Dosje javnega naročila 008206/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Storitve: Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 244.520,94 EUR

JN008206/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.12.2021
JN008206/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2021
JN008206/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2022
JN008206/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.04.2022
JN008206/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2022
JN008206/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2022
JN008206/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008206/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 236-621947
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Aleš Jurič
ales.juric@gov.si
+386 14789371
+386 14789371
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426742/RD_objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8705
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah
Referenčna številka dokumenta: JN-8705
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-206/2021 s prilogami.

Pri organizaciji je potrebno upoštevati, da se bo strokovna srečanja izvedlo v treh (3) tematsko različnih sklopih z različno tematiko (posamezen vsebinski prikaz znotraj sklopa) na celotnem ozemlju Republike Slovenije v obsegu najmanj 8 ur na prikaz in sicer

SKLOP A - ZOOTEHNIKA (Govedoreja, Konjereja, Prašičereja, Drobnica, Perutninarstvo, Čebelarstvo, Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri in Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih KMG),

SKLOP B - AGRONOMIJA (Zelenjadarstvo in zeliščarstvo, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Oljkarstvo, Hmeljarstvo in Jagodičevje),

SKLOP C - SPLOŠNE VSEBINE (Socialne vsebine - dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah in Mentorske kmetije).
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 204.289,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP A - ZOOTEHNIKA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-206/2021 s prilogami.

Pri organizaciji je potrebno upoštevati, da se bo strokovna srečanja izvedlo v treh (3) tematsko različnih sklopih z različno tematiko (posamezen vsebinski prikaz znotraj sklopa) na celotnem ozemlju Republike Slovenije v obsegu najmanj 8 ur na prikaz in sicer

SKLOP A - ZOOTEHNIKA (Govedoreja, Konjereja, Prašičereja, Drobnica, Perutninarstvo, Čebelarstvo, Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri in Izvajanje biovarnostnih ukrepov na živinorejskih KMG),
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 96.136,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-15-0010 - Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP B - AGRONOMIJA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-206/2021 s prilogami.

Pri organizaciji je potrebno upoštevati, da se bo strokovna srečanja izvedlo v treh (3) tematsko različnih sklopih z različno tematiko (posamezen vsebinski prikaz znotraj sklopa) na celotnem ozemlju Republike Slovenije v obsegu najmanj 8 ur na prikaz in sicer

SKLOP B - AGRONOMIJA (Zelenjadarstvo in zeliščarstvo, Poljedelstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Oljkarstvo, Hmeljarstvo in Jagodičevje).

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 84.119,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-15-0010 - Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SKLOP C - SPLOŠNE VSEBINE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba strokovnih srečanj v različnih kmetijskih panogah, skladno s prilogo 1: Projektna naloga št. 430-206/2021 s prilogami.

Pri organizaciji je potrebno upoštevati, da se bo strokovna srečanja izvedlo v treh (3) tematsko različnih sklopih z različno tematiko (posamezen vsebinski prikaz znotraj sklopa) na celotnem ozemlju Republike Slovenije v obsegu najmanj 8 ur na prikaz in sicer

SKLOP C - SPLOŠNE VSEBINE (Socialne vsebine - dobre prakse bivalnih enot za starejše na kmetijah in Mentorske kmetije).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 24.034,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
NRP 2330-15-0010 - Ukrep prenos znanja in dejavnosti informiranja
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.01.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.01.2022   12:15
Kraj: Elektronsko preko e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.01.2022   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Dunajska cesta 22
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.12.2021   11:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za odgovore na naslednja vprašanja;

1. Posamezen vsebinski prikaz znotraj sklopa (vsaka panoga) traja najmanj 8 ur. Je 8 ur mišljeno z odmori ali brez?

2. Ali nam naročnik zagotovi vsaj 50 udeležencev vsakega demonstracijskega projekta?

3. Med stroški so priznani tudi stroški oglaševanja. Kateri, kakšno oglaševanje je potrebno zagotoviti?

4. Ali se za vsako panogo znotraj sklopa pripravi svoje gradivo za udeležence?

5. Ali se za naročnika pripravi gradivo, opredeljeno v pogodbi, po opravljenih demonstracijskih projektih in do kdaj?

6. Program predvideva avdio posnetek demonstracije. Ali to pomeni, da se posname zvočni posnetek vsake izmed demonstracij v dolžini 8 ur?

7. Kako dolga mora biti reportaža za vsak demonstracijski projekt? Ali to pomeni 17 reportaž za vse 3 sklope?

8. Ali merilo Inovativnost in aplikativnost programa mora biti v vsaki alineji zagotovljeno za vse panoge vsakega sklopa?

9. Ali mora vsaka panoga vsakega sklopa vsebovati podnebno-okoljske vsebine. Na kakšen način se zagotovi jo vse možne točke?

10. Ali lahko več primerov dobrih praks zagotovimo na eni kmetiji ali projekt predvideva obisk več kmetij v vsaki izmed panog?

11. Kaj naj bi vključeval program demonstracijskega projekta poleg vsebin projektne naloge in okvirnega lokacijskega ter časovnega okvirja?
Je dovolj zagotoviti, da bodo prikazane nove tehnologije, pristopi, postopki, stroji, prakse, mehanizacije, ali je vse kar bo obravnavano v vsaki posamezni panogi potrebno konkretno navesti in obrazložiti že v ponudbi?

12. Je udeležencem potrebno zagotoviti malico oz. kosilo, če, kaj od tega?

13. Je udeležencem potrebno zagotoviti prevoz na lokacijo izvedbe? Če, od kje (maximalna pot, ki jo lahko sami prevozijo do zbirališča zagotovljenega prevoza)?

14. V primeru, da oddamo ponudbo za vse tri sklope ali moramo pripraviti tri vzorce pogodbe, vsako za svoj sklop ali lahko v enem vzorcu pogodbe vse tri sklope skupaj?

Hvala.
S spoštovanjem


ODGOVOR

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na zastavljena vprašanja:

1. Posamezen vsebinski prikaz znotraj sklopa (vsaka panoga) traja najmanj 8 ur. Je 8 ur mišljeno z odmori ali brez?
ODGOVOR: Odmori so vključeni.

2. Ali nam naročnik zagotovi vsaj 50 udeležencev vsakega demonstracijskega projekta?
ODGOVOR: Naročnik ne zagotavlja udeležencev.

3. Med stroški so priznani tudi stroški oglaševanja. Kateri, kakšno oglaševanje je potrebno zagotoviti?
ODGOVOR: Stroški oglaševanja so upravičen strošek, da si izbrani izvajalec lažje zagotovi udeležence srečanj.

4. Ali se za vsako panogo znotraj sklopa pripravi svoje gradivo za udeležence?
ODGOVOR: Da.

5. Ali se za naročnika pripravi gradivo, opredeljeno v pogodbi, po opravljenih demonstracijskih projektih in do kdaj?
ODGOVOR: Gradivo, ki je namenjeno objavi na portalu MKGP je potrebno pripraviti do oddaje poročila o izvedeni storitvi.

6. Program predvideva avdio posnetek demonstracije. Ali to pomeni, da se posname zvočni posnetek vsake izmed demonstracij v dolžini 8 ur?
ODGOVOR: To je eno izmed meril po katerih se prispele ponudbe točkuje. Pričakuje se 10-15 minutni posnetek v katerem so zajete vse pomembnejše informacije o ogledu.

7. Kako dolga mora biti reportaža za vsak demonstracijski projekt? Ali to pomeni 17 reportaž za vse 3 sklope?
ODGOVOR: Dolžina reportaže ni določena, pomeni pa, da se za vsako strokovno srečanje posname ena reportaža v kateri so zajeti ključni/pomembnejši podatki o ogledu, ki pa so različni glede na samo panogo.

8. Ali merilo Inovativnost in aplikativnost programa mora biti v vsaki alineji zagotovljeno za vse panoge vsakega sklopa?
ODGOVOR: V kolikor je to le mogoče. Rezultati nastali v okviru ukrepa sodelovanja (M16 iz PRP14-20) ni nujno, da obstajajo.

9. Ali mora vsaka panoga vsakega sklopa vsebovati podnebno-okoljske vsebine. Na kakšen način se zagotovi jo vse možne točke?
ODGOVOR: Da.
Na drugo vprašanje v tej fazi ni mogoče odgovoriti, vse prejete ponudbe se bodo presojale skladno z merili v razpisni dokumentaciji.

10. Ali lahko več primerov dobrih praks zagotovimo na eni kmetiji ali projekt predvideva obisk več kmetij v vsaki izmed panog?
ODGOVOR: Lahko se zagotovi ogled več primerov dobrih praks v okviru iste panoge na isti kmetiji.

11. Kaj naj bi vključeval program demonstracijskega projekta poleg vsebin projektne naloge in okvirnega lokacijskega ter časovnega okvirja?
Je dovolj zagotoviti, da bodo prikazane nove tehnologije, pristopi, postopki, stroji, prakse, mehanizacije, ali je vse kar bo obravnavano v vsaki posamezni panogi potrebno konkretno navesti in obrazložiti že v ponudbi?
ODGOVOR: Program mora vključevati podrobnejši opis kaj si bodo udeleženci ogledali ter okvirni časovni in lokacijski okvir. Ni potrebno točno navesti lokacije in opisa tehnologije. Dovolj je, da se navede področje dela, ki si ga bodo ogledali (npr. molža drobnice, daljinsko zaznavanje prisotnosti škodljivcev ipd.)

12. Je udeležencem potrebno zagotoviti malico oz. kosilo, če, kaj od tega?
ODGOVOR: Naročnik se do tega ne opredeli in je v domeni ponudnika.

13. Je udeležencem potrebno zagotoviti prevoz na lokacijo izvedbe? Če, od kje (maximalna pot, ki jo lahko sami prevozijo do zbirališča zagotovljenega prevoza)?
ODGOVOR: Naročnik se do tega ne opredeli in je v domeni ponudnika.

14. V primeru, da oddamo ponudbo za vse tri sklope ali moramo pripraviti tri vzorce pogodbe, vsako za svoj sklop ali lahko v enem vzorcu pogodbe vse tri sklope skupaj?
ODGOVOR: Če oddajate ponudbo za vse tri sklope, se pripravi (izpolni in parafira) pogodba za vsak sklop posebej. Tako je navedeno tudi v razpisni dokumentaciji - točka 7, dokument Ponudbena dokumentacija.
Datum objave: 15.12.2021   10:15
VPRAŠANJE
Kako boste preverjali kvalifikacije strokovnjakov? Preko javnega portala Cobiss?

Ali so predvideni samo strokovni članki ali tudi znanstveni?

Ali je lahko tudi kako drugo učno gradivo referenca - npr. za izobraževanje kmetov vključenih v KOPOP, EK, DŽ ali druge ukrepe?

Ali so mišljene fizične publikacije (npr. članek v Kmečkem glasu in podobno) ali tudi e-publikacije (npr. članek objavljen na Prepletu)

ODGOVOR

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vprašanja:

Kako boste preverjali kvalifikacije strokovnjakov? Preko javnega portala Cobiss?
ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu pripravil spremembo razpisne dokumentacije.

Ali so predvideni samo strokovni članki ali tudi znanstveni?
ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu pripravil spremembo razpisne dokumentacije.

Ali je lahko tudi kako drugo učno gradivo referenca - npr. za izobraževanje kmetov vključenih v KOPOP, EK, DŽ ali druge ukrepe?
ODGOVOR: Udeležba ali izvedba usposabljanj za ukrepe KOPOP, EK, DŽ ipd. se ne bo štela kot ustrezna referenca.

Ali so mišljene fizične publikacije (npr. članek v Kmečkem glasu in podobno) ali tudi e-publikacije (npr. članek objavljen na Prepletu)
ODGOVOR: Naročnik bo v tem delu pripravil spremembo razpisne dokumentacije.


Datum objave: 15.12.2021   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kaj v primeru, če ne uspemo zagotoviti zadostnega števila udeležencev za posamezno panogo (prijavi se jih 20 in ne pričakovanih 50)? Ali se izvedba lako ne- izvede?

Ali s strani naročnika prejmemo sezname upravičencev za vsak sklop po posameznih panogah?

Lep pozdrav

ODGOVOR

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vprašanja:

Kaj v primeru, če ne uspemo zagotoviti zadostnega števila udeležencev za posamezno panogo (prijavi se jih 20 in ne pričakovanih 50)? Ali se izvedba lahko ne- izvede?
ODGOVOR: V JN je predvideno plačilo na udeleženca. Ne-izvedba JN brez opravičljivih razlogov ni predvidena.

Ali s strani naročnika prejmemo sezname upravičencev za vsak sklop po posameznih panogah?
ODGOVOR: Pošiljanje seznamov potencialnih udeležencev ponudniku oz. izbranemu izvajalcu ni predvideno.

Datum objave: 15.12.2021   12:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko predvidite in zagotovite sezname potencialnih udeležencev?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pošiljanje seznamov potencialnih udeležencev ponudniku oz. izbranemu izvajalcu ni predvideno.


Datum objave: 20.12.2021   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na dejstvo, da je v izvajanju Interventni zakon zaradi nevarnosti afriške prašičje kuge, pripominjamo, da je neodgovorno in nestrokovno izvajati obiske na prašičerejske kmetije, saj predstavlja tveganje za vnos afriške prašičje kuge.
Če bi želeli udeležence v tolikšnem številu voditi na prašičerejsko kmetijo in pri tem minimalizirati tveganje, bi morali spoštovati 72 urni premor v katerem nima stika z rejnimi živalmi, iti skozi sanitarni vozel (tuširanje in umivanje las/nova oblačila in čevlji) in šele zatem vstopiti v hlev, kar pa od potencialnih udeležencev ne moremo zahtevati. Zanima nas, če se lahko za področje prašičereje dobre prakse predstavijo v obliki video vsebin ali v drugi primerni obliki, saj se nam ogledi na način predviden v RD zdijo preveč tvegani?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Da, izvedba ogleda dobrih praks v okviru panoge prašičereja se lahko izvede kot predlagate, vendar izjemoma, ko ponudnik v času izvajanja JN ne more zagotoviti ogleda na kraju samem npr. v praznem hlevu, kjer vhlevljajo živali po sistemu »all in - all out«.


Datum objave: 21.12.2021   14:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko pri tem javnem naročilu uporabimo pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence iz preteklih javnih naročil letošnjega leta, če niso starejša od 3. mesecev od roka oddaje ponudbe?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Pooblastila iz preteklih javnih naročil lahko uporabite v primeru, če pri gospodarskih subjektih ni prišlo do sprememb:

- v sestavi članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali
- oseb, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor je prišlo do sprememb navedenih članov, se priloži novo pooblastilo za nove člane/subjekte.


Datum objave: 22.12.2021   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali mora ponudnik predložiti ločene menične izjave za vsak sklop za katerega oddaja ponudbo?

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Ponudnik predloži eno menično izjavo in menico v znesku, glede na koliko/katere sklope oddaja ponudbo.Datum objave: 03.01.2022   12:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V spremenjeni ponudbeni dokumentaciji je verjetno prišlo do napake pri točkovanju meril, in sicer v merilu »Število ogledov dobrih praks na panogo«. Maksimalno število točk je namreč višje od točkovanja pri posameznem številu ogledov. Zanima nas, katero točkovanje je pravilno?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Prilagamo pravilno točkovanje merila "število ogledov dobrih praks na panogo":

3. Število ogledov dobrih praks na panogo
- več kot dva primera ogleda dobrih praks v vsaki panogi (20 točk)
- dva primera ogleda dobrih praks v vsaki panogi (10 točk)
- en primer ogleda dobre prakse v vsaki panog (0 točk)

Maksimalno število točk je 20.


Datum objave: 04.01.2022   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Vprašanje glede termina izvedbe: v razpisu je navedeno 18 mesecev, v eni od prilog pa je naveden datum 31.10.2022. Kateri termin je relevanten?
Ali je potrebno k poročilu priložiti enako število izpolnjenih anket kot je vpisanih v listo prisotnosti? Če da, je to praktično neizvedljivo, ker anket nikoli ne izpolnijo vsi slušatelji/udeleženci dogodka.
Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Na portalu javnih naročil v točki "II.2.7  Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema" je zapisano, da je veljavnost javnega naročila 18 mesecev. To pomeni čas od objave JN do zaključka izvedbe storitve (potek veljavnosti pogodbe z izbranim izvajalcem).

Rok za izvedbo storitve je določen s projektno nalogo in sicer je določen kot "najkasneje do 31. 10. 2022".

Poročilu se priloži toliko anket kolikor je vnesenih v aplikacijo "Anketa".