega naročila, ki znotraj naročila tvori zaključeno celoto in ga je mogoče oddati ločeno.
V predmetnem postopku javnega naročanja naročnik v nasprotju z določili 73. člena ZJN-3 in temeljnimi načeli JN (sorazmernosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter enakopravnega obravnavanja ponudnikov) sklop 4 - OSTALI POTROŠNI MATERIAL ni razdelil na način, da bi imeli ločene sklope glede na vrsto materiala.
Izpostavljamo, da takšna oddaja zmanjšuje konkurenco, saj ravno razdelitev sklopa 4 na posamezne podsklope omogoča dostop do javnega naročila širšemu krogu ponudnikov in s tem večjo konkurenco. Tudi v interesu naročnika je, da v postopku sodeluje čim več gospodarskih subjektov oz. da prejme čim več ponudb, saj ima tako večjo izbiro glede najugodnejše ponudbe, s čimer tudi zagotovi, da je poraba sredstev zanj kar najbolj gospodarna in učinkovita. Tako bi lahko naročnik z večjo dostopnostjo naročila gospodarskim subjektom preko oblikovanja podsklopov prejel več ponudb kot za celotni sklop 4, ki bi z nižjimi ponudbenimi cenami vplivale na večjo konkurenčnost in s tem na večjo gospodarnost izvedbe javnega naročila.
Tudi Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila (prim. npr. odločitve v zadevah št. 018-230/2017, 164/2019, 018-171/2019, 018-006/2020 itd.), da morajo naročniki v skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJN-3 in ob upoštevanju določb direktiv s področja javnega naročanja zagotoviti nediskriminatorno obravnavo in večjo dostopnost javnega naročila malim in srednjim podjetjem tako, da javno naročilo razdelijo na sklope, če to omogoča predmet naročila, če to prispeva k gospodarni in učinkoviti izvedbi naročila in če ne obstajajo utemeljeni razlogi, na podlagi katerih je naročilo bolj smiselno oddati kot celoto. Utemeljeni razlogi pa v konkretnem primeru ne obstajajo in so izpolnjeni vsi pogoji iz 73. člena ZJN-3 za oblikovanje manjših sklopov oz. podsklopov, zaradi česar je torej podana naročnikova dolžnost za oblikovanje sklopov.
Ker so v konkretnem primeru izpolnjeni vsi pogoji, ki jih ZJN-3 določa glede razdelitve sklopa 4 na manjše sklope, torej naročnikovo postopanje pri zadevnem javnem naročilu, ki ga naročnik ni razdelil na manjše sklope, predstavlja naročnikovo kršitev zakonskih določb. Razdelitev na manjše sklope oz. podsklope v konkretnem primeru ne bi onemogočala drugih ponudnikov, da po posameznih sklopih oddajo čim ugodnejše ponudbe, z združitvijo sklopa 4 pa je naročnik iz konkurence izločil ponudnike, ki bi lahko konkurirali na posameznih podsklopih.
Zato prosimo, da naročnik ponovno razmisli o razdelitvi sklopa 4 na posamezne podsklope/sklope glede na vrsto uporabe materiala oziroma možnost oddajanja po pozicijah.
S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik bo objavil popravek razpisne dokumentacije v sklopu 4.
Sklop 4 se razdeli na 3 podsklope:
podsklop 1: Ostali potrošni material
podsklop 2: Katetri, sonde, urinske vrečke
podsklop 3: Brizge in igle
V razpisanem sklopu 4 lahko ponudnik odda ponudbo za posamezni podsklop ali vse razpisane podsklope.

V skladu s spremembo, naročnik objavlja spremembo razpisne dokumentacije (spremembe označene z rdečo), spremembo OBRAZCA 0 rekapitulacije ter spremembo specifikacije ponudbenega predračuna OBRAZEC 1 za sklop 4.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426706/sprememba_24.11.-podsklop.zipDatum objave: 24.11.2021   09:09
VPRAŠANJE
Sklop 1, zap.št.14; V odgovoru na vprašanje ponudnika ste 19.11.2021 ob 12:38 odgovorili z DA.
Ponudnik je z vprašanjem zavajal, saj distributer za Slovenijo zahtevani izdelek »kot npr. »Opsite Fleksifix Gentle« normalno trži in ga ima na zalogi.
Sprašujem, ali moramo torej ponuditi artikel, kot je bilo prvotno navedeno v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR
Naročnik preklicuje in spreminja objavljen odgovor

Datum objave: 19.11.2021 12:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 1, zap.št.14: Distributer za Slovenijo tega artikla ne trži več. Ali vam lahko ponudimo trak za fiksacijo kožne barve s silikonskim lepilom, vodoodporen, dimenzije 2cmx3m (kot npr.Mepitac 2cmx3m)?

ODGOVOR
Da

tako, DA SE PRAVILNO GLASI:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 1, zap.št.14: Distributer za Slovenijo tega artikla ne trži več. Ali vam lahko ponudimo trak za fiksacijo kožne barve s silikonskim lepilom, vodoodporen, dimenzije 2cmx3m (kot npr.Mepitac 2cmx3m)?

ODGOVOR
Ne, ponudite kot zahtevano.

Datum objave: 25.11.2021   08:30
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da boste dokazila, certifikate, vzorce ... zahtevali naknadno, skladno z navodili iz RD.

ODGOVOR
Da, dokazila, vzorce morajo ponudniki predložiti na poziv naročnika.Datum objave: 25.11.2021   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali vam lahko v sklopu 5: zaščitne rokavice, zaporedni številki 1 in 2, ponudimo lateks sterilne rokavice, katere imajo AQL 1,5 ter izpolnjujejo vse ostale zahteve?

ODGOVOR
DaDatum objave: 25.11.2021   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
lahko v sklopu 4, zaporedna št. artikla 5, ponudimo ustrezen artikel staničevino 5kg - preračunano na 2,5kg?
Hvala za odgovor
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da
Datum objave: 25.11.2021   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Sklop 1, zap. št. 17: Ali lahko ponudimo ustrezen artikel ustrezne kvalitete, ki pa je dimenzije 5cmx7cm oziroma 5cm x 7,2 cm?
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Pod zaporedno številko 17 zahtevamo artikel dimenzije 4x5 in ne 5 x 7.
Datum objave: 25.11.2021   11:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali vam lahko v sklopu 5, podsklop 1: ostali potrošni material pod zaporedno številko 21 ponudimo palčke za ustno nego dolžine 10cm poznanega proizvajalca ki jih že uporabljate?

Hvala

ODGOVOR
Da