Dosje javnega naročila 008050/2021
Naročnik: OBČINA ŽIRI, Loška cesta 1, 4226 Žiri
Storitve: OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE IN ŠPORTNE DVORANE ŽIRI
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 161.627,97 EUR

JN008050/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.11.2021
JN008050/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2021
JN008050/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2022
JN008050/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008050/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽIRI
Loška cesta 1
4226
SI042
Žiri
Slovenija
Gregor Mlinar
gregor.mlinar@ziri.si
+386 45050710

Internetni naslovi
https://www.ziri.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427067/DOKUMENTACIJA_JN_ciscenje_poslovnih_prostorov.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8793
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OKOLJU PRIJAZNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV OBČINSKE UPRAVE IN ŠPORTNE DVORANE ŽIRI
Referenčna številka dokumenta: 430-0013/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov, in sicer prostorov občinske uprave ter prostorov večnamenske športne dvorane Žiri, ki obsega redno dnevno, tedensko, mesečno in letno (generalno) čiščenje ter občasno, interventno čiščenje poslovnih prostorov za potrebe naročnika, v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2024.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Žiri
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbrani ponudnik bo zavezan zagotavljati storitev čiščenja strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji ter v obsegu, ki dogovorjenem s pogodbo in tehničnimi specifikacijami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter vsemi drugimi zahtevami naročnika. Izbrani ponudnik bo zavezan za izvajanje storitev čiščenja zagotoviti tudi ustrezna okolju prijazna čistilna sredstva, sanitarni in potrošni material ter ustrezno delovno opremo ter sredstva za delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo in pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo, so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2022
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.12.2021   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.12.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.12.2021   07:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za naslednja dodatna pojasnila:
1. V zvezi z merilom 2 "ZAPOSLENI KADER, ki ima pridobljeno znanje s področja objektnega in generalnega čiščenja, to je postopkov čiščenja ter uporabe čistilnih sredstev, opreme in strojev" nas zanima, ali mora biti certifikat kot npr. certifikat TASKI Diversey ali podobno vezan na ime in priimek delavca?
2. In če da, za koliko delavcev je potrebno priložiti potrdila, da prejmemo maksimalno število točk. Prosimo za natančno opredelitev točkovanja.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.ODGOVOR
Pod tč. 1:
Certifikat mora biti izdan na ime oseb, ki bodo dejansko dnevno delale na objektih, ki so predmet čiščenja. Naročnik bo izvedel preverjanje, ali je posamezna oseba ustrezni certifikat dejansko tudi pridobila. Razpisana dela namreč obsegajo tudi specialna dela, zato mora biti razvidno, da so posamezni procesi ponudniku znani (kot na primer: obnove telovadnih prostorov s poliuretanskim nanosom, delo z naravnim kamnom - kristalizacijo, klasični premazi, impregnacija, višinska dela in podobno). Naročnik bo preverjal tudi izvajanje generalnih čiščenj, ali se izvajajo skladno s postopki vzdrževanja.

Pod tč. 2:
Potrdila je potrebno priložiti za najmanj dve (2) osebi za prejem maksimalnega števila točk.