Dosje javnega naročila 008427/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP USTREZNE OPREME ZA IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POPLAVAH NA DRŽAVNI, REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI
ZJN-3: Odprti postopek

JN008427/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.12.2021
JN008427/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.12.2021
JN008427/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008427/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 243-640062
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Dolinar
petra.dolinar@mors.si
+386 14711543
+386 14712762

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427327/MORS_389_ODP_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8874
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP USTREZNE OPREME ZA IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI OB POPLAVAH NA DRŽAVNI, REGIONALNI IN LOKALNI RAVNI
Referenčna številka dokumenta: JN-8874
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izbira dobavitelja (za vsak posamezni sklop) za nakup ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SPECIALNA TOVORNA VOZILA 8X4 S HIDRAVLIČNIM DVIGALOM, KOTALNIM NALAGALNIKOM S POTEZNO ROKO, HIDRAVLIČNIM VITLOM IN NAMENSKIMI MENJALNIMI NADGRADNJAMI
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira dobavitelja za nakup specialnih tovornih vozil 8x4 s hidravličnim dvigalom, kotalnim nalagalnikom s potezno roko, hidravličnim delovnim vitlom in namenskimi menjalnimi nadgradnjami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: SPECIALNA TOVORNA VOZILA 6X4 S HIDRAVLIČNIM DVIGALOM, KOTALNIM NALAGALNIKOM S POTEZNO ROKO, HIDRAVLIČNIM VITLOM IN NAMENSKIMI MENJALNIMI NADGRADNJAMI
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira dobavitelja za nakup specialnih tovornih vozil 6x4 s hidravličnim dvigalom, kotalnim nalagalnikom s potezno roko, hidravličnim delovnim vitlom in namenskimi menjalnimi nadgradnjami.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIKLOPNE VISOKOZMOGLJIVE MOBILNE ČRPALNE ENOTE ZA PREČRPAVANJE VODE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42122130
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira dobavitelja za nakup priklopnih visokozmogljivih mobilnih črpalnih enot za prečrpavanje vode.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo sofinancirata RS in EU iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe »Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.01.2022   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2022   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.01.2022   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.12.2021   15:52
ODGOVOR:

Naročnik se zaveda obsežnosti in kompleksnosti predmeta javnega naročila in s tem tudi pripravo ustrezne ponudbe s strani ponudnikov, zato bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb do vključno dne 10. 2. 2022 do 12:00 ure. Naročnik dodatnega podaljšanja roka za oddajo ponudbe ne bo odobril, saj mora slediti zahtevam obdobja upravičenosti porabe sredstev in bi s podaljševanjem roka ogrozil tako dobavljivost opreme kot tudi črpanje finančnih sredstev iz Kohezijskega sklada.

Avtomatično odpiranje ponudb bo izvedeno dne 10. 2. 2022 ob 12:30 uri. Zaradi podaljšanja roka za oddajo ponudb se podaljša tudi rok za pojasnila oziroma za oddajo vprašanj in sicer do vključno dne 1. 2. 2022 do 10:00 ure. Vse datumsko navedene spremembe bo naročnik objavil tudi na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 12.01.2022   09:00
VPRAŠANJE:
»V točki 2.3.7 pri opisu navijaka hitro-napadalni visokotlačni navijak za gasilsko prenosno črpalko, vas prosim če lahko nudimo drugačni rešitvi in sicer:

Zahteva: navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.
Alternativna rešitev: preko električnega pogona na zunanjem okvirju navijaka, (zaradi lažjega vzdrževanja in servisiranja, je motor nameščen na okvirju navijaka) preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.

Zahteva: zavora (vsakega) navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro;
Alternativna rešitev: Ročna zavora, ker v kontejnerju ni pnevmatike. Kontejner bo deloval kot samostojna enota zato ta rešitev z pnevmatiko ni mogoča.«.


ODGOVOR:
PRILOGA št. TAB 1, SKLOP 1, točka 1.6 Kotalni zabojnik (20´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika - KZ-TIP-1.4 (stran 63/100), točka 2.3.7, alineja 6 in 8, se spremenita tako, da se po novem glasita:

Zap. št. 2.3.7
Alineja 6:
Zahteva naročnika:
- navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.
Se po novem glasi:
- navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka ali preko električnega pogona na zunanjem okvirju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.

Alineja 8:
Zahteva naročnika:
- zavora (vsakega) navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro.
Se po novem glasi:
- zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko ali električno zavoro ali ročna zavora.


PRILOGA št. TAB 2, SKLOP 2, točka 2.6 Kotalni zabojnik (16´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika KZ-TIP-2.4 (stran 62/69), točka 2.3.7, alineja 6 in 8 se spremenita tako, da se po novem glasita:

Zap. št. 2.3.7
Alineja 6:
Zahteva naročnika:
- navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.
Se po novem glasi:
- navijanje cevi mora biti izvedeno preko električnega pogona v valju navijaka ali preko električnega pogona na zunanjem okvirju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi.

Alineja 8:
Zahteva naročnika:
- zavora (vsakega) navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko zavoro.
Se po novem glasi:
- zavora navijaka mora biti avtomatska s pnevmatsko ali električno zavoro ali ročna zavora.


VPRAŠANJE:
»V kotalnih zabojnikih KZ-TIP-1.3, KZ-TIP-1.4, KZ-TIP-2.3 in KZ-TIP-2.4 zahtevate dobavo elektroagregatov z močjo min. 11 kVA. Med zahtevami je tudi tiho delovanje.
Ali lahko ponudimo elektroagregat, ki ima stopnjo hrupa LwA 98 dB(A)?«.

ODGOVOR:
PRILOGA št. TAB 1, SKLOP 1, točka 1.5 Kotalni zabojnik (20´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika - KZ-TIP-1.3 (stran 50/100) in točka 1.6 Kotalni zabojnik (20´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika - KZ-TIP-1.4 (stran 60/100), točka 2.2.5, alineja 5, se spremeni tako, da se po novem glasi:

Zap. št. 2.2.5
Alineja 5:
Zahteva naročnika:
- tiho delovanje.
Se po novem glasi:
- tiho delovanje z ravnijo zvočne moči (LWA) maksimalno 98 dB.

Opozorilo: Naročnik je ugotovil, da je pri pripravi podatkov Tehničnih zahtev naročnika (zap. št. 2.2.5) pomotoma prišlo do tipkarske napake pri navajanju standarda elektroagregata za rezervno napajanje KZ in sicer je navedeno »DIN 14658-1«. Pravilna navedba standarda je DIN 14685-1.


PRILOGA št. TAB 2, SKLOP 2, točka 2.5 Kotalni zabojnik (16´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika - KZ-TIP-2.3 (stran 50/69) in točka 2.6 Kotalni zabojnik (16´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika - KZ-TIP-2.4 (stran 59/69), točka 2.2.5, alineja 5, se spremeni tako, da se po novem glasi:

Zap. št. 2.2.5
Alineja 5:
Zahteva naročnika:
- tiho delovanje.
Se po novem glasi:
- tiho delovanje z ravnijo zvočne moči (LWA) maksimalno 98 dB.

Opozorilo: Naročnik je ugotovil, da je pri pripravi podatkov Tehničnih zahtev naročnika (zap. št. 2.2.5) pomotoma prišlo do tipkarske napake pri navajanju standarda elektroagregata za rezervno napajanje KZ in sicer je navedeno »DIN 14658-1«. Pravilna navedba standarda je DIN 14685-1.


VPRAŠANJE:
»Vozički točka
PRILOGA ŠT. TAB1- SKLOP 1_Tabela opreme KZ-TIP 1.3
OPREMA KZ-TIP-1.3 (KZ-ZPO)
V excel tabeli pišete v 9. AL logistični voziček (cca 800x1.200 mm) kpl 1 2 1 1 2 1 0 8.
Razpored je narejen za 6 vozičkov. Koliko vozičkov potrebujete. 6 ali 8 kom?«.

ODGOVOR:
Dobavitelj mora zagotoviti 8 kosov AL vozičkov (cca 800 x 1.200 mm).

PRILOGA št. TAB1- SKLOP 1_Tabela opreme KZ-TIP 1.3, OPREMA KZ-TIP-1.3 (KZ-ZPO). Zaporedna številka 9. »Naziv opreme oziroma orodij« ostane nespremenjena.

Pomembno:
Naročnik obvešča vse ponudnike, da zaradi spremembe Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je stopil v veljavo z dnem 1. 1. 2022 spreminja samo uro elektronskega odpiranja ponudb in sicer bo elektronsko odpiranje ponudb izvedeno dne 10. 2. 2022 ob 13:30. Sprememba elektronskega odpiranja ponudb bo objavljena tudi na Portalu javnih naročil in EU. Vsi ostali roki in datumi ostajajo nespremenjeni.
Datum objave: 14.01.2022   14:57
VPRAŠANJE:

»v razpisni dokumentacije pozicija 2.3.8 pišete (velja za oba kontejnerja 16 in 20 colskega)

Cevne armature, priključki oziroma oprema (minimalna):
- v zadnjem delu KZ-OPP (3. boks) se vgradi razvodni cevni sistem črpalk s pripadajočimi cevnimi armaturami (bočno levo/desno in zadaj);
- vse povezovalne cevi in cevne armature razvodnega cevnega sistema črpalk so iz nerjavečega materiala;
- 1 sesalni priključek Storz A/110;
- 2 x tlačni priključek Storz B/75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščen bočno levo ali bočno desno spodaj;
- 5 x tlačni izliv Storz B/75 (2 x priključen na hitro napadalna navijaka gasilske prenosne črpalke in 1 x priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul);
- 1 x tlačni izliv Storz B/52, kateri se zapira s krogličnim ventilom;
- ventil za kroženje vode med gasilsko prenosno črpalko in visokotlačno črpalko

5x tlačni izliv 2x priključen na navijaka. Imamo samo en visokatlačni in en nizko tlačni navijak. Prosim za pojasnilo. Koliko izlivov potrebujemo?«


ODGOVOR:

PRILOGA št. TAB 1, SKLOP 1, točka 1.6 Kotalni zabojnik (20´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika - KZ-TIP-1.4 (stran 64/100), točka 2.3.8, se dopolni oz. spremeni tako, da se po novem glasi:

Zap. št. 2.3.8
Alineja 3:
Zahteva naročnika:
- 1 sesalni priključek Storz A/110;
Se po novem glasi:
- 1 x sesalni priključek Storz A/110, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom; sesalni priključek je tudi polnilni priključek za polnjenje rezervoarja za vodo.

Alineja 4:
Zahteva naročnika:
- 2 x tlačni priključek Storz B/75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščen bočno levo ali bočno desno spodaj; 
Se po novem glasi:
- 2 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom.

Alineja 5:
Zahteva naročnika:
- 5 x tlačni izliv Storz B/75 (2 x priključen na hitro napadalna navijaka gasilske prenosne črpalke in 1 x priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul); 
Se po novem glasi:
- 1 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na hitro napadalni nizkotlačni navijak gasilske prenosne črpalke.

Alineja 6:
Zahteva naročnika:
- 1 x tlačni izliv Storz B/52, kateri se zapira s krogličnim ventilom; 
Se po novem glasi:
- 1 x dovodni priključek Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul.

Alineja 10:
Zahteva naročnika:
- možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo);
Se po novem glasi:
- možnost popolne izpraznitve rezervoarja za vodo in cevnega armaturnega sistema (zaščita pred zmrzaljo).

Na novo se doda Alineja 12, ki se glasi:
- 2 x polnilni priključek Storz B/75, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom.

Naročnik potrebuje tri (3) tlačne izlive Storz B/75, vse opremljene s krogličnim zapornim ventilom.


PRILOGA št. TAB 2, SKLOP 2, točka 2.6 Kotalni zabojnik (16´) - Tabela tehničnih zahtev naročnika KZ-TIP-2.4 (stran 63/69), točka 2.3.8, se dopolni oz. spremeni tako, da se po novem glasi:

Zap. št. 2.3.8
Alineja 3:
Zahteva naročnika:
- 1 sesalni priključek Storz A/110;
Se po novem glasi:
- 1 x sesalni priključek Storz A/110, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom; sesalni priključek je tudi polnilni priključek za polnjenje rezervoarja za vodo.

Alineja 4:
Zahteva naročnika:
- 2 x tlačni priključek Storz B/75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščen bočno levo ali bočno desno spodaj; 
Se po novem glasi:
- 2 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom.

Alineja 5:
Zahteva naročnika:
- 5 x tlačni izliv Storz B/75 (2 x priključen na hitro napadalna navijaka gasilske prenosne črpalke in 1 x priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul); 
Se po novem glasi:
- 1 x tlačni izliv Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na hitro napadalni nizkotlačni navijak gasilske prenosne črpalke.

Alineja 6:
Zahteva naročnika:
- 1 x tlačni izliv Storz B/52, kateri se zapira s krogličnim ventilom; 
Se po novem glasi:
- 1 x dovodni priključek Storz B/75, opremljen z zapornim ventilom, priključen na visokotlačno črpalko oz. visokotlačni modul.

Alineja 10:
Zahteva naročnika:
- možnost popolne izpraznitve (zaščita pred zmrzaljo);
Se po novem glasi:
- možnost popolne izpraznitve rezervoarja za vodo in cevnega armaturnega sistema (zaščita pred zmrzaljo).

Na novo se doda Alineja 12, ki se glasi:
- 2 x polnilni priključek Storz B/75, zaščiten z zaščitno mrežico, opremljen z zapornim ventilom.

Naročnik potrebuje tri (3) tlačne izlive Storz B/75, vse opremljene s krogličnim zapornim ventilom.
Datum objave: 14.01.2022   15:07
VPRAŠANJE:
»V tehnični specifikaciji za sklop 3: Priklopne visokozmogljive mobilne črpalne enote za prečrpavanje vode vas prosimo za:
-Točka: 2.2.3 Avtomatski odzračevalni ventil 2. Črpalke tako velikih zmogljivosti morajo imeti večje odzračevalne ventile. Naročnika prosimo, da dopusti odzračevalni ventil 3, saj bodo črpalke funkcionalne le v tem primeru.

-V tehnični specifikaciji imate zahtevana dokazila - homologacijo. Tovrstne črpalke ne spadajo pod nobeno kategorijo vozil ali priklopnikov za katere bi se izdelala homologacija. Prosimo vas da se zahteva umakne.

Garancijske dobe za sklop 3:
-Garancijski rok blaga je zahtevan 3 leta. Proizvajalčeva garancija je standardno 12 mesecev, podaljšljiva pa je iz 12 na 24 mesecev, ki pokriva napake in ne škode, ki nastanejo zaradi pomanjkanja vzdrževanja ali neustrezne uporabe. Prosimo vas za zmanjšanje zahteve.

-Garancija proti prerjavenju blaga je zahtevana 5 let. Zahtevane črpalke iz sklopa 3 so namenjene prečrpavanju poplavnih voda, pri katerih se ne da napovedati obsega in pogostosti delovanja, kot se tudi ne da napovedati pogostosti poplav. Poplavne vode so ne čiste vode v katerih se ne moremo izognit pesku, kamnom, blatu in ostalim nečistočam. Posledično se ne da izognit poškodbam zaščitnega premaza oz. barve in lahko pride tudi do pojava rjavenja. Prosimo vas da se ta zahteva umakne saj ni razumna za opremo, ki se zahteva.

-Življenjska doba blaga je zahtevana minimalno 10 let. Življenjska doba blaga ne mora veljati izven pogojen za Garancijski rok blaga. Zahtevane črpalke iz sklopa 3 so namenjene prečrpavanju poplavnih voda, pri katerih se ne da napovedati obsega in pogostosti delovanja, kot se tudi ne da napovedati pogostosti poplav, saj je le to odvisno od vremenski razmer v naslednjih letih. Posledično se tudi ne da napovedati pogostosti in obsega uporabe črpalk, saj je življenska doba tesno povezana z uporabo. Prosimo vas da se ta zahteva umakne saj ni razumna za opremo, ki se zahteva.

-Garancija za sistemske napake blaga. Prosimo vas za obrazložitev kaj obsega garancija in kaj so sistemske napake?«


ODGOVOR:

PRILOGA št. TAB 3, SKLOP 3, točka 3.1 Priklopna visokozmogljiva mobilna črpalna enota (centrifugalna) - VZMČE-TIP-2.1 - Tabela tehničnih zahtev naročnika - VZMČE-TIP-2.1 (stran 2/6), točka 2.2.3 in točka 3.2 se spremenita tako, da se po novem glasita:

Zap. št. 2.2.3
Zahteva naročnika:
- Avtomatski odzračevalni ventil 2 (1 kos).
Se po novem glasi:
- Avtomatski odzračevalni ventil min. 2 (1 kos).

Zap. št. 3.2
Zahteva naročnika:
- VZMČE-PC mora biti opremljeno s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavnim homologacijskim predpisom in slovenski zakonodaji glede prometnih predpisov.
Končno grafično podobo VZMČE-PC potrdi naročnik pred končno izvedbo VZMČE-PC, na podlagi grafičnega predloga izbranega dobavitelja.
Se po novem glasi:
- VZMČE-PC mora biti opremljeno s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati slovenski zakonodaji glede prometnih predpisov. Končno grafično podobo VZMČE-PC potrdi naročnik pred končno izvedbo VZMČE-PC, na podlagi grafičnega predloga izbranega dobavitelja.


PRILOGA št. TAB 3, SKLOP 3, točka 3.2 Priklopna visokozmogljiva mobilna črpalna enota (centrifugalna) - VZMČE-TIP-2.2 - Tabela tehničnih zahtev naročnika - VZMČE-TIP-2.2 (stran 5/6), točka 2.2.3 in točka 3.2 se spremenita tako, da se po novem glasita:

Zap. št. 2.2.3
Zahteva naročnika:
- Avtomatski odzračevalni ventil 2 (1 kos).
Se po novem glasi:
- Avtomatski odzračevalni ventil min. 2 (1 kos).

Zap. št. 3.2
Zahteva naročnika:
- VZMČE-PC mora biti opremljeno s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati veljavnim homologacijskim predpisom in slovenski zakonodaji glede prometnih predpisov.
Končno grafično podobo VZMČE-PC potrdi naročnik pred končno izvedbo VZMČE-PC, na podlagi grafičnega predloga izbranega dobavitelja.
Se po novem glasi:
- VZMČE-PC mora biti opremljeno s predpisano grafično opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS št. 58/2019) ter ustrezati slovenski zakonodaji glede prometnih predpisov. Končno grafično podobo VZMČE-PC potrdi naročnik pred končno izvedbo VZMČE-PC, na podlagi grafičnega predloga izbranega dobavitelja.


Dokument Razpisna dokumentacija MORS 389/2021-ODP, V. Tehnične zahteve naročnika, Splošne zahteve naročnika za SKLOP 3, točka 2. Zahteve glede garancijskega roka in servisiranja VZMČE, alineja 1 in alineja 4, se spremenita tako, da se po novem glasita:

Alineja 1:
Zahteva naročnika:
- minimalni 3 letni garancijski rok za VZMČE brez omejitev (tehničnih, časovnih, idr.) in izjem na območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema blaga; 
Se po novem glasi:
- minimalni 2 letni garancijski rok za VZMČE brez omejitev (tehničnih, časovnih, idr.) in izjem na območju Republike Slovenije, Evropske unije in ostalih državah v geografskem območju Evrope in sicer od dneva kakovostnega prevzema blaga.

Alineja 3:
Zahteva naročnika:
- garancija za sistemske napake v trajanju najmanj 5 let;
Se po novem glasi - Naročnik zahtevo črta:
- se črta;


Naročnik ostalih zahtev iz točke 2. Zahteve glede garancijskega roka in servisiranja VZMČE in sicer:
- alineja 2: minimalna 5 letna garancija za barvo in proti korozijsko zaščito (garancija proti prerjavenju) in
- alineja 4: življenjska doba za VZMČE v trajanju najmanj 10 let, z možnostjo podaljšanja;
katere spremembo oziroma umik je predlagal potencialni ponudnik, ne bo spreminjal oz. umaknil in ostajajo enake kot so navedene razpisni dokumentaciji.

Obrazložitev: V obdobju življenjske dobe VZMČE (v trajanju najmanj 10 let, z možnostjo podaljšanja) mora biti zagotovljena servisna mreža za vzdrževanje VZMČE v kompletu s pripadajočo opremo v Republiki Sloveniji ter prav tako izvedba servisiranja in oskrbe z nadomestnimi deli, na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje VZMČE (vzdrževanje tako NI predmet tega postopka javnega naročila).