Dosje javnega naročila 008059/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Izdelava in dobava balističnih plošč za obdobje 2022 - 2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 764.330,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN008059/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.11.2021
JN008059/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.12.2021
JN008059/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.01.2022
JN008059/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.04.2022
JN008059/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.05.2022
JN008059/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.05.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008059/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 231-608169
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Sektor za nabavo
sn.mnz@gov.si
+386 14284434

Internetni naslovi
http://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426840/ZA_OBJAVO.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8729
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava in dobava balističnih plošč za obdobje 2022 - 2025
Referenčna številka dokumenta: 430-1363/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava in dobava balističnih plošč za obdobje 2022 - 2025
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kraj dobave blaga je Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna cesta 93A, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava in dobava balističnih plošč za obdobje 2022 - 2025
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Opomba k točki 2.II.7:
Predmetno javno naročilo se izvaja za obdobje do zadnje dobave v letu 2025, ki je predvidena med
1. 5. 2025 in 30 .5. 2025.
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna, sklenil okvirni sporazum za dobavo predmeta javnega naročila za obdobje 2022 - 2025.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Podrobnejši opis pogojev je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnejši opis pogojev je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Podrobnejši opis pogojev je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.06.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.12.2021   12:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 30.12.2021 ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2021   23:59

Dodatne informacije:
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročil, so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) bo objavljena na portalu javnih naročil.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.12.2021   09:55
Vprašanje:
Glede na to, da je rok za oddajo 30. 12. 2021 in da ima večna proizvajalcev v drugi polovici decembra kolektivne dopuste, bi vas prosili, da zaradi praznikov podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj teden dni, torej do 7. 1. 2022.

Odgovor:
Naročnik je proučil zadevo in spreminja - podaljšanje roka za postavljanje vprašanj, roka
za oddajo ponudb ter datuma odpiranja ponudb kot sledi:

V obrazcu obvestila o naročilu se spremeni sledeče:
- Oddelek IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje: rok 30. 12. 2021 do
10:00 ure se spremeni na rok 18. 1. 2022 do 10:00 ure.
- Oddelek IV.2.7 Način odpiranja ponudb se v predelu »Datum in ura« spremeni datum iz
30. 12. 2021 ob 11:00 uri se spremeni na 18. 1. 2022 ob 12:00 uri.
- Oddelek VI.3 Dodatne informacije se v predelu »Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj« iz 14. 12. 2021 spremeni na rok 4. 1. 2022.

Sprememba - Podaljšanje roka za postavljanje vprašanj, roka za oddajo ponudb ter datuma odpiranja ponudb bo objavljeno na portalu javnih naročil z obrazcem EU 14 - SL - popravek.
2. Vprašanje:
V tehničnih zahtevah naročnik zahteva sledeče:
oblika posamezne plošče se mora prilegati telesu. To pomeni, da se mora obvezno prilagajati po vertikalni in horizontalni smeri telesa, torej mora biti ukrivljena/usločena. Posledično sta prsni in hrbtni del lahko različno oblikovana;
Prosim potrdite, da je lahko prednja plošča ''multicurved'' in zadnja ''single curved''?

Odgovor:
Naročnik potrjuje da, je lahko prednja plošča ''multicurved'' in zadnja ''single curved''

Glede geometrijske oblike plošč pa je naročnik dopolnil tehnično specifikacijo ter dodal tudi informativne slike. Naročnik bo podal spremembo razpisne dokumentacije, ki bo objavljena preko obrazca EU-14.


3. Vprašanje:
Bi lahko podaljšali rok za oddajo ponudbe za 12 dni? Naročnik zahteva certifikate, ki niso starejši od 3 let, zato mora naš partner v ponovno certificiranje za kar potrebujemo 14 dni več za pripravo ponudbe.

Odgovor:

Glej odgovor na 1. vprašanje.


4. Vprašanje:
4.1 Ali zahtevana raven zaščite za plošče pomeni »v povezavi z« ali velja za »samostojne zaščitne plošče«?
4.2 Kakšna je zahtevana stopnja vzdržljivosti plošč za strelivo, ki je navedena v tehnični specifikaciji, ali gre za več strelno ali enostrelno vzdržljivost, za vsako vrsto streliva?
4.3 Če se zahteva več strelna vzdržljivost plošč za strelivo, ki so navedene v tehnični specifikaciji (za vsako vrsto streliva), kakšna je pričakovana razdalja med strelom in robom plošče in ali je razdalja med streli različna ali vedno enaka?
4.4 Ali potrebujete test padca plošče (plate drop test)?
4.5 Ali potrebujete kondicioniranje/pripravo pred balističnimi testi?
4.6 Kateri je zadnji datum za dostavo vzorca, glede na to, da je rok za oddajo ponudb 30. december 2021 do 10.00?
4.7 Kakšno obliko vzorca potrebujete? Eno celo ploščo? Komplet plošč za spredaj in zadaj? Samo kos plošče brez navedene dimenzije?

Odgovor:
4.1 Zahtevana raven zaščite velja v povezavi z mehkim zaščitnim vložkom, ki ga uporablja naročnik, kot že izhaja iz točke 1 tehnične specifikacije. Naročnik je še dopolnil tehnično specifikacijo z navedbo stopnje zaščite in standarda mehkega balističnega vložka naročnika.
4.2 V skladu s testiranji, ki veljajo za pridobitev certifikata balistične zaščite navedenih standardov.
4.3 V skladu s testiranji, ki veljajo za pridobitev certifikata balistične zaščite navedenih standardov.
4. 4 Naročnik ne zahteva posebnega testa.
4.5 V skladu s testiranji, ki veljajo za pridobitev certifikata balistične zaščite navedenih standardov.

4.6 Skladno z roki v odgovoru na 1. vprašanje mora ponudnik oddati vzorec toliko prej, da lahko zapisnik o oddaji vzorca vključi v oddano ponudbeno dokumentacijo.
4.7 Ponudnik mora predložiti komplet obeh plošč v trpežni vreči iz blaga.


5. Vprašanje:
V nadaljevanju vam pošiljamo vprašanji, ki se nanašata na tehnično specifikacijo za balistično ploščo (prsni, hrbtni del), Priloga št. 6, kot je opredeljena v okviru razpisa št.JN008059/2021-BO1, objavljenega dne 26.11.2021.
5.1 V tehnični specifikaciji je navedeno, da je »certifikat lahko star največ 3 leta«. Na podlagi informacij, ki smo jih pridobili neposredno od proizvajalca, je zadevna balistična plošča testirana enkrat. Zahteva glede »starosti« certifikata naj bi bila v nasprotju s pravom Evropske unije, saj naj javni naročnik veljavnosti certifikata ne bi smel pogojevati oziroma omejevati z datumom njegove izdaje. Kot si verjetno predstavljate, so lahko postopki ponovnega certificiranja zaradi zasedenosti akreditiranih laboratorijev dolgotrajni in dragi. Zato sprašujemo, ali je mogoče priložiti tudi certifikat, ki je starejši od 3 let, oziroma ali se novejši certifikat lahko predloži tudi po
oddaji ponudbe?
5.2 V tehnični specifikaciji je navedeno, da se mora certifikat »nanašati na točno tisti material (npr. material , številka , število kosov) in število plasti (ime plasti), ki jih kandidat navaja v ponudbi. Iz certifikata mora biti razvidno, da je bila testirana točno tista kombinacija, ki jo navaja kandidat«. Dejstvo je, da akreditirani laboratorij ne testira »točno tistega materiala« oziroma »točno tiste kombinacije« materialov, to je natančne sestave balistične plošče, ampak stopnjo balistične zaščite, ki jo ta zagotavlja. Poleg tega so »število plasti (ime plasti)« in ostale podrobnosti glede sestave plošče običajno poslovna skrivnost proizvajalca, ki jih ta zaradi preprečevanja kopiranja svojih proizvodov ni pripravljen razkriti. Ali je torej mogoče priložiti certifikat, ki ne vsebuje zgoraj navedenih podatkov?

Odgovor:
5.1 Naročnik je proučil navedeno vprašanje, vendar svoje zahteve ne spreminja, saj bo plošče imel v operativni uporabi v obdobju naslednjih 10 let, zato nabavlja blago, ki je bilo certificirano v obdobju zadnjih 3 let. V primeru starejših certifikatov bi se porajal dvom, ali je proizvajalec v letih do danes ohranil stopnjo kvalitete in zahtevane balistične zaščite. Glede na navedeno naročnik nabavlja opremo, pri kateri je bila kakovost plošče in zahtevane ravni balistične zaščite ponovno preverjena pred nedavnim, pri čemer naročnik smatra 3 leta za primerno časovno obdobje.

5.2 Naročnik je proučil navedeno vprašanje in bo podal spremembo razpisne dokumentacije, ki bo objavljena preko obrazca EU-14.


6. Vprašanje:
Poizvedbe (SAP):
6.1. Glej 3_Tehnična specifikacija.sl.sl, Stran 1, točka 1, Balistične plošče skupaj z mehkimi zaščitnimi vložki zagotavljajo zaščito telesa pred standardnimi izstrelki iz kratkocevnega in dolgocevnega strelnega orožja.
a. Kakšna je specifikacija mehkih balističnih plošč, npr. Zahtevana raven zaščite, največja teža, najmanjša pokritost ali velikosti in komponente itd.
Poizvedbe (trdi oklep)

6.2 Glejte »3_Tehnična specifikacija.sl.sl, stran 1, točka 2«, navaja »debelina ne sme presegati 17 mm, z dodatnim zaščitnim pokrovom je plošča lahko do max. 21 mm.

a. Prosimo, potrdite, ali debelina balistične plošče brez zaščitnega pokrova ne sme biti večja od 17 mm in z zaščitnim pokrovom ne sme biti večja od 21 mm?
ALI
b. Stavek, ki se bere kot debelina ene plošče ne sme biti manjša od 17 mm; ali največ 21 mm skupaj z zaščitnim pokrovom'
Navedba točke a je tiho zmedena, saj bo debelina zaščitnega pokrova približno 0,5-1 mm in ne (21 mm-17 mm = 4 mm).

6.3. Glej »3_Tehniƒna specifikacija.sl.en, stran 1, točka 2« navaja minimalno stopnjo zaščite balistične plošče po nemškem standardu SK ali standardu NIJ

S sklicevanjem na nemški standard SK-4, spodnja nastavek vključuje: -

Tabela 1:

kaliber tip Teža krogle (g) hitrost (m/s)
.223 rem / 5,56 x 45 mm SS109 4 +/- 0,1 950 +/- 10
.308 win / 7,62 x 51 mm FMJ,DM111 9.55 +/- 0,1 830 +/- 10


S sklicevanjem na standard NIJ 0101.06, spodnja oznaka vključuje: -

Tabela 2


kaliber tip Teža krogle (g) hitrost (m/s)
.223 rem / 5,56 x 45 mm SS109 X X
.308 win / 7,62 x 51 mm FMJ 9.6 847 +/- 9


Zdaj je vprašanje, s sklicevanjem na tabelo 1 in tabelo 2, potrditi standard, ki ga je treba upoštevati. Poleg tega, če moramo upoštevati NIJ 0101.06 (v skladu s tabelo 2), potrdite število strelov dodatnega streliva, ki je potrebno na ploščo, tj. 3 strele/ploščo ali 6 strelov/ploščo.

6.4. Kot dokazilo o izpolnjevanju standarda zaščite za balistično ploščo (prsni koš, hrbet), ponudnik priloži CERTIFIKAT. Prosimo, potrdite, ali bo celotno poročilo o preskusu skladnosti NIJ 0101.06 iz akreditiranega laboratorija zadostovalo namenu ali ne

Prav tako zaradi potrebe po vzorcu s ponudbo razmislite o preložitvi roka za oddajo ponudbe za 1 dodaten mesec (31. januar 2022).


Odgovor:

6.1 Naročnik je na podobno vprašanje že odgovoril in dopolnil tehnično specifikacijo. Tudi najmanjša mehka balistična plošča naročnika ustreza po velikosti (pokrivnosti) dimenzijam balističnih plošč, ki so predmet razpisa.

6.2 Naročnik je proučil navedeno vprašanje in bo podal spremembo razpisne dokumentacije, ki bo objavljena preko obrazca EU-14.

6.3 Ponujeno blago mora izpolnjevati zahteve naročnika glede balistične zaščite, o čemer ponudnik predloži dokazilo kot je navedeno v tehnični specifikaciji. Preizkus ustreznosti mora biti skladu s testiranji, ki veljajo za pridobitev certifikata balistične zaščite navedenih standardov.

6.4 Odgovor je pritrdilen - iz dokumenta akreditiranega laboratorija mora izhajati, da predmetno blago ustreza zahtevam naročnika glede balistične zaščite, skladno z zahtevami iz tehnične specifikacije.

Glede podaljšanja roka: Glej odgovor na 1. vprašanje.


7. Vprašanje:
Prosim potrdite, da gre za "stand alone" plošče in ne ICW.

Odgovor:
Naročnik je odgovor podal v odgovoru na 4.1. vprašanje.


8. Vprašanje:
Zakaj se vedno čaka z odgovori, na zastavljena vprašanja, tako dolgo, da že poteče rok za ponovno vprašanje???

Odgovor:
Naročnik, kot je že navedeno v odgovoru na 1. vprašanje, podaljšuje rok za vprašanja, oddajo ponudb in odpiranje.


9. Vprašanje:
V tehnični specifikaciji naročnika je navedeno, da balistični plošči skupaj z mehkim zaščitnim vložkom zagotavljata zaščito telesa pred standardnimi izstrelki kratkocevnega in dolgocevnega strelnega orožja kalibrov, kateri so navedeni v tabeli. Iz tega se razume, da se zaščitna plošča uporablja (nudi zahtevano zaščito) skupaj z mehkim balističnim vložkom in je plošča tipa ICW in
ne kot samostojna plošča SA (stand alone).
9.1 Vprašanje: Ali se lahko ponudi balistične plošče tipa ICW in kakšno vrsto mehkega balističnega vložka uporablja naročnik oziroma katere stopnje zaščite in po katerem standardu?
9.2 V nadaljevanju je navedeno, da mora ponudnik ob ponudbi priložiti CERTIFIKAT akreditiranega laboratorija, ki ne sme biti starejši od 3 let. Vprašanje: ali lahko ob ponudbi predložimo CERTIFIKAT, ki je starejši od 3 let in poleg tega priložimo še TEST REPORT proizvajalca iz njihovega internega laboratorija, ki ni starejši od 3 let?
9.3 Vprašanje: prosim za informacijo, ali bo ob dobavi zahtevan CERTIFIKAT akreditiranega laboratorija? In če da, ali je le-ta zahtevam samo ob 1.dobavi ali ob vsakokratni naslednji dobavi?

Odgovor:
9.1 Naročnik je odgovor podal v odgovoru na 4.1. vprašanje.
9.2 Kot izhaja iz tehnične specifikacije naročnika, je potrebno predložiti CERTIFIKAT akreditiranega laboratorija, ki ni starejši od 3 let.
9.3 Ponudnik mora CERTIFIKAT akreditiranega laboratorija predložiti v ponudbi, da naročnik lahko preveri ali ponujeno blago ponudnika ustreza naročnikovim zahtevam. Osnutek okvirnega sporazuma določa, da izbrani ponudnik nato ob dobavi predloži ustrezne dokazne listine in certifikate o skladnosti z zahtevanimi standardi in normami zaščite. To ne pomeni, da mora biti certifikat ob zadnji dobavi star največ 3 leta, ker ustreznost certifikata naročnik preveri v analizi ponudb (certifikat torej ob oddaji ponudbe ne sme biti starejši od 3 let).


Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.