Dosje javnega naročila 007954/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
Storitve: Izvajanje obratovalnega monitoringa
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 118.113,83 EUR

JN007954/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.11.2021
JN007954/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2021
JN007954/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2021
JN007954/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.12.2021
JN007954/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
JN007954/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007954/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177A
2380
SI
Slovenj Gradec
Slovenija
Teja Račnik
teja.racnik@komusg.si
+386 40658054

Internetni naslovi
https://www.komusg.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komusg.si/vsa-javna-narocila/ArticleID/2023/Naro%C4%8Dilo-male-vrednosti-IZVAJANJE-OBRATOVALNEGA-MONITORINGA-za-obdobje-24-mesecev
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8693
I.6 Glavna področja dejavnosti
Voda


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje obratovalnega monitoringa
Referenčna številka dokumenta: JN-8693
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
»Izvajanje obratovalnega monitoringa« za obdobje 24 mesecev (za leti 2022 in 2023).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Analiza vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Analiza vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obratovalni monitoring podzemnih voda na zaprtem odlagališču Mislinjska Dobrava
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obratovalni monitoring podzemnih voda na zaprtem odlagališču Mislinjska Dobrava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Obratovalni monitoring odpadnih voda na zaprtem odlagališču Mislinjska Dobrava
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obratovalni monitoring odpadnih voda na zaprtem odlagališču Mislinjska Dobrava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Obratovalni monitoring odpadnih voda za CČN Slovenj Gradec in ČN Mislinja
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obratovalni monitoring odpadnih voda za CČN Slovenj Gradec in ČN Mislinja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Obratovalni monitoring za prve meritve za MKČN do 50 PE
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obratovalni monitoring za prve meritve za MKČN do 50 PE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.12.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.12.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.11.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.11.2021   06:48
Spoštovani,

hvala za vprašanje. Zadoščajo enoletne pogodbe.

Lepo pozdravljeni

Datum objave: 29.11.2021   07:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na strani 6 in 7 dokumentacije v zvezi z oddajo JN navajate pogoje referenc za 3 leta v obdobju (večinoma) od 2019 do 2021. Ali so to 3-letne pogodbe ali zadostujejo letne pogodbe znotraj zahtevanih treh let?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,

hvala za vprašanje. Zadoščajo enoletne pogodbe.

Lepo pozdravljeni
Datum objave: 29.11.2021   07:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji, objavljeni na vaši spletni strani pogrešamo obrazec 4/2, ki ga zahtevate kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev partnerja v skupni ponudbi oz. podizvajalca na strani 16. navodila ponudnikom.

Lep pozdrav in hvala za odgovor že vnaprejODGOVOR

Spoštovani,

hvala za vprašanje. Številko obrazca OBR-4/2 smo že popravili in ustrezno preimenovali v obrazca št. OBR-4/3A in OBR-4/3B, kot izhaja iz ponudbene dokumentacije.

Lepo pozdravljeni