Dosje javnega naročila 008262/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-171/21; Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 11.392.882,71 EUR

JN008262/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.12.2021
JN008262/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.12.2021
JN008262/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2022
JN008262/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2022
JN008262/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2022
JN008262/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 28.06.2022
JN008262/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2022
JN008262/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.08.2023
Zahtevek za revizijo

    JN008262/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 238-626091
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si
http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/427746/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=8995
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-171/21; Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
Referenčna številka dokumenta: 43001-410/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja kolesarske povezave Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.01.2022   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.01.2022   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.01.2022   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen »Tehnične dokumentacije«, ki je dostopna ponudnikom v elektronski obliki na spletni strani naročnika: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.12.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.12.2021   09:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas za znižanje vrednosti reference za rekonstrukcijo ali novogradnjo državne ceste ali lokalne ceste ali državnih ali lokalnih kolesarskih površin v vrednosti vsaj 3.000.000,00 EUR ( brez DDV), na znesek 2.000.000,00 EUR ( brez DDV).

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 10.12.2021   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
naročnika naprošamo za znižanje kriterija za izpolnjevanje zahtev za vodjo gradnje in ponudnika v vrednosti vsaj 3.000.000,00 EUR (brez DDV) na vrednost vsaj 2.000.000,00 EUR (brez DDV).
Hvala in lep dan.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.


Datum objave: 10.12.2021   16:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da dopustite tudi predložitev referenc pod točko 3.2.3.7 d), ki so se izvedla na vzdrževalnih poteh.

ODGOVOR
Vzdrževalna pot je servisna površina ki je skladno z Zakonom o cestah del javne ceste. Glede na navedeno je referenca za objekte zgrajene v sklopu vzdrževalne poti, ki v naravi predstavlja servisno površino javnih prometnih površin (navedenih v točki 3.2.3.7 navodil za pripravo ponudbe) ustrezna.
Datum objave: 13.12.2021   09:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
mejna vrednost referenčnega posla : vsaj 3.000.000,00 EUR brez DDV, ki ste ga navedli kot referenčni pogoj za vodjo gradnje in za ponudnika, je povsem nerealen predvsem in tudi zato, ker obenem pod točko b.) zahtevate tudi zaključen referenčni posel "izvedba vsaj 5.000 m2 asfaltnih površin", kar je povsem nekompatibilno z referenčno zahtevo pod točko a.) , saj gre v obeh referenčnih primerih za cestne površine!!

Glede na to, da v določenem delu vrste referenčnih izvedbenih del zahtevate tako nizko vrednost 5.000. m2 asfaltnih površin, v drugem pa mega - nerazumljivo referenčno vrednost 3.000.000 EUR za izvedbo enega posla, ki se nanaša izključno na CESTO , nakazuje na sum, da favorizirate točno določenega ponudnika.

Pozivamo vas, da referenčni pogoj vrednost 3.000.000 EUR brez DDV pod točko a.) tako za vodjo gradnje kot za ponudnika, znižate na vsaj 2.000.000 EUR.


Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 15.12.2021   11:20
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Lahko referenca izhaja iz del - reciklaža na avtocesti?
Prosim za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik se v fazi javne objave razpisne dokumentacije in v času priprave ponudb ponudnikov ne more opredeliti do ustreznosti referenčnih del. Ocena ustreznosti posamezne reference bo izvedena v fazi ocenjevanja ponudb posameznega ponudnika na podlagi dokazil, ki bodo predložena posameznemu referenčnemu delu in iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev iz Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 15.12.2021   11:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ker ste omogočili izpolnjevanje referenčnega pogoja (za 3.000.000 EUR brez DDV) za vzdrževalna dela, katerih trajajo pogodbe po štiri ali pet let (in se razume to kot en posel), morate tudi drugim ponudnikom omogočiti, da izpolnijo referenčno zahtevo na način, kot se izvajajo vzdrževalna dela na cestah, to je s posameznimi naročili oziroma več zaključenimi izvedenimi POSLI za ISTEGA naročnika, v obdobju petih let, v skupni vrednosti 3.000.000 EUR. Če omogočate izpolnjevanje tega pogoja vzdrževalcem cest, morate tudi ostalim ponudnikom pod istimi pogoji, sicer ta javni razpis ni skladen v veljavno zakonodajo, tako v EU kot v Republiki Sloveniji.
lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik ni spremenil in ne bo spremenil razpisne dokumentacije. Pogodba za vzdrževanje oziroma vzdrževanje samo po sebi še ne pomeni izpolnjevanja referenčnih pogojev iz Navodil za pripravo ponudbe. Referenčni posel mora po vsebini izpolnjevati vse zahteve iz Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 15.12.2021   11:24
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vezano na vaš odgovor, da "je referenca za objekte zgrajene v sklopu vzdrževalne poti, ki v naravi predstavlja servisno površino javnih prometnih površin (navedenih v točki 3.2.3.7 navodil za pripravo ponudbe) ustrezna.", nas zanima, ali boste spremenili dokumentacijo razpisa in razpisne pogoje, ker vzdrževalna dela na občinskih in državnih cestah (vzdrževalnih poteh) niso vezana na en objekt, temveč na večletne pogodbe ali/in okvirne sporazume s posameznimi izvajalci, kar pa se ne more razumeti kot izpolnjevanje vašega trenutno veljavnega referenčnega pogoja, kateri se glasi, za vodjo del in za ponudnika:
"...pri uspešno zaključenem referenčnem poslu na državni ali lokalni cesti vsaj enkrat vodil rekonstrukcijo ali novogradnjo državne ali lokalne ceste ali državnih ali lokalnih kolesarskih površin v vrednosti vsaj 3.000.000,00 EUR (brez DDV)."
Torej mora iti pri referenčnem poslu za VSAJ EN USPEŠNO ZAKLJUČEN REFERENČNI OBJEKT. Vzdrževalna dela pa zajemajo več posameznih izvedb, običajno manjših del. Zato ni primerno enačiti zahtevo po ENEM REFERENČNEM ZAKLJUČENEM POSLU s pogodbenimi vzdrževalnimi deli, kjer se krpajo ceste na več lokacijah po pet let.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je v predhodnem odgovoru pojasnil, da bo upošteval referenčne posle, za objekte, ki so bili zgrajeni na »vzdrževalnih poteh« v smislu vrste infrastrukture, to je poteh, ki po namenu služijo za vzdrževanje javnih prometnih površin (navedenih v točki 3.2.3.7 navodil za pripravo ponudbe) in ne v smislu vrste dela, ki je bilo opravljeno na »vzdrževanih poteh«.
Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spremenil. Pogodba za vzdrževanje oziroma vzdrževanje samo po sebi še ne pomeni izpolnjevanje referenčnih pogojev iz Navodil za pripravo ponudbe. Referenčni posel mora po vsebini izpolnjevati vse zahteve iz Navodil za pripravo ponudbe.
Datum objave: 17.12.2021   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Vljudno prosim, da objavite vse detajle, saj brez njih ni mogoče sestaviti korektne ponudbe.
Pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil detajle.Datum objave: 17.12.2021   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim da odgovorite kolikšna je moč priključka, koliko priključkov ima posamezna polnilna postaja, ali je potrebno v ceni na enoto zajeti servisno orodje in tlačilko, za posamezno elektro polnilno postajo za električna kolesa.

lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spleti strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil detajl vzorca servisne postaje za kolesa. Urbana oprema je lahko tudi od drugega dobavitelja oz. ponudnika, pred dobavo in montažo jo mora potrditi nadzornik.

Moč priključka je 3,7 KW pri napetosti 230 V oz. 8,5 KW pri napetosti 400 V. Polnilna postaja mora imeti 4 schuko (230 V) polnilne priključke in 4 usb polnilne priključke. V ceni na enoto je potrebno upoštevati tudi tlačilko in servisno orodje.
Datum objave: 17.12.2021   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim vas za objavo v popisih navedenih detajlov (betonski bloki, električne polnilnice za e kolesa, ključavničarska dela, vse ograje, tudi za zaščito vegetacije, urbano opremo, ...)

Pri vseh postavkah:
- VODNA SETEV TRAVNE MEŠANICE PO SPECIFIKACIJI 25 g/m2 Z DODATKOM GNOJILA 20 g/m2 IN Z ZALIVANJEM MIN 3 l/m2 MESTOMA Z DODAJANJEM POPENJAVK (HEDERA, PARTEHNOCISUS) PRI SANACIJI TRAVNATIH BREŽIN IN PO POTREBI UTRJEVANJEM Z KOKOSOVO MREŽO IN KLINI.
Prosim za natančne podatke koliko je računane kokosove mreže, koliko katerih popenjavk.
Hvala, pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je objavil detajle vzorcev urbane opreme. Urbana oprema je lahko tudi od drugega dobavitelja oz. ponudnika, pred dobavo in montažo jo mora potrditi nadzornik.

V postavki je potrebno upoštevati kokosovo mrežo ali mrežo iz jute, tip 400 g, s klini za pritrditev v dolžini 200 m in širini 2 m. Popenjavke so: Hedera helix P9 600 KOM (3 KOM/M²) in Parthenocissus quinquefolia P9 400 KOM (2 KOM/M²).

Sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 20.12.2021   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri premostitvenem objektu M2 (odsek 5), imate v postavki S25 281 navedeno, da je pri izvedbi zaščite brežine z lomljencem, potrebno upoštevati tudi ozelenitev brežine z grmovnicami. Koliko grmovnic na m3 zaščite brežine je potrebno upoštevati? Ali nebi bilo bolj smiselno, da se zasaditev z grmovnicami ovrednoti pri hortikulturi?

ODGOVOR
V postavki S25 281 mosta M2 se skladno s pridobljenimi soglasji upošteva izključno zasaditev s potaknjenci obstoječih grmovnih vrst brežine. Na m2 naj se upoštevajo 4 potaknjenci.

Vsa zasaditev z grmovnicami, ki jih bo potrebno dobaviti na gradbišče je ovrednotena v ločenem načrtu krajinske ureditve.
Datum objave: 20.12.2021   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za objavo vseh načrtov in tehničnih poročil objektov na trasi (brvi, nadvozi, podporne konstrukcije itd...).

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil načrte. Naročnik bo pripravil spremembo roka za oddajo in odpiranje ponudb. Rok bo podaljšan do 1.2.2022.


Datum objave: 20.12.2021   13:34
VPRAŠANJE
Minilo je 17 dni odkar smo vas prosili za objavo načrtov posameznih objektov na trasi in jih do danes (20.12.2021) še niste objavili. Pozivamo vas, da prestavite rok za oddajo ponudb za vsaj 17 dni.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil načrte. Naročnik bo pripravil spremembo roka za oddajo in odpiranje ponudb. Rok bo podaljšan do 1.2.2022.Datum objave: 20.12.2021   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo da objavite načrte in projekte objektov na trasi (mostovi, brvi, ...).

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil načrte. Naročnik bo pripravil spremembo roka za oddajo in odpiranje ponudb. Rok bo podaljšan do 1.2.2022.Datum objave: 20.12.2021   13:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da objavite projekte.

lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil načrte. Naročnik bo pripravil spremembo roka za oddajo in odpiranje ponudb. Rok bo podaljšan do 1.2.2022.Datum objave: 20.12.2021   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim za objavo detajle dilatacije?

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil načrte. Naročnik bo pripravil spremembo roka za oddajo in odpiranje ponudb. Rok bo podaljšan do 1.2.2022.Datum objave: 20.12.2021   14:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Prosim, da objavite še detajle za ključavničarska dela.
Pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil načrte.Datum objave: 20.12.2021   14:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

odgovori z razlago naročnika na vprašanja za predmetno javno naročilo so nejasno, dvoumni in nerazumljivi, kar ni v skladu z ZJN-3. Prosimo in pozivamo naročnika za konkretno izdelana navodila ponudnikom glede ZAHTEVANIH REFERENČNIH POGOJEV in skladno z navodili naj bodo TUDI naročnikovi odgovori na Portalu JN ali pa naj spremeni Navodila! V kolikor naročnik ne zna opredeliti vrste del (vprašanje glede reciklaže avtoceste, vprašanje glede posploševanja priznavanja referenčnega posla za izvedena dela na "poteh, ki po namenu služijo za vzdrževanje javnih prometnih površin", vzporedno pa zahteva referenčni posel rekonstrukcije ali novogradnje cest v vrednosti 3 mio evrov brez DDV! ) že v fazi RAZPISA in ne zna odgovoriti na to, ali določen posel ustreza podanim referenčnim pogojem, ali, potem naročniku samemu niso razumljive zahteve glede strokovne usposobljenosti ponudnikov oz. mu ni razumljiv referenčni pogoj za priznanje referenčnega posla ponudnikom. Vseld tega, ne more pričakovati od ponudnikov da oni razumejo dvoumnost in nejasnost referenčnih pogojev v navodilih v korelaciji s podanimi odgovori naročnika na zastavljena vprašanja na Portalu JN. prosimo, da uskladite odgovore na Portalu z razpisnimi zahtevami, katere jasno in nedvoumno predstavite ponudnikom!

Hvala in lp!

ODGOVOR
Samo izvedba reciklaže na avtocesti ne izpolnjuje referenčnih pogojev iz Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 21.12.2021   12:57
VPRAŠANJE
Vezano na vprašanje in odgovor:

Datum objave: 20.12.2021 11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri premostitvenem objektu M2 (odsek 5), imate v postavki S25 281 navedeno, da je pri izvedbi zaščite brežine z lomljencem, potrebno upoštevati tudi ozelenitev brežine z grmovnicami. Koliko grmovnic na m3 zaščite brežine je potrebno upoštevati? Ali nebi bilo bolj smiselno, da se zasaditev z grmovnicami ovrednoti pri hortikulturi?

ODGOVOR
V postavki S25 281 mosta M2 se skladno s pridobljenimi soglasji upošteva izključno zasaditev s potaknjenci obstoječih grmovnih vrst brežine. Na m2 naj se upoštevajo 4 potaknjenci.

Vsa zasaditev z grmovnicami, ki jih bo potrebno dobaviti na gradbišče je ovrednotena v ločenem načrtu krajinske ureditve.

PONOVNO VPRAŠANJE:
Glede na to, da je v omenjeni postavki potrebno ceno ovrednotiti v m3 Vas pozivamo, da specificirate število podtaknjencev na m3 in ne na m2.

ODGOVOR
Na m3 je potrebno upoštevati 4 potaknjence.Datum objave: 21.12.2021   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Predlagamo, da spremenite zahtevo, da mora ponudnik zahteve iz točke 3.2.3.7 a) neposredno sam izvesti. Zahteve opredeljujejo rekonstrukcijo, novogradnjo ali obnovo vozišča oz. asfaltnih površin, kar predstavlja pretežni del javnega naročila. Naročnik je torej s tem omejil sodelovanje podizvajalcev zgolj na manjši delež javnega naročila, kar je v nasprotju tako z veljavno direktivo 2014/24/ES, ki je bila (kot izhaja iz točke 2 Direktive) sprejeta z namenom, da bi olajšali predvsem sodelovanje malih in srednjih podjetij pri javnih naročilih. Enako ugotavlja DKOM v zadevi št. 018-136/2020. Tam DKOM navaja, da mora biti možnost sklicevanja na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov zato praviloma vedno podana, čeprav ni absolutna, saj je omejena na položaje, v katerih je uporaba tujih zmogljivosti primerna glede na konkretni predmet naročila, pri čemer ima naročnik v določenih izjemnih primerih tudi možnost zahtevati, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam.

S tem ko naročnik omejuje uporabo zmogljivosti drugih subjektov za pretežni del javnega naročila, vsekakor ne moremo zatrjevati, da gre za izjemni primer. S tem naročnik gospodarskim subjektom preprečuje, da kljub zmožnosti izvedbe s podizvajalci, oddajo ponudbo za celotni predmet javnega naročila. Ob upoštevanju dejstva, da lahko vozišče brez podizvajalcev izvedejo samo asfalterji, je naročnik konkurenco na celotnem javnem naročilu omejil samo na nekaj izbranih podjetij v Republiki Sloveniji. Ravnanje naročnika je nesmotrno in nekonsistentno tudi iz razloga, ker v drugih javnih naročilih dopušča, da se ta dela prenašajo v izvedbo podizvajalcem.

Zahteva je nesmiselna tudi iz razloga, ker je ponudnik lahko referenco izvedel s podizvajalcem in se mu prizna, medtem ko del kasneje ne sme izvesti z istim podizvajalcem.

Predlagamo, da naročnik potrdi, da lahko tudi dela iz točke a) ponudnik izvede s podizvajalcem, sicer bomo vložili zahtevek za revizijo. Z zahtevkom bomo dokazali arbitrarnost zahteve, ki nima izjemne narave, kar dokazujejo druga naročnikova ravnanja v javnih naročilih.

Zainteresirani ponudnik

ODGOVOR
V objavljenih Navodilih za pripravo ponudbe ni zahteve, da mora ponudnik istovrstna dela iz točke 3.2.3.7, a) pri predmetnem naročilu izvesti neposredno sam.Datum objave: 22.12.2021   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu zahtev za polnilnice električnih koles smo mnenja, da le te niso realne in kot take močno zmanjšujejo možnost konkurenčnih ponudb, oziroma so verjetno namenjene enemu proizvajalcu.
Pojasnilo:
Standardni polnilci za električna kolesa so moči do 150 W. Namočnejši polnilec na trgu ima moč manjšo od 400 W. Torej za polnenje štirih električnih koles hkrati ne potrebujemo več kot 4 x 400W = 1,6 KW ( 230 V ) z rezervo npr.: 2 KW. Dosti močnejših adapterjev na trgu ni za pričakovati, saj bi bili tudi pretežki za prevažanje na kolesu. Zahtevek za prikluček 8,5 KW - 400V se nam zdi nesmiselen. S tem bi lahko samo omogočili in privabili celo polnenje električnih avtomobilov. Predvidevamo, da si nihče ne želi avtomobilov na kolesarskih poteh. Poleg tega ima predvideni sistem pomankljivosti v varnosti. Veliko bolj varni so sistemi polnilnic z omarico za varno shranjenje baterije za kar v predvidenm razpisu sploh ni možnosti.

Prosim za odgovor.
Lepe pozdrave

ODGOVOR
Polnilnica za e-kolesa mora zagotavljati moč polnjena 3,7 kW pri napetosti 230 V. Imeti mora 4 schuko (230 V) polnilne priključke in 4 USB polnilne priključke. Sestavni del servisno polnilne postaje je ročna tlačilka za zrak in servisno orodje.
Priključna moč 8,5 kW pri napetosti 400 V ni zahtevana.

Sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 23.12.2021   09:46
VPRAŠANJE
Poleg ostalih zahtev za vodjo gradnje v četrti alineji zahtevate izkazovanje referenčnega dela. Ali pravilno razumemo, da vodja gradnje izpolnjuje zahteve vezane na referenčno delo in sicer da je vsaj enkrat vodil investicijo v vrednosti 3 mio EUR na državni ali lokalni cesti, ki je vključevala vsaj 5.000 m2 asfaltiranih površin in v sklopu katere se je izvedla tudi rekonstrukcija državne oz. lokalne ceste?

Vezano na izpolnjevanje pogojev ponudnika pod točko a) pa nas zanima ali pravilno razumemo, da je ponudnik izvedel vsaj eno investicijo v vrednosti 3 mio EUR na državni ali lokalni cesti, v sklopu katere se je izvedla tudi rekonstrukcija državne oz. lokalne ceste.

ODGOVOR
Referenčna zahteva v Navodilih za pripravo ponudbe je vodenje rekonstrukcije ali novogradnje in ne investicije.Datum objave: 23.12.2021   09:47
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo še drugih načrtov trase, ker se iz situacij bolj malo vidi

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani (http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-001510/narocilo.html) objavil načrt trase.Datum objave: 23.12.2021   09:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri "GRADBENA DELA ZA CEVOVOD -> ZUNANJA DELA" je navedena postavka: "Sodelovanje, nadzor nad izvajanjem del pri prekopih za križanje z obstoječimi komunalnimi vodi: -vodovod, -telekomunikacije....". Kaj moramo pod posamezno alinejo vrste nadzora za 1 kos upoštevati? V kolikor gre za ure nadzora, zakaj ne ovrednotite cene urne postavke enako kot pri drugih nadzorih?

ODGOVOR
Vse tovrstne postavke bo ovrednotil Naročnik kar bo upoštevano v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.Datum objave: 23.12.2021   14:58
VPRAŠANJE
Prosimo vas za pojasnilo vaših dvoumnih navodil:
za točko 3.2.3.7 a) je navedeno, da mora referenčni posel, ki ga je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov izkazati ponudnik. Če je referenčni posel ponudnik izvedel s podizvajalcem, ali mora biti ta isti podizvajalec tudi v tej ponudbi nominiran kot podizvajalec?

ODGOVOR
Ne, ni potrebno, da je podizvajalec iz referenčnega posla nominiran kot podizvajalec tudi v tej ponudbi.Datum objave: 23.12.2021   14:59
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih se pojavjajo imena spojev, ki niso točno razjasnjeni.

Pri nekaterih postavkah namreč navajate imena spojev (kot npr.), medtem ko pri drugih postavkah govorite o "sidrnem spoju".

Sami pod "sidrni spoj" razumemo kot npr. VRS-T oziroma UNI Ve, lahko pa bi nekdo bral tudi drugače.

Prosimo, da točno - nedvoumnio navedete zahtevani spoj.

Ali zahtevate pod sidrni spoj VRS-T oziroma UNI Ve ali TYTON - SIT oziroma Vi?

Hvala

ODGOVOR
V ponudbi je potrebno upoštevati sidrni spoj kot npr. STD Vi ali TYT Sit Plus.Datum objave: 23.12.2021   15:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v popisih pri duktilnih ceveh zmotno enačite spoj VRS-T proizvajalca TRM in Vi spoj proizvajalca Pont a Mousson. Gre za spoja, ki vsekakor nista niti približno enakovredna, zato vas prosimo, da eksplicitno navedete kateri spoj ste imeli v mislih.
- VRS-T ali UNI Ve (ki sta načeloma enakovredna spoja)
ali
- TYTON - SIT ozoroma Vi spoj

Ali se mora ušpoštevati spoj kot npr. VRS ali kot npr. TYTON - SIT?

ODGOVOR
V ponudbi je potrebno upoštevati sidrni spoj kot npr. STD Vi ali TYT Sit Plus.Datum objave: 24.12.2021   14:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisih za vodovodne cevi je zahteva po sidrnih razstavljivih spojih, klasa cevi pa C40.
Prosimo, da definirate kakšni spoi na ceveh in obojčnih fazonskih kosih so zahtevani, saj se STD VI spoj ne šteje pod razstavljive oz. ni direktno primerljiv z VRS-T.
Definirajte prosim še klaso cevi, saj C40 verjetno ne ustreza zahtevanim spojem.
Prosim še, da definirate kateri tip RC cevi se zahteva za PE cevi - je to tip 1 ali 2?

lp,

ODGOVOR
V ponudbi je potrebno upoštevati:
- sidrni spoj kot npr. STD Vi ali TYT Sit Plus,
- klasa cevi C64 in
- PE100 RC cevi tip 1.
-
Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 24.12.2021   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zanima nas ali so količine postavk škarpiranja na zavihku Šmarje pri Jelšah (Pododsek Belo) pravilne.
V postavki št. 1 in 2 ste napisali, da je ročnega škarpiranja 90%, kar pomeni, da ga je pri obeh postavkah skupaj 742,50 m3.
Ali je ta podatek pravi ali gre za 10% ročnega dela ali morda za m2 ročnega škarpiranja?

ODGOVOR
Postavki v popisu del, zavihek Šmarje pri Jelšah (Pododsek Belo) se spremenita, tako, da se glasita:

1.
Škarpiranje vezljive zemljine - do III. Kategorije, višina do 13 m. V ceni upoštevati: čiščenje previsnih robov in ostalih delov vkopane brežine, nakladanje izkopanega materiala ter prevoz in deponiranje na trajni deponiji.

2.
Škarpiranje mehke kamnine - IV. kategorije (peščenjak), višina do 13 m. V ceni upoštevati: čiščenje previsnih robov in nestabilnih preperelih blokov kamnine, nakladanje izkopanega materiala ter prevoz in deponiranje na trajni deponiji.

Sprememba bo upoštevana v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.
Datum objave: 04.01.2022   16:15
VPRAŠANJE
Da bo razpisna dokumentacija sorazmerna in skladna, vas pozivamo, da v skladu z referenčnimi zahtevami z vodjo del za izgradnjo premostitvenih objektov, tudi za gospodarski subjekt v točki e) dopustite, tudi rekonstrukcijo.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev.Datum objave: 13.01.2022   12:47
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za potrditev razumevanja odgovora z dne 23. 12. 2021 ob 09:46, kjer je navedel, da je referenčna zahteva v Navodilih za pripravo ponudbe vodenje rekonstrukcije ali novogradnje in ne investicije.

Ali pravilno razumemo, da vodja gradnje izpolnjuje zahteve vezane na referenčno delo in sicer da je vsaj enkrat vodil novogradnjo ali rekonstrukcijo v vrednosti 3 mio EUR na državni ali lokalni cesti, ki je vključevala vsaj 5.000 m2 asfaltiranih površin in v sklopu katere se je izvedla tudi rekonstrukcija državne oz. lokalne ceste?

Ali pravilno razumemo, da je ponudnik izpolnjuje referenčni pogoj iz točke 3.3.2.7 (a) če je izvedel vsaj eno investicijo v vrednosti 3 mio EUR na državni ali lokalni cesti, v sklopu katere se je izvedla tudi rekonstrukcija državne oz. lokalne ceste.

ODGOVOR
Zahtevani referenčni pogoji morajo izhajati iz izvedbe rekonstrukcije ali novogradnje državne ali lokalne ceste ali državnih ali lokalnih kolesarskih površin, ki je lahko del večjega oz. obsežnejšega posla.Datum objave: 19.01.2022   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

ali lahko vnesete ocenjeno vrednost za TK delo, napisano je namreč:
Izvedba prestavitve obstoječih TK kablov v novo kabelsko kanalizacijo (v dolžini 300m; komplet s prestavitvijo vodov, vpihovanjem v novo kanalizacijo, zamenjava obstoječih TK kablov z novimi, izdelava spojk (4x komplet kabelskih spojk v kabelskih jaških). DELA NAROČITI PRI TELEKOM SLOVENIJE, d.d. - ocenjeno

To se pojavi v treh ali štirih postavkah.

Ne poznamo presekov kablov in koliko spojk je potrebno narediti.

hvala

ODGOVOR
Navedene postavke bo ovrednotil naročnik in jih objavil v čistopisu popisa del.Datum objave: 19.01.2022   14:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri zavihku Rogaška Slatina, vrstica 713 ne izpiše cene na enoto, prav tako pri zavihku Šentjur ne izpiše cene na enoto v vrstici 1079.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik bo napako odpravil v čistopisu popisa del.Datum objave: 19.01.2022   15:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri odseku "Občina Šentjur" je pri "Zemeljskih delih" v "Zaščiti in prestavitvi komunalnih vodov" pri splošni opombi količina 80. Ali je prišlo do napake, oziroma kje moramo to upoštevati?

ODGOVOR
Naročnik bo napako odpravil v čistopisu popisa del.Datum objave: 20.01.2022   06:45
VPRAŠANJE
Prosimo, da objavite načrte še za pododsek 13, ker jih ni v načrtih katere ste objavili v "Tehnicna dokumentacija_2".

ODGOVOR
Pododsek 13 ni predmet tega razpisa, zavihek »Rogaška Slatina odsek 13« bo iz čistopisa popisa del odstranjen.Datum objave: 28.01.2022   14:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ponudnik ima referenco za izgradnjo jeklenega mostu s tehničnimi karakteristikami kot so zahtevane:

e) novogradnjo jeklenega premostitvenega objekta s svetlim razponom vsaj 6 metrov med krajnima opornikoma

Referenca pa ni bila izvedena na državni ali lokalni cesti ali železnici ali na državnih ali lokalnih kolesarskih površinah, kot je zahtevano, ampak na poti ki ni kategorizirana kot kolesarska pot v evidencah občine, je pa bila naročnik občina. Na to, kako občine evidentirajo svoje kolesarske in peš poti, ponudniki nimamo vpliva, niti za tehnično sposobnost ponudnika ni relevantno, zato vas prosimo da dovoljujete tudi tako referenco.

ODGOVOR
Če je referenčni objekt del poti, ki je namenjena kolesarskemu prometu in izpolnjuje pogoje iz zadnjega odstavka opomb k točki 3.2.3.7, potem je takšna referenca ustrezna.Datum objave: 01.02.2022   12:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na to, da za vodjo del za izgradnjo premostitvenih objektov dovoljujete referenci za novogradnjo ali rekonstrukcijo premostitvenih objektov, ne razumemo, zakaj pri referencah za ponudnika zahtevate le novogradnjo. Prosimo, da pogoja uskladite in dovolite, da ponudnik predloži referenci za novogradnjo ali rekonstrukcijo (točka navodil 3.2.3.7 d) in e)).

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal pogojev iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 01.02.2022   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v novem spremenjenem popisu smo zasledili naslednje stvari:
- V zavihku "Rogaška Slatina", "Premostitveni objekt M2", se pri "Koli in vodnjaki" postavki za izvedbo platoja podvojita - ostala je stara postavki in dodana je nova postavka. Prav tako pri zavihku "Šmarje pri Jelšah", "Premostitveni objekt M21".
- V zavihku "Rogaška Slatina", "Premostitveni objekt M3", se pri "Oprema cest" postavki lesene varnostne ograje podvojita.
Ali je prišlo do napake?

Naročnika tudi prosimo, da ob morebitnih novih spremembah popisa, pri objavi na portalu javnih naročil, točno navede oziroma specificira, katere postavke in kaj pri postavki je spremenil. Sprememba popisa, ki ste jo objavili dne 24.1.2022 je veliko bolj obsežna, kot ste v svojih odgovorih na portalu zapisali da bo. S tem boste ponudnikom prihranili ogromno časa, ker za izdelavo primerjave starih in novih popisov del porabimo ogromno časa.

ODGOVOR
Ad 1:
Da prišlo je do napake, v zavihku »Rogaška Slatina«, pri premostitvenem objektu M2, bo v čistopisu popisa del v poglavju »2.7 Koli in vodnjaki« odstranjena postavka:
N27 101 Izdelava platoja za izvedbo pilotov. m² 43,95

V istem poglavju bo v čistopisu popisa dodana nova postavka:
S27 161 Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm. kos 6,00

Ad 2:
Da prišlo je do napake, v zavihku »Šmarje pri Jelšah«, pri premostitvenem objektu M21, bo v čistopisu popisa del v poglavju »2.7 Koli in vodnjaki« odstranjena postavka:
N27 101 Izdelava platoja za izvedbo pilotov. m² 25,00

V istem poglavju bo v čistopisu popisa dodana nova postavka:
S27 161 Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 60 cm. kos 4,00

Ad 3:
V zavihku »Rogaška Slatina«, pri premostitvenem objektu M2, poglavje »6.1 Oprema za zavarovanje prometa« ni prišlo do napake. Gre za tri različna vgradna mesta, ki jih je projektant na zahtevo recenzenta ločili: robni venec, podnice in betonski temelj.

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del, ki bo objavljen takoj po izteku roka za postavljanje vprašanj ponudnikov.Datum objave: 03.02.2022   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Objavili ste nov popis, v katerem je pri vodovodu dodana zahteva, da so duktilne cevi klase C64 (v popisih je sicer še vedno zapisano C40).
Velja ta zahteva za vse dimenzije ali pa je lahko za dimenzije do vključno DN 150 klasa C64, za DN 200 in DN 300 pa klasa C50?

lp,

ODGOVOR
Do vključno dimenzije DN 150 se ponujajo cevi klase C64, za dimenzije DN 200, DN 300 pa klasa cevi C50.


Datum objave: 03.02.2022   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Opažamo, da v popravljenih popisih za sklop Rogatec rec pri montažnih delih vodovoda, še vedno niso definirane armature pod pozicijo 2.2.
Prosimo, da popravite popis oz. definirate kaj naj ponudimo.

lp,

ODGOVOR
v zavihku »Rogatec rec«, bo v čistopisu popisa del v poglavju »2 Montažna dela« spremenjena naslednja postavka:
2.2 Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537. 4 0,00

tako, da se bo glasila:
2.2 Dobava in montaža armatur, vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, PN 16, ISO 2537.
E DN 150 kos 2 0,00
E DN 100 kos 9 0,00
F DN 150 kos 2 0,00
F DN 100 kos 9 0,00
T DN 150/80 kos 1 0,00
T DN 100/80 kos 10 0,00
FF DN 80x500 kos 10 0,00
FF DN 80x250 kos 6 0,00
MMK 45° DN 150 kos 2 0,00
MMQ 90° DN 100 kos 2 0,00
MMK 45° DN 100 kos 2 0,00
MMK 22,5° DN 100 kos 1 0,00
MMK 11° DN 100 kos 12 0,00
MMA DN 100/50 kos 6 0,00
VMESNI KOS DN 150 kos 4 0,00
VMESNI KOS DN 100 kos 16 0,00
Datum objave: 03.02.2022   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri pregledu korigiranega popisa del smo ugotovili:
- OBČINA ROGAŠKA SLATINA: "Premostitveni objekt M4"; "Koli in vodnjaki", prva postavka je enaka, kot pri "Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala".
- OBČINA ŠENTJUR: "Premostitveni objekt M12"; "Gradbena in obrtniška dela", postavki armature, ki sta v "Dela z jeklom za ojačitev", se ponovita tudi v "Dela s cementnim betonom".
Ali je pri teh postavkah pomotoma prišlo do podvajanja?
- Še vedno opažamo, da pri nekaterih postavkah nadzora ni določena urna postavka, kot pri drugih.-
- Količina izvedbe hortikulturnih del se nam zdi izjemno velika. Naj damo samo primer: v Občini Rogatec je predvidena dobava in saditev 246 kosov ene sorte dreves z obsegom debla 20/25. Količina dobave dreves samo za to območje je zelo velika, in se lahko že vprašamo, kje se bo toliko dreves z takim obsegom debel lahko dobilo? Tukaj lahko nekdo zelo špekulira, in bo dobavil veliko manjša ( beri cenejša ) drevesa, ter jih kombiniral z drugimi podobnimi. Želimo povedati, da se nam obseg hortikulturnih del zdi dokaj nerealen, če pogledamo količine, sorte in dimenzije rastlin.

Prosimo, da na vprašanja odgovorite nedvoumno, nove korekcije popisa pa označite nedvoumno z že izvedenimi korekcijami.

ODGOVOR
Ad 1:
Da prišlo je do napake, v zavihku »Rogaška Slatina«, pri premostitvenem objektu M4, bo v čistopisu popisa del v poglavju »2.7 Koli in vodnjaki«:
odstranjena postavka:
N27 101 Prevoz izkopanega materiala na trajno deponijo na razdaljo nad 3000 do 5000 m, vključno z nakladanjem in razkladanjem materiala. m³ 65,00
Ter dodana nova postavka:
N27 101 Izdelava platoja za izvedbo pilotov, vključno z izdelavo najmanj 50cm debele plasti uvaljanega nasutja in nasipom in urejanjem dostopa do platoja, glede na tehnologijo izvajalca. Predvidena platoja dimenzij 6,5x9,0m. m² 120,00

Ad 2:
Da prišlo je do napake, v zavihku »Šentjur«, pri premostitvenem objektu M12, , bosta v čistopisu popisa del v poglavju »5.2 Dela z jeklom za ojačitev«, pri obstoječih postavkah spremenjeni količini,
Ter dodana nova postavka:
N52 225 Izdelava zvara a=>5mm. Postavka zajema ves potreben material, predpripravo površine in izvedbo zvara armaturnih palic po projektu. m1 2,60

v poglavju »5.3 Dela s cementnim betonom« bodo odstranjene naslednje postavke:
N52 221 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 (B) s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev. kg 2280,00
N52 224 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B 500 (B) s premerom nad 12 mm, za enostavno ojačitev. kg 2320,00
N52 225 Izdelava zvara a=>5mm. Postavka zajema ves potreben material, predpripravo površine in izvedbo zvara armaturnih palic po projektu. m1 2,60

Dodani pa bosta dve novi postavki:
S53 116 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m. Opomba: Podbetoni. m³ 1,50
S53 117 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,5 m3/m2-m. Opomba: Podbeton podpornega zidu m³ 1,50


Ad 3:
Naročnik bo napake odpravil v čistopisu popisa del.

Ad 4:
Naročnik v tej fazi ne bo izvedel zasaditve dreves in grmovnic zato bodo vse tangirane postavke iz čistopisa popisa del odstranjene.

Spremembe bodo upoštevane v čistopisu popisa del.
Datum objave: 03.02.2022   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v kolikor bodo ponovno objavljeni novi popisi naprošamo naročnika, da ponovno podaljša rok za oddajo, ker so popisi zelo obsežni, poleg tega pa je torek 08.02.2022 še dela prost dan.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb.Datum objave: 03.02.2022   13:46
Naročnik podaljšuje roka za oddajo in odpiranje ponudb:

Rok za oddajo ponudb: 18. 2. 2022 ob 9:00
Odpiranje ponudb: 18. 2. 2022 ob 10:01

Garancija za resnost ponudbe velja na prvotno predviden rok za odpiranje ponudb.


Datum objave: 03.02.2022   13:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ponudba je obsežna in kompleksna, objavljene so bile številne spremembe, naknadno pa bodo objavljeni tudi novi popisi del, posledično ponudniki potrebujemo več časa za izdelavo ponudbe. V interesu, da prejmete kvalitetne ponudbe z upoštevanjem vseh razpisnih pogojev vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo, predlagamo 5 delovnih dni. Lp

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo in odpiranje ponudb.