Dosje javnega naročila 000318/2021
Naročnik: HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.400.132,98 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000318/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN000318/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000318/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
JN000318/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2021
JN000318/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2021
JN000318/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.12.2021
JN000318/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN000318/2021-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN000318/2021-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN000318/2021-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN000318/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2023
JN000318/2021-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000318/2021-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000318/2021-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000318/2021-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2023
JN000318/2021-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2023
JN000318/2021-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
JN000318/2021-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
JN000318/2021-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000318/2021-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000318/2021-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000318/2021-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000318/2021-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000318/2021-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000318/2021-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2021/S 241-636420

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@hse.si
+386 14704100

Internetni naslovi
http://www.hse.si

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
seng@seng.si
+386 53396310

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
matej.helbl@dem.si
+386 23005460

Internetni naslovi
http://www.dem.si

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
info@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si/si

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
javna.narocila@rlv.si
+386 38996100

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Rudarska cesta 6
3320
SI
Velenje
Slovenija
info@rgp.si
+386 38982170

Internetni naslovi
http://www.rgp.si

HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@hse-invest.si
+386 23005992

Internetni naslovi
http://www.hse-invest.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: JN 007/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom.

Javno naročilo je razdeljeno v 11 sklopov, in sicer:
SKLOP 1: OBUTEV
SKLOP 2: DELOVNA OBLEKA
SKLOP 3: ROKAVICE
SKLOP 4: ZAŠČITA GLAVE
SKLOP 5: ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM
SKLOP 6: DELO OB VODI
SKLOP 7: VIŠINA
SKLOP 8: GASILSKA OPREMA
SKLOP 9: OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE
SKLOP 10: ZAŠČITA OČI
SKLOP 11: DRUGO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.398.500,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obutev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 1 je dobava obutve, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna obleka
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 2 je dobava delovnih oblek, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 3 je dobava rokavic, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita glave
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 4 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti glave, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita pred dežjem in mrazom
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18220000
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 5 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti pred dežjem in mrazom, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Delo ob vodi
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 6 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni za delo ob vodi, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Višina
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
35100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 7 je dobava osebne varovalne opreme namenjene za delo na višini, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Gasilska oprema
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35100000
35800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 8 je dobava gasilske opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za varilce in gozdarje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
35100000
35800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 9 je dobava osebne varovalne opreme za varilce in gozdarje, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita oči
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 10 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti oči, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Drugo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 11 je dobava druge osebne varovalne opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000318/2021-E01
Številka obvestila v UL: 2021/S 015-034469
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 18.01.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Obutev

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.11.2021
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAS, poslovne rešitve, d.o.o.
Špruha 19
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
MEGA d.o.o., trgovina, export-import
Sermin 71E
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
REDNAK TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno z zaščitno opremo, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 1.023.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 1.023.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Delovna obleka

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.11.2021
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
HTZ Harmonija tehnologije in znanja, invalidsko podjetje, d.o.o. Velenje
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija

Ne
PRELET - promet s tekstilnimi izdelki, Metlika, d.o.o.
Ulica Belokranjskega odreda 3
8330
SI
Metlika
Slovenija

Da
PREVENT&DELOZA proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Kosova ulica 14
3000
SI
Celje
Slovenija

Da
REDNAK TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno z zaščitno opremo, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 390.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 390.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Rokavice

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.11.2021
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GRIP TRG proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
Pot na mah 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
TRGOS, podjetje za proizvodnjo, računovodske storitve, trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Bled
Za Žago 5
4260
SI
Bled
Slovenija

Da
REDNAK TRGOVINA, trgovina na debelo in drobno z zaščitno opremo, d.o.o.
Primorska cesta 6C
3325
SI
Šoštanj
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 362.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 362.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 4

Številka sklopa: 4
Naslov: Zaščita glave

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.11.2021
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MEGA d.o.o., trgovina, export-import
Sermin 71E
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Da
GRIP TRG proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
Pot na mah 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 381.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 381.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 5

Številka sklopa: 5
Naslov: Zaščita pred dežjem in mrazom

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.11.2021
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAS, poslovne rešitve, d.o.o.
Špruha 19
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 241.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 241.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 6

Številka sklopa: 6
Naslov: Delo ob vodi

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 7

Številka sklopa: 7
Naslov: Višina

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 8

Številka sklopa: 8
Naslov: Gasilska oprema

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 9

Številka sklopa: 9
Naslov: Oprema za varilce in gozdarje

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 10

Številka sklopa: 10
Naslov: Zaščita oči

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.

Sklop 11

Številka sklopa: 11
Naslov: Drugo

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Ne
V.1 Informacije o neoddaji naročila
Prejete ni bilo nobene ponudbe ali prijave za sodelovanje ali pa so bile vse zavrnjene.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Naročnik je v postopku s pogajanji z objavo tega javnega naročila:
- na podlagi predloženih prijav po sklopih priznal sposobnost za sklenitev okvirnega sporazuma in sklenil okvirni sporazum z največ petimi (5) ponudniki po vsakem sklopu, katerih ponudbe so bile dopustne in glede na merilo posameznega sklopa najugodnejše. Merilo za izbor posameznega sklopa je bila ekonomsko najugodnejša ponudba, to je najnižja končna skupna ponudbena vrednost brez DDV za posamezen sklop iz prvega naročila (obsega dejanskega blaga za prvo obdobje štiriindvajset (24) mesecev z možnostjo podaljšanja).
- za prvo naročilo odpiral konkurenco po vsakem sklopu. Merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe prvega naročila je bila najnižja končna skupna ponudbena vrednost brez DDV za posamezen sklop.

Dodatno k točki "II.2.5 Merila za izbiro ponudbe" za sklope 1 do 11 tega obvestila: V postopkih odpiranja konkurence bo naročnik pri vsakem posameznem naročilu za vsak posamezen sklop uporabil merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, v kateri bo največji ali edini ponder merila predstavljala najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV, pri čemer si naročnik pridržuje pravico dokončne opredelitve merila v vsakem povpraševanju/povabilu.

Dodatno k točki "V.1 Informacije o neoddaji naročila" za sklopa 6 in 7 tega obvestila: Ponudnik Inpos, d.o.o., Celje je odstopil od izvedbe javnega naročila za sklop 6 in 7.

Dodatno k točki "V.2.1. Datum sklenitve pogodbe" za sklope 1 do 5 tega obvestila: Naročnik je navedel datum sklenitve okvirnih sporazumov.

Dodatno k točki "V.2.2 Informacije o ponudbah" za sklope 1 do 5 tega obvestila: Naročnik je za vsak sklop navedel podatke o prejetih prijavah.

Dodatno k točki "V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve" za sklope 1 do 5: v skladu z usmeritvijo portala javnih naročil je naročnik pri "država porekla izdelka ali storitve" zapisal državo porekla ponudnika/ov.VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2021