Dosje javnega naročila 007847/2021
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Dobava in namestitev strojne in programske opreme IT
ZJN-3: Odprti postopek

JN007847/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.11.2021
JN007847/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.02.2022
JN007847/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007847/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 225-589855
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.bolnisnica-go.si/jn

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=7470
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in namestitev strojne in programske opreme IT
Referenčna številka dokumenta: 280-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:
Sklop 1: Namizni in prenosni računalniki, prikazovalniki, konzole, periferna oprema in ostala pripadajoča oprema in dodatki;
Sklop 2: Tablični računalniki, tablični čitalci matričnih kod (2D ter 3D) in mobilne naprave z vso pripadajočo opremo in dodatki
Sklop 3: Tiskalniki, optični čitalniki, fotokopirni stroji in već-funkcijske naprave z dodatno opremo in potrošnim materialom
Sklop 4: Strežniki, strežniški moduli in oprema ter naprave za shranjevanje podatkov
Sklop 5: Aktivna mrežna oprema za LAN in WAN
Sklop 6: Sistemi za neprekinjeno napajanje
Sklop 7: Standardna programska oprema
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Namizni in prenosni računalniki, prikazovalniki, konzole, periferna oprema in ostala pripadajoča oprema in dodatki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
30213100
30213300
30231200
30231300
30232000
30236000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Sklop 1: Namizni in prenosni računalniki, prikazovalniki, konzole, periferna oprema in ostala pripadajoča oprema in dodatki;
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Tablični računalniki, tablični čitalci matričnih kod (2D ter 3D) in mobilne naprave z vso pripadajočo opremo in dodatki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
30213200
30230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Sklop 2: Tablični računalniki, tablični čitalci matričnih kod (2D ter 3D) in mobilne naprave z vso pripadajočo opremo in dodatki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Tiskalniki, optični čitalniki, fotokopirni stroji in već-funkcijske naprave z dodatno opremo in potrošnim materialom
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
30232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Sklop 3: Tiskalniki, optični čitalniki, fotokopirni stroji in već-funkcijske naprave z dodatno opremo in potrošnim materialom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Strežniki, strežniški moduli in oprema ter naprave za shranjevanje podatkov
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48820000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Sklop 4: Strežniki, strežniški moduli in oprema ter naprave za shranjevanje podatkov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Aktivna mrežna oprema za LAN in WAN
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32420000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Sklop 5: Aktivna mrežna oprema za LAN in WAN
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sistemi za neprekinjeno napajanje
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30230000
30237280
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Sklop 6: Sistemi za neprekinjeno napajanje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Standardna programska oprema
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in namestitev strojne in programske opreme IT za obdobje 3 let s predvidenimi 6 obdobji povpraševanja oz. odpiranja konkurence.
Sklop 7: Standardna programska oprema
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.12.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2021   08:34
Spoštovani,
naročnik je na spletni strani https://www.bolnisnica-go.si/node/3385 objavil čistopis obrazca navodila za izdelavo ponudbe. Z objavo čistopisa naročnik popravlja neskladje med zapisanim rokom za postavljanje vprašanj na spletni strani https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=424868 in v zapisanih rokih v obrazcu navodila za izdelavo ponudbe.
Roki tako po novem pravilnem glasijo: Rok za postavljanje vprašanj 10.12.2021 do 12:00 ure, rok za odgovore na vprašanja 14.12.2021 do 14:00 ure. Vsi ostali roki v postopku ostajajo nespremenjeni.
Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav

Datum objave: 10.12.2021   08:09
VPRAŠANJE
Sklop 4, grafična kartica NVIDIA Quadro RTX 6000, ni več dobavljiva.
Ali lahko ponudimo NVIDIA A30, ki ima enake/boljše karakteristike.

ODGOVOR
Spoštovani,
Drugi odstavek tehničnih zahtev pod naslovom 'Ekvivalentnost standardov in kodnih oznak' zahtevamo: v primeru, ko ponudnik ponudi ekvivalentno opremo, mora k ponudbi obvezno predložiti vse potrebne dokumentirane dokaze, da je ponujena oprema resnično najmanj ekvivalentna glede na zahtevano, kar vključuje tudi 100% kompatibilnost z obstoječo opremo. V kolikor priložite ustrezna dokazila torej lahko ponudite tudi NVIDIA A30. Lep pozdravDatum objave: 10.12.2021   13:05
VPRAŠANJE

Sklop 1,Računalnik 1.
V specifikaciji je zahteva, da se za procesor ponudi vsaj predzadnja generacija procesorjev z dnem povpraševanja.
5.11.2021 je izšla 12. generacija Intel procesorjev, proizvajalec pa v konfiguracijah z minimalnimi zahtevami
kot so zahtevana v razpisu ponuja procesorje 10. generacije. Procesorji predzadnje 11. generacije, se trenutno
vgrajujejo v bolj zmogljive računalnike. Proizvajalec bo procesorje 11. generacije pričel vgrajevati šele v sredini naslednjega leta.
Ali lahko ponudimo računalnik-1 s procesorji 10. generacije.

ODGOVOR
Spoštovani, zamik med predstavitvijo nove generacije procesorjev in njihove implementacije pri ponudnikih računalnikov je razumen. Lahko ponudite Računalnik-1 s procesorji 10. generacije. Lep pozdravDatum objave: 13.12.2021   09:06
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA
Pri zaslonu 1, 2 in 3 zahtevate zvočnike s skupno močjo vsaj 3.5W. Z namenom zagotavljanja konkurenčnosti in optimalne izbire vas prosimo, da dopustite tudi zvočnike z minimalnim odstopanjem, ki imajo skupno moč 3W. Razlika ne vpliva na končnega uporabnika.
Pri prenosnem računalniku 1 zahtevate vsaj 1x Displayport in opcijsko HDMI.
Glede na to da ponujamo najnovejši model prenosnikov, ki imajo najnovejše priključke vas z namenom zagotavljanja konkurenčnosti in optimalne izbire pozivamo, da dopustite kombinacijo HDMI in USB-C (ki prenaša tudi DisplayPort signal).
Prav tako zahtevate priključek 1x vhod za mikrofon in 1x univerzalen avdio port.
Glede na to, da ločenega mikrofonskega priključka proizvajalci prenosnikov v nove modele ne vgrajujejo več, vas prosimo da dopustite eno od sledečih rešitev:
1) Samo 1 univerzalen avdio port,
2) k univerzalnem avdio portu vam dodamo adapter, ki univerzalen port razdeli na 1x mikrofonski vhod in 1x avdio izhod za zvočnike ali slušalke,
3) vam dodamo ločeno USB zvočno kartico, ki prenosniku (ki ima vgrajen univerzalen avdio port) doda še 1 mikrofonski izhod.
Pri Tabličnem računalniku Windows zahtevate priključek 1x USB-A. Ker ponujamo tablico zadnje generacije vas pozivamo, da dopustite priključek USB-C (na vašo željo vam dodamo USB-C -> USB-A adapter).

ODGOVOR
Zvočnike načeloma zahtevamo 4 W, da dopuščamo minimalno odstopanje 0,5 W smo to spustili na 3,5 W. Minimalnega odstopanja torej ne bomo spuščali še nižje zaradi dodatnega minimalnega odstopanja, saj razlika 1 W (oz. 25%) glasnosti že lahko vpliva na končnega uporabnika ob močnejših motnjah v okolici.

Pri prenosnem računalniku 1 dopuščamo kombinacijo HDMI in USB-C (s funkcionalnostjo DisplayPort signala), kot tudi samo 1 univerzalni avdio port.

Pri tabličnem računalniku Windows dovoljujemo priključek USB-C, ampak v takem primeru zahtevamo adapter USB-C -> USB-A.