Dosje javnega naročila 008125/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Dobava in montaža kuhinjske opreme v Osnovni šoli Škofije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 209.382,50 EUR

JN008125/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.11.2021
JN008125/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2021
JN008125/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2021
JN008125/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2022
JN008125/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.03.2022
JN008125/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.03.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008125/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 233-613101
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Katja Klobas
katja.klobas@koper.si
+386 56646245

Internetni naslovi
https://www.koper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.koper.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8769
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža kuhinjske opreme v Osnovni šoli Škofije
Referenčna številka dokumenta: JN-B-2/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39221000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža kuhinjske opreme v osnovni šoli.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Koper (Škofije)
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava in montaža kuhinjske opreme v osnovni šoli z vsemi spremljajočimi aktivnostmi. Naročilo se izvaja skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, popisi del ter projektno dokumentacijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanja so mogoča skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in Zakonom o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.12.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.12.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.12.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.12.2021   17:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo za povezavo do dokumentacije.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani,

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani:
https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-dobava-in-montaza-kuhinjske-opreme-v-osnovni-soli-skofije/

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.12.2021   17:03
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali je ogled lokacije obvezen?
Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

Ogled lokacije ni obvezen. Ponudnik mora pripraviti ponudbo tako, da naročnik ponudniku ne plačuje nobenih dodatnih stroškov.

Lep pozdrav.Datum objave: 06.12.2021   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani
Prosimo za potrditev navedb v razpisni dokumentaciji: veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe je 31.01.2022, veljavnost ponudbe pa 27.03.2022.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik pojasnjuje, da morata biti veljavnost ponudbe in bančne garancije enaki, in sicer do 27. 3. 2022. V točki 2.14 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je prišlo do napake.
Naročnik zahteva, da je bančna garancija za resnost ponudbe veljavna do 27.03.2021.

Ponudnik mora odgovore na zastavljena vprašanja upoštevati pri oddaji ponudbe.
Lep pozdrav.
Datum objave: 07.12.2021   13:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da sami ne smemo popravljati objavljenih dokumentov, ali lahko v xls datoteki nastavite formule in spojite in usredinite stolpce E, F in G?

ODGOVOR
Spoštovani,

Ponudnik ne sme spreminjati opisov postavk, količin ter enot. Ponudnik lahko vnaša cene v skladu s tretjim odstavkom Priloge 2-a in popravlja morebitno nepravilno nastavljene formule.

Lep pozdravDatum objave: 07.12.2021   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

vprašanje za naročnika: Ali lahko kot dokazilo o izpolnjevanju ekonomskega in finančnega položaja priložimo obrazec S.BON-1/P?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik bo kot ustrezno dokazilo o izpolnjevanju ekonomskega in finančnega položaja smatral tudi obrazec S. BON-1/P, ki ni starejši od 30. (tridesetih) dni od dneva oddaje ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.12.2021   13:32
VPRAŠANJE

Kot legitimni ponudnik tehnološke opreme kuhinje in v želji ponuditi konkurenčno ponudbo, ki vključuje izboljšave naročnika prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:

2.005 Elektronska talna tehtnica - Ali lahko ponudimo tehtnico z dimenzijo platforme 650x500x89 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

7.001 Hladilna komora - Za bolj energijsko varčno komoro je smotrno, da se gre na debelino panela 100 mm in sočasno predlagamo naročniku, da doda v specifikacijo zahtevo po ekološkem plinu, saj so starejši hladilni plini škodljivi in gredo iz uporabe.
Ali je potrebno ponuditi panele 100 mm ?
Ali je potrebno ponuditi hlajenje s hladilnim plinom R449a?

Poz 8.002, 8.003
Za komore predlagamo regale iz aluminij okvirja in plastificiranih polnil, ki so pralne v pomivalnem stroju ter vse police lahko prestavljive brez uporabe orodja. Nosilnost police 150 kg/polico.

Ali lahko ponudimo regale
- okvir regala izdelan iz aluminija
- 5x perforirana polica iz polipropilena
- vse police prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom
- minimalna nosilnost posamezne police 150 kg/polico
- zgoraj zaprto s plastičnimi pokrovi
- spodaj opremljeno z nastavljivo nogico
Poz 8.002 Dimenzije 1300x600x2000 mm?
Poz 8.003 Dimenzije 1400x600x2000 mm?

11.003 Lupilnica krompirja - Ali smemo ponuditi lupilnico krompirja, ki ima boben in vrtljiv disk s kamnito oblogo iz visoko odpornega konglomerata, kar je neprimerljivo bolje od klasičnih korundnih oblog, dimenzije lupilnice 410x610x1110 mm (v navedeni dimenziji že vključena posoda za olupke) in
priključna moč 0,5kW med tem ko ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

11.005, 21.003, Stenska enoročna mešalna baterija z visečim tušem - Ali lahko ponudimo enoročno mešalno baterijo višina tuša nad vodovodnima priključkoma 1000 mm in višina izliva 85 mm nad vodovodnima priključkoma med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?


14.007 Salamoreznica - prosimo za dodatno pojasnilo ali je potrebno ponuditi avtomatsko salamoreznico? V koliko da, naročnika prosimo za bolj natančen opis. Ali mora imeti salamoreznica možnost nastavljanja hitrosti rezanja, velikosti 'salame', štetje rezin in štetje rezin z avtomatskim ustavljanjem? Ali mora imeti salamoreznica vgrajen brusilec noža?

Ali lahko ponudimo salamoreznico
rezilo: 300 mm
vgrajen brusilec noža
naklon noža 35°C
vgrajen brusilec noža,
priključna moč: 475 W
Dimenzija: 615x660x650 mm?

15.001 Planetarni mešalec - glede na to, da gre za veliko kapaciteto posode sprašujemo ali mora imeti planetarni mešalnik avtomatski dvig kotlička?

16.001 Hladilni-nevtralni pult - H2 higienski standard pri hlajenih pultih je zelo redek in zelo podraži izvedbo, važno da je da ima 50 mm izolacije. Nadalje je nesmiselno in se običajno ne izvaja hladilnih boxov za velikost GN2/1. Glede na to da so v opisu vrata velikosti gn 1/1 je morda prišlo do napake pri opisu.
Ali lahko ponudimo hladilni element z vrati Gn1/1 in možnostjo vstavljanja pladnjev GN1/1, v standardni izvedi brez H2, z izolacijo 50 mm in brez ključavnice?

17 TERMIČNA OBDELAVA
Za termično opremo v oddelku Termična obdelava je naročnik navedel zahtevo '-gumbi na stikalni plošči umeščeni v zaščitnih posteljicah, ki preprečujejo mehanske poškodbe in zatekanje'. Tako izvedbo gumbov izdeluje samo en proizvajalec v Sloveniji in sicer Kogast, ki je tako izvedbo gumba tudi patentiral in si s tem poizkusil zagotoviti, da bi izločil vse ostale ponudnike. Ti gumbi niso niti slučajno bistvenega pomena pri funkcionalnosti in kvaliteti termične naprave zato ne nasedajte in se ne izpostavljajte revizijskim stroškom. Naročnik naj poda zahtevo kakšno stopnjo zaščite mora omogočati gumb in ne na kakšen način je gumb narejen. Lahko damo za primer, da je to popolnoma enako kot da bi naredili razpis za avto in zahtevali da ima spredaj na havbi štiri kroge!
Dovolimo si predvidevati, da navedena zahteva ni naključje, ker je dotični proizvajalec tudi projektant tehnologije kuhinje. Naročnika pozivamo, da ravna v skladu z Zakonom o javnem naročanju in se izogne prefiltriranju določenih ponudnikov. V kolikor se naročnik ne bo vedel v skladu z Zakonom o javnem naročanju bomo primorani vložiti revizijo in zadevo predali tudi PKP.

Ali lahko ponudimo termične elemente v oddelku termična obdelava z regulacijskimi gumbi z zaščito proti vdoru vode IPX5?

Poz 17.002
Ali se lahko ponudi plinski štedilnik omenjenih tehničnih specifikacij:
Moč plinskih gorilnikov: 2x5kw, 2x7,5 kw
Priključna moč plina 25 kW
Priključna moč pečice: 8,4 kW
Poraba plina: 1,95 kg/h (U.N.P)
2,63 m3/h (zem. Plin)
z regulacijskimi gumbi z zaščito proti vdoru vode IPX5?
Vse ostalo ustreza opisu.

Poz 17.005 Ali lahko ponudimo prekucno ponev
ELEKTRIČNA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV 120 L
ponev iz nerjavnega jekla
dim: 1200x900x900 mm
dim. posode: 1098x560x225 mm
- inox dno posode z dodanimi alu ploščami za boljši razpored toplote po dnu posode min. 12 mm
- tloris posode: 58 dm2
- termostatska regulacija temperature od 45°do 295°C
- posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja,
- dovod vode v posodo izveden z ventilom na
sprednji strani aparata,
- vgrajena termična varovalka, ki pri previsoki
temperaturi izklopi električni tokokrog
- inox površine debeline min. 2 mm (kompaktna izdelava z ojačitvami)
- pokrov uravnotežen, tako da samostojno stoji v
vseh pozicijah odpiranja,
- površina narejena z odcejalnim robom globine 15 mm
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki
onemogoča zatekanje,
- izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani
posamezen aparat brez demontaže sosednjih aparatov,
- aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
- ročni dvig ponve, rotacija 80°
priključna moč: 14,8 kW
priključna napetost: 400V 3N AC17.007 Električni štedilnik - Ali je bila naročniku predstavljena opcija z močnejšimi električnimi ploščami. Plošče 2,5 kW za uporabnike običajno niso sprejemljive, ker se segrevajo prepočasi. Ali je potrebno ponuditi 4 KW plošče?

17.010 PLINSKI KOTEL Taka varianta kotla s kvadratno posodo kot specificirana v popisu opreme ni zaželena med uporabniki. Naročniku predlagamo, da preveri, da ni ta kotel vključen samo iz naslova, ker ga ponuja le proizvajalec Kogast. Predlagamo plinksi kotel 150l z okroglo posodo in dodatni blok pult dimenzije 400x900x900 mm.

Ali lahko ponudimo plinski kotel 150 l z okroglo posodo,
dim: 800x900x900 mm
- dim. posode: fi 600x600 mm, nazivna prostornina: 150 l
- indirektno gretje
- dno posode iz narejeno iz plemenitega jekla
AiSi 316Ti z naklonom proti izpustu
- grelni elementi iz najvišjega kakovostnega razreda incolony
- posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja
- delovna površina narejena s poglobitvijo in
izpustom s cevjo, ki odvaja polite tekočine v pred
aparat vgrajene talne rešetke
- kotel opremljen z napravo za omejevanje tlaka,
ki skrbi za pravilno delovanje pri nadtlaku in
podtlaku parnega dela posode
- na napravi za omejevanje tlaka vgrajen
manometer z oznako najvišje dovoljenega tlaka 0,5 bar
- na stikalni plošči vgrajen krmilni gumb z zaščito proti vdoru vode IPX5
stikala s termostatom ki s pomočjo v aparatu vgrajenih krmilnih komponent zagotavlja pravilno segrevanje
- možnost močnega in blagega vretja vsebine v posodi (tiho vretje)
- na delovni površini vgrajena mešalna baterija za dotok vode v posodo
- vgrajen ventil za nivo vode v parnem delu posode
- za izpust vsebine iz posode vgrajen izpustni ventil s koničnim tesnenjem
- pokrov kotla uravnotežen, tako da samostojno stoji v vseh pozicijah odpiranja
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča zatekanje
- izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen aparat brez demontaže sosednjih
Aparatov
-aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
priključna moč: 21 kW
- poraba plina: max 1,64 kg/h (U.N.P.),
- 2,21 m3/h (zemeljski plin)
- priključek plina: R 3/4"

In Blok pult dimenzije 400x900x900 mm

17.013 HITRI OHLAJEVALNIK IN ŠOK ZAMRZOVALNIK
V specifikaciji naročnik navaja star hladilni plin. Predlagamo, da se zahteva ekološki plin R452A

Ali lahko ponudimo HITRI OHLAJEVALNIK IN ŠOK ZAMRZOVALNIK
710x700x853
-izdelan iz nerjavečega jekla
- nastavljive nogice iz nerjavečega jekla
- kapaciteta: 5 x vodila GN 1/1
- razmak med vodili 68 mm
- kapaciteta ohlajanja: od + 90oC do +3oC v 90
min - 20 kg
- kapaciteta zamrzovanja: od + 90oC do -18oC v
240 min - 14 kg
- upravljanje preko zaslona na dotik
- sonda za merjenje temperature jedra
- varnostni alarm HACCP
- samodejno zapiranje vrat
- energetsko učinkovit s posebnimi tesnili vrat in
60 mm izolacijo
- priključna moč: 1430 W
- priključna napetost: 230V/50
- hladilno sredstvo: R404a

17.015
Naročnika prosim za potrditev ali lahko ponudimo enakovredno oz boljšo parnokonvekcijsko peč
ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKI APARAT
Dim.: 933x821x1046 mm (ŠxGxV)
- Kapaciteta: 11x GN 1/1, razmak 65 mm med vodili
- nastavitev 1000 programov in vsak program lahko vsebuje 20 korakov pečenja;
- 8 inčni zaslon na dotik , zaslon brez utorov, higienična površina brez trlečih gumbov
-Uporabniško po meri prilagodljiv osnovni meni, kreiranje individualnih programov z obstoječimi ali lastnimi piktogrami
-desno odpiranje vrat
- trislojno varnostno steklo, zunanje konkavno ukrivljeno steklo za dodatno hlajenje pri notranji temperaturi 250°C je temperatura zunanjega stekla 54°C
-higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- komora dodatno kemijsko obdelano (pasivizacija) za večjo korozijsko odpornost pri slabi kvaliteti vode in za izboljšano končno čistočo komore
- 7 hitrosti ventilatorja
- avtomatsko čiščenje notranjosti, min. 5 programov čiščenja
- popolnoma samodejno aktivno programsko čiščenje notranjosti peči s fukncijo sušenje in samodejnim izklopom, čistila v trdem oz. praškastem stranju.
- Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh
Tehnike kuhanja in pečenja na parnokonvekcijski peči
- para od 30°C do 130°C, vroč zrak od 30°C do 300°C, kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C
- Kuhanje pri nizkih temperaturah
- Delta-T kuhanje, kuhanje s konstantno razliko
med temperaturo jedra in temperaturo kuhalnega prostora
- zadrževanje jedi v optimalne stanju po končanem programu
- sušenje, sterilizacija
- DVE možnosti vlaženja: bojler in vlaženje na cevko - direktno
- Več točkovni senzor za merjenje temperature jedra
- vgrajen toplotni izmenjevalnik voda-zrak s funkcijo zmanjševanja temperature odvodne pare ter kondenzacijo le te
- USB in Ethernet priključki
- Priključna moč: 18,6kW 3N-400V 50/60HzPOZ 17.017
Naročnika prosim za potrditev ali lahko ponudimo enakovredno oz boljšo parnokonvekcijsko peč
ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKI APARAT
Dim.: 948x834x1858 mm (ŠxGxV)
- Kapaciteta: 20x GN 1/1, razmak 63 mm med vodili
- nastavitev 1000 programov in vsak program lahko vsebuje 20 korakov pečenja;
- 8 inčni zaslon na dotik , zaslon brez utorov, higienična površina brez trlečih gumbov
-Uporabniško po meri prilagodljiv osnovni meni, kreiranje individualnih programov z obstoječimi ali lastnimi piktogrami
-desno odpiranje vrat
- trislojno varnostno steklo, zunanje konkavno ukrivljeno steklo za dodatno hlajenje pri notranji temperaturi 250°C je temperatura zunanjega stekla 54°C
-higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- komora dodatno kemijsko obdelano (pasivizacija) za večjo korozijsko odpornost pri slabi kvaliteti vode in za izboljšano končno čistočo komore
- 7 hitrosti ventilatorja
- avtomatsko čiščenje notranjosti, min. 5 programov čiščenja
- popolnoma samodejno aktivno programsko čiščenje notranjosti peči s fukncijo sušenje in samodejnim izklopom, čistila v trdem oz. praškastem stranju.
- Ventilator s samodejnim delovanjem v obeh smereh
Tehnike kuhanja in pečenja na parnokonvekcijski peči
- para od 30°C do 130°C, vroč zrak od 30°C do 300°C, kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C
- Kuhanje pri nizkih temperaturah
- Delta-T kuhanje, kuhanje s konstantno razliko
med temperaturo jedra in temperaturo kuhalnega prostora
- zadrževanje jedi v optimalne stanju po končanem programu
- sušenje, sterilizacija
- DVE možnosti vlaženja: bojler in vlaženje na cevko - direktno
- Več točkovni senzor za merjenje temperature jedra
- vgrajen toplotni izmenjevalnik voda-zrak s funkcijo zmanjševanja temperature odvodne pare ter kondenzacijo le te
- USB in Ethernet priključki
- Priključna moč: 36,9kW 3N-400V 50/60Hz
- 1 kos - voziček nakladalni 20 GN1/1 - 63 mm razmika


POZ 20.005
- Ali lahko ponudimo enoročno mešalno baterijo višina tuša nad vgradno površino 1200 mm in višina izliva 225 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?


POZ 20.006
Naročnika prosim za potrditev ali lahko ponudimo enakovredno oz boljši pretočni pomivalni stroj s pokrovom za belo posodo nemškega proizvajalca
Dimenzije: 1180 x 750 x 1520/2080 mm (ŠxGxV)
Dvojna kapaciteta, z enim programom se hkrati
pomivata dve košari
Osnovni programi pomivanja v sekundah: 60/90/210
Teoretična kapaciteta pomivanja košar na uro: 120/80/34
Avtomatski dvig in spust pokrova
Avtomatsko prepoznavanje košare in samodejni pričetek pranja
Dimenzije košare: 500 x 500 mm
Poraba vode: 2,4 L/košaro
Kapaciteta tanka: 54 L
Višina odprtine: 505mm
Kapaciteta: 120 košar/h
Bluetooth povezava
Samočistilni program
Pozicija krmilnika je možna levo ali desno od stroja
Barvni koncept prikazitve procesa pranja
Konstrukcija, notranjost komore, skupna pralna/izpiralna roka, dozirne cevi, zadnja obloga - vse iz nerjavečega jekla
4x košara za krožnike, 2x 8-delni vstavek za
pribor, 3x košara za pladnje, 2x
univerzalna ravna košara
Priključna moč: 18 kW / 3 x 32A / 3N-400V

POZ 21.004
Naročnika prosim za potrditev ali lahko ponudimo enakovredno oz boljši stroj za pomivanje kuhalne posode
Dimenzije: 850 x 850 x 1930/2250 mm (ŠxGxV)
Pranje pod visokim tlakom za pranje zelo močno
umazane posode
Pralna, izpiralna in odtočna črpalka
Pralne in izpiralne roke iz nerjavečega jekla
Dimenzije košare: 700 x 700 mm
Poraba vode: min 4L/košaro, povprečno 6L/košaro
Kapaciteta tanka: 68L
Višina odprtine: 850 mm
Kapaciteta: 30 ciklov/h
LCD enkran
Samočistilni program, + ostali programi
1x osnovna košara
Priključna moč: 18,7 kW / 3 x 25A / 3N-400V
Priklop vode: HV DN20
Odtok: DN50

Naročnika prosimo za ažurne odgovore.
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik na vprašanja glede pozicij št.:
2.005,
7.001 (Ali je potrebno ponuditi panele 100 mm),
8.002,
8.003,
11.003,
11.005,
21.003,
17.002,
17.005,
17.007,
17.010,
17.015,
17.017,
20.005,
20.006,
21.004,
odgovarja kot že navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

Pri ponudnikovih vprašanjih glede pozicij št.:
7.001 (Ali je potrebno ponuditi hlajenje s hladilnim plinom R449a),
14.007,
15.001,
16.001,
17. (Termična obdelava),
17.010,
17.013,
je naročnik objavil popravljen popis opreme (Popravek 1.pdf in POPIS OPREMA KUHINJA - POPRAVEK 1.xls), ki ga mora ponudnik upoštevati pri oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.12.2021   14:52
VPRAŠANJE
1. poz. 2.002 ENOETAŽNI VOZIČEK - Ali ima ta voziček vgrajeno korito dim. 400x400x250 mm ?

2. Pri nekaterih pozicijah je že pripisan model kot npr. ALPFRIGO in ostali drugi modeli - Ali moramo kljub temu, da ponujamo isto oznako in jo navajamo z zadnjem stolpcu predračuna, kot je predlagana s strani naročnika, priložiti še slikovno gradivo ?

3. Naročnik v prilogi 14 navaja: Pri opremi, ki ni tipska (npr. kuhinjski pult, omarice ipd.), mora ponudnik dostaviti izris postavke z navedenimi karakteristikami, ki so zahtevane. Vprašanja so sledeča: Kaj ste mislili z zahtevo dostaviti izris postavke z navedenimi karakteristikami, ki so zahtevane? Ali je mišljeno, da je potrebno priložiti k ponudbi, ali je mišljeno, da mora dostaviti izris izbrani ponudnik pred samo izvedbo oz. glede na dejansko stanje na objektu? Naše mnenje je, da je zahteva po izrisu za netipsko opremo oz. za nevralno opremo že v fazi ponudbe nesmiselna in prosimo naročnika, da to zahtevo umakne in jo zahteva naknadno le od izbranega ponudnika v fazi izdelave nevtralne opreme v skladu z dejanskim stanjem na objektu.

4. V popisu opreme ni pri vseh pozicijah omogočen vpis zneska v stolpec E in vpis besedila v stolpec F. Prosimo za popis v katerega bomo lahko vpisovali zahtevane zneske in besedilo.
ODGOVOR

Spoštovani,

1. Naročnik odgovarja pod točko 1, da pri poz. 2.002 enoetažni voziček nima vgrajenega korita.

2. Naročnik odgovarja pod točko 2, da je ponudnik dolžan dostaviti ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (kar vključuje tudi predložitev slikovnega gradiva).

3. Naročnik odgovarja pod točko 3, da je ponudnik dolžan dostaviti ponudbo, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in že pri oddaji ponudbe dostaviti izris z navedenimi karakteristikami netipske opreme. Naročnik ne umika zahteve po predložitvi izrisa netipske opreme z navedenimi karakteristikami, ki so zahtevane v popisu.

4. Naročnik odgovarja pod točko 4, da je objavil popravljen popis opreme (Popravek 1.pdf in POPIS OPREMA KUHINJA - POPRAVEK 1.xls), v katerem je omogočen vpis zneskov v stolpca E in F. Ponudnik mora popravek upoštevati pri oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 13.12.2021   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali lahko na poziciji 17.019 nudimo mehčalnik vode z:
- maksimalnim delovnim tlakom 6,9 bara,
- delovno temperaturo od 4 do 30 st. C,
- osnovnim pretokom 200 lt/h,

ostale karakteristike enake.
Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR

Spoštovani,

Kot navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

Lep pozdrav.
Datum objave: 20.12.2021   10:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da dovoli, da se za vso nevtralno opremo napiše izjava, da bo nevtralna oprema izdelana točno po popisu, kot je praksa tudi na vseh drugih javnih naročilih glede kuhinjske tehnologije. Za aparate pa se predloži kataloge.

Drugo vprašanje: Ali je potrebno pisati v popis opreme zadnji stolpec oznaka v katalogu glede na to, da v katalogu vedno označujemo točno pozicijo kakor je navedena v popisu. Ali lahko pustimo v popisu to prazno ker bo v katalogu označeno kakor je pozicija v popisu (kot primer: 2.004 Hladilna omara).

Hvala za odgovor!

ODGOVOR

Spoštovani,

Kot določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je ponudnik dolžan dostaviti ponudbo, skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in že pri oddaji ponudbe dostaviti izris z navedenimi karakteristikami tudi za nevtralno opremo.
Kot je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila mora ponudnik v popis opreme v zadnji stolpec vpisati oznako v katalogu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 20.12.2021   10:58
VPRAŠANJE
Dragi naročnik,
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
V poglavju 2.14 navajate, da moramo za zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje. Običajna praksa je, da ponudniki zahtevajo menice. Ponudniki imamo s pripravo ponudb kar nekaj stroškov in časa in prosimo za razumevanje, da če ni nujno ne povzročate dodatnih stroškov. Naročnika prosimo ali lahko za resnost ponudbe izdamo Menično izjavo ter bianko menice?


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Kot zahtevano v poglavju 2.14 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora ponudnik za zavarovanje resnosti ponudbe v ponudbeni dokumentaciji predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot zavarovanje za resnost ponudbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.12.2021   10:59
VPRAŠANJE
Spoštovani
Oddajali smo že več podobnih ponudbo za dobavo in montažo kuhinjske opreme za šole, pri katerih je bila zahteva naročnikov, da slikovno gradivo in tehnične specifikacije ponujene opreme dostavil le prvouvrščeni ponudnik, zato lepo prosimo, da spremenite pogoj dostave katalogov že pri oddaji ponudbe.


ODGOVOR
Pozdravljeni,

Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kar vključuje tudi predložitev slikovnega gradiva in tehnične specifikacije ponujene opreme že ob oddaji ponudbe.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.12.2021   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,

Vezano na odgovor naročnika z dne 10.12.2021 ob 13:32 naročnika opozarjamo, da je iz odgovorov razvidno, da naročnik ni preučil vprašanj. Naročnik je podal nek pavšalen odgovor in naredil nekaj popravkov, ki bistveno ne spremenijo zahtev kar pojasnimo v nadaljevanju.
V izogib stroškom in časa revizije naročnika pozivamo, da preuči vprašanja in poda odgovore ter ravna v skladu z Zakonom o javnem naročanju.
Kot legitimni ponudnik tehnološke opreme kuhinje smo pri pripravi ponudbe naleteli na dejstvo, da naročnik krši zakon o javnem naročanju v delu kjer narekuje spoštovanje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 5. člena ZJN-3 in načela enakopravne obravnave ponudnikov iz 7. člena ZJN-3. Načelo enakopravne obravnave ponudnikov od naročnika terja, da zagotavlja, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja tudi tekom priprave tehničnih zahtev/specifikacij predmetnega javnega naročila ne sme ustvarjati okoliščin, ki bi pomenile kakršnokoli razlikovanje ponudnikov, ki ni objektivno utemeljena in povezana s predmetom naročila. V konkretnem primeru je naročnik tehnične zahteve/specifikacije določil na način, da praktično ni mogoče ponuditi konkurenčne naprave, saj so v specifikaciji zahteve prilagojene izključno enemu proizvajalcu posamezne naprave kar ne mogoča ponuditi naprave drugega proizvajalca, ki v svojem bistvu ustrezajo karakteristikam vezano na zahteve opreme in funkcij vendar ne ustrezajo pa tehničnim karakteristikam kot so dimenzije ali priključne moči.
Nadalje načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki pomeni, da mora biti vsem zainteresiranim in sposobnim ponudnikom omogočeno poslovanje z javnim sektorjem pod enakimi pogoji, kar je tudi poglavitni cilj, ki na ta način tudi omogoča učinkovito porabo javnih sredstev. Ponudnikov, ki lahko na namen oziroma funkcijo posamezne naprave ponudijo ustrezne in dopustne ponudbe je veliko, vendar jim naročnik izdelavo ustrezne in dopustne ponudbe, ki bi bila realno sposobna konkurirati v postopku dodelitve predmetnega javnega naročila onemogoča zaradi postavitve tehničnih specifikacij, ki so prilagojene izključno enemu proizvajalcu posamezne naprave in ne dopušča možnost konkuriranja.

1. 17 TERMIČNA OBDELAVA
Vse naprave v oddelku Termična obdelava še vedno vsebujejo zahtevo 'gumbi na stikalni plošči umeščeni v zaščitnih posteljicah, ki preprečujejo mehanske poškodbe in zatekanje'.

Naročnik je to zahtevo umaknil iz splošnih zahtev opreme vendar na posameznih pozicijah opreme ta zahteva še vedno ostaja.

Kot že pojasnjeno ima tako izvedbo gumbov izdeluje samo en proizvajalec v Sloveniji in sicer Kogast, ki je tako izvedbo gumba tudi patentiral in si s tem poizkusil zagotoviti, da bi izločil vse ostale ponudnike. Ti gumbi niso niti slučajno bistvenega pomena pri funkcionalnosti in kvaliteti termične naprave zato ne nasedajte in se ne izpostavljajte revizijskim stroškom. Naročnik naj poda zahtevo kakšno stopnjo zaščite mora omogočati gumb in ne na kakšen način je gumb narejen. Lahko damo za primer, da je to popolnoma enako kot da bi naredili razpis za avto in zahtevali da ima spredaj na havbi štiri kroge!
Dovolimo si predvidevati, da navedena zahteva ni naključje, ker je dotični proizvajalec tudi projektant tehnologije kuhinje. Naročnika pozivamo, da ravna v skladu z Zakonom o javnem naročanju in se izogne prefiltriranju določenih ponudnikov. V kolikor se naročnik ne bo vedel v skladu z Zakonom o javnem naročanju bomo primorani vložiti revizijo in zadevo predali tudi PKP!

Prosimo za popravek oz odgovor Ali lahko ponudimo termične elemente v oddelku termična obdelava z regulacijskimi gumbi z zaščito proti vdoru vode IPX5?

2. Poz 17.005
Nadalje je naročnik oz projektant tehnološke opreme v popis vključil Električno kuhinjsko ponev 100 l, ki jo proizvaja le proizvajalec Kogast, ki je tudi projektant predmeta javnega naročila. Izmed 30 evropskih proizvajalcev niti eden nima take kapacitete in dimenzije prekucne ponve, zato utemeljeno lahko trdimo, da gre zgolj za prednost projektna, da bo lahko izločil ponudnike, ki bi pripravili konkurenčno ponudbo in si tako zagotovi pridobitev predmetnega posla.

Naročnik naj poda obrazložitev zakaj zahteva ta element ali pa dovoli ponuditi 120l prekucno ponev in ustrezno zmanjšamo blok pult poleg prekucne ponve
Ali lahko ponudimo prekucno ponev
ELEKTRIČNA KUHINJSKA PREKUCNA PONEV 120 L
ponev iz nerjavnega jekla
dim: 1200x900x900 mm
dim. posode: 1098x560x225 mm
- inox dno posode z dodanimi alu ploščami za boljši razpored toplote po dnu posode min. 12 mm
- tloris posode: 58 dm2
- termostatska regulacija temperature od 45°do 295°C
- posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja,
- dovod vode v posodo izveden z ventilom na
sprednji strani aparata,
- vgrajena termična varovalka, ki pri previsoki
temperaturi izklopi električni tokokrog
- inox površine debeline min. 2 mm (kompaktna izdelava z ojačitvami)
- pokrov uravnotežen, tako da samostojno stoji v
vseh pozicijah odpiranja,
- površina narejena z odcejalnim robom globine 15 mm
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki
onemogoča zatekanje,
- izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani
posamezen aparat brez demontaže sosednjih aparatov,
- aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
- ročni dvig ponve, rotacija 80°
priključna moč: 14,8 kW
priključna napetost: 400V 3N AC

3. 17.010 PLINSKI KOTEL
Nadalje je naročnik oz projektant v odgovoru za predmetno pozicijo objavil popravek na način, da je iz opisa črtal zahtevo kvadratna posoda vendar pustil navedbo dimenzije posode 'dim. posode: 860x570x470 mm' iz česar izhaja, da je naredil samo navidezni popravek s čimer zavaja ponudnike in opravičuje odziv na odgovor, da je podal navidezne popravke!
Kot že pojasnjeno taka varianta kotla s kvadratno posodo kot specificirana v popisu opreme ni zaželena med uporabniki. Naročniku predlagamo, da preveri, da ni ta kotel vključen samo iz naslova, ker ga ponuja le proizvajalec Kogast. Predlagamo plinksi kotel 150l z okroglo posodo in dodatni blok pult dimenzije 400x900x900 mm.
Naročnika prosimo za jasen odgovor Ali lahko ponudimo plinski kotel 150 l z okroglo posodo,
dim: 800x900x900 mm
- dim. posode: fi 600x600 mm, nazivna prostornina: 150 l
- indirektno gretje
- dno posode iz narejeno iz plemenitega jekla
AiSi 316Ti z naklonom proti izpustu
- grelni elementi iz najvišjega kakovostnega razreda incolony
- posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja
- delovna površina narejena s poglobitvijo in
izpustom s cevjo, ki odvaja polite tekočine v pred
aparat vgrajene talne rešetke
- kotel opremljen z napravo za omejevanje tlaka,
ki skrbi za pravilno delovanje pri nadtlaku in
podtlaku parnega dela posode
- na napravi za omejevanje tlaka vgrajen
manometer z oznako najvišje dovoljenega tlaka 0,5 bar
- na stikalni plošči vgrajen krmilni gumb z zaščito proti vdoru vode IPX5
stikala s termostatom ki s pomočjo v aparatu vgrajenih krmilnih komponent zagotavlja pravilno segrevanje
- možnost močnega in blagega vretja vsebine v posodi (tiho vretje)
- na delovni površini vgrajena mešalna baterija za dotok vode v posodo
- vgrajen ventil za nivo vode v parnem delu posode
- za izpust vsebine iz posode vgrajen izpustni ventil s koničnim tesnenjem
- pokrov kotla uravnotežen, tako da samostojno stoji v vseh pozicijah odpiranja
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov ki onemogoča zatekanje
- izvedba spoja na način da se iz bloka odstrani posamezen aparat brez demontaže sosednjih
Aparatov
-aparat narejen tako da omogoča pritrditev zaključnih letev
priključna moč: 21 kW
- poraba plina: max 1,64 kg/h (U.N.P.),
- 2,21 m3/h (zemeljski plin)
- priključek plina: R 3/4"

In Blok pult dimenzije 400x900x900 mm4. POZ 20.005
- Ali lahko ponudimo enoročno mešalno baterijo višina izliva 225 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?

5. Poz 20.006
Nadalje smo naročnika vprašali ali lahko ponudimo enakovreden oz boljši pomivalni stroj nemškega proizvajalca, ki v svojih karakteristikah odstopa le v širini, kapaciteti tanka in porabi vode ter ima višjo vstopno višino, kar za uporabnika predstavlja prednost, zato ni smiselno, da se ponudnike omeji. Naričnik naj poda minimalno dovoljeno vstopno višino in ne omejuje zgornje meje.

Ali lahko ponudimo pomivalni stroj širine 1180mm, z vstopno višino 505mm, kapaciteto tanka 54l in porabo vode 2,4 l/košaro med tem ko ima predlagan stroj konstrukcijo, notranjost komore, skupna pralna/izpiralna roka, dozirne cevi, zadnja obloga - vse iz nerjavečega jekla?

6. POZ 21.004

Naročnika prosim za potrditev ali lahko ponudimo enakovredno oz boljši stroj za pomivanje kuhalne posode
Dimenzije: 850 x 850 x 1930/2250 mm (ŠxGxV)
Pranje pod visokim tlakom za pranje zelo močno
umazane posode
Pralna, izpiralna in odtočna črpalka
Pralne in izpiralne roke iz nerjavečega jekla
Dimenzije košare: 700 x 700 mm
Poraba vode: min 4L/košaro, povprečno 6L/košaro
Kapaciteta tanka: 68L
Višina odprtine: 850 mm
Kapaciteta: 30 ciklov/h
LCD enkran
Samočistilni program, + ostali programi
1x osnovna košara
Priključna moč: 18,7 kW / 3 x 25A / 3N-400V
Priklop vode: HV DN20
Odtok: DN50

7. 2.005 Elektronska talna tehtnica - naročnika prosimo, da dovoli ponuditi tehtnico z primerljivo velikostjo platforme med tem ko vse funkcije in ostael zahteve ustrezajo zahtevam iz popisa.
Ali lahko ponudimo tehtnico z dimenzijo platforme 650x500x89 mm med tem ko vse ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?


8. Lupilnica krompirja - predlagali smo kvalitetnejši lupilec krompirja, ki pa po dimenzijah in moči odstopa od zahtevanih specifikacij lupilca Kogast, ki je naveden v popisu. Predlagani ima posodo za lovljenje olupkov spodaj med tem ko ima Kpgastov zadaj, zato je nemogoče z dovoljenimi odstopanji poundit alternativo. Je pa predlagani lupilec kvalitetnejši in zmoglivejši, zato ponovno prosimo, da premislite;
Ali smemo ponuditi lupilnico krompirja, ki ima boben in vrtljiv disk s kamnito oblogo iz visoko odpornega konglomerata, kar je neprimerljivo bolje od klasičnih korundnih oblog, dimenzije lupilnice 410x610x1110 mm (v navedeni dimenziji že vključena posoda za olupke) in
priključna moč 0,5kW med tem ko ostale karakteristike ustrezajo zahtevam iz popisa?


Naročnika prosimo za čimprejšnji odgovor, da lahko skomuniciramo dodatne nejasnosti ali odprta vprašanja ter se tako izognemo nepotrebnim stroškom in podaljševanju rokov.


ODGOVOR
Spoštovani,

Naročnik podaja naslednje odgovore:
(1) 17 Termična obdelava - Naročnik je na spletni strani objavil popravek št. 2. Ponudnik mora popravek upoštevati pri oddaji ponudbe.

(2) Poz 17.005 - Naročnik je na spletni strani objavil popravek št. 2. Ponudnik mora popravek upoštevati pri oddaji ponudbe. Poleg tega ponovno poudarja, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

(3) Poz 17.010 - Naročnik je na spletni strani objavil popravek št. 2. Ponudnik mora popravek upoštevati pri oddaji ponudbe. Poleg tega ponovno poudarja, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

(4) Poz 20.005 - Naročnik odgovarja kot že navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

(5) Poz 20.006 - Naročnik odgovarja kot že navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

(6) Poz 21.004 - Naročnik odgovarja kot že navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

(7) Poz 2.005 - Naročnik odgovarja kot že navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

(8) Lupilnica krompirja - Naročnik odgovarja kot že navedeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer, da naročnik dovoljuje maksimalno 10 % odstopanje od navedenih vrednosti specifikacij, opredeljenih v popisih del. Kljub navedenemu lahko ponudnik vedno ponudi primerljivo opremo z boljšimi karakteristikami. V tem primeru mora ponudnik ponudbi priložiti tehnično specifikacijo ter obrazložitev, ki dokazujeta navedeno.

Lep pozdrav.