Dosje javnega naročila 008022/2021
Naročnik: LEKARNA ORMOŽ, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož
Blago: Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 272.800,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008022/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.11.2021
JN008022/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2021
JN008022/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.01.2022
JN008022/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.02.2022
JN008022/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008022/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 230-603336
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNA ORMOŽ
Ptujska cesta 25
2270
SI
Ormož
Slovenija
Ksenija Senčar
lekarna.ormoz@netsi.net
+386 27400133
+386 27400135

Internetni naslovi
http://www.lekarnaormoz.com

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426659/razpisna_dokumentacija_Ormoz.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8685
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
Referenčna številka dokumenta: JN-8685
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 370.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ormož
II.2.4 Opis javnega naročila
Hitri antigenski testi za samotestiranje na SARS-Cov-2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 370.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.12.2021   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.12.2021   14:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.12.2021   13:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNA ORMOŽ
Ptujska cesta 25
2270
Ormož
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.11.2021   13:10
VPRAŠANJE:
Ocenjujemo da je vaša zahteva po referenčnem poslu z enim naročnikom pretirana in pretirano oži konkurenco. Vrednost celotnega vašega razpisa glede na trenutne cene na predhodnih razpisih ne bo presegala 240k, torej 20k mesečno. Vaša zahteva je 5 krat večja kot vaša mesečna potreba, ob tem da so hitri testi za samotestiranje v širši uporabi šele dobra dva meseca. Predlagamo, da zmanjšate zahtevo po referenčnem poslu na npr. 30k in sprejmete tudi reference z antigenskimi testi za profesionalno uporabo.

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri referenčni zahtevi glede dobave enemu naročniku, saj s tem med drugim preverja tudi sposobnost zagotavljanja dobave zadostnih količin testov, prav tako je zahteva po referenčni dobavi v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV popolnoma sorazmerna s predmetom javnega naročila (precej nižja glede na ocenjeno vrednost javnega naročila). Zagotavljanje konkurence med ponudniki namreč ne pomeni, da mora naročnik svoje zahteve oblikovati tako, da sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila omogoči prav vsem ponudnikom na relevantnem trgu. Naročnik namreč prav z določanjem posameznih pogojev ponudnike razvrsti na tiste, ki zahteve izpolnjujejo in lahko zato kot usposobljeni ponudniki sodelujejo v postopku, ter tiste, ki ene ali več posameznih zahtev ne izpolnjujejo in zato v postopku ne morejo sodelovati. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga potencialnih ponudnikov za izvedbo javnega naročila oziroma njihovo razlikovanje.

Naročnik pa sledi predlogu potencialnega ponudnika glede reference z antigenskimi testi za profesionalno uporabo in bo upošteval tudi reference, vezane na dobavo hitrih antigenskih testov za testiranje na SARS-Cov-2, ki so namenjeni profesionalni uporabi. V takem primeru mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo/naročilnico, ipd.) izvedel najmanj eno (1) referenčno dobavo hitrih antigenskih testov za testiranje na SARS-Cov-2, ki so namenjeni profesionalni uporabi, in sicer v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo objavil tudi nov OBRAZEC 7: REFERENČNO POTRDILO, v predloženih ponudbah pa bo upošteval tudi OBRAZEC 7: REFERENČNO POTRDILO v vsebini pred objavo spremembe.


Datum objave: 30.11.2021   14:03
VPRAŠANJE:
Spoštovani

prosimo, da ponudnikom omogočite priložiti obrazce referenc potrjene iz drugih javnih naročil.

Hvala

ODGOVOR:
Naročnik dopušča potrjene reference iz drugih razpisov. V takem primeru mora biti iz potrjenih referenc razvidno, da so izpolnjeni referenčni pogoji iz konkretne razpisne dokumentacije (uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo/naročilnico, ipd.) izvedena najmanj ena (1) referenčna dobava, ki se navezuje na predmet javnega naročila (dobava hitrih antigenskih testov za SARS-Cov-2), in sicer v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR (brez DDV)).


Datum objave: 30.11.2021   14:07
VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali je lahko referenca za profesionalne teste ter ali mora biti potrjena s strani naročnika?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik sledi predlogu potencialnega ponudnika glede reference z antigenskimi testi za profesionalno uporabo in bo upošteval tudi reference, vezane na dobavo hitrih antigenskih testov za testiranje na SARS-Cov-2, ki so namenjeni profesionalni uporabi. V takem primeru mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb, uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo/naročilnico, ipd.) izvedel najmanj eno (1) referenčno dobavo hitrih antigenskih testov za testiranje na SARS-Cov-2, ki so namenjeni profesionalni uporabi, in sicer v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo objavil tudi nov OBRAZEC 7: REFERENČNO POTRDILO, v predloženih ponudbah pa bo upošteval tudi OBRAZEC 7: REFERENČNO POTRDILO v vsebini pred objavo spremembe.
Referenca mora biti potrjena s strani referenčnega naročnika.