Dosje javnega naročila JN6869/2009
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN6869/2009 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.08.2009
JN6899/2009 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.08.2009
    JN6869/2009 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na stavbah

Datum objave: 25. 8. 2009
Številka objave: JN6869/2009


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar, V roke: Irena Stopar, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 33. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Zamanjava azbestnih kritin na OŠ Vižmarje Brod
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zamenjava azbestnih kritin na OŠ Vižmarje Brod
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45214000 (Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami)
45214200 (Gradbena dela na šolskih stavbah)
45262660 (Odstranjevanje azbesta)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg NAVEDENO V PRILOŽENIH POPISIH DEL
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno):
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-1159/2009-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 27. 8. 2009
Čas: 14:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 31. 8. 2009
Čas: 8:30
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 31. 8. 2009
Čas: 9:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČUILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2009/8/1946-292862626220256/KONCNA_RAZPIS
NA_DOKUMENTACIJA_OS_VIZMARJE_BROD_24.8.2009.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA, SLOVENSKA 54, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 8. 2009

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6899/2009, Gradnje: Gradbena dela na stavbah; datum objave: 25. 8. 2009
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.08.2009   10:27
VPRAŠANJE
Po 15. členu v pogodbi dobi izvajalec 5.000 EUR kazni v kolikor izvajalec ne izvaja del celotno obdobje svetlega dneva. Ali to v praksi pomeni, da se od izvajalca pričakuje dela od 7:00-19:00 (kot je definiran svetli dan) sobote, nedelje in praznike, v nasprotnem primeru pa se mu zaračuna vsakodnevna kazen 5000 EUR?! Menimo, da je to sporno po kar nekaj trenutnih veljavnih zakonih v RS.

ODGOVOR:
Od izvajalca se pričakuje, da bo zaradi same narave dela (odstranjevanje azbestnih kritin) in s ciljem da se zagotovi čim večja varnost otrok, dela opravljal ob sobotah, nedeljah in praznikih ob upoštevanju pogodbenih določb za svetli dan dneva.

VPRAŠANJE
Ali bo naročnik izvajal enako kontrolo tudi nad delom izbranega ponudnika v njegovih prostorih (delavnici), kjer se v primeru tega naročila izvaja precej pripravljalnih oz. kleparskih del in ali se opravljanje teh del v prostorih izbranega ponudnika ne šteje kot da je ponudnik prisoten na objektu


ODGOVOR:
Izhajajoč iz navedenega naročnik meni, da se izvrševanje »stranskih« del, ki so navedena v zastavljenem vprašanju, da jih bo izvedel znotraj postopka same gradnje in je njihova izvršitev za samo dokončanje del po pogodbi nujna, vsekakor odrazi pri samem napredovanju pogodbenih del. Zato naročnika prvenstveno zanima napredovanje izvedbe pogodbenih del na gradbišču, ker je popolnoma jasno, da brez dobrega izvajanja »stranskih« pogodbenih del ne bo mogoče izvajati pogodbenih del na gradbišču oziroma spoštovati pogodbe.