Dosje javnega naročila 008018/2021
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Zagotavljanje storitev tiskanja
ZJN-3: Odprti postopek

JN008018/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN008018/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2021
JN008018/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.12.2021
JN008018/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.01.2022
JN008018/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.02.2022
JN008018/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008018/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 230-603243
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426545/RD_zeleno_tiskanje.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8649
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zagotavljanje storitev tiskanja
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-4/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Najem večjega števila multifunkcijskih naprav in tiskalnikov za slovenska sodišča za obdobje 5 let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30232100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zagotavljanje storitev tiskanja za slovenska sodišča za obdobje petih let, kar obsega:
1. najem večjega števila energijsko učinkovitih:
- multifunkcijskih naprav - 3 razredi: barvna A3, barvna A4 in ČB A4,
- tiskalnikov - 2 razreda: večuporabniški in enouporabniški ČB A4,
vključno z ustrezno programsko opremo, čitalci za prijavo in programsko opremo za upravljanje naprav oz. nadzor tiskanja na strežniku naročnika,
2. po potrebi enotno omarico (z vrati, ključavnico in polico) za namestitev nesamostoječe MFN okvirne velikosti 80x40x75, tako da steklena površina naprave dosega delovno višino samostoječe naprave (102 cm +/- 3),
3. dostavo naprav na lokacije sodišč in priklop,
4. predstavitev delovanja naprav in navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
5. redno vzdrževanje vseh naprav,
6. odvoz obstoječih naprav, za katere bo tako odločilo posamezno sodišče,
7. dobavo potrošnega materiala na lokacije sodišč: tonerji ali kartuše, papir, kuverte.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 66
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Če se v pogodbenem obdobju ne doseže predvideno pogodbeno vrednost.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori, št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.12.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.12.2021   12:05
Kraj: Avtomatsko odpiranje ponudb na portalu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.12.2021   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, pozabili ste dodati obrazec ESPD, ki ga zahtevate v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo, takoj bomo objavili popravek oz. dopolnitev RD.

Datum objave: 09.12.2021   12:28
VPRAŠANJE
Glede na kompleksnost posla in prihajajoče praznike po koncu roka za postavljanje vprašanj, vas prosimo, da na zastavljana vprašanja odgovarjate v najkrajšem možnem času.

ODGOVOR
Zaradi odsotnosti kadrov pri naročniku bo naročnik tokrat izjemoma objavil odgovore na vprašanja z manjšim zamikom. Posledično bo podaljšan rok za predložitev ponudb za 14 dni (na datum 26.1.2022) in rok za postavitev vprašanj (17.1.2022), tako da bodo imeli zainteresirani ponudniki dovolj časa za kvalitetno pripravo ponudbe.

Datum objave: 09.12.2021   13:36
VPRAŠANJE
Na vprašanje z dne 9.12.2021 ob 12.28 ste odgovorili, da boste rok za oddajo podaljšali za 14 dni, navedli pa ste datum 26.01.2022.
Prejšnji rok za oddajo ponudbe pa je naveden 28.12.2021.
Prosimo za pojasnilo, kateri nov rok je pravilen (čez 14 dni ali datum 26.01.2021).

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Pravilni datumi so:
- rok za postavitev vprašanj 31.12.2021
- rok za predložitev ponudb 11.1.2022

Datum objave: 15.12.2021   09:56
VPRAŠANJE
Ali lahko kot referenco navedemo tudi posel kjer je bila izdobavljena zahtevana količina naprav, vendar je bil nakup in vzdrževanje za vsaj 3 ali 4 letno obdobje?

ODGOVOR
Ne. Predmet tega naročila ni nakup opreme. Zato se kot veljavna referenca upoštevajo posli oddaje naprav v najem - bodisi da se zanje zaračunava najemnina ali se zaračuna število izpisov ali kombinacija obojega (kot predvideno v našem primeru).

Datum objave: 15.12.2021   10:04
VPRAŠANJE
SPECIFIKACIJE: Na strani 10 dokumenta Specifikacije so podane tehnične zahteve za barvno multifunkcijsko napravo A3. Pri hitrosti tiskanja so navedene zahteve za hitrosti izpisa A3 strani in sicer »vsaj 50 A3 strani /min barvno in črno-belo«. Glede na to, da se v specifikacijah običajno vedno navajajo zahteve po hitrosti izpisa A4 strani , nas zanima, če ste pri teh zahtevah mislili hitrost izpisa 50 str/min za A4 format.

ODGOVOR
Vaša ugotovitev je pravilna. Hitrost izpisa je zahtevana za velikost papirja A4.
Zato se zahtevi po hitrosti tiskanja pravilno glasita:
»vsaj 50 A4 strani/min barvno«
»vsaj 50 A4 strani/min črno-belo«
Datum objave: 15.12.2021   10:17
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo glede referenc: Predmet javnega razpisa je "Zagotavljanje storitev tiskanja", reference pa so zahtevane za področje "Najem naprav". Ker gre za dve povsem različni storitvi (npr. "najem naprav" je lahko posel, pri katerem niso vključene storitve), sprašujemo, ali ste pri tem imeli v mislih reference s področja izvajanja storitev tiskanja.

ODGOVOR
Zagotavljanje storitev tiskanja je naziv javnega naročila. Kaj vse predmetno naročilo vključuje, je navedeno v 2. točki Povabila k sodelovanju. Glavna/osrednja storitev je najem naprav oziroma zagotavljanje tiskalniških poslov na najeti opremi. Kot veljavna referenca šteje primerljiv posel - se pravi oddaja tiskalniške opreme v najem, pri čemer način obračuna storitve ni pomemben.
Datum objave: 15.12.2021   10:29
VPRAŠANJE
V zadnjih treh letih je bilo v Sloveniji po nam znanih podatkih objavljeno zelo omejeno število razpisov oz. izdanih povpraševanj po izvajanju storitev tiskanja (štirje razpisi oz povpraševanja, od katerih je bil en proizvajalec izbran na dveh, zato ostali morda ne bodo mogli izpolnjevati kriterija treh referenc). Ker se te storitve v večini primerov izvajajo vsaj pet let, vas prosimo, če se lahko reference navezujejo na obdobje zadnjih petih let in ne tri, kot je zahtevano v dokumentaciji. Menimo, da bi na ta način lahko prejeli večje število kvalitetnih ponudb.

ODGOVOR
Namen naročnika je pridobiti več kvalitetnih ponudb in nikakor omejevanje konkurence na trgu. Zato se obdobje veljavnih referenc podaljša na zadnjih 5 let in se prvi odstavek točke 3.3. Posebnih pogojev za sodelovanje spremeni tako, da se glasi:
1) Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila izvedel vsaj 2 posla oddaje v najem najmanj 300 tiskalnikov ali MFN (ena ali več lokacij).

Datum objave: 15.12.2021   10:35
VPRAŠANJE
V dokumentu »Specifikacije« je na strani 3/14 opisan »Proces skeniranja in kopiranja na večuporabniških napravah v uradih predsednikov«. Navedena je zahteva: »Skeniranje in kopiranje dokumentov bo zaposleni lahko izvajal na način, da mu bo multifunkcijska naprava omogočala skeniranje oziroma kopiranje dokumentov brez uporabe brezkontaktne kartice. Ko uporabnik izbira skeniranje, lahko izbere med skeniranjem in pošiljanjem po elektronski pošti, odlaganjem na mapo v mreži ali odlaganjem na USB ključ. Multifunkcijska naprava bo avtomatsko prevzela nastavitve elektronske pošte uporabnika ali mrežne mape...« Zahtevi po skeniranju oz kopiranju dokumentov brez uporabe brezkontaktne kartice in zahteva po avtomatskem prevzemu nastavitve elektronske pošte uporabnika sta si nasprotujoči in se izključujeta, saj je za avtomatski prevzem nastavitev potrebna predhodna avtentikacija uporabnika (običajno z brezkontaktno kartico) Prosimo vas za pojasnilo - ali te naprave omogočajo skeniranje in kopiranje brez brezkontaktne kartice ali mora naprava avtomatsko prevzeti nastavitve elektronske pošte uporabnika.

ODGOVOR
Multifunkcijske naprave v uradu bodo uporabljali zgolj zaposleni v uradih. Zaradi omejenega dostopa to na teh napravah avtentikacija preko brezkontaktnih kartic ni zahtevana. Seznam elektronske pošte uporabnikov lahko naprave prevzamejo iz LDAP seznama uporabnikov ali vgrajenega imenika (po predhodnem vnosu v imenik). Uporabnik pred pošiljanjem zgolj izbere ustrezne naslove iz omenjenega seznama.
Datum objave: 15.12.2021   10:41
VPRAŠANJE
Na strani 13/14 v dokumentu »Specifikacije« navajate pri Minimalnih tehničnih zahtevah za ČB multifunkcijsko napravo A4 v tiskarniškem delu zahtevo po hitrosti izpisa A4 barvne strani. Glede na segment naprave - ČB multifunkcijska naprava A4 - menimo, da je prišlo do napake. Prosili bi za pojasnilo in popravek zahtve.

ODGOVOR
Ugotovitev je pravilna. Gre za napako. Pri ČB multifunkcijski napravi A4 se zahteva po hitrosti tiskanja "vsaj 50 A4 strani/min barvno" briše/umakne iz specifikacij.Datum objave: 15.12.2021   11:06
VPRAŠANJE
V vzorcu pogodbe je v četrti alineji 9. člena navedena zahteva po dostavi IN zamenjavi potrošnega materiala/tonerjev na lokacijah, kjer so naprave nameščene, brez posredovanja najemnika. Večina proizvajalcev tiskalniške opreme naprave oblikuje tako, da toner lahko brez truda in posebnega znanja zamenja uporabnik naprave.. Glede na to, da prelaganje tega opravila na ponudnika lahko prinese večjo kompleksnost postopka (naročanje, najava obiska ter usklajevanje termina z naročnikom na lokaciji, pravočasna zamenjava,), vas prosimo, če se lahko četrta alineja 9.člena spremeni v: »vzpostaviti samodejno naročanje potrošnega materiala (tonerjev) ter pravočasno dostavljati potrošni material (tonerje) na lokacije, kjer so naprave nameščene«. Prav tako vas prosimo za potrditev, da je pod nazivom »potrošni material« mišljen zgolj toner, ne pa tudi papir.

ODGOVOR
V četrti alineji 9. člena vzorca pogodbe je kot potrošni material mišljen zgolj toner.
Naročnik se strinja, da tonerje v najetih napravah menjajo uporabniki ali skrbniki naprave, pri čemer mora ponudnik zagotoviti usposabljanje/navodila za pravilno zamenjavo tonerja (ob namestitvi naprave), samodejno obveščanje uporabnikov ali skrbnikov naprave po elektronski pošti o potrebi po zamenjavi tonerja ter pravočasno dostavo tonerjev na lokacije sodišč.

Glede na to se četrta alineja 9. člena vzorca pogodbe spremeni tako, da se glasi:
- pravočasno dostaviti tonerje za vse najete naprave po vseh lokacijah sodišč, pri čemer mora zagotoviti usposabljanje/navodila za pravilno zamenjavo tonerja (ob namestitvi naprave) in samodejno obveščanje uporabnikov ali skrbnikov naprave po elektronski pošti o potrebi po zamenjavi tonerja.

Datum objave: 15.12.2021   11:18
VPRAŠANJE
V obrazcu V-3 Predračun navajate ocenjene mesečne količine za papir in različne kuverte. Za Papir A4 navajate ocenjeno mesečno količino 6.350 listov, vendar pa v nadaljevanju ocenjujete bistveno večjo ocenjeno količino različnih vrst kuvert v skupnem številu 166.930.
To je več kot 26x več kot je navedena količina papirja. To dvoje si težko razlagamo.

Ali gre morda pri mesečni oceni porabe Papirja A4 za napako?
Predvidevamo, da bi morala biti mesečna količina Papirja A4 glede na število kuvert bistveno večja.

ODGOVOR
V obrazcu Preračun je pri ceni za papir A4 in A3 pomotoma izpadlo pojasnilo, da je enota zavitek po 500 listov (1/500) in ne posamezen kos oziroma list.
Datum objave: 15.12.2021   11:20
VPRAŠANJE
V obrazcu V-3 Predračun navajate ocenjene mesečne količine za papir in različne kuverte. Za Papir A4 navajate ocenjeno mesečno količino 6.350 in za Papir A3 količino 40, vendar pa v nadaljevanju ocenjujete bistveno večjo ocenjeno količino različnih vrst kuvert v skupnem številu 166.930.
Ali ste morda pri mesečni oceni porabe Papirja A4 in A3 mislili s tem 6.350 kosov 500-listnih zavojev ali 2.500 listnih škatel (v vsaki je 5 x 500-listni zavoj) in podobno tudi za Papir A3, pri kuvertah pa posamičnih kosov?
Vnaprej hvala za vaš odgovor in pojasnilo.

ODGOVOR
Že odgovorjeno (pri predhodnem vprašanju).
Datum objave: 15.12.2021   11:26
VPRAŠANJE
V dokumentu »V-5_Specifikacije.pdf«, stran 4, točka 4 navajate: »Ponudnik mora priložiti vse potrebne licence za delovanje in upravljanje sistema, vključno z licencami za operacijski sistem in podatkovno zbirko , če to zahteva ponujeni sistem.«
Ali je mogoče ponujeno rešitev namestiti na katerega izmed obstoječih tiskalniških strežnikov? Če da, prosim navedite OS strežnika.

ODGOVOR
Da. Ponujena rešitev se lahko namesti na strežniku naročnika, na katerem se uporablja Oracle Linux.Datum objave: 17.12.2021   09:05
VPRAŠANJE
Verjetno ste se pri odgovoru za to vprašanje zmotili, ker še vedno v dikciji odgovora ostaja obdobje za referenco tri leta in ne pet, kot ste navedli da boste popravili:
"Datum objave: 15.12.2021 10:29
VPRAŠANJE
V zadnjih treh letih je bilo v Sloveniji po nam znanih podatkih objavljeno zelo omejeno število razpisov oz. izdanih povpraševanj po izvajanju storitev tiskanja (štirje razpisi oz povpraševanja, od katerih je bil en proizvajalec izbran na dveh, zato ostali morda ne bodo mogli izpolnjevati kriterija treh referenc). Ker se te storitve v večini primerov izvajajo vsaj pet let, vas prosimo, če se lahko reference navezujejo na obdobje zadnjih petih let in ne tri, kot je zahtevano v dokumentaciji. Menimo, da bi na ta način lahko prejeli večje število kvalitetnih ponudb.

ODGOVOR
Namen naročnika je pridobiti več kvalitetnih ponudb in nikakor omejevanje konkurence na trgu. Zato se obdobje veljavnih referenc podaljša na zadnjih 5 let in se prvi odstavek točke 3.3. Posebnih pogojev za sodelovanje spremeni tako, da se glasi:
1) Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila izvedel vsaj 2 posla oddaje v najem najmanj 300 tiskalnikov ali MFN (ena ali več lokacij). "

Pravilen odgovor bi verjetno bil: "1) Ponudnik je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izvedel vsaj 2 posla oddaje v najem najmanj 300 tiskalnikov ali MFN (ena ali več lokacij)."

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Pravilno je kot ste navedli - v zadnjih petih letih.

Datum objave: 20.12.2021   15:07
VPRAŠANJE
Pri dobavi papirja in kuvert zahtevate dobavni rok 7 dni od naročila. Glede na veliko število lokacij in količin bi prosili, da naročnik dobavni rok za ta material podaljša na vsaj 14 dni.

ODGOVOR
Papir in kuverte bo naročalo vsako sodišče posebej glede na porabo oz. potrebe posameznega sodišča, praviloma na 3-mesece. Dobavni rok 7 delovnih dni od naročila velja za dostavo na posamezno sodišče in ne na lokacije vseh sodišč.
Datum objave: 20.12.2021   15:10
VPRAŠANJE
V dokumentu »V-5_Specifikacije.pdf«, stran 4, točka 1 navajate: »Sprejemanje tiskalnih procesov iz delovnih postaj uporabnikov, informacijskih sistemov (praviloma vpisnikov) in iz drugih tiskalniških strežnikov (CUPS), v kolikor le-tega ponujeni sistem ne bi nadomestil.«
Prosimo za opis celotne tiskalniške infrastrukture (število in OS tiskalniških strežnikov) ter za hitrosti omrežnih povezav med centralno lokacijo, kjer bo nameščena nova rešitev ter ostalimi lokacijami po državi. Hkrati vas prosimo za opis trenutnega načina povezovanja uporabnikov do tiskalniških vrst - ali pravilno razumemo, da uporabniki iz Windows okolja dostopajo do tiskalniških vrst na CUPS strežnikih preko Sambe, ali se uporablja kakšen drugi protokol?


ODGOVOR
Trenutno je v uporabi en centralni tiskalniški strežnik CUPS, ki se uporablja za sprejemanje in posredovanje tiskalniških poslov iz centralnih (zalednih) informacijskih sistemov (vpisnikov) na posamezni tiskalnik. Pri tem zaledni sistem na podlagi nastavitev za posameznega uporabnika izbere tiskalnik in mu posreduje tiskalniški posel.
Uporabniško tiskanje (iz okolja Windows) je trenutno urejeno prek standardnih IP vrat, nastavljenih v gonilniku tiskalnika - neposredno na tiskalnik ob uporabi Windows tiskalniške vrste.

Datum objave: 20.12.2021   15:17
VPRAŠANJE
V dokumentu »V-5_Specifikacije.pdf«, stran 4, točka 2 navajate: »Ponudnik mora zagotoviti združljivost ponujenega sistema s sistemi sodstva, vključno s programskimi prilagoditvami vmesnikov ponujenega sistema.«
Ponujena rešitev ponuja več različnih programskih vmesnikov (API) za dostop do različnih delov sistema. Prav tako rešitev ponuja več načinov vhoda tiskalniških opravil v sistem iz zunanjih sistemov. Rešitev ponuja določene modifikacije, izdelava novih oz. modifikacija obstoječih programskih vmesnikov pa je stvar dodatnih storitev, ki se običajno definirajo tekom izvajanja pogodbe. V primeru zahteve po predhodni vključitvi teh storitev v ponudbo je potrebna detajlna analiza obstoječih sistemov naročnika skupaj s ponudnikom ter definiranje tehničnih dokumentov ter dokumentov z opisom dela (SOW), za kar je potrebno več tednov do več mesecev dela, odvisno od zahtev. V tem primeru prosimo za prestavitev roka za oddajo ponudbe za vsaj mesec dni ter definiranje terminov za ustrezne sestanke.

ODGOVOR
Na strani naročnika je implementiran programski vmesnik (API), preko katerega tiskanje dokumentov zahtevajo zaledne aplikacije, in ki morajo biti implementirane na strani ponujenega tiskalniškega strežnika.
Obstoječe funkcije programskega vmesnika so:
Dodaj tiskalniško opravilo: Funkcija doda PDF dokument v tiskalniško vrsto.
Vhod: Uporabnik ID, vsebina opravila (PDF), opis vsebine, tiskalnik ID, podajalnik, št. kopij, tiskanje dvostransko (D/N).
Izhod: Informacija o uspehu dodajanja v tiskanje (status, ID opravila).
Prikaži čakajoča opravila: Metoda za posamezno tiskalniško vrsto (tiskalnik) vrača vsa opravila, ki so še v čakanju za natis.
Vhod: Uporabnik ID, tiskalnik ID.
Izhod: Seznam vseh opravil: ID opravila, ime datoteke, prioriteta tiskanja.
Izbriši opravilo: Metoda izbriše iz vrste opravil tiskanja za tiskalnik, opravilo z pripadajočim ID-jem
Vhod: Uporabnik ID, tiskalnik ID, ID opravila.
Izhod: informacija o uspehu brisanja (status).
Izbriši vsa opravila: Metoda izbriše vsa opravila, ki so v tiskalniški vrsti in pripadajo določenemu uporabniku.
Vhod: Uporabnik ID, tiskalnik ID.
Izhod: informacija o uspehu brisanja (status).
Tiskalniki uporabnika: Metoda vrne ID vseh tiskalnikov, ki jih uporabnik (določen z Uporabnik ID) lahko uporablja
Vsi tiskalniki: Metoda vrača seznam ID-jev tiskalnikov, ki so dodeljeni sodišču in uporabniku (Sodišče ID, Uporabnik ID).

Izbrani ponudnik bo moral ob sodelovanju naročnika na strani tiskalniškega strežnika implementirati oziroma podpreti tudi morebitne nove metode ali parametre (npr. glede avtentikacije) zaradi dodatnih zahtev tega naročila.
Datum objave: 20.12.2021   16:00
VPRAŠANJE
V dokumentu »V-5_Specifikacije.pdf«, stran 4, točka 3 navajate: »Omogoča razvrščanje naprav na takšne z dovoljenim neposrednim tiskanjem brez avtentikacije oziroma takšne z zahtevano avtentikacijo.«
Razvrščanje naprav glede na zahtevo je mogoče v administrativnem spletnem vmesniku. Uporabnik lahko vrsto tiskalnika običajno loči po samem poimenovanju tiskalnika. Prosim potrdite, če je takšna rešitev sprejemljiva?

ODGOVOR
Naročnik ne razume predlagane rešitve, zato dodatno pojasnjuje zahtevano funkcionalnost sistema v Specifikacijah, stran 4, 3) točka:
Zahteva pomeni, da je mogoče za vsako multifunkcijsko napravo z RFID avtentikacijo (A3 in ČB A4) določiti, ali bo sprejemala tudi tiskalniške posle brez avtentikacije. Torej bo uporabnik ob pošiljanju tiskalniškega posla lahko izbral možnost brez zahtevane avtentikacije (in tiskalniški posel se bo natisnil brez predhodne avtentikacije).

Datum objave: 20.12.2021   16:16
VPRAŠANJE

1. V dokumentu »V-5_Specifikacije.pdf«, stran 4, točka 5 navajate: »Podpora OCR (optical character recognition - prepoznava znakov) obdelavi poskeniranih dokumentov in shranjevanje v ODT in PDF/A obliki.«
Ali je lahko poskenirani dokument namesto ODT na voljo v DOC/DOCX obliki? Programske rešitve, kot so LibreOffice ali OpenOffice, podpirajo odpiranje tega formata. V primeru zahteve po ODT moramo ponuditi rešitve, ki temeljijo na Windows okolju, kar poveča kompleksnost implementacije in zahtevnosti uporabe sistema za naročnika.

2. V dokumentu »V-5_Specifikacije.pdf«, stran 5, točka 10 navajate: »Podpora administraciji lastnih tiskalniških vrst za uporabnike same (lahko preko spletne aplikacije - preklic tiskalniškega posla, ponovno tiskanje, preusmeritev tiskalniškega posla, nastavitve tiskanja - format, obojestransko, barvno/ČB...).«
Preko spletnega vmesnika oz. ekrana tiskalniške naprave lahko uporabnik prekliče in preusmeri svoje tiskalniško opravilo in spremeni nastavitve tiskanja, ponovno tiskanje pa lahko izvede samo administrator. Ali je takšna rešitev sprejemljiva?

3. V dokumentu »V-5_Specifikacije.pdf«, stran 6, točka 2 navajate: »Strežnik omogoča skupine tiskalnikov. Tiskalniški posel, poslan eni skupini, se lahko natisne na katerikoli tiskalnik v tej skupini.«
Skupine tiskalnikov so omogočene, kar pomeni, da lahko posamezni skupini tiskalnikov določimo specifične skupine uporabnikov. Pošiljanje tiskalniških opravil pa poteka na posamezno tiskalniško vrsto (ne na posamezno skupino tiskalnikov), ki je lahko omejena na posamezno skupino uporabnikov. Ali je takšna rešitev sprejemljiva?

ODGOVOR
1. V naročnikovem okolju je privzeti format zapisa dokumentov ODT, za urejanje dokumentov se uporablja OpenOffice verzija 4.1.x.
Poskeniran dokument je v lahko v DOC obliki, v kolikor ponudnik zagotovi združljivost z zadnjo verzijo pisarniške zbirke OpenOffice verzija 4.1.

2. Da

3. Zahteva pomeni, o je naročnik predvidel, da je možno določiti skupino naprav (npr. na eni lokaciji), ki bodo omogočale t. i. "follow me" funkcionalnost. To pomeni, da pošiljanje tiskalniškega posla na eno napravo iz skupine privzeto omogoča tiskanje na katerikoli napravi iz te skupine (ob predhodni avtentikaciji).Datum objave: 20.12.2021   16:53
VPRAŠANJE
Naročnik v obrazcu V-5 Specifikacije navaja minimalne tehnične zahteve. Naročnika opozarjamo, da morajo tehnične specifikacije vsem gospodarskim subjektom zagotavljati enak dostop do postopka javnega naročanja in neupravičeno ne smejo ovirati odpiranja javnih naročil konkurenci (68. člen ZJN-3) ter morajo biti sorazmerne predmetu javnega naročanja in biti z njim smiselno povezane (8. člen ZJN-3). Iz tehničnih zahtev je namreč razvidno, da so pisane na točno določenega proizvajalca oz. blagovno znamko, tj. HP, katerih oprema edina izpolnjuje vse tehnične zahteve, kar upoštevaje prej navedena določila ZJN-3, ni zakonito, saj smo prepričani, da bi namenu, ki ga zasleduje naročnik s predmetnim javnim naročilom, ustrezali tudi modeli drugih proizvajalcev tiskalnikov. Naročnika zato pozivamo, da tehnične specifikacije ustrezno prilagodi, tako da bo mogoče ponuditi opremo tudi drugih znamk oz. proizvajalcev, saj skladno z 68. členom ZJN-3 naročnik v tehničnih specifikacijah ne sme navajati določenih blagovnih znamk, kar bi imelo za posledico neupravičeno omejevanje konkurence.

Prepričani smo, da bi moral naročnik pred objavo predmetnega javnega naročila, ki je celo sofinancirano iz evropskih sredstev, predhodno narediti ustrezno raziskavo trga, tako pa je tehnične specifikacije brez objektivno opravičljivih razlogov napisal na točno določenega proizvajalca.
V primeru da naročnik ne odpravi kršitev, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo na Državno revizijsko komisijo in obvestiti Evropsko komisijo o ugotovljenih nepravilnostih.


ODGOVOR
Naročnik je pri pripravi specifikacij izhajal izključno iz upravičenih potreb uporabnikov posamezne vrste naprav, pri čemer je dosledno upošteval vsa načela javnega naročanja in določila ZJN-3. Vsi očitki in trditve glede omejevanja konkurence na določenega proizvajalca in blagovno znamko so neresnične, zavajajoče in žaljive. Zato naročnik poziva zainteresirane ponudnike, naj ne zlorabljajo možnosti postavljanja vprašanj za zavajanje javnosti in grožnje. V kolikor menijo, da naročnik krši pravila javnega naročanja, imajo na voljo zakonsko določeno pravno varstvo.
Datum objave: 21.12.2021   11:21
Konkretno kot sporne izpostavljamo sledeče tehnične zahteve, ki jih izpolnjuje samo proizvajalec HP in za katere zahtevamo, da jih spremeniti tako, da bo mogoča oddaja ponudb opreme tudi drugih proizvajalcev, in sicer:

1. Barvna multifunkcijska naprava A3:
4. Tiskalniški del:
- hitrost tiskanja: vsaj 50 A3 strani na minuto barvno in črnobelo
V zvezi s predmetno zahtevo naročnika opozarjamo, da na trgu trenutno ne obstaja taka naprava, ki bi omogočala enako hitrost tiskanja A4 in A3, zato predvidevamo, da je prišlo do napake in zahtevamo, da se tehnične zahteve v tem delu ustrezno popravijo.
V kolikor pa je naročnik določil tehnične specifikacije za napravo, ki sploh še ni trgu, v tem primeru domnevamo, da se je v naprej nezakonito dogovoril s točno določenim proizvajalcem in s tem neupravičeno omejil konkurenco.

ODGOVOR: Že odgovorjeno. Zahtevana hitrost tiskanja velja le za format A4 strani/minuto.

2. Barvna multifunkijska naprava A4 - uradi:
6. Optično čitalniški del:
- velikost papirja do 216x356 mm (ploski skener)
Naročnika opozarjamo, da je tipična velikost papirja 216x355mm, zato zahtevamo, da se zahteva ustrezno popravi.

ODGOVOR:
Pri vseh vrstah A4 naprav se zahtevana velikost papirja (tako za tiskalniški, fotokopirniški, kot optično čitalniški del) spremeni na vsaj 215 x 310 mm.

- hitrost kopiranja vsaj 45 strani/min
Zahtevamo, da omogočite hitrost kopiranja (obojestransko) 22 strani na minuto, če želite poleg proizvajalca HP pridobiti več konkurenčnih ponudb opreme tudi drugih proizvajalcev. Vsi glavni proizvajalci, razen HP, zaradi navedeni in še nekaterih drugih diskriminatornih lastnosti ne morejo ponuditi svojega modela in posledično ne morejo oddati ponudbe.

ODGOVOR: Zahteva po hitrosti kopiranja 22 strani/minuto (obojestransko) je nerazumljiva. Vsi večji proizvajalci imajo v svoji ponudbi napravo, ki ima hitrost kopiranja vsaj 45 STRANI/minuto. Trditev glede omejevanja konkurence je neutemeljena in neresnična. Zahtevana hitrost kopiranja ostane nespremenjena.

3. ČB multifunkcijska naprava A4
5. Optično čitalniški del:
- hitrost kopiranja vsaj 45 strani/min črnobelo
Zahtevamo, da omogočite hitrost kopiranja vsaj 38 strani/minuto črnobelo, če želite poleg proizvajalca HP pridobiti več konkurenčnih ponudb opreme tudi drugih proizvajalcev.

ODGOVOR: Vsi večji proizvajalci imajo v svoji ponudbi napravo, ki ima hitrost kopiranja vsaj 45 STRANI/minuto. Trditev glede omejevanja konkurence je neutemeljena in neresnična. Zahtevana hitrost kopiranja ostane nespremenjena.

4. ČB multifunkcijska naprava A4 količina 396 kosov
V nazivu navajate ČB napravo A4 v tehničnih specifikacijah pa je pod hitrost kopiranja in tiskanje navedeno vsaj 50 A4 strani/min barvno.
Prosimo za pojasnilo ali želite barvno ali ČB napravo?

ODGOVOR: Že odgovorjeno. Gre za ČB napravo, zato se zahteva po hitrosti tiskanja "vsaj 50 A4 strani/min barvno" briše iz specifikacij.

Datum objave: 21.12.2021   11:36
VPRAŠANJE
Za potrebe priprave kvalitetne ponudbe vas prosimo, če nam lahko posredujete količine in tipe naprav po posameznih sodiščih.

ODGOVOR
Količinski razdelilnik naprav po posameznih sodiščih - Vrhovno sodišče, Upravno sodišče, višja, okrožna sodišča in delovna sodišča - bo objavljen v obliki popravka, vključno z vsemi drugimi spremembami razpisne dokumentacije (glede na vsebino dodatnih pojasnil). Znotraj okrožnih sodišč se oprema namesti tudi po okrajnih sodiščih, za kar pa naročnik trenutno še nima natančnega razreza).

Naročnik hkrati zainteresirane ponudnike obvešča, je spremenjen tudi način nameščanja naprav po sodiščih tako, da se prednostno hkrati namestijo barvne MFN A4 naprave v vseh uradih in enouporabniški tiskalniki v vseh razpravnih dvoranah na VSEH sodiščih.


Datum objave: 21.12.2021   12:16
VPRAŠANJE
Vprašanje 1.
Merilo 2; poraba električne energije predstavlja največ 30 točk.
Zahteva je diskriminatorna , ker preferira samo določenega proizvajalca, ki ponuja poslovne InkJet tiskalnike v enem sklopu, ki imajo bistveno manjšo porabo kot laserski modeli.

ODGOVOR
Gre zopet za nesramno podtikanje. Naročnik namreč pričakuje, da bodo ponujene laserske naprave in je temu primerno tudi oblikoval razrede porabe električne energije. Kolikor je naročniku znano, je večina večjih proizvajalcev prenehala s prodajo InkJet naprav v poslovnem razredu.

Merilo Poraba električne energije ne more biti diskriminatorno, saj ponudnike ne omejuje pri oddaji ponudbe, ampak jih zgolj spodbuja, da ponudijo energijsko najučinkovitejše naprave. Eden izmed ciljev tega naročila je namreč tudi skrb za okolje, kar lahko dosežemo z uporabo energijsko učinkovitih naprav in posledično nižjim ogljičnim odtisom na okolje.


Vprašanje 2.
Zahteva po referencah je nedopustna. V zadnjih 2 letih ni bilo nobenega večjega razpisa za najemu v tako velikem obsegu glede na kovid.
Posledično večjih razpisov ni bilo. Število opreme, ki je ponujena v najem ni merodajno, saj je oprema lahko poslovni brizgalnik ali cenejši tiskalnik.
Merilo bi morala biti usposobljenost ponudnika, veliko število serviserjev, poslovne povezave, ne pa veliko št naprav, ki so v najemu.

ODGOVOR
Upoštevajo se referenčni posli v zadnjih PETIH letih. Za naročnika je pomembno, da je ponudnik sposoben upravljati z večjo floto tiskalniške opreme.

Datum objave: 21.12.2021   15:11
VPRAŠANJE
Glede na to da boste z najemom inkjet naprav prihranili neverjetne količine energije, nas zanima, ali je zaradi tega pričakovati nižjo ceno elektrike 2022 (saj bo te več na voljo za ostale odjemalce)? Zanima nas tudi, ali se bodo ptice selivke letos vrnile pozneje kot ponavadi zaradi te manjše porabe energije v primerjavi z laserskimi napravami? Odgovor na prvo vprašanje nas zanima zaradi planiranja stroškov elektrike, ki jih bomo imeli v naslednjem letu, na drugo vprašanje pa da vemo do kdaj obnoviti kozolec na posestvu našega podjetja, kjer vsako pomlad štorklje vzgajajo svoje mladiče?

ODGOVOR
Vprašanji niste neposredno povezani z vsebino naročila in niste relevantni za pripravo ponudbe, zato naročnik nanju ne bo odgovarjal.
Na takšno provokacijo lahko zgolj pripomni, da po njegovem vedenju štorklje gnezdijo na električnih drogovih ali dimnikih in ne na kozolcih. Je pa vsekakor pohvalna zavzetost za ohranjanje naše kulturne dediščine.Datum objave: 22.12.2021   12:49
VPRAŠANJE
V razpisnih pogojih zahtevate tudi ponudbo za dobavo papirja in določenih vrst kuvert. Pri tem zahtevate, da se cene papirja in kuvert ne smejo spreminjati celo obdobje veljavnosti pogodbe - to je več kot 5 let.
Žal je to v trenutnih razmerah, ki se ne bodo normalizirale vsaj še naslednje leto popolnoma nemogoče zagotoviti oziroma predvideti. Kot ilustracijo naj vam navedemo, da se je v zadnjih 6 mesecih cena 500 listnega zavoja A4 papirja podražila za več kot 40 % in trend in napovedi kažejo, da bodo cene papirja še naraščale in to zelo nepredvidljivo. To pomeni, da je cene, ki bi jih sedaj dali praktično nemogoče obdržati nespremenjene za v razpisu naveden pogodbeni rok.
Naročniku predlagamo, da razmisli o tem, da bi nabavo papirja in kuvert ali izločil iz tega razpisa ali pa dovolil, da se cene papirja in kuvert lahko spreminjajo tekom veljavnosti razpisa skladno s tržnimi gibanji, kar pa je verjetno spet težko opredeliti v pogodbi, ker so tržne razmere na trgu papirja in papirnih izdelkov zelo nepredvidljive.
To bo najceneje tudi za njega, ker bomo drugače ponudniki morali ceno nenormalno dvigniti, kar bo zagotovo vplivalo na dodatne višje stroške naročnika ali pa zaradi prevelikega tveganja sploh ne bomo oddali popolne ponudbe.


ODGOVOR
Glede na to, da dobava papirja in kuvert ni osrednji predmet naročila in osrednja dejavnost ponudnikov, je razumljivo, da so predvidevanja gibanja / dviga cen tega materiala v prihodnjih 5 letih bistveno težja. Zato se bodo cene za papir in kuverte letno (ob izteku vsakega leta veljavnosti pogodbe) usklajevale s spremembo ravni cen oziroma stopnjo inflacije, kot jo objavlja Statistični urad RS.
Datum objave: 22.12.2021   14:17
VPRAŠANJE
Za papir in kuverte nas zanima, ali morata artikla Papir A4 in papir A3 ustrezati Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s spremembami).

ODGOVOR
Da.
V skladu s 6. členom uredbe mora v pisarniškem papirju delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, znašati najmanj 50 %; delež reciklirane vlaknine pa najmanj 30 %.


Datum objave: 22.12.2021   15:11
VPRAŠANJE
Prosimo, da za tiskanje, kopiranje in optični del, spremenite zahtevo format papirja A4 ali večji. Brez zahteve 216x356mm. Velja za vse zahtevane naprave iz tehnične specifikacije. (Uporabljal se bo format papirja A4).

ODGOVOR
Naročnik je že spremenil zahtevano velikost papirja na vsaj 215 x 310 mm.

Barvna MFN A4 - uradi
- 6. Optični čitalniški del: :
hitrost kopiranja (avtomatični podajalec, obojestransko)
- Ponudili bi napravo s hitrostjo vsaj 25 strani na minuto barvno in črnobelo
ODGOVOR
Zahtevana hitrost kopiranja ostane nespremenjena.

Prosim izločite zahtevo, ki je vezana na programsko opremo, ne pa napravo samo: podpora rotacije strani v enem koraku »page rotation«
ODGOVOR
Zahteva "podpora rotacije strani v enem koraku »page rotation«" se izbriše iz specifikacij za VSE TIPE NAPRAV.

ČB MF naprava A4
4. Tiskalniški del:
Prosim izločite Hitrost tiskanja 50 A4 strani barvno - zahtevana črnobela naprava
ODGOVOR: Že odgovorjeno. Zahteva je umaknjena.

Ločljivost 1200x1200dpi barvno - enako zahtevana črnobela naprava
ODGOVOR: Zahteva "ločljivost 1200 x 1200 dpi barvno" se izbriše iz specifikacij za ČB MFN A4.


5. Fotokopirniški del
Zahteva za Hitrost kopiranja ( avtomatični podajalec, obojestransko)
- Ponudili bi napravo z hitrostjo vsaj 33 strani na minuto črnobelo
- Prosimo, da izločite zahtevo za barvno kopiranje, glede na to da je naprava črnobela.
-Prosim izločite zahtevo, ki je vezana na programsko opremo ne pa napravo samo: podpora rotacije strani v enem koraku »page rotation«

ODGOVOR:
Zahtevana hitrost kopiranja ostane nespremenjena.
Zahtevana hitrost kopiranja " vsaj 50 strani / min barvno" in "ločljivost vsaj 600 dpi barvno" se izbrišeta iz specifikacij za ČB MFN A4.
Zahteva "podpora rotacije strani v enem koraku »page rotation«" se izbriše iz specifikacij za VSE TIPE NAPRAV.
Datum objave: 23.12.2021   15:07
VPRAŠANJE

1. Razpis je napisan zelo kompleksno zato prosimo opredelite sredstva
2. Ocenite približno število naprav za odvoz za našo lažjo orientacijo.
3. Ali so vmesne selitve v času pogodbenega razmerja vključene? Koliko selitev predvidevate?
4. V pogodbi v 9.členu imate zapisano; dostava in zamenjava tonerjev, torej vas prosimo da opredelite ta zapis. To pomeni tudi menjavo tonerja?
5. Zahtevate fizično uničenje vseh diskov (str 5/14). Ali jih po uničenju hočete nazaj?

ODGOVOR
1. Ocenjena vrednost naročila ni relevanten podatek za oblikovanje ponudbenih cen, zato je naročnik javno ne objavlja.
2. Ponudnik mora zagotoviti odvoz obstoječih naprav v enaki količin, kot jih bo ponudil v najem - največ 1.039 naprav.
3. Premestitev naprav znotraj lokacije sodišča bo izvedel naročnik sam. Premestitev naprav med lokacijami bo izvedel najemodajalec. Naročnik ocenjuje, da bo teh premestitev v času trajanja pogodbe največ 5 %.
4. Že odgovorjeno. Tonerje v najetih napravah menjajo uporabniki ali skrbniki naprave, pri čemer mora ponudnik zagotoviti usposabljanje/navodila za pravilno zamenjavo tonerja (ob namestitvi naprave), samodejno obveščanje uporabnikov ali skrbnikov naprave po elektronski pošti o potrebi po zamenjavi tonerja ter pravočasno dostavo tonerjev na lokacije sodišč.
5. Po fizičnem uničenju diskov ni potrebno vračati naročniku. Zadostuje potrdilo o njihovem uničenju.Datum objave: 23.12.2021   15:46
VPRAŠANJE
6. Na strani 2 imate zapisano tudi, da so omarice del razpisne obveznosti ponudnika, torej potrebujemo vsaj okvirno količino omaric, katere boste potrebovali.
7. Odzivni čas imate navedeno 4 ure, zahtevate pa da ima ponudnik 5 serviserjev. V razpisih kjer je sla 4 ure, je logično da se zahteva vsaj 7-8 serviserjev, da imate lahko na voljo razpoložljivost v primeru okvare.
8. Na točno koliko mfn želite vgraditi čitalec za avtentificiranje na napravi s kartico?
9. V 1. fazi je planirano testiranje. Koliko in katere naprave boste testirali v 1.fazi?
10. Ali je potrošni material, ki ni predmet tega naročila, primeren za laserski tisk?

ODGOVOR
6. Število omaric je odvisno od ponujenega tipa multifunkcijske naprave (samostoječe ali nesamostoječe naprave). Omarice se zahtevajo pri vseh nesamostoječih MFN in večuporabniških tiskalnikih (tako da steklena površina naprave dosega delovno višino samostoječe naprave 102 cm +/- 3 cm), razen pri barvnih MFN A4 za urade, kjer je predvidena namizna postavitev.
7. Za naročnika je pomemben čas popravila in ne odzivni čas. Ponudnik mora zagotoviti odpravo okvare na posamezni napravi isti delovni dan, če je napaka prijavljena do 12. ure oz. naslednji delovni dan. V primeru, da popravilo traja dlje, mora za čas popravila zagotovil enako zmogljivo nadomestno napravo (pod enakimi pogoji uporabe). Glede na specifikacije naročnik upravičeno pričakuje, da ponujena oprema ne bo podvržena tolikšnim okvaram, da jih ponudnik ne bi uspel pokriti s 5 serviserji. Sicer gre za minimalno zahtevo, ki je po naročnikovem mnenju povsem sorazmerna obsegu in kompleksnosti naročila.
8. Na vse barvne MNF A3 (33 kos) in vse ČB MFN A4 (396 kos)
9. Po eno napravo iz vsakega sklopa.
10. Da. Razumljivo, da bo naročnik na laserskih napravah uporabljal le potrošni material, ki je primeren laserski tehnologiji. Ravno iz tega razloga je v naročilo vključena tudi dobava papirja in kuvert, ki se bo uporabljala na najetih napravah. Zgolj na barvnih MFN A4 v uradih se bo izjemoma tiskalo na drug potrošni material, ki bo prav tako ustrezen glede na ponujeno napravo.

Datum objave: 28.12.2021   15:57
VPRAŠANJE

11. Kako si predstavljate, da lahko ponudnik s 5 certificirani tehniki odpravi napako na MFN v tako kratkem času?
12. Vprašanje se nanaša na: razred 1, kjer zahtevate 33 kosov MFN barvna A3; Predpostavljamo da ste se zmotili pri navedbi hitrosti tiskanja. Ponudili bi napravo 45 strani na minute hitrost-A4 črnobelo in barvno.
13. Vprašanje se nanaša na: razred 1, kjer zahtevate 33 kosov MFN barvna A3; hitrost kopiranja zahtevate 50 strani/min črnobelo in barvno. Ali lahko ponudimo 45 strani na minuto barvno in črnobelo?
14. Vprašanje se nanaša na: razred 1, kjer zahtevate 33 kosov MFN barvna A3; ali lahko ponudimo največjo mesečno obremenitev 200.000 strani/mesec? Predvideni mesečni odtisi, ki so navedeni v tabeli kažejo, da boste mesečno, če seštejemo večino kopij na A3 napravo delali na napravi max 100.000, kar pa vemo da jih ne bo toliko.
15. Vprašanje se nanaša na: razred 2, kjer zahtevate 80 kosov MFN barvna A4. Ali lahko ponudimo hitrost tiskanja 40 str/min črnobelo in barvno?
16. Vprašanje se nanaša na: razred 2, kjer zahtevate 80 kosov MFN barvna A3 hitrost kopiranja: ali lahko ponudimo kopiranja 40 str/min?
17. Vprašanje se nanaša na: razred 3, kjer zahtevate 396 kosov čb multifunkcijska naprava. Hitrost tiskanja zahtevate vsaj 50 A4 strani/min barvno in črnobelo, ali lahko ponudimo hitrost 47 strani na minuto?
18. Vprašanje se nanaša na: razred 3, kjer zahtevate 396 kosov čb multifunkcijska naprava. Hitrost kopiranja zahtevate vsaj 50 strani/min barvno in črnobelo. ali lahko ponudimo kopiranja tiskanja 47 str/minute barvno in črnobelo?
19. Vprašanje se nanaša na: razred 3, kjer zahtevate 396 kosov čb multifunkcijska naprava. Zahtevate vgrajen spenjalnik papirja »stapler«. Ali lahko ponudimo zunanji spenjač na napravi, kateri ima enako funcionalnost?
20. Vprašanje se nanaša na: razred 3, kjer zahtevate 396 kosov čb multifunkcijska naprava. Največja mesečna obremenitev od 250.000 strani/mesec. Glede na volumen printanja ki je predviden, sklepamo da lahko ponudmo napravo z mesečno max obremenitvijo 120.000?
21. Vprašanje se nanaša na: razred 4, kjer zahtevate 95 kosov večuporabniških ČB tiskalnikov A4 za odpremne pisarne. Hitrost kopiranja zahtevate vsaj 60 strani/min barvno in črnobelo. Ali lahko ponudimo napravo s hitrostjo 47 str/minuto?
22. Vprašanje se nanaša na: razred 4, kjer zahtevate 95 kosov večuporabniških ČB tiskalnikov A4 za odpremne pisarne. Zahtevate format papirja A4 ali večji (vsaj 216 x 356 mm), A4 format je standard 210x297mm, torej lahko ponudimo naprvao ki omogoča standard A4 format?
23. Vprašanje se nanaša na: razred 4, kjer zahtevate 95 kosov večuporabniških ČB tiskalnikov A4 za odpremne pisarne. Zahtevate 5 vhodnih pladnjev s kapaciteto vsaj 500 listov papirja formata A4 ali večji. Ali lahko ponudimo napravo s tremi pladnji za vhodni papir? To podpira 1500 listov, kar naj bi zadostovalo nekaj dnevnim potrebam.
24. Vprašanje se nanaša na: razred 5, kjer zahtevate 435 kosov enouporabniški ČB tiskalnikov A4 - razpravne dvorane. Zahtevate čas do izpisa prve strani je največ 6,5 sekunde ali lahko ponudimo napravo s časom prvega izpisa 7,2 sekunde.

ODGOVOR
11. Že odgovorjeno (odgovor 7., objavljen 23.12.2021 ob 15:46).
12. Že odgovorjeno. Zahtevana je hitrost tiska 50 A4 strani na minuto črnobelo in barvno.
13. Ne. Zahtevana je hitrost tiska 50 A4 strani na minuto črnobelo in barvno.
14. Ne. Zahteva po obremenitvi 250.000 strani/mesec ostane nespremenjena, saj bodo te naprave samo na največjih sodiščih, kjer bodo zaradi zmožnosti barvnega tiska in tiska na format A3 tudi najbolj obremenjene.
15. Ne. Zahtevana je naprava s hitrostjo tiska 45 A4 strani na minuto črnobelo in barvno.
16. Ne. Zahtevana je naprava s hitrostjo kopiranja 45 A4 strani na minuto črnobelo in barvno.
17. Ne. Zahtevana je naprava s hitrostjo tiska 50 A4 strani na minuto črnobelo.
18. Ne. Zahtevana je naprava s hitrostjo tiska 50 A4 strani na minuto črnobelo.
19. Ponudnik lahko ponudi zunanji spenjalnik na napravi, vkolikor ponujen spenjač omogoča avtomatično spenjanje ob tisku dokumenta, brez ročnega posega uporabnika.
20. Ne. Zahteva po obremenitvi 250.000 strani/mesec ostane nespremenjena.
21. Ne. Zahtevana je naprava s hitrostjo tiska 60 A4 strani na minuto črnobelo.
22. Že odgovorjeno. Pri vseh vrstah naprav A4 se zahtevana velikost papirja spremeni na vsaj 215 x 310 mm.
23. Ne. Na omenjenem tiskalniku bodo zaradi narave delovnega procesa uporabniki tiskali na 5 različnih tipov papirja in kuvert (odpremna pisarna).
24. Da. Naročnik spreminja zahtevo za čas do izpisa prve strani za tip naprave "enouporabniški ČB tiskalnik A4 - razpravne dvorane" na 7,5 sekunde.

Datum objave: 28.12.2021   16:02
VPRAŠANJE
Glede na odgovor na naše zastavljeno vprašanje glede zahteve za združljivost ponujenega sistema s sistemi sodstva ter prilagoditvami vmesnika z datum objave: 20.12.202, ura 15:17 posredujemo dodatna vprašanja oz. pomisleke: Glede na vsebino podanega odgovora, ki je povsem tehničen in v celoti ne poda dovolj podrobnih informacij potrebnih za pripravo korektne ponudbe vas naprošamo za dodatna pojasnila oz. predlagamo da se bodisi ta zahteva za prilagoditev vmesnika izloči iz povpraševanja (se kasneje obravnava ločeno ter oceni, kakšne so sploh možnosti implementacije), ali pa da se ponudnikom omogoči, da dobijo detajlni vpogled v sisteme sodstva ter na podlagi tega podajo oceno, kakšne so možnosti in ovrednotijo delo, ki je potrebno za prilagoditev ponujene rešitve. Za to drugo opcijo bi seveda pričakovali, da se prestavi rok za oddajo ponudbe.
Zahtevana je namreč prilagoditev oz. združljivost ponujenega sistema s sistemi sodstva, vključno s programskimi prilagoditvami vmesnikov ponujenega sistema, kar je ogromna neznanka pri načrtovanju rešitve ter pripravi ponudbe. Ponudniki namreč ne moremo na pamet ovrednotiti dela za prilagoditve sistemov, v katere nimamo nikakršnega vpogleda - predvsem pa je vprašanje, ali to sploh lahko izvedemo na način, katerega omogoča naša rešitev. Stroški, povezani s takimi prilagoditvami, so lahko od nekaj dni pa vse do nekaj mesecev dela IT ekspertov - variacija je torej lahko ogromna.

ODGOVOR
Naročnik je v zgoraj navedenem odgovoru opisal lastnosti programskega vmesnika (API), ki ga za oddajo tiskalniških poslov tiskalniškemu strežniku (trenutno CUPS) uporabljajo vsi zaledni sistemi sodstva.
Zahtevana "združljivost ponujenega sistema s sistemi sodstva, vključno s programskimi prilagoditvami vmesnikov ponujenega sistema" se nanaša na obveznost ponudnika, da prilagodi programske vmesnike svojega ponujenega sistema obstoječemu programskemu vmesniku sodstva, ki je bil opisan v odgovoru 20.12.2021.
Naročnik pričakuje, da ponudnik v zadostni meri pozna svoj ponujeni sistem, da lahko oceni ali in kolikšne prilagoditve bodo potrebne na programskem vmesniku (API) tega sistema (tiskalniškega strežnika), da bo podpiral klice, opisane v že omenjenem odgovoru naročnika.
Naročnik hkrati zahteva, da bodo klici programskega vmesnika (API) ponujenega tiskalniškega strežnika zagotavljali enak rezultat, kot ga imajo pri trenutno uporabljanem tiskalniškem strežniku CUPS (tisk na točno določen tiskalnik, izbira podajalnika, št. kopij, tiskanje dvostransko (da ali ne)).

Datum objave: 28.12.2021   16:42
VPRAŠANJE
Kot dobavitelj opreme za tiskanje smo specializirani za ponudbe najema, vzdrževanja, servisiranja - opreme, ne pa za prodajo papirnih izdelkov.
Ne razumemo razloge za vključitev papirnih izdelkov v razpis, saj jih kupujete po drugih veljavnih pogodbah in, kot so nam predstavili strokovnjaki, niso opisi teh izdelkov, v tem javnem razpisu, nič nestandardnega ali nadstandardnega.
Preverite pravno podlago za tako specifikacijo, ki ni običajna pri tovrstnih javnih naročili.
Predlagamo, da papirni del izključite iz javnega naročila in tako pridobite tudi več konkurenčnih ponudb.

ODGOVOR
Naročnik s tem javnim naročilom kupuje zase celovito storitev. V kolikor ponudnik predmeta naročila sam ne more izpolniti v celoti, lahko del nalog zanj opravi podizvajalec, pogodbeni partner ali pa se sklicuje na zmogljivosti drugega subjekta - vse možnosti so opisane v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 30.12.2021   08:13
VPRAŠANJE
ČB MFP naprava A4
5. Fotokopirniški del
Ali je hitrost kopiranja navedena za enostranske ali dvostranske kopije?

ODGOVOR
Za enostranske kopije.

Datum objave: 30.12.2021   11:03
VPRAŠANJE
1. Na specifikacijah str. 3 v Proces skeniranja in kopiranja na večuporabniških (multifunkcijskih) napravah skeniranja in kopiranja na večuporabniških Skeniranje na USB ključ je varnostno sporno z vidika sledljivosti oziroma kontrole dostopa do podatkov in odtekanja informacij
2. Na specifikacijah str. 3 Proces skeniranja in kopiranja na večuporabniških (multifunkcijskih) napravah v uradih predsednikov: Na podlagi česa naj naprava pozna uporabnikov e-naslov ali pot omrežne mape uporabnika, če se uporabnik ne prijavi na MFN?
3. Na specifikacijah stran 4, je zapisano pod točko 2 2) Ponudnik mora zagotoviti združljivost ponujenega sistema s sistemi sodstva, vključno s programskimi prilagoditvami vmesnikov ponujenega sistema. Prosimo pojasnite s katerimi sistemi.
4. Na specifikacijah stran 4, je zapisano pod točko 4 4) Ponudnik mora priložiti vse potrebne licence za delovanje in upravljanje sistema, vključno z licencami za operacijski sistem in podatkovno zbirko, če to zahteva ponujeni sistem. Prosimo pojasnite kateri tip licence in kateri OS?
5. Na specifikacijah stran 4, je zapisano pod točko 5 Ponudnik mora priložiti vse potrebne gonilnike za operacijske sisteme Windows 7/10/11, MacOS, Linux delovne postaje. Vsi zahtevani gonilniki že kar nekaj časa niso več podprti, npr WIN 7 ni več podprti OS iz strani proizvajalca
6. Na specifikacijah/funkcionalnosti sistema stran 4, je zapisano pod točko 4 4) Omogoča dodajanje obstoječih mrežnih tiskalnikov / multifunkcijskih naprav v lasti sodišča v sistem. Katerih mrežnih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav? Dodajanje v sistem za follow me printing (+card reader) ali le direct print + reporting?
7. Na specifikacijah/funkcionalnosti sistema stran 4, je zapisano pod točko 5 5) Podpora OCR (optical character recognition - prepoznava znakov) obdelavi poskeniranih dokumentov in shranjevanje v ODT in PDF/A obliki.. ODT oblika?
8. Na specifikacijah/funkcionalnosti sistema stran 4, je zapisano pod točko 11 11) Podpira prikaz opozorila vpliva tiskanja na okolje (npr. Tiskajte raje obojestransko). Potrebujemo podrobnejši opis. Ali želite prikaz opozorila na računalniku ali na tiskalniku? Statično opozorilo (ozadje na zaslonu) ali dinamično (announcements)?
9. Na strani 5 pod naslovom administracija je zapisano pod točko 11 11) Podpora nastavljanja privzetih nastavitev vezanih na uporabnika / tiskalnik. Katerih privzetih nastavitev in za katero funkcionalnost (skeniranje, tiskanje, kopiranje)?
10. Na strani 5 pod naslovom administracija je zapisano pod točko 14 14) Podpira sledenje napak na tiskalnikih in ustvarjanje poročanja napak. Kakšno poročanje je mišljeno?
11. Na strani 5 pod naslovom administracija je zapisano pod točko 17: Podpora sledenja natisnjenih tiskalniških poslov / narejenih kopij na napravah, ki niso bile poslane preko centralnega tiskalniškega strežnika. Job log na tiskalniku?? Ne vem kakšno vprašanje naj dam.

ODGOVOR
1. Naročnik pričakuje, da naprave omogočajo funkcionalnost skeniranja na USB ključ, kjer bo naročnik lahko sam določal (za vsako napravo, za katero je takšna možnost skeniranja zahtevana) ali bo ta način skeniranja omogočen ali ne.
2. Že odgovorjeno.
3. Že odgovorjeno. Sistemi sodstva so zaledni sistemi, ki s ponujenim tiskalniškim sistemom (strežnikom) komunicirajo prek opisanega programskega strežnika (API), in delovne postaje zaposlenih (Windows 7 in višje).
4. Mišljeni so tisti OS in tiste licence, ki so potrebne za implementacijo ponujenega sistema z zahtevanimi funkcionalnostmi v okolju naročnika. V kolikor bo ponudnik na primer ponudil sistem, ki za delovanje zahteva OS MS Windows server 2022, MS SQL in licence za skeniranje, bo moral skupaj s sistemom ponuditi tudi licenco za strežnika MS Windows 2022 in MS SQL ter za skeniranje.
5. Zahtevani so gonilniki za sisteme, ki se trenutno uporabljajo v okolju naročnika. Velik del delovnih postaj deluje na OS Windows 7, zato naročnik vztraja pri zahtevi.
6. Samo za tiskanje in spremljanje (printing + reporting). Obstoječe naprave naročnika niso opremljene s čitalci brezstičnih kartic.
7. ODT je ISO standard "OpenDocument" - https://sl.wikipedia.org/wiki/OpenDocument in se uporablja v okolju naročnika kot privzeti format za urejanje dokumentov.
8. Mišljeno je dinamično opozorilo na tiskalniku.
9. Na nivoju posameznega uporabnika mora biti možno nastaviti privzete nastavitve tiskanja (barvno, obojestransko,...). Na nivoju posamezne naprave mora biti možno nastaviti privzete nastavitve tiskanja, skeniranja, in kopiranja. Nastavitve obeh bodo informatiki na lokacijah nastavljali po zahtevah vodstev.
10. Poročanje o izrednih dogodkih (npr. zatikanju papirja), porabi tonerja, količini papirja in ostalih dogodkih na napravah. Poročanje je mišljeno na zahtevo (prek spletnega vmesnika za pooblaščene uporabnike) ali preko elektronske pošte (npr. za skrbnike naprav, ki zamenjujejo potrošni material).
11. Naročnik predvideva, da bo velika večina tiskalniških poslov posredovanih prek ponujenega tiskalniškega sistema (strežnika). V primeru, da bo ponujeni sistem dopuščal tudi neposredno tiskanje, mora ponudnik zagotavljati informacije o številu storitev in porabljenem materialu za posamezno takšno napravo.

Datum objave: 30.12.2021   14:45
VPRAŠANJE
1. Barvna Mf naprava A4
6. Optični čitalniški del:
- hitrost kopiranja -Ali je hitrost kopiranja navedena za enostranske ali dvostranske kopije?

2. Zaradi kompleksnosti ponudbe, NL praznikov , dopustov in zapiranj v državah proizvajalcev bi prosili za podaljšanje oddaje ponudbe še za 7 dni.

ODGOVOR
1. Za enostranske kopije.
2. Rok za prejem ponudb je že bil podaljšan in ostaja nespremenjen.

Datum objave: 30.12.2021   15:03
VPRAŠANJE
Zahtevate mnogo kuvert, etiket, nalepk, voščilnic ali je ves material toplotno odporen, prosim za ustrezne data sheete.

ODGOVOR
Naročnik kupuje naštet potrošni material, primeren za laserske tiskalnike. Naročnik se strinja, da se pred nakupom oz. uporabo na tiskalniku o ustreznosti kvalitete drugje kupljenega potrošnega materiala posvetuje z izbranim ponudnikom - najemodajalcem, v primeru okvare tiskalnika zaradi neustrezne kakovosti drugje kupljenega potrošnega materiala pa krije stroške popravila.


Na tem mestu naročnik dodatno pojasnjuje razloge za vključitev dobave potrošnega materiala v to JN: izkušnje iz preteklosti so pokazale na težavo, ko so sodišča potrošni material kupovala pri različnih (praviloma najcenejših) ponudnikih, nato pa je ta potrošni material kvaril naprave (iztekanje lepila iz kuvert, prevelike količine prahu in delcev pri papirju, mečkanje kuvert,...). Kot dober gospodar želimo zaščititi najemodajalca pred pogostimi okvarami naprav (in potrebo po servisiranju) zaradi morebitnega neustreznega potrošnega materiala. Na ta način bodo vsa sodišča prejemala zanesljivo ustrezen potrošni material iz enega vira, ki mu bo v interesu, da naprave delujejo s čim manj okvarami in posegi. Naročnik pa na drugi strani s tem pridobi nemoteno in kakovostno storitev.

Datum objave: 31.12.2021   10:01
VPRAŠANJE
Ko sem prvič videl dotični razpis sem dobil občutek, ta razpis je bil narejen po malo počez, vključene so vse mogoče želje.
Bolj ko sem se poglabljal, bolj sem videl kam pes taco moli, zelo me žalosti da si upa privoščiti objaviti tak razpis vrhovno sodišče, ki spada pod tretjo vejo oblasti.
Trenutna situacija je glede pravne države zaskrbljujoča, vendar na našem področju ne pomnim tako izključujočega razpisa.
Sprva sem še imel upanje, da je dotični razpis oblikovan zaradi nevednosti, ko pa sem videl vaše odgovore in pa neprijetno odzive vaših sodelavcev nad razpisnimi zahtevami, je postala zadeva kristalno jasna, če vi mogoče ne vidite da se na razpis lahko prijavi samo 1 ponudnik, to vidi vsa strokovna javnost na tem področju, ki se združuje skupaj v borbi proti temu.
Mogoče imate zaradi EU sredstev ogromen budžet in si lahko zaželite produkte in storitve, ki se jih na slovenskem trgu praktično ne prodaja zaradi neekonomičnosti.
Sem pa 99% prepričan da ta razpis ne uspešen, poleg revizije, tukaj glede na porabo EU sredstev tu sledi preiskava evropskih delegiranih tožilcev, s tem boste pa vrgli veliko črno piko na slovensko sodstvo in dali hrano politiki za ponovne napade.

Pozivam vas, da sedanji razpis ustavite in na podlagi vprašanj in predlogov pripravite nov razpis, ki bo v skladu z ustreznimi Slovenskimi in EU zakoni na tem področju.

ODGOVOR
Zapis je subjektivni komentar in ne vsebuje vprašanja v zvezi z razjasnitvijo predmeta javnega naročila ali razpisnih pogojev, do katerih se mora naročnik opredeliti.

Kot že navedeno, bo naročnik na podlagi vprašanj in odgovorov v obliki popravka objavil popravljene bistvene dokumente RD, vključno s količinskim razdelilnikom naprav po posameznih sodiščih.