Dosje javnega naročila 008023/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje informacijske opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.465.248,47 EUR

JN008023/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN008023/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.03.2022
JN008023/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.04.2022
JN008023/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2022
JN008023/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2022
JN008023/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2022
JN008023/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008023/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 230-605166
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Direktorat za logistiko in nabavo, Sektor za nabavo
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426444/430-709-21-objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8616
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za vzdrževanje informacijske opreme
Referenčna številka dokumenta: 430-709/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50312000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje informacijske opreme.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme IBM
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje opreme IBM.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let. Pogodba se sklepa za obdobje 2 let ter bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme Lenovo
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50320000
50321000
50322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje opreme Lenovo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let. Pogodba se sklepa za obdobje 2 let ter bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme HP
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50300000
50320000
50321000
50322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje opreme HP.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let. Pogodba se sklepa za obdobje 2 let ter bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme HP strežniki
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje opreme HP strežniki.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let. Pogodba se sklepa za obdobje 2 let ter bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme Fujitsu
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50300000
50320000
50321000
50322000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje opreme Fujitsu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let. Pogodba se sklepa za obdobje 2 let ter bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje opreme Canon
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave, policijskih uprav in policijskih postaj na območju celotne države.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje opreme Canon.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Javno naročilo se izvaja za obdobje 4 let. Pogodba se sklepa za obdobje 2 let ter bo za nadaljnji 2 leti podaljšana z ustreznim aneksom, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.12.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.12.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 27. 12. 2021 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot zgoraj navedeno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2021   12:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k Oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.12.2021   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosimo za smiselno dopolnitev 13. člena osnutka pogodbe in sicer:
- v členu 13. bi prosili za določitev maksimalnega zneska pogodbene kazni, v nasprotnem ponudniki ne moremo oceniti celotne odgovornosti.
- v členu 13/6 prosimo za določitev skrajnega roka, do katerega je naročnik upravičen zahtevati plačilo pogodbene kazni.


ODGOVOR

Vprašanje:
Spoštovani.
Prosimo za smiselno dopolnitev 13. člena osnutka pogodbe in sicer:
- v členu 13. bi prosili za določitev maksimalnega zneska pogodbene kazni, v nasprotnem ponudniki ne moremo oceniti celotne odgovornosti.
- v členu 13/6 prosimo za določitev skrajnega roka, do katerega je naročnik upravičen zahtevati plačilo pogodbene kazni.

Odgovor:
Naročnik ocenjuje, da določitev maksimalnega zneska pogodbene kazni ni smiselna. Namen pogodbene kazni je, da izvajalec pravilno in pravočasno izpolni pogodbene obveznosti. Pravočasna izpolnitev pogodbenih obveznosti je za naročnika zelo pomembna, zato je tudi višina pogodbene kazni določena v znesku 30 oz. 50 EUR za vsako uro zamude.

Kot je navedeno v šestem odstavku 13. člena osnutka pogodbe, se pogodbena kazen obračuna ob vsaki zamudi, kar pomeni, da je na strani naročnika, da skrbno spremlja morebitne zamude z izpolnitvijo izvajalca in ob prejemu računa takoj uveljavlja pogodbeno kazen in ne morebiti šele pri naslednjih računih.

Glede na podana pojasnila, naročnik ne spreminja 13. člena osnutka pogodbe.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe objavi na portalu javnih naročil.