Dosje javnega naročila 008273/2021
Naročnik: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA JEDILNEGA RAFINIRANEGA SONČNIČNEGA OLJA V LETIH 2022 IN 2023 V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA HRANO IN/ALI OSNOVNO MATERIALNO POMOČ IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.043.413,68 EUR

JN008273/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.12.2021
JN008273/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.12.2021
JN008273/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2022
JN008273/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2022
JN008273/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.04.2022
JN008273/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2022
JN008273/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN008273/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 238-626659
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mateja Maja Hrovat
mateja-maja.hrovat@gov.si
+386 13697577

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427688/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8873
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA JEDILNEGA RAFINIRANEGA SONČNIČNEGA OLJA V LETIH 2022 IN 2023 V OKVIRU OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA HRANO IN/ALI OSNOVNO MATERIALNO POMOČ IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM
Referenčna številka dokumenta: JN-8873
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15421000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je sukcesivna dobava jedilnega rafiniranega sončničnega olja v letih 2022 in 2023 v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 476.444,89 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15421000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Blago, ki je predmet dobave, je jedilno rafinirano sončnično olje. Izdelek mora biti pakiran v 1 l embalažo. Osnovna embalaža mora biti pakirana v transportno embalažo, ki preprečuje, da bi se prehrambeni izdelki sesedali in dobavljena na paletah (maksimalna količina na posamezni paleti je 750 kosov).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 476.444,89 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.03.2022
Konec: 30.04.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah EU določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Pogoj 1 - nekaznovanost
Pogoj 2 - plačani davki in prispevki
Pogoj 3 - ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
Pogoj 4 - prekršek v zvezi s plačilom za delo
Pogoj 5 - postopek zaradi insolventnosti
Pogoj 6 - kršitev poklicnih pravil
Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoj 1 - bonitetna ocena
Pogoj 2 - sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
Tehnična sposobnost:
Pogoj 1 - reference ponudnika
Pogoj 2 - prepoznavnost izdelka

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.01.2022   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.01.2022   08:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.12.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Štukljeva cesta 44
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.12.2021   16:31
VPRAŠANJE
Vprašanje
lahko namesto garancije za resnost ponudbe predložimo menico?

ODGOVOR
Predložitev menice ni skladna z zahtevami razpisne dokumentacije. Kot zavarovanje za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.Datum objave: 16.12.2021   16:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

objavljen še nov razpis (ponovitev JN008434/2021) v katerem je povpraševanje tudi po olju ali to pomeni da bo ta postopek prekinjen?

Lepo vas pozdravljamo.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

postopek ni prekinjen. Objavljeni sta bili dve ločeni javni naročili in sicer: Sukcesivna dobava jedilnega rafiniranega sončničnega olja v letih 2022 in 2023 v okviru Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in Sukcesivna dobava prehrambenega blaga v obdobju 2022-2023 v okviru Operativnega programa za hrano in/ali materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim (Covid-19) za sklope 3, 5, 6, 7 in 9.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.12.2021   10:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas ali lahko predložimo za kakovost sončničnega olja analizno poročilo akreditiranega laboratorija iz meseca avgusta. Ker je čas dopustov bo zelo težko urediti analizno poročilo do 10.1.2022.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Pozdravljeni,

da, lahko predložite analizno poročilo akreditiranega laboratorija iz meseca avgusta.

Lep pozdrav.
Datum objave: 12.01.2022   09:32
Spoštovani,

dne 10.1.2022 je bil na Portal javnih naročil posredovan popravek javnega naročila. Popravek bo na Portalu javnih naročil objavljen predvidoma 14.1.2022. Med drugim se podaljšuje rok za oddajo ponudb, postavitev vprašanj in odpiranje ponudb.

Lep pozdrav.