Dosje javnega naročila 007968/2021
Naročnik: Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Blago: Nakup in dobava dlančnikov ter robustnih tablic
ZJN-3: Odprti postopek

JN007968/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
JN007968/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007968/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 228-599796
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI
Kočevje
Slovenija
Lea Žabkar
lea.zabkar@sidg.si
+386 82007113

Internetni naslovi
https://sidg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sidg.si/index.php/javna-narocila-in-razpisi/za-izvajalce/aktualna-javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8583
I.4 Vrsta javnega naročnika
Druga oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gozdarstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in dobava dlančnikov ter robustnih tablic
Referenčna številka dokumenta: DLAN 2022
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava dlančnikov ter robustnih tablic
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava dlančnikov ter robustnih tablic
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.04.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2021   10:05
Kraj: Informacijski sistem e- JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.12.2021   08:00

Dodatne informacije:
Naročilo vključuje tudi 60 (šestdeset) mesečno garancijsko vzdrževanje pod pogoji, navedeni v dokumentaciji naročila.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenski državni gozdovi, d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2021   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo nekaj vprašanj glede javnega naročila:

1. Zakaj imajo tablice zahtevo po Android 11, telefoni pa Android 10? Predvidevamo, da bodo na njih tekle enake aplikacije zato predlagamo, da zadošča Android 10 za obe vrsti naprav.
2. Zakaj imajo telefoni zahtevano IP68, tablice pa IP65? Predvidevano, da se bosta obe napravi uporabljali v enakih okoliščinah, zato predlagamo, da se spremeni zahteva pri telefonih iz IP68 v IP65.
3. Bluetooth komunikacija 4.2 bo še dolgo zadoščala vsem potrebam, zato predlagamo, da se spusti kriterij iz BT 5.0 v BT 4.2
4. Ali je lahko čitalec črtnih kod dodatno fiksno pritrjen na telefon?
5. Zahteva po bateriji 9500 mAh je dokaj visoka in zadošča za več kot 1 dan dela. Predlagamo, da se kriterij spusti.
6. Na tablici večina aplikacij deluje normalno tudi z nižjim taktom kot 2.2 GHz, tako da predlagamo znižanje tega kriterija na 1.8 Ghz.
7. Menjava baterije brez izključitve naprave po navadi traja 1 min, v tem času se lahko tudi napravo ugasne, zamenja navadno baterijo in ponovno zažene napravo. Glede na to, da velikosti baterije zadoščajo za več kot 1 dan delovanja, predlagamo, da se ta kriterij ukine.

8. Ali se lahko ponudi tudi samo en sklop, recimo samo tablice ali samo telefone?

Lep pozdrav

ODGOVOR

1. Naročnik pojasnjuje, da bodo na predmetnih naprav tekle različne aplikacije, zato naročnik vztraja pri predmetni zahtevi.
2. Naročnik pojasnjuje, da se bodo tablice na terenu uporabljale v bistveno manjšem obsegu kot dlančniki ter tudi ne nujno tudi v slabših vremenskih pogojih. Naročnik zato vztraja pri predmetni zahtevi.
3. Naročnik pojasnjuje, da za opravljanje svojega dela potrebuje hitrejši prenos podatkov, kot ga ponuja BT 4.2. Naročnik zato vztraja pri predmetni zahtevi.
4. Po naročnikovi oceni je integriran skener boljša tehnična rešitev za samo naročnikovo delo. Naročnik zato vztraja pri predmetni zahtevi.
5. Visoka avtonomija naprave je za naročnika pri delu zelo pomembna, zato naročnik vztraja pri predmetni zahtevi.
6. Naročnik pojasnjuje, da je na tablici predvidena tudi aplikacija za kartografijo, katera potrebuje določeno procesorsko moč. Naročnik zato vztraja pri predmetni zahtevi.
7. Naročnik dopušča, da se menjava baterije lahko izvede tudi z izključitvijo naprave.
8. Javno naročilo je enovito (ni razdeljeno na sklope), tako da mora ponudnik skladno z dokumentacijo za naročilo podati ponudbo za vse naprave, navedene v Predračunu.Datum objave: 07.12.2021   14:22
POJASNILO:
Naročnik pojasnjuje, da je besedilo označeno z rumeno barvo, na zadnji strani dokumenta Tehnične specifikacije, brezpredmetno.


Datum objave: 08.12.2021   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri dodatni opremi pri mobilnih terminalih navajate, 3x pašček, 3x pisalo in 3x zaščitno steklo. Ali to pomeni, da za vsak mobilni terminal potrebujete 3 komplete (skupaj 303) ali za vsak terminal 1 komplet (101 kos vsake dodatne opreme).
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da mora ponudnik za vsak mobilni terminal ponuditi: 3x pašček, 3x pisalo in 3x zaščitno steklo. Skupaj 303 paščkov, 303 pisal in 303 zaščitnih stekel dodatne opreme za vso količino mobilnih terminalov.