Dosje javnega naročila 007924/2021
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Nakup SDV z avtomatskim menjalnikom
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.773,68 EUR

JN007924/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.11.2021
JN007924/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.01.2022
JN007924/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2022
JN007924/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.05.2022
JN007924/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007924/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 227-598662
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave, Natli Podgrajski
natli.podgrajski@posta.si
+386 24492384
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.posta.si/o-nas/javna-narocila-top

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8549
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup SDV z avtomatskim menjalnikom
Referenčna številka dokumenta: JN-8549
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34136000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naročnik naroča srednja dostavna vozila z avtomatskim menjalnikom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34136000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Naročnik naroča srednja dostavna vozila z avtomatskim menjalnikom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega je predviden.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Rok plačila 30 dni po prejemu računa.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.11.2021   11:20
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji imate naveden maksimalni dobavni rok 17 tednov od datuma podpisa pogodbe. V trenutni situaciji pomanjkanja sestavnih delov za vozila je praktično nemogoče zagotoviti zahtevani dobavni rok. Zanima me, če obstaja možnost podaljšanja dobavnega roka.

Najlepša hvala za odgovor.

Lep pozdrav!


POJASNILO PONUDNIKA
Naročnik prosi ponudnika, da poda pojasnilo kolikšen je sprejemljivi dobavni rok za ponudnika.

Datum objave: 30.11.2021   09:42
VPRAŠANJE 1
Glede na trenutno situacijo v avtomobilski industriji je sprejemljiv dobavni rok 12 - 14 mesecev. Se lahko ponudi takšen dobavni rok?
ODGOVOR 1:
Naročnik podaljšuje dobavni rok vozil od podpisa pogodbe na 7 mesecev oz. 28 tednov od podpisa pogodbe.

SPREMEMBA POGOJA P 13
Naročnik je v svoji razpisni dokumentaciji zapisal sledeči pogoj:
P 13 Dobavni rok; Ponudnik predloži lastno izjavo, s katero ponuja krajši dobavni rok (v tednih) od zahtevanega. Ta je največ 17 tednov od podpisa pogodbe.

Naročnik spreminja zapis pogoja P 13, in sicer se novi pogoj P 13 glasi:
P 13 Dobavni rok; Ponudnik predloži lastno izjavo, v katero zapiše, kakšen dobavni rok ponuja. Ta je največ 28 tednov od podpisa pogodbe.

VPRAŠANJE 2
Pozdravljeni,
Iz naše strani kot ponudnika bomo naredili vse kar je v naši moči, da bi vozila dobavili čim prej, vendar zaradi višje sile ( pomanjkanje komponent ) nimamo zagotovljenega nobenega dobavnega roka. Dobavni rok je lahko tudi 6 mesecev ali več.
Lep pozdrav!
ODGOVOR 2:
Naročnik je na zastavljeno vprašanje odgovoril pod ODGOVOR 1.


VPRAŠANJE 3
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji imate naveden maksimalni dobavni rok 17 tednov od datuma podpisa pogodbe. V trenutni situaciji pomanjkanja sestavnih delov za vozila je praktično nemogoče zagotoviti zahtevani dobavni rok. Zanima me, če obstaja možnost podaljšanja dobavnega roka.
Najlepša hvala za odgovor.
Lep pozdrav!
ODGOVOR 3:
Naročnik je na zastavljeno vprašanje odgovoril pod ODGOVOR 1.