Dosje javnega naročila 007917/2021
Naročnik: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
Storitve: Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 269.851,80 EUR

JN007917/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.11.2021
JN007917/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2021
JN007917/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.01.2022
JN007917/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007917/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o.
Savska cesta 34
1230
SI
Domžale
Slovenija
Aleš Stražar
ales.strazar@jkp-prodnik.si
+386 17295440
+386 17295450

Internetni naslovi
http://www.prodnik.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.prodnik.si
ESPD: https://www.prodnik.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8646
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov
Referenčna številka dokumenta: MJKP1421
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: območje izvajanja obvezne gospodarske javne službe: občine Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev odčitavanja vodomerov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pod pogoji iz razpisne dokumentacije, ZJN-3 in izrednih okoliščin
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
kot opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.12.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.12.2021   10:15
Kraj: v informacijskem sistemu eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.11.2021   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021