Dosje javnega naročila 008132/2021
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Storitve: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.298,91 EUR

JN008132/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.12.2021
JN008132/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN008132/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.01.2022
JN008132/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008132/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE
Ulica Staneta Bokala 4
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Špela Sukič
spela.sukic@dfb.si
+386 45834102
+386 45834120

Internetni naslovi
http://dom-jesenice.si/sl-si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427255/RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8834
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice
Referenčna številka dokumenta: 4300-5/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: Strokovni nadzor skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila veljavne gradbene zakonodaje pri gradnji objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: Strokovni nadzor skladno z zahtevami naročnika in upoštevajoč določila veljavne gradbene zakonodaje pri gradnji objekta E Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili razpisa in pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
»COVID-19 - Gradnja objekta »E« Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.12.2021   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb poteka prek aplikacije e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.12.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.12.2021   12:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

zanima nas vrednost razpisanih del.

hvala za odgovor.

LP

ODGOVOR

Naročnik je v razpisni dokumentaciji že opredelil ta podatek: Ocenjena vrednost investicije GOI del in opreme znaša: 2.673.765,74 EUR brez DDV


Datum objave: 03.12.2021   12:03
VPRAŠANJE
Predmet tega javnega naročila je storitev gradbenega nadzornika pri gradnji objekta. Iz obrazca št. 10 je razvidno, da naročnik zahteva pooblaščene inženirje in ne nadzornih inženirjev. Nadzorni inženir ima pooblastila za nadzor nad gradnjo, pooblaščeni inženir ima pa poleg nadzora tudi pooblastilo za projektiranje, ki ni predmet tega javnega naročila.
Prosimo za popravek zahtev oz. se dopusti možnost imenovanja nadzornih inženirjev za posamezne stroke.ODGOVOR
Naročnik je pri poimenovanju upošteval nazive veljavne gradbene zakonodaje (GZ in ZAID). Naziv nadzorni inženir(odgovorni nadzornik) namreč Gradbeni zakon ne pozna več, in se uporablja naziv pooblaščeni inženir.Datum objave: 03.12.2021   12:04
VPRAŠANJE
Pripravljavec ponudbe ne razpolaga z vsemi kadri po posameznih strokah oz. niso vsi zaposleni pri njemu. Zanima nas ali je zadosti, da za manjkajoči kader (posamezno stroko, ne za vodjo nadzora) predložimo sporazum o sodelovanju na projektu v kolikor bo ponudnik izbran in tako kader ne nastopa kot podizvajalec?

ODGOVOR

Naročnik na zastavljeno vprašanje pojasnjuje, da v kolikor bo gospodarski subjekt za zahtevane pooblaščene inženirje posameznih strok (in isto velja tudi za vodjo nadzora) imenoval kader, ki pri njem (ali pri partnerju oziroma podizvajalcu) ne bo zaposlen, mora gospodarski subjekt tak subjekt, skladno z prakso Državne revizijske komisije, v ponudbi imenovati kot podizvajalca oziroma partnerja.


Datum objave: 06.12.2021   09:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali je lahko vodja nadzora tudi nadzornik za gradbeni del?
Zanima nas tudi vrednost razpisanih del!

Hvala za odgovore!

ODGOVOR
Spoštovani.

Skladno z določilom razpisu pri pogojih 2 in 3, posamezna fizična oseba ne sme biti nominirana v več funkcij, v kolikor izpolnjuje pogoje za vsako od funkcij, v katero je nominirana.

Glede vrednost razpisanih del je naročnik že dal pojasnilo, prav tako je podatek naveden v razpisni odkumentaciji (Ocenjena vrednost investicije GOI del in opreme znaša: 2.673.765,74 EUR brez DDV).

lep pozdrav.Datum objave: 07.12.2021   11:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Predvidevamo, da naročnik želi pridobiti čim večje število kvalitetnih ponudb in zato naročnika naprošamo za razširitev zahtev iz pogoja 1 in 2, na objektih visoke gradnje s klasifikacijsko šifro CC-SI 112, 113 in 126.
Menimo, da so reference na objektih s klasifikacijsko šifro CC-SI 121 (gostinske stavbe, hotelske in podobne gostinske stavbe) primerljive, saj objekti z vrednostjo nad 1 milijon predstavljajo praviloma tudi prenočitvene storitve.

Naročnika naprošamo za priznanje objektov s klasifikacijsko šifro CC-SI 121, pod morebitnim dodatnim pogojem, da so se izvedla tudi dela na sobah za prenočitev.


ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal zahtev iz pogoja 1 in 2 v poglavju tehnična in strokovna sposobnost z razširitvijo zahteve glede CC-SI klasifikacije, saj sta oba pogoja skladna z določili ZJN-3 in sorazmerna s predmetom naročila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 07.12.2021   11:47
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za podaljšanje roka veljavnosti referenc iz 7 let na 10 let, s čimer bo naročnik prejel večje število ponudb in bo zagotovljena večja konkurenčnost med ponudniki.

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljševal roka veljavnosti referenc, saj je že sedaj določil dovolj dolgo obdobje in je skladno z zahtevami določil ZJN-3.

Lep pozdrav.