Dosje javnega naročila 008099/2021
Naročnik: OBČINA DIVAČA, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole v Divači
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 81.862,00 EUR

JN008099/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.11.2021
JN008099/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2021
JN008099/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.01.2022
JN008099/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008099/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DIVAČA
Kolodvorska ulica 3A
6215
SI044
Divača
Slovenija
Iztok Felicjan
iztok.felicjan@divaca.si
+386 57310930
+386 57310940

Internetni naslovi
http://www.divaca.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427277/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427277/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8871
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole v Divači
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole v Divači«.

Roki za izvedbo posameznih del so:
- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 60 dni od sklenitve pogodbe.
Izvedba projektantskega nadzora se izvede sočasno z gradnjo objekta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole v Divači«.

Roki za izvedbo posameznih del so:
- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): 60 dni od sklenitve pogodbe;

Izvedba projektantskega nadzora se izvede sočasno z gradnjo objekta.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Usposobljenost kadra10

Cena – Ponder:
90
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji, opredeljenimi v vzorcu pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.12.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.12.2021   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek "Predračun".Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.12.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.11.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.12.2021   09:58
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas vrednost GOI del in vrednost razpisanih del!

Je vrednost 30.000,00 EUR + DDV za ponudnika vrednost investicije ali vrednost pogodbe?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ocenjene vrednosti GOI del nima izdelane. Ocenjene vrednosti predmetnega javnega naročila naročnik ne razkriva.
Vrednost 30.000 EUR, ki je navedena v referenčnem pogoju, se nanaša na vrednost storitev projektiranja in ne na vrednost investicije.Datum objave: 02.12.2021   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

imamo naslednja vprašanja in sicer:

Ali ima investitor že izdelan geodetski posnetek, glede na to, da je že pridobljeno gradbeno dovoljenje?
Ali bo izbrani projektant dobil od investitorja projekt DGD v dwg in word odprtem formatu?
Ali je potrebno v ponudbo vključiti geomehansko poročilo?

Hvala in lep pozdravODGOVOR
Geodetski posnetek je že izdelan, možno ga je pridobiti z zahtevo na elektronski naslov iztok.felicjan@divaca.si
Izbrani projektant bo dobil od investitorja projekt DGD v dwg formatu in word odprtem formatu.
Geomehansko poročilo je narejeno in se ga ne vključuje v ceno. Možno ga je pridobiti z zahtevo na elektronski naslov iztok.felicjan@divaca.si