Dosje javnega naročila 007897/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-131/21; Izvedba obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 143.593,32 EUR

JN007897/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2021
JN007897/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN007897/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.12.2021
JN007897/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.12.2021
JN007897/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 14.01.2022
JN007897/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007897/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001942/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426334/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8596
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-131/21; Izvedba obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200
Referenčna številka dokumenta: 43001-495/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.12.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.12.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.12.2021   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen »Tehnične dokumentacije«, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na spletni strani naročnika: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001942/narocilo.html
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.11.2021   12:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo, da zaradi pridobitve večjega števila konkurenčnih ponudb podaljšate referenčni pogoj za izvajalca na zadnjih 7 let.

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Referenca za vodjo del je vezana na osebo, ki svoje strokovne sposobnosti in veščine nedvomno ohranja tudi daljše časovno obdobje, zato je zanj (zanjo) referenčno obdobje dolgo deset (10) let.
Pri gospodarskih subjektih-ponudnikih pa so spremembe v zasedbi in usposobljenosti strokovnih podpornih služb in stanje potrebne opreme tudi zaradi sprememb na tržišču bolj dinamične, obsežne in odločujoče, zato je primernejše referenčno obdobje pet (5) let.Datum objave: 30.11.2021   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe imate določeno, da se izvajalec dela obvezuje dokončati v skladu s terminskim planom izvajanja del najkasneje v roku devetdeset (90) koledarskih dni od uvedbe v delo.

To pomeni, da mora v 90 dneh od uvedbe v delo izvajalec dobaviti, montirati in demontirati začasni most tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m?

V tehničnem poročilu je namreč zapisano, da je predmet tega razpisa začasna obvozna cesta do začetka novogradnje prepust.
Načrtujete, da se bo novogradnja prepusta prav tako izvedla v teh 90 dneh ali kako ??

Če temu ni tako, prosim, da iz vzorca pogodbe izbrišete obveznost izročitve garancije za dobro izvedbo, saj trajanje projekta v tem primeru ne more biti samo 90 dni in prav tako ni odvisno (samo) od izbranega izvajala po tem JN (razen v primeru, da bo izbran tudi na JN za novogradnjo prepusta, ki po naših vedenjih (še) ni objavljen), pač pa od izvedebe del na projketu novogradnje prepusta. Za tretje udeležence pa izbrani ponudnuik ne bo garantiral !!

Prosim za obrazložitev

ODGOVOR

To javno naročilo obsega izvedbo obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200. Preko te obvozne ceste bo v času priprave dokumentacije za izgradnjo nadomestnega prepusta in nato izgradnje nadomestnega prepusta potekal promet. Priprava dokumentacije za izgradnjo nadomestnega prepusta, izgradnja nadomestnega prepusta in odstranitev obvozne ceste niso predmet tega javnega naročila.
Datum objave: 30.11.2021   12:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V poglavju je post: "Dobava, montaža, demontaža, in stroški najema začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m, z vključitvijo zadolženih inštruktorjev." kpl 1,00

Začasni most Mabey Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje izposoja samo v primeru naravnih nesreč in ga družba kot pravna oseba ne more najeti. Most v brezplačni najem najbrž lahko pridobi investitor.

Za kakšno obdobje ste predvideli najem? Most je predviden kot začasni objekt, do čas izgradnje novega prepusta na obstoječi regionalni cesti. Vendar izgradnja novega mostu / prepusta ni predmet tega razpisa.
Rok za izvedbo je 90 dni. Ali v tem času načrtujete sočasno izgradnjo prepusta?
V zgoraj navedeni postavki so stroški dobave, montaže, demontaže in najema.
Torej vas naprošam za odgovor ali do roka za izvedbo, ki je naveden v priloženem vzorcu pogodbe most montiramo in demontiramo??

Hvala in lep pozdrav,ODGOVOR
Javno naročilo obsega izvedbo obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200. Preko te obvozne ceste bo v času priprave dokumentacije za izgradnjo nadomestnega prepusta in nato izgradnje nadomestnega prepusta potekal promet. Priprava dokumentacije za izgradnjo nadomestnega prepusta, izgradnja nadomestnega prepusta in odstranitev obvozne ceste niso predmet tega javnega naročila.
V postavki »Dobava, montaža, demontaža, in stroški najema začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m, z vključitvijo zadolženih inštruktorjev.« je prišlo do napake. Pravilno besedilo postavke je: »Dobava in montaža začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m, z vključitvijo zadolženih inštruktorjev.«
Montažni jekleni objekti Mabey C200 so v lasti DRSI in namenjeni za potrebe obvozov v času obnove objektov. DRSI kot lastnica omenjenih montažnih objektov najemnine ne obračunava. Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva samo strošek elaborata montaže, dostavo iz deponije v Rojah in montažo. Strošek ponudnika je tudi prehrana inštruktorjev SV.
Naročnik bo dopolnitev oziroma čistopis popisa objavil naknadno.
Datum objave: 30.11.2021   14:00
VPRAŠANJE
spoštovani,
zanima nas ali je naročnik pridobil potrebna zemljišča za gradnjo obvozne ceste?
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je z aktivnostmi na področju pridobivanja vseh zemljiško knjižnih dokazil na območju izvedbe obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200 že pričel. Vseh zemljiško knjižnih dokazil še ni pridobil. Izvajalec bo v delo uveden po podpisu pogodbe in ko bodo za izvedbo tega naročila urejena vsa zemljiško knjižna dokazila.

Datum objave: 30.11.2021   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim za informacijo, ali Mabey most zagotovi naročnik - t.j. samo razpoložljivost, najemnino oz zakup; na izvajalcu je izključno le prevoz, montaža, vzdrževanje in odvoz.

lep pozdrav

ODGOVOR

Montažni jekleni objekti Mabey C200 so v lasti DRSI in namenjeni izključno za potrebe obvozov v času obnove objektov. DRSI kot lastnica omenjenih montažnih objektov najemnine ne obračunava. Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva samo strošek elaborata montaže, dostavo iz deponije v Rojah in montažo. Strošek ponudnika je tudi prehrana inštruktorjev SV.
Odstranitev obvozne ceste in s tem demontaža in odvoz začasnega jeklenega mostu nista predmet tega javnega naročila.Datum objave: 02.12.2021   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za spremembo referenčnih zahtev za ponudnika, alineja b), ki zahteva vgradnjo nevezane in vezane plasti hkrati. Izvajalci nevezane nosilne plasti so običajno drugi kot izvajalci vezane asfaltne plasti, zato izvajalcev, ki bi hkrati izpolnjevali obe zahteve praktično ni.

ODGOVOR

Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil Navodila za pripravo ponudbe_S1.
Datum objave: 02.12.2021   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika opozarjamo na napake v formulah v objavljenem popisu del.
List Začasni most 2.1 Izkopi - v formuli je spuščena celica F37 (post 21 374 ni zajeta v seštevku)
List Začasni most 2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glineni naboj - v formuli je spuščena celica F32 (post 24 214 ni zajeta v seštevku)
List Obvozna cesta 45000 Prepusti - v formuli je spuščena celica H62 (post N 41261 ni zajeta v seštevku)

Prosimo za popravek formul v popisu in objavo popisa z pravilnimi formulami.

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik bo v popisu del popravil napake v formulah ter dopolnitev oziroma čistopis popisa objavil naknadno.


Datum objave: 02.12.2021   08:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na to, da predmet predmetnega javnega naročila ni demontaža jeklenega mostu, naročnika pozivamo, naj umakne zahtevo po izkazovanju refrenc demontaže jeklenega premostitvenega objekta tako pri gospodarskem subjektu kot pri vodji del.

ODGOVOR

Naročnik bo pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil Navodila za pripravo ponudbe_S1.
Datum objave: 06.12.2021   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

s strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje smo na naše povpraševanje klede kalkulacije stroškov postavizve začasnega mostu Mabey C200 dobili odgovor. da URSZR brezplačno ozposoja mostove le v slučaju naravnih nesreč občinam in državi. Ob tem vemo, da URSZS pri dobavi mostu priskrbi tudi za inštruktorja, ki nadzira montažo in pošlje svojo ekipo. Ponudnik vojski nudi zgolj podporo.

Zato prosimo, da umaknete zahtevo po referenčni zahtevi za montažno in demontažo jeklenega premostitvenega objekta tako za gospodarski subjekt in vodjo del.


ODGOVOR
Glede na dejstvo, da so montažni jekleni objekti Mabey C200, ki so v lasti DRSI, namenjeni izključno za potrebe obvozov v času obnove objektov, se v okviru javnega naročila za izvedbo obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200 predvideva tudi postavitev začasnega mostu Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257 v km 1,200.
Ne glede na to, da so pri sami montaži prisotni tudi inštruktorji SV, mora kljub temu imeti ponudnik/izvajalec del vsa ustrezna znanja in izkušnje glede predhodnih del, postopkov, same organizacije del itd., ki so potrebna za uspešno izvedbo montaže začasnega jeklenega premostitvenega objekta.
Omenjeni objekti se uporabljajo za potrebe obvozov na državnih cestah že več kot 20 let, zato ugotavljamo, da zahtevana referenca tudi ni diskriminatorna in ne omejuje konkurence ter je skladna s projektno dokumentacijo.
Naročnik zahteve iz pete alineje točke 3.1.3.3 in zahteve iz točke a) 3.1.3.4 navodil za pripravo ponudbe ne bo spreminjal.

Datum objave: 06.12.2021   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisih del predvidevate Izdelavo projektne dokumentacije za začasni most tipa Mabey - Johnson (načrt montaže) ter Dobavo, montažo, demontažo, in stroški najema začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m, z vključitvijo zadolženih inštruktorjev.

Prosimo vas da za ti dve postavki določite fiksne cene, katere bodo enake za vse ponudnike.

lep pozdrav

ODGOVOR

Vrednosti zgoraj omenjenih postavk naročnik ne more določiti.

Ponudnik vrednosti obeh postavk določi na podlagi svojih dosedanjih izkušenj pri podobnih projektih.
Vrednosti postavke za Izdelavo projektne dokumentacije za začasni most tipa Mabey - Johnson (načrt montaže) lahko ugotovi oz. določi tudi na podlagi ponudbe projektanta.

Pri vrednotenju postavke »Dobava in montaža začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m, z vključitvijo zadolženih inštruktorjev.« pa mora ponudnik med drugim upoštevati tudi stroške dostave vseh potrebnih elementov na gradbišče, stroške montaže in strošek prehrane ter nastanitve inštruktorjev SV. Ti stroški so odvisni od izbranega načina prevoza, izbrane tehnologije in nenazadnje tudi od same organizacije del, ki pa so naročniku nepoznani in s tem ne more vnaprej fiksirati cen.

Dodatna opomba naročnika:
Pri postavki »Dobava, montaža, demontaža, in stroški najema začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m, z vključitvijo zadolženih inštruktorjev.« je prišlo do napake. Naročnik bo dopolnitev oziroma čistopis popisa objavil naknadno. Pravilno besedilo postavke je: »Dobava in montaža začasnega mostu tipa Mabey - Johnson, dolžine 18,288m, z vključitvijo zadolženih inštruktorjev.«.


Datum objave: 06.12.2021   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naprošam vas za pojasnilo, ali je v post 21 374 m3 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno 105,00 (Začasni most) potrebno upoštevati tudi odvoz na stalno deponijo in plačilo taks?

Lep pozdrav,


ODGOVOR

Izvajalec mora pri vrednotenju postavk za izkope vključiti tudi stroške nakladanja, razkladanja, transporte in če je to potrebno tudi oddajo gradbenih odpadkov odjemalcu, v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Datum objave: 06.12.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da montažo mostu nadzorujejo inštruktorji SV, prosim, da umaknete zahtevo po zagotavljanju vodje del, ki je v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (naziv po GZ) vsaj enkrat vodil montažo in demontažo jeklenega premostitvenega objekta (npr.: Mabey C200) v dolžini nad 15 m.ODGOVOR

Montažni jekleni objekti Mabey C200, ki so v lasti DRSI, so namenjeni izključno za potrebe obvozov v času obnove objektov. V okviru javnega naročila za izvedbo obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200 se prav tako predvideva postavitev začasnega mostu Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257 v km 1,200.
Ne glede na dejstvo, da so pri sami montaži prisotni tudi inštruktorji SV, mora kljub temu imeti ponudnik/izvajalec del (vodja del) vsa ustrezna znanja in izkušnje glede predhodnih del, postopkov, same organizacije del itd., ki so potrebna za uspešno izvedbo montaže začasnega jeklenega premostitvenega objekta.
Omenjeni objekti se uporabljajo za potrebe obvozov na državnih cestah že več kot 20 let, zato ugotavljamo, da zahtevana referenca ni diskriminatorna in ne omejuje konkurence ter je skladna s projektno dokumentacijo.
Naročnik zahteve iz pete alineje točke 3.1.3.3 navodil za pripravo ponudbe ne bo spreminjal.

Datum objave: 06.12.2021   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas da umaknite referenčni pogoj za montažo jeklenega mostu, saj ta dela izvede slovenska vojska ob pomoči izvajalca.

lep pozdrav

ODGOVOR


Montažni jekleni objekti Mabey C200, ki so v lasti DRSI, so namenjeni izključno za potrebe obvozov v času obnove objektov. V okviru javnega naročila za izvedbo obvozne ceste ob prepustu pri Gabrovki (NM5136) na cesti R3-652/1457 v km 1.200 se prav tako predvideva postavitev začasnega mostu Mabey preko vodotoka Mirna na cesti R3-652/1257 v km 1,200.
Ne glede na dejstvo, da so pri sami montaži prisotni tudi inštruktorji SV, mora kljub temu imeti ponudnik/izvajalec del vsa ustrezna znanja in izkušnje glede predhodnih del, postopkov, same organizacije del itd., ki so potrebna za uspešno izvedbo montaže začasnega jeklenega premostitvenega objekta.
Omenjeni objekti se uporabljajo za potrebe obvozov na državnih cestah že več kot 20 let, zato ugotavljamo, da zahtevana referenca ni diskriminatorna in ne omejuje konkurence ter je skladna s projektno dokumentacijo.
Naročnik zahteve iz pete alineje točke 3.1.3.3 in zahteve iz točke a) 3.1.3.4 navodil za pripravo ponudbe ne bo spreminjal.
Datum objave: 07.12.2021   06:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošam vas za odgovor glede inštruktorjev pri montaži Mabey začasnega mostu. Iz vašega odgovora je razvidno, da mora izvajalec inštruktorjem zagotoviti prehrano. Zanima nas ali mora izvajalec del instruktorjem zagotoviti tri obroke na dan in nastavitev, ali je pri prehrani mišljena samo malica in nastavitev in ostali obroki niso potrebni?

Za odgovor se vam zahvaljujem.


ODGOVOR

V času montaže začasnega jeklenega mostu Mabey je potrebno inštruktorjem SV zagotoviti do tri obroke na dan, odvisno od tega, koliko časa bo montaža potekala. Nastanitev se jim zagotovi, če je zaradi oddaljenosti gradbišča od sedeža inštruktorjev to potrebno.