Dosje javnega naročila 008036/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev nadzora ter nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri celoviti obnovi in rekonstrukciji zgradbe Okrajnega sodišča na Jesenicah
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 42.456,00 EUR

JN008036/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.11.2021
JN008036/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.01.2022
JN008036/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.02.2022
JN008036/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008036/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Župančičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za pravne zadeve in javna naročila
gp.mp@gov.si
+386 13695342

Internetni naslovi
https://www.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/426983/RD-4300-34-2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8197
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev nadzora ter nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri celoviti obnovi in rekonstrukciji zgradbe Okrajnega sodišča na Jesenicah
Referenčna številka dokumenta: 4300-34/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev nadzora ter nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri celoviti obnovi in rekonstrukciji zgradbe Okrajnega sodišča na Jesenicah na naslovu Cesta Maršala Tita 37 na Jesenicah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so naslednje storitve, ki jih bo izvajalec izvedel v treh fazah:
1. faza: pregled izdelane dokumentacije za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme s pripravo poročila o ustreznosti dokumentacije in sodelovanje pri postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del in opreme,
2. faza: izvajanje nadzora, svetovanje naročniku in izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, vse v fazi izvajanja GOI del in opreme,
3. faza: izvajanje nadzora v garancijski dobi izvedenih GOI del in opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.12.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.12.2021   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.12.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.12.2021   09:21
Vrednost GOI del in opreme bo znana šele po izboru izvajalca za izvedbo GOI dela in opreme, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (tehnične zahteve naročnika).
Ocenjeno vrednost razpisanih del v okviru objavljenega naročila, naročnik v tem delu postopka ne razkriva.


Datum objave: 06.12.2021   09:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas vrednost GOI del in vrednost razpisanih del.

Hvala.

ODGOVOR

Vrednost GOI del in opreme bo znana šele po izboru izvajalca za izvedbo GOI dela in opreme, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji (tehnične zahteve naročnika).
Ocenjeno vrednost razpisanih del v okviru objavljenega naročila, naročnik v tem delu postopka ne razkriva.Datum objave: 09.12.2021   06:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je lahko potrdilo (izjava) o referenčnem poslu tudi na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse ključne podatke o ref. poslu?

lp

ODGOVOR
Potrdilo (izjava) o referenčnem poslu je lahko tudi na drugem obrazcu. Ključno je, da vsebuje vse podatke kot so navedeni na obrazcu »Izjava o referenčnem poslu« v razpisni dokumentaciji naročila.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je lahko vodja nadzora hkrati tudi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva?

Hvala za odgovor

ODGOVOR
Vodja nadzora je lahko hkrati tudi pooblaščeni inženir s področja gradbeništva.