Dosje javnega naročila 007936/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava zaščitnih obraznih mask po sklopih za celotno Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 17.001,10 EUR

JN007936/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2021
JN007936/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN007936/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2021
JN007936/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.01.2022
JN007936/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.01.2022
JN007936/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 24.03.2022
JN007936/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007936/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Beethovnova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Milošič Bračko
gp.ursiks@gov.si
+386 13005641

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426494/RD-_dobava_obraznih_zascitnih_mask_za_leto_2022.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8534
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zaščitnih obraznih mask po sklopih za celotno Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Referenčna številka dokumenta: JN-8534
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava zaščitnih obraznih mask po sklopih za celotno Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij po sklopih: sklop 1- kirurške maske TIP IIR,, sklop 2 - FFP2 in sklop 3 - pralne maske
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava kirurških zaščitnih obraznih mask Tip IIR
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: zavodi za prestajanje kazni zapora, PD Radeče in Generalni urad
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava 382.350 kosov kirurških zaščitnih obraznih mask Tip IIR za vse zavode za prestajanje kazni zapora, PD Radeče in Generalni urad
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava respiratornih obraznih mask FFP2
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: zavodi za prestajanje kazni zapora, PD Radeče
II.2.4 Opis javnega naročila
22.800 kosov respiratornih obraznih mask FFP2 za vse zavode za prestajanje kazni zapora in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava pralnih zaščitnih obraznih mask
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35814000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: zavodi za prestajanje kazni zapora, PD Radeče
II.2.4 Opis javnega naročila
dobava 8.345 kosov pralnih zaščitnih obraznih mask za zavode za prestajanje kazni zapora in PD Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.12.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.12.2021   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 12. 2021 in se bo začelo ob 10:10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelkuOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.12.2021   09:30
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.11.2021   13:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Ali bi bilo za vas sprejemljivo, da ima vsaka transportna embalaža, ki vsebuje recimo 20 škatlic po 50 kosov mask, priloženo navodilo za uporabo? Namreč dajanje navodil v vsako embalažo pomeni odpiranje osnovne embalaže in možnost kontaminacije mask.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Navodila za uporabo v slovenskem jeziku lahko priložite tudi na tak način kot predlagate.


Datum objave: 25.11.2021   11:39
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

ali vam lahko maske tip IIR ponudimo v zeleni barvi ?


lp

ODGOVOR
Spoštovani,

lahko tudi v zeleni barviDatum objave: 25.11.2021   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, če lahko priložite razpisno dokumentacijo tudi v Word obliki.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Lahko.
Razpisno dokumentacijo v Word obliki bomo objavili kot popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 26.11.2021   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za respirator FFP2 zahtevate, da je vsak posebej v vrečki in plus količina pakiranja v vrečki in plus škatla? Respiratorji niso pakirani vsak posebej v vrečki temveč npr po 20 skupaj v škatli. Lahko ponudimo tako?

ODGOVOR

Lahko ponudite maske FFP2 tudi v pakiranju, kot predlagate.

Datum objave: 26.11.2021   15:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navodila za uporabo - ali v primeru slikovnih navodil uporabe maske, ki so na vsaki primarni embalaži, prav tako potrebujete navodila za uporabo?

ODGOVOR

DA


Datum objave: 30.11.2021   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Priporočilo stroke je, da so maske FFP2 pakirane posamično (higienično) ter več teh posamično pakiranih mask v embalaži (običajno 50 kos).
Prosimo potrditev, da zahtevate, da so maske posamično pakirane.
Hvala.


ODGOVOR

Spoštovani,

Želja naročnika je, da je vsaka maska FFP2 v svojem ovoju zaradi varovanja zdravja zaposlenih, ki bodo maske uporabljali. Smo pa zaradi zagotavljanja konkurence med ponudniki dopustili tudi pakiranje po 20 kosov skupaj, kar smo že odgovorili na portal javnih naročil.


Datum objave: 30.11.2021   14:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na sklop 1. - IIR maske, vas naprošamo, da dovolite, da imajo maske rok uporabe do sredine 2023 in ne do 31. 12. 2023.

V zahtevah imate navedeno, da želite dobavo v 2 mesecih po podpisu pogodbe oz. najkasneje do 1. 3. 2022.

Maske IIR imajo običajno rok uporabe 2 leti, kar pomeni, da če bi želeli izpolniti pogoj roka uporabe do 31. 12. 2023, bi morali proizvesti in dobaviti vse maske v januarju 2022. To nadalje pomeni, da bi morali cca 300.000 kos mask proizvesti in dobaviti v dveh mesecih, kar bi bilo izvedljivo le z dragim letalskim prevozom, kar bi naročniku po nepotrebnem zvišalo ceno.

Ponuditi vam želimo maske, ki jih imamo na zalogi in so bile proizvedene letos, zato imajo rok uporabnosti do sredine 2023 ter povsem ustrezajo vašim tehničnim zahtevam.

Prosimo za potrdilo.
Hvala in LPODGOVOR
Spoštovani,

Dovoljujemo, da ponudniki lahko ponudijo maske Tip IIR tako kot predlagate, torej tudi s pol leta krajšim rokom uporabe, kot je določen v razpisni dokumentaciji št. 430-525/2021/21 z dne 22.11.2021.Datum objave: 01.12.2021   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na sklop 2. - FFP2 maske, vas naprošamo, da dovolite, da imajo maske rok uporabe do sredine 2023 in ne do 31. 12. 2023.

V zahtevah imate navedeno, da želite dobavo v 2 mesecih po podpisu pogodbe oz. najkasneje do 1. 3. 2022.

Maske FFP2 imajo običajno rok uporabe 2 leti, kar pomeni, da če bi želeli izpolniti pogoj roka uporabe do 31. 12. 2023, bi morali proizvesti in dobaviti vse maske v januarju 2022. To nadalje pomeni, da bi morali cca 23.000 kos mask proizvesti in dobaviti v dveh mesecih, kar bi bilo izvedljivo le z dragim letalskim prevozom, kar bi naročniku po nepotrebnem zvišalo ceno.

Ponuditi vam želimo maske, ki jih imamo na zalogi in so bile proizvedene letos, zato imajo rok uporabnosti do sredine 2023 ter povsem ustrezajo vašim tehničnim zahtevam.

Prosimo za potrdilo.
Hvala in LP

ODGOVOR
Spoštovani,

Dovoljujemo, da lahko ponudite FFP2 maske z rokom uporabe tudi tako kot predlagate, torej s pol leta krajšim rokom uporabe, kot je določen v razpisni dokumentaciji št. 430-525/2021/21 z dne 22.11.2021.Datum objave: 01.12.2021   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Sklop 1 - vam lahko ponudimo 4 slojno kirurško masko?

ODGOVOR

Spoštovani,
ponuditi morate maske v skladu z zahtevami iz naše razpisne dokumentacije št. 430-525/2021/21