Dosje javnega naročila 007916/2021
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Blago: Dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na SARS-Cov-2
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.500,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007916/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2021
JN007916/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN007916/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2022
JN007916/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.01.2022
JN007916/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007916/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426484/3_Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8630
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje na SARS-Cov-2
Referenčna številka dokumenta: 302/49-TEST/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje koronavirusne bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-Cov-2. Podrobnejši opis javnega naročila ter tehnične zahteve oz. značilnosti izhajajo iz razpisne dokumentacije.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava hitrih antigenskih testov (HAG) za samotestiranje koronavirusne bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-Cov-2. Podrobnejši opis javnega naročila ter tehnične zahteve oz. značilnosti izhajajo iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.12.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.12.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.11.2021   14:25

VPRAŠANJE ŠT. 1 (datum prejema: 24. 11. 2021 ob 09:15)

Spoštovani,
glede zahteve, da zahtevate dobavo vsaj 30.000 kosov hitrih antigenskih testov (HAG), vas prosimo, da dovolite, da navedemo le nekaj največjih kupcev, za ostale pa priložimo izpis iz našega prodajnega sistema, saj nam bi vpis vseh kupcev in zahtevanih podatkov vzelo več dni, ker imamo toliko različnih kupcev da zadostimo pogoj 30.000,00.
Prosimo tudi, da dovolite, da vam referenčno potrdilo samo izpolnimo, potrditev s strani naročnika pa pridobite sami. V teh časih se nam zdi da je zdravstvo že tako preveč obremenjeno, da jih nadlegujemo še z nepotrebno "papirologijo".
Hvala

ODGOVOR NAROČNIKA ŠT. 1:

Naročnik spreminja pogoj iz točke 8.1.4 Navodil ponudnikom za oddajo ponudbe (Reference ponudnika).
Naročnik bo na PJN objavil popravek:
- Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe (Popravek št. 1 z dne 25. 11. 2021)
- Obrazec št. 12 »Seznam referenc ponudnika« - Popravek št. 1
- Obrazec št. 13 »Referenčno potrdilo« Popravek št. 1

Odgovor je sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila. Ponudnike prosimo, da upoštevajo spremembo dokumentacije pri pripravi ponudb.

Datum objave: 26.11.2021   14:18
VPRAŠANJE ŠT. 2 (datum prejema: 26. 11. 2021 ob 08:51)

Spoštovani,
zaradi lažjega in racionalnejšega planiranja zalog naročnika naprošamo, da približno opredeli časovni in količinski potek naročil.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR NAROČNIKA ŠT. 2:
Naročnik zaradi sprememb epidemiološkega stanja ter posledično predpisov, ki urejajo predmetno področje, ne more opredeliti časovnega in količinskega poteka naročil. Kljub navedenemu si bo naročnik prizadeval, da bo dobavitelj o potrebah naročnika obveščen pravočasno.

VPRAŠANJE ŠT. 3 (datum prejema: 26. 11. 2021 ob 09:23)

Spoštovani naročnik,

v točki 14. Tehnična dokumentacija, znotraj 10.1 Ponudbena dokumentacija zahtevate originalna navodila za delo. S tem mislite, da morajo biti slovenska navodila za delo, ki so zahtevana po slovenski zakonodaji, originala (vložena v pakiranje s strani proizvajalca)?

ODGOVOR NAROČNIKA ŠT. 3:
Kot izhaja iz Tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila morajo biti testi za samotestiranje opremljeni z deklaracijami in navodili za uporabo v slovenskem jeziku v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje medicinskih pripomočkov.

VPRAŠANJE ŠT. 4 (datum prejema: 26. 11. 2021 ob 09:27)

Pozdravljeni,

v Tehnični dokumentaciji zahtevate, da predložimo originalna navodila. Vam, ob oddaji ponudbe, pošljemo originalna navodila v angleškem in slovenskem jeziku? Hvala za odgovor.

ODGOVOR NAROČNIKA ŠT. 4:
Ponudniki ob oddaji ponudbe v sistemu e-JN, naložijo originalna navodila v angleškem in slovenskem jeziku pod »druge priloge«.

Naročnik opozarja ponudnike, da vsak dodatek k dokumentaciji JN postane sestavni del dokumentacije JN. Kot del dokumentacije JN štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javni naročil. Ponudnike prosimo, da upoštevajo spremembo dokumentacije pri pripravi ponudb.

VPRAŠANJE ŠT. 5 (datum prejema: 26. 11. 2021 ob 09:34)

Spoštovani!

Zaradi nepredvidljivih razmer na trgu in dobavljivosti testov naročnika prosimo, da izjemoma dovoli, da izbrani dobavitelj dobavi teste drugega proizvajalca, ki pa seveda v celoti ustrezajo vsem zahtevam razpisne dokumentacije.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR NAROČNIKA ŠT. 5:
Naročnik je v 20. alineji prvega odstavka 8. člena vzorca Okvirnega sporazuma (Obrazec št. 16) določil, da »v primeru, da dobavitelj brez svoje krivde ne more dobaviti ponujenega blaga, je dolžan za isto ceno na enoto, kot izhaja iz sporazuma, zagotoviti enakovredno ali boljše blago, ki izpolnjuje vse zahteve iz tehničnih specifikacij javnega naročila, pri čemer je dobavitelj v tem primeru dolžan pred tem pridobiti pisno soglasje naročnika k takšni dobavi,«.