Dosje javnega naročila 007835/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
Storitve: Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču - Tabela B
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007835/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.11.2021
JN007835/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007835/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Langusova ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila MZI
mzi.jn@gov.si
+386 14788000

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426193/objava.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426193/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8518
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču - Tabela B
Referenčna številka dokumenta: 430-51/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je:
1. pregled ali posamezna postavka iz Tabele B temelji na verodostojni računovodski dokumentaciji oziroma drugi ustrezni dokumentaciji osnovnega sredstva,
2. finančna preverba verodostojnosti podatkov (knjigovodske vrednosti investicijskih vlaganj, ki se nahajajo v knjigi osnovnih sredstev koncesionarja) iz Tabele B za obdobje od 7.6.1996 (lastninsko preoblikovanje Luke Koper) do 31.12.2008, in sicer:
- Tabela B - sredstva v uporabi na dan 31.12.2008
- Tabela B - sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 - NJP
- Tabela B - sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 - JP
3. preveritev, da investicije iz Tabele B niso financirane iz pristaniških pristojbin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
79212000
79212100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
1. pregled ali posamezna postavka iz Tabele B temelji na verodostojni računovodski dokumentaciji oziroma drugi ustrezni dokumentaciji osnovnega sredstva,
2. finančna preverba verodostojnosti podatkov (knjigovodske vrednosti investicijskih vlaganj, ki se nahajajo v knjigi osnovnih sredstev koncesionarja) iz Tabele B za obdobje od 7.6.1996 (lastninsko preoblikovanje Luke Koper) do 31.12.2008, in sicer:
- Tabela B - sredstva v uporabi na dan 31.12.2008
- Tabela B - sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 - NJP
- Tabela B - sredstva v pridobivanju na dan 31.12.2008 - JP
3. preveritev, da investicije iz Tabele B niso financirane iz pristaniških pristojbin.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Natančni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.12.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.12.2021   09:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.11.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.11.2021