Dosje javnega naročila 007959/2021
Naročnik: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup zdravila molnupiravir
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 14.427.720,00 EUR

JN007959/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 23.11.2021
JN007959/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.11.2021
JN007959/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007959/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 231-608613

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Nacionalni inštitut za javno zdravje
javna.narocila@nijz.si
+386 56630800
+386 56630808

Internetni naslovi
http://www.nijz.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup zdravila molnupiravir
Referenčna številka dokumenta: 97K041121
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup zdravila molnupiravir
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 13.176.000,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup zdravila molnupiravir
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Nacionalni inštitut za javno zdravje je s strani Ministrstva za zdravje prejel pooblastilo številka 1710-53/2021-1, z dne 14.10.2021, za nakup zdravila z učinkovino molnupiravir za zdravljenje COVID-19.

NIJZ ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili za uporabo v humani medicini. Odločbo je izdala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (št. odločbe: 801-13/2014-2, z dne 19.3.2014).
NIJZ v skladu s pooblastilom Ministrstva za zdravje nastopa kot veletrgovec, ki izvede:
- nakup zdravil pri pravnih in fizičnih osebah, ki imajo dovoljenje za opravljanje dejavnosti izdelave ali prometa z zdravili na debelo,
- skladiščenje zdravil,
- distribucijo zdravil do bolnišnic.

Sredstva za nakup zdravila se v skladu z drugim odstavkom 31. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 - ZDUOP, 82/21 - ZNB-C in 112/21 - ZNUPZ) zagotavljajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

V primeru nakupa zdravila molnupiravir so izpolnjeni pogoji za postopek po točki c) prvega odstavka 46. člena ZJN-3, saj je MSD je edini proizvajalec zdravil, ki razvija zdravilo z zdravilno učinkovino molnupiravir in edini proizvajalec zdravil, ki je vloži dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za promet v Evropi ter drugje po svetu (v ZDA in v Veliki Britaniji).


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007959/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 228-600349
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.11.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.11.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN
NL
Haarlem
Nizozemska

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 13.176.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 13.176.000,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Trubarjeva cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2021