Dosje javnega naročila 007991/2021
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Gradnje: Izgradnja kolesarske povezave Kamnik - Godič
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 492.645,38 EUR

JN007991/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.11.2021
JN007991/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2021
JN007991/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.12.2021
JN007991/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2021
JN007991/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.01.2022
JN007991/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2022
JN007991/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN007991/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8716
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kolesarske povezave Kamnik - Godič
Referenčna številka dokumenta: JN-8716
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja kolesarske povezave Kamnik - Godič
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema izgradnjo nove kolesarske povezave med Kamnikom in naseljem Godič, v skladu s projektno dokumentacijo, ki je priloga objavljeni razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonskimi določili oz. določili pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020; specifični cilj 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.12.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.12.2021   09:10
Kraj: Portal e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.12.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.11.2021   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za ukinitev pogoja po referenci za vodotok I. reda.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
referenčni pogoji so primerni zahtevnosti predmetne investicije. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot sposobni ponudnik vas sprosimo za omilitev pogoja po referenci za vodotok I. reda

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
referenčni pogoji so primerni zahtevnosti predmetne investicije. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da umakne pogoj referenčni posel, ki zajema dela oz. poseg v vodotok I. reda.

ODGOVOR
Pozdravljeni,
referenčni pogoji so primerni zahtevnosti predmetne investicije. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu RD vas prosimo za umiritev zahtev po referencah,

Hvala

ODGOVOR
Pozdravljeni,
referenčni pogoji so primerni zahtevnosti predmetne investicije. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Prosimo vas za znižanje pogoja po referencah.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,
referenčni pogoji so primerni zahtevnosti predmetne investicije. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali ste pripravljeni umiliti pogoj po referenci za vodotok I.reda?

Lp, kot sposobni ponudnik

ODGOVOR
Pozdravljeni,
referenčni pogoji so primerni zahtevnosti predmetne investicije. Naročnik referenčnih pogojev ne bo spreminjal.
Datum objave: 30.11.2021   14:17
VPRAŠANJE
Spoštovani! Prosimo vas, da objavite tehnično poročilo.

ODGOVOR
Spoštovani, tehnično poročilo je objavljeno na spletni strani naročnika pod predmetnim javnim naročilom, in sicer v mapi »Projektna dokumentacija« v »Gradbene konstrukcije« in nato mapa »Načrt prometnih površin«.

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo tehničnega poročila.

ODGOVOR
Spoštovani, tehnično poročilo je objavljeno na spletni strani naročnika pod predmetnim javnim naročilom, in sicer v mapi »Projektna dokumentacija« v »Gradbene konstrukcije« in nato mapa »Načrt prometnih površin«.Datum objave: 01.12.2021   11:47
VPRAŠANJE
Ali je za predmetno projekt predvidena zapora za cesto ali se dela lahko izvedejo brez zapore za cesto?

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik ne predvideva zapore cest.
Datum objave: 01.12.2021   14:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo vas za objavo fotografije ali načrta za postavko: Dobava in postavitev panelne žičnate ograje z lesenim polnilom in višine 2.40m (Helios)

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je sliko panelne ograje z lesenim polnilom objavil na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom v mapi »Detajli,slike«.


VPRAŠANJE
Kaj je potrebno upoštevati v postavki: Višinska navezava na novo stanje (do 50 cm) obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom do 100 cm ali kvadratnega prereza do 80/80 cm.

Prosimo za objavo detajla. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je detajl izvedbe nadvišanja jaška objavil na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom v mapi »Detajli,slike«.


VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za objavo detajla moznikov iz postavke: Dobava in vgradnja jeklenega moznika na območju prečnih reg iz jekla kakovosti S235, premera 25 mm, dolžine 500 mm, predhodno premazanega z bitumenskim premazom v debelini 0.3 mm. Mozniki se vgradijo v sredino betonske krovne plasti na razdaljah po detajlu.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je detajl izvedbe moznikov objavil na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom v mapi »Detajli,slike«.
Datum objave: 01.12.2021   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za navedbo tipa LVO.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
predvidena je lesena zaščitna ograja višine 1,1 m. Ograja mora biti usklajena z obstoječimi ograjami ob rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici. Izvedena mora biti po priloženem detajlu, pritrjena na točkovne betonske temelje s pocinkanimi kovinskimi profili. Les mora biti globinsko impregniran. Cena naj vključuje tudi izdelavo betonskih temeljev z izkopom, betonska cev fi 20, dolžina 0,5 m, polno vbetonirana in obbetonirana.
Naročnik je sliko lesene ograje in detalj le-te objavil na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom v mapi »Detajli,slike«.


VPRAŠANJE
Dobava in postavitev lesene varnostne ograje380 m1

Kakšna mora biti lesena varnostna ograja? Prosimo za podatek, dimenzije...

ODGOVOR
Spoštovani,
predvidena je lesena zaščitna ograja višine 1,1 m. Ograja mora biti usklajena z obstoječimi ograjami ob rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici. Izvedena mora biti po priloženem detajlu, pritrjena na točkovne betonske temelje s pocinkanimi kovinskimi profili. Les mora biti globinsko impregniran. Cena naj vključuje tudi izdelavo betonskih temeljev z izkopom, betonska cev fi 20, dolžina 0,5 m, polno vbetonirana in obbetonirana.
Naročnik je sliko lesene ograje in detalj le-te objavil na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom v mapi »Detajli,slike«.
Datum objave: 01.12.2021   14:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, za dobavo in postavitev lesene varnostne ograje potrebujemo tehnične specifikacije te ograje. Kakšen LVO naj ponudimo?

ODGOVOR
Spoštovani,
predvidena je lesena zaščitna ograja višine 1,1 m. Ograja mora biti usklajena z obstoječimi ograjami ob rekreacijski poti ob Kamniški Bistrici. Izvedena mora biti po priloženem detajlu, pritrjena na točkovne betonske temelje s pocinkanimi kovinskimi profili. Les mora biti globinsko impregniran. Cena naj vključuje tudi izdelavo betonskih temeljev z izkopom, betonska cev fi 20, dolžina 0,5 m, polno vbetonirana in obbetonirana.
Naročnik je sliko lesene ograje in detalj le-te objavil na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom v mapi »Detajli,slike«.
Datum objave: 01.12.2021   14:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kako zavarovanje zahtevate za resnost ponudbe.

Lp

ODGOVOR
Spoštovani, naročnik zavarovanja za resnost ponudbe ne zahteva. V primeru da izbrani ponudnik kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, gre za prekršek ponudnika, ki se v skladu s 112. členom ZJN-3 kaznuje s predpisano globo.Datum objave: 02.12.2021   14:58
VPRAŠANJE
II. Zemeljska dela, postavka 2.1:
Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem oz.
odmikom za humiziranje brežin, zelenic.
m3 1415,00

Glede na preostanek popisa del se za humiziranje uporabi 552,00m2 materiala. Glede na to, da je v postavki 2.1 poleg izkopa predvideno samo nakladanje oz. odmik plodne zemlje, vas prosimo za informacijo, kaj je predvideno s preostalo plodno zemljo v količini 863m2, glede na to da postavka ne predvideva odvoza na deponijo.

ODGOVOR
Spoštovani, na spletni strani naročnika je pod predmetnim javnim naročilom objavljen nov popis del, v katerem je spremenjena tudi postavka II. Zemeljska dela, postavka 2.1.

VPRAŠANJE
VIII. Tuje storitve, postavka 8.2:
Prestavitev izpusta (v postavki so zajta vsa potrebna dela katera so potrebna za
prestavitev izpusta)
kpl 1,00

Opis postavke je zelo pomanjkljiv. Potreben je podatek tipa izpusta (slika ali skica), dimenzije izpusta ter razdalja prestavitev med obstoječo in novo lokacijo.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom objavil nov popis del. Postavka prestavitev izpusta (blatnika) je sedaj v popisu podrobno razdelana.

VPRAŠANJE
VIII. Tuje storitve, postavka 8.1:
Prestavitev hidranta (v postavki so zajta vsa potrebna
dela katera so potrebna za prestavitev hidranta)
kpl 1,00

Opis postavke je zelo pomanjkljiv. Potreben je podatek ali gre za nadzemni ali podzemni hidrant ter razdalja prestavitev med obstoječo in novo lokacijo.

ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom objavil nov popis del. Postavka prestavitev hidranta je sedaj v popisu podrobno razdelana.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vtočnega robnika iz cementnega betona 8/20 cm se v Sloveniji ne da kupiti.

Prosimo vas, da postavko: "Dobava in vgradnja predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20cm, vključno z robniki z vtokom.", spremenite tako, da se vtočne robnike izvzame iz postavke.

ODGOVOR
Spoštovani,
prišlo je do napake v opisu postavke, ki je v novem popisu (objavljen na spletni strani naročnika pod predmetnim javnim naročilom) odpravljena. Gre izključno za prefabricirane betonske robnike 8/20. Vtočni robniki v tej dimenziji niso predvideni, saj je takšen tip robnika uporabljen za obrobničenje peščene izvedbe in je v celoti poglobljen (razlivanje meteorne vode preko robnika).


VPRAŠANJE
Dobava in vgradnja predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25cm, vključno z robniki z vtokom...120 m1


Za zgornjo postavko vas prosimo za podatek o količini vtočnih robnikov. Vtočni robniki so namreč precej dražji od navadnih robnikov. Za kvalitetno in konkurenčno pripravo ponudbe, vas naprošamo za ta podatek.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
Vtočni robniki so predvideni izključno na delu parkirišča Heliosa in so v projektni dokumentaciji (načrt gradbenih konstrukcij - G.102.1) označeni. Gre za 4 vtočne robnike.


VPRAŠANJE
Dobava in vgradnja predfabriciranih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20cm, vključno z robniki z vtokom...3.980 m1

Za zgornjo postavko prosimo za podatek koliko robnikov je vtočnih. Cena vtočnih robnikov je namreč precej višja od cene navadnih robnikov. Glede na to, da je dolžine teh robnikov skoraj 4 km, vas vljudno naprošamo za podatek o številu vtočnih robniklov.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,
prišlo je do napake v opisu postavke, ki je v novem popisu (objavljen na spletni strani naročnika pod predmetnim javnim naročilom) odpravljena. Gre izključno za prefabricirane betonske robnike 8/20. Vtočni robniki v tej dimenziji niso predvideni, saj je takšen tip robnika uporabljen za obrobničenje peščene izvedbe in je v celoti poglobljen (razlivanje meteorne vode preko robnika).


VPRAŠANJE
Prosimo za objavo več podatkov za naslednji dve postavki:

1. Prestavitev hidranta (v postavki so zajta vsa potrebna dela katera so potrebna za prestavitev hidranta)
2. Prestavitev izpusta (v postavki so zajta vsa potrebna dela katera so potrebna za prestavitev izpusta)

Potrebujemo naslednje podatke:

1. kam se prestavita hidrant in izpust (koliko stran od tam kjer je sedaj)
2. za kakšen izpust gre? meteorne vode?
3. ali je potrebno zajeti tudi zemeljska dela, betonska dela?
4. za prestavitev izpusta prosimo za natančnejši popis del oz. opis tega, kar bo potrebno storiti
5. za prestavitev hidranta prosimo za natančnejši popis del oz. opis tega, kar bo potrebno storiti


ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je na svoji spletni strani https://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi pod predmetnim javnim naročilom objavil nov popis del. Postavki prestavitev hidranta in prestavitev izpusta (blatnika) sta sedaj v popisu podrobno razdelani.
Datum objave: 13.12.2021   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Na katerega ponudnika se lahko obrnem za ponudbo lesene varovalne ograje?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni,

ponujena lesena varovalna ograja mora biti skladna z zahtevami naročnika iz projektne dokumentacije. Ponudnik oz. dobavitelj le-te je torej lahko vsak gospodarski subjekt, ki ponuja oz. dobavlja primerno ograjo v kakovosti in obliki, skladni z zahtevami naročnika.VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika prosimo, da še enkrat preveri reference za gospodarski subjekt, ker smo mnenja, da bi bile reference, ki jih zahtevate za ponudnika za izvedbo del v zadnjih 5 letih, lahko podaljšane za dobo zadnjih 10 let, kot to velja za vodjo del, ali pa vsaj za dobo zadnjih 7 let, ker tudi večji investitorji kot so na primer Ministrstvo za infrastrukturo v veliko primerih priznavajo reference za ponudnika in vodjo del za zadnjih deset let, saj je s tem omogočena večja konkurenčnost ponudb.
Hvala lepa

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 13. 12. 2021, objavil spremembo razpisne dokumentacije (popravek), s katerim je razširil referenčni pogoj za sposobne ponudnike na 10 let.


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za podatke:
1. širina med mozniki
2. širina in dolžina plošče, v katero se vgradijo mozniki

Objavili ste detajl moznikov, ki pa se razlikuje od popisa del. V popisu del je predviden premaz z bitzumnom, medtem ko je v detajlu moznik v PVC cevi. Prosimo za pojasnilo kaj naj upoštevamo v ponudbi.

hvala za informacije.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

1. širina med mozniki je 20 cm,
2. Mozniki so namenjeni dilatiranju prepusta. Vse potrebne dimenzije prepustov so razvidne iz objavljenega načrta.

Naročnik je danes, 13. 12. 2021, objavil spremembo razpisne dokumentacije (popravek), v katerem objavlja popravljen detajl moznika. Ta je zdaj usklajen z določili iz Specifikacije naročila (popisa del).

VPRAŠANJE
Prosimo za podatek kolikšna je dolžina cevovoda NL DN400, ki ga bo potrebno izprazniti.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik je danes, 13. 12. 2021, objavil spremembo razpisne dokumentacije (popravek), s katerim objavlja popravljen popis del. Predmetna postavka ni več predmet popisa del, saj ta dela ne bodo potrebna.