Dosje javnega naročila 007906/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zimske in letne osebne varovalne opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 40.000,00 EUR

JN007906/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2021
JN007906/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN007906/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.02.2022
JN007906/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007906/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Komercialna služba, Peter Lozar
peter.lozar@rtvslo.si
+386 014752188

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si/razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8629
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zimske in letne osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: JN-B0976
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zimske in letne osebne varovalne opreme -OVO.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zimske in letne osebne varovalne opreme - OVO.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Po dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na
podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0976.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.12.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.12.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.12.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2021   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Je razpisna dokumentacija že objavljena, ker je ni mogoče najti na vaši spletni strani.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0976 se nahaja na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na
podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0976.

Datum objave: 23.11.2021   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Je razpisna dokumentacija že objavljena, ker je ni mogoče najti na vaši spletni strani.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0976 se nahaja na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi - na
podstrani JAVNA NAROČILA-PUBLIC PROCUREMENT pod oznako javnega naročila JN-B0976.


Datum objave: 23.11.2021   13:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je s ponudbo potrebno poslati tudi tehnično dokumentacijo za ponujene artikle (opisi, izjave, certifikati, slika) ali pa bo najugodnejši ponudnik vse navedeno posredoval z vzorci na poziv naročnika?

Hvala v naprej za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik mora, v skladu z določili v točki 4.2.11. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila JN-B0976 - na str. 18, predložiti k ponudbi vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim zahtevam in pogojem, navedenim v poglavju 3 razpisne dokumentacije


Datum objave: 29.11.2021   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Razpisna dokumentacija je na določenih delih napisana malo zavajajoče. Namreč pri postavki 3 SMUČARSKE HLAČE navajate v razpisni dokumentaciji standarde, ki za smučarske hlače ali športna oblačila niso predpisana oz. jih ni moč dobiti. Prosimo za obrazložitev te postavke, kajti ponavljamo, da za športna in smučarska oblačila niso predpisani standardi, kot so pri delovnih oblačilih.

Prosimo za odgovore.

ODGOVOR

DA, naročnik je spremenil Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki morajo upoštevati dokument, Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. 2 in. ČISTOPIS - DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA JN-B0976, z vključenimi vsemi spremembami, do dne 29.11.2021.
Dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani JAVNA NAROČILA - PUBLIC PROCUREMENT pod oznako JN-B0976.