Dosje javnega naročila 007408/2021
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup avtomatiziranega sistema za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS CoV-2 in drugih respiratornih virusov z dobavo reagentov in pripadajočim potrošnim materialom
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.805.460,46 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007408/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.10.2021
JN007408/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.12.2021
JN007408/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2021
JN007408/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.12.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007408/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 237-624055

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Danijela Z. Anžiček
danijela.anzicek@mf.uni-lj.si
+386 15437814
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup avtomatiziranega sistema za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS CoV-2 in drugih respiratornih virusov z dobavo reagentov in pripadajočim potrošnim materialom
Referenčna številka dokumenta: 091-25-1/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup avtomatiziranega sistema za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS CoV-2 in drugih respiratornih virusov z dobavo reagentov in pripadajočim potrošnim materialom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 2.660.424,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup avtomatiziranega sistema za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS CoV-2 in drugih respiratornih virusov z dobavo reagentov in pripadajočim potrošnim materialom.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Naročnik Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana je javno naročilo z oznako 091-25-1/21 Nakup avtomatiziranega sistema za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS CoV-2 in drugih respiratornih virusov z dobavo reagentov in pripadajočim potrošnim materialom izvedel po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu s c) točko prvega odstavka 46. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3).
Sistem COBAS 6800 je trenutno edini visokozmogljivi popolnoma avtomatizirani sistem (testiranje od vzorca do rezultata) za neposredno RT-PCR diagnostiko SARS-CoV-2 in drugih respiratornih virusov, ki je zmožen testirati vsaj 1.344 vzorcev v 24 urah, s CE-IVD certificiranimi testi istega proizvajalca, in pri katerem celotni postopek testiranja od vzorca do rezultata traja največ 3 ure (v serijah po 94 vzorcev hkrati). Poleg tega Sistem Cobas 6800 odlikuje, da po zagonu deluje popolnoma samostojno in avtomatizirano 8 ur (walk away time), ter omogoča hkratno uporabo več testov, predvsem kombinacijo testov za diagnostiko SARS-CoV-2 in drugih respiratornih virusov.
Naročnik je na podlagi analize trga ugotovil, da je trenutno na trgu aparat COBAS 6800 SYSTEM, proizvajalca Roche Diagnostics edini, ki izpolnjuje vse naročnikove potrebe. Naročnik je k oddaji ponudbe povabil ponudnika Roche d.o.o., Stegne 13g, 1000 Ljubljana, ki je trenutno edini, ki lahko ponudi COBAS 6800 SYSTEM in nanj vezane diagnostične teste. Roche d.o.o. ima zagotovljeno polno podporo za inštalacijo, validacijo in servisiranje naprave, izobraževanje uporabnikov ter zagotovljeno dobavo potrebne količine reagentov in potrošnega materiala za izvedbo zahtevanega števila testov.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007408/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 211-553214
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 25.10.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
11.11.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ROCHE farmacevtska družba d.o.o.
Stegne 13G
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 2.841.576,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 2.660.424,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.12.2021